Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного совета по координации осуществления мер по внедрению цифрового телерадиовещания

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 04.11.2009 № 1185
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 листопада 2009 р. N 1185

Київ

Про утворення Міжвідомчої ради з координації здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 листопада 2010 року N 1020
,
 від 11 липня 2012 року N 613

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 листопада 2013 року N 816)

Додатково див. рішення
 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
 від 12 травня 2010 року N 743

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу раду з координації здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з координації здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

СКЛАД
Міжвідомчої ради з координації здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення

Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Міжвідомчої ради

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, заступник голови Міжвідомчої ради (за згодою)

Заступник Міністра транспорту та зв'язку - голова Держзв'язку, заступник голови Міжвідомчої ради

Генеральний директор НКАУ

Голова НКРЗІ (за згодою)

Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

Член НКРЗІ (за згодою)

Заступник Міністра промислової політики

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

Перший заступник голови Держзв'язку

Начальник військ зв'язку Збройних Сил - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил

Начальник управління департаменту контррозвідувального захисту економіки держави СБУ

Начальник управління департаменту контррозвідки СБУ

Начальник Українського державного центру радіочастот (за згодою)

Перший заступник начальника Українського державного центру радіочастот (за згодою)

Генеральний директор Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (за згодою)

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.11.2010 р. N 1020
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 613)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з координації здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення

1. Міжвідомча рада з координації здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення (далі - Міжвідомча рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.

2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням Міжвідомчої ради є сприяння взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо впровадження цифрового телерадіомовлення.

4. Міжвідомча рада для виконання покладених на неї завдань має право:

подавати пропозиції Кабінету Міністрів України стосовно розроблення та затвердження заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення;

проводити моніторинг та аналіз ефективності здійснення заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати в разі потреби постійні або тимчасові робочі групи.

5. Головою Міжвідомчої ради є Перший віце-прем'єр-міністр України. Посадовий склад Міжвідомчої ради визначається Кабінетом Міністрів України. Голова Міжвідомчої ради затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

6. Основною формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півроку.

Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Засідання Міжвідомчої ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

7. На засідання Міжвідомчої ради можуть запрошуватися представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

8. Міжвідомча рада на своїх засіданнях розглядає питання, що належать до її компетенції, формує відповідні пропозиції та рекомендації.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

9. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої ради фіксуються у протоколі її засідання, який підписується головуючим і секретарем, надсилається членам Міжвідомчої ради і Кабінетові Міністрів України.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних рішень, проекти яких вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Порядок діяльності Міжвідомчої ради визначається регламентом, який затверджує її голова.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої ради здійснює Мінтрансзв'язку.

____________

Опрос