Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления всеукраинской общественной профессиональной организации статуса саморегулируемой организации

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 18.11.2009 № 1221
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2009 р. N 1221

Київ

Про затвердження Порядку надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу саморегулівної організації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2011 року N 849
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статті 7 Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу саморегулівної організації, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу саморегулівної організації

(У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок установлює процедуру надання всеукраїнській громадській професійній організації, що об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності, статусу саморегулівної організації (далі - саморегулівна організація).

2. Статус саморегулівної організації надає Мінекономіки.

3. Статус саморегулівної організації може бути наданий всеукраїнській громадській професійній організації (далі - громадська організація) у разі, коли:

вона утворена і діє на засадах самоврядування;

до її складу входить не менш як 50 відсотків суб'єктів дорадчої діяльності, що внесені до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб та Реєстру сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників;

зазначена організація об'єднує членів не менш як із 17 областей України;

75 відсотків загальної кількості її членів - фізичних осіб провадять сільськогосподарську дорадчу діяльність на професійній основі;

така організація проводить відповідно до статутних документів підвищення кваліфікації своїх членів.

4. Для надання статусу саморегулівної організації громадська організація подає Мінекономіки такі документи:

заяву, форма якої затверджується Мінекономіки;

копії статутних документів громадської організації;

(абзац третій пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 233)

перелік суб'єктів дорадчої діяльності, що є членами громадської організації, складений за формою згідно з додатком;

копії документів, якими визначені завдання та встановлено процедуру підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників.

5. За результатами розгляду та перевірки поданих документів Мінекономіки приймає протягом місяця рішення про надання громадській організації статусу саморегулівної організації або відмову у наданні такого статусу.

У рішенні зазначаються функції саморегулівної організації.

Про прийняте рішення Мінекономіки повідомляє громадську організацію протягом п'яти робочих днів після його прийняття.

6. У наданні статусу саморегулівної організації може бути відмовлено з таких підстав:

подання документів не в повному обсязі або подання документів, що містять недостовірну інформацію;

невідповідність громадської організації вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку;

припинення або встановлення тимчасової заборони щодо провадження діяльності громадською організацією.

Після усунення недоліків, що стали причиною відмови у наданні статусу саморегулівної організації, громадська організація може повторно подати документи для його отримання. Розгляд повторно поданої громадською організацією заяви про надання їй статусу саморегулівної організації здійснюється відповідно до цього Порядку.

7. У разі внесення змін до статутних документів саморегулівної організації, внутрішніх положень чи складу її членів така організація подає Мінекономіки відповідні документи не пізніше ніж у двотижневий строк від дати, коли такі зміни відбулися.

8. Статус саморегулівної організації анулюється Мінекономіки у разі:

невідповідності саморегулівної організації вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку;

неподання або несвоєчасного подання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку;

припинення або встановлення тимчасової заборони щодо провадження діяльності зазначеною організацією.

9. Спори, пов'язані з визнанням (відмовою у визнанні чи анулюванням) Мінекономіки статусу саморегулівної організації, розв'язуються у судовому порядку.

 

ПЕРЕЛІК
суб'єктів дорадчої діяльності, що є членами всеукраїнської громадської професійної організації

______________________________________________________
(найменування громадської організації згідно із статутними документами)

Найменування дорадчої служби (прізвище, ім'я, по батькові дорадника, експерта-дорадника) 

Рік вступу до громадської організації 

Кваліфікаційне свідоцтво (ким видане, дата видачі, номер) 

Реєстраційний номер у Реєстрі сільськогосподарських дорадчих служб, Реєстрі сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників 

Поштова адреса, контактний телефон 

 

 

 

 

_________________________________
(посада керівника громадської організації) 

_____________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р.

М. П.

Примітка.

 Суб'єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності включаються до переліку в алфавітному порядку в такій послідовності: дорадчі служби, дорадники, експерти-дорадники. 

____________

Опрос