Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой экономической программы "Ядерное топливо Украины"

КМ Украины
Постановление КМ от 23.09.2009 № 1004
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2009 р. N 1004

Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 червня 2010 року N 535
,
 від 14 вересня 2011 року N 964
,
 від 12 грудня 2011 року N 1287
,
 від 8 серпня 2012 року N 895
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму "Ядерне паливо України" (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 964
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Міністерством фінансів передбачати під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання визначених Програмою завдань і заходів виходячи з можливостей державного бюджету.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 964)

4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Державним концерном "Ядерне паливо" розробити та подати до 1 жовтня 2010 р. проект рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів із забезпечення позабюджетних надходжень для виконання Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 535,
 від 14.09.2011 р. N 964)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 37

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
"Ядерне паливо України"

Мета програми

Мета Програми полягає в забезпеченні розвитку уранового і цирконієвого виробництва в Україні та створенні потужностей для виробництва ядерного палива і його елементів.

Шляхи розв'язання проблеми

Можливі такі три варіанти розв'язання проблеми забезпечення атомних електростанцій України ядерним паливом:

перший варіант - закупівля ядерного палива на світовому ринку;

другий варіант - створення потужностей для виробництва ядерного палива силами вітчизняних підприємств та організацій;

третій варіант - створення потужностей для виробництва ядерного палива та його елементів шляхом кооперації з іншими країнами.

На сьогодні за першим варіантом забезпечення ядерним паливом своїх атомних електростанцій здійснюють Фінляндія (4 реактори), Угорщина (4 реактори), Чехія (6 реакторів), Болгарія (2 реактори), Словаччина (5 реакторів), Україна (15 реакторів). Недолік такого варіанта полягає у повній залежності від іноземного постачальника.

Забезпечення ядерним паливом своїх атомних електростанцій за другим варіантом здійснюють країни, що володіють повним комплексом ядерних технологій, у тому числі технологією ізотопного збагачення урану. Реалізація такого варіанта в Україні недоцільна у зв'язку з тим, що розроблення і впровадження всього комплексу необхідних технологій потребує значних витрат.

Оптимальним є третій варіант, за яким в Україні створюється виробництво ядерного палива з придбанням у закордонних фірм та запровадженням технологій виготовлення комплектувальних виробів, паливних таблеток і тепловидільних збірок, а також придбанням на світовому ринку послуг з конверсії та збагачення урану для вітчизняного виробництва ядерного палива.

Програма передбачає досягнення визначеної мети шляхом:

збільшення виробництва концентрату природного урану до 1880 тонн на рік;

створення повного циклу цирконієвого виробництва з випуском цирконієвого прокату в обсязі 170 тонн на рік;

створення виробництва комплектувальних виробів для тепловидільних збірок потужністю 620 комплектів на рік;

створення виробництва ядерного палива (починаючи з деконверсії урану до виготовлення тепловидільних збірок) та будівництва першої черги заводу з виробництва тепловидільних збірок (починаючи з комплектації твелів до виготовлення таких збірок) потужністю 220 тонн збагаченого урану на рік.

Програма розрахована на 2009 - 2013 роки.

Прогнозні обсяги, джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи програми

Основними завданнями Програми є:

збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану;

створення виробництва ядерного палива, цирконієвого виробництва, виробництва комплектувальних виробів;

наукове, проектне та інформаційне супроводження об'єктів ядерно-паливного циклу.

Завдання і заходи Програми наведені у додатку 2.

Для виконання завдань Програми необхідно створити такі обов'язкові умови.

З метою збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану необхідно забезпечити стабільне функціонування існуючого комплексу з видобутку та переробки уранової руди і створити умови для збільшення обсягу виробництва на довгострокову перспективу (до 2030 року) до рівня потреби атомних електростанцій України з урахуванням кількості введених в експлуатацію та виведених з експлуатації генеруючих потужностей згідно з Енергетичною стратегією України до 2030 року.

Для організації виробництва ядерного палива та будівництва першої черги заводу з виробництва ядерного палива необхідно:

визначити потенційного партнера, який володіє технологією такого виробництва для реакторів типу ВВЕР, та узгодити умови передачі зазначеної технології в Україну (починаючи з конверсії гексафториду урану в порошок двоокису урану до складення тепловидільних збірок);

придбати технології та обладнання для виробництва тепловидільних елементів і тепловидільних збірок;

забезпечити фінансування придбання Державним концерном "Ядерне паливо" акцій додаткової емісії ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива";

(розділ доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 895
,
 у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятдесят третій
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятдесят четвертим
)

розробити нормативні документи з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час виробництва ядерного палива;

забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері виробництва ядерного палива;

побудувати першу чергу заводу з виготовлення тепловидільних збірок, місце розташування якого визначається у техніко-економічному обґрунтуванні.

З метою виконання робіт із забезпечення виробництва цирконієвого прокату необхідно:

придбати технології та обладнання для виробництва цирконієвого сплаву і трубної заготовки;

удосконалити технології холодної деформації та придбати обладнання для виробництва цирконієвого прокату;

провести реконструкцію і технічне переоснащення:

- державного науково-виробничого підприємства "Цирконій" для забезпечення виробництва двоокису цирконію та будівництва і введення в експлуатацію дільниці з виробництва цирконієвого сплаву та трубної заготовки;

- Запорізького металургійного дослідно-промислового заводу державного науково-дослідного і проектного Інституту титану для будівництва і введення в експлуатацію дільниці з виробництва цирконієвої губки;

- державного підприємства "Дніпропетровський завод прецизійних труб" для організації дільниць з виробництва цирконієвого прокату (труби, стрічка, прутки).

З метою створення виробництва комплектувальних виробів для тепловидільних збірок із цирконієвого прокату та нержавіючої сталі передбачається:

придбання необхідних технологій та обладнання;

забезпечення будівництва і введення в експлуатацію зазначених виробництв, місце розташування яких визначається у техніко-економічному обґрунтуванні.

Виконання Програми планується за умови:

дотримання всіх вимог щодо забезпечення безпеки, захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища під час введення в експлуатацію, експлуатації та виведення з експлуатації підприємств атомно-промислового комплексу, в тому числі створення системи індивідуального дозиметричного контролю на підприємствах галузі та системи радіаційного моніторингу;

забезпечення приведення нормативних документів з питань безпеки під час видобутку та переробки уранових руд у відповідність з вимогами міжнародних стандартів;

виконання заходів щодо виведення з експлуатації уранових об'єктів.

З метою наукового, проектного та інформаційного супроводження (далі - наукове супроводження) об'єктів ядерно-паливного циклу передбачається проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт для вдосконалення технологій гірничого видобутку, переробки уранової та цирконової сировини і радіаційного захисту персоналу та населення, зняття з експлуатації зазначених об'єктів, проведення оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище, приведення нормативних документів з питань проектування об'єктів атомної промисловості, ядерної та радіаційної безпеки у відповідність з вимогами міжнародних стандартів, проведення комплексної експертизи проектів, у тому числі експертизи у сфері ядерної та радіаційної безпеки, проведення технічного переоснащення науково-дослідних установ і проектних організацій.

Наукове супроводження виробництва концентрату природного урану здійснюється з метою:

удосконалення технології проведення гірничих та закладних робіт, поводження з відходами гірничого виробництва;

розроблення зразків техніки і технологій для радіометричного сортування гірничої маси;

забезпечення радіаційного захисту і медичного моніторингу персоналу та населення;

зменшення впливу об'єктів гірничого виробництва на навколишнє природне середовище;

удосконалення технології переробки уранової руди та модернізації обладнання;

впровадження технології купчастого і блокового вилуговування;

розроблення нових способів складування відходів гідрометалургійного заводу;

вивчення технічних та екологічних можливостей розробки уранових родовищ України за технологією підземного свердловинного вилуговування;

приведення системи радіаційного захисту у відповідність із сучасними міжнародними нормами;

удосконалення технологій та обладнання для виробництва іонообмінних смол на державному підприємстві "Смоли";

розроблення та виготовлення спеціальних машин, обладнання, механізмів, пристроїв, засобів вимірювання, контролю, зв'язку, автоматики та систем управління технологічними процесами видобутку, переробки уранової руди та виробництва закису-окису урану.

Наукове супроводження виробництва ядерного палива і цирконієвого виробництва здійснюється з метою удосконалення технологій:

виробництва двоокису цирконію;

магнієтермічного виробництва цирконієвої губки;

виробництва цирконієвого сплаву і трубної заготовки;

виробництва цирконієвого прокату.

Програма виконується з дотриманням режиму ядерної та радіаційної безпеки, безпеки людини та навколишнього природного середовища, гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, встановлених законодавчими актами.

З метою забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час виконання Програми передбачається:

розробити нормативно-правові акти та нормативні документи, якими регламентується діяльність та встановлюються технічні вимоги щодо проектування та будівництва ядерних установок та виведення їх з експлуатації з урахуванням специфіки проведення робіт із створення ядерно-паливного циклу;

удосконалити:

- нормативні документи, якими встановлюються технічні вимоги до майданчиків для будівництва об'єктів ядерно-паливного циклу;

- законодавство з питань державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів;

- методичну базу з питань проведення державної експертизи у сфері ядерної та радіаційної безпеки і оцінки відповідності споруд, обладнання та систем вимогам нормативно-правових актів;

- законодавство з питань поводження з урановими об'єктами на всіх етапах їх життєвого циклу.

Очікувані результати, ефективність програми

Виконання Програми дасть змогу:

істотно підвищити рівень енергетичної безпеки України;

збільшити обсяг виробництва концентрату природного урану, в результаті чого зменшиться залежність України від імпорту природного урану в період виконання Програми на 75 відсотків, а також створити базу для уникнення такої залежності до 2020 року;

створити виробництво цирконієвої губки, трубної заготовки та цирконієвого прокату, що забезпечить уникнення залежності України від імпорту цирконієвої продукції, необхідної для виготовлення ядерного палива;

створити виробництво тепловидільних збірок, що забезпечить зменшення до 2014 року залежності України від імпорту тепловидільних збірок на 80 відсотків та створення бази для уникнення до 2020 року залежності від імпорту ядерного палива;

максимально використати місцеві трудові, виробничі, науково-технічні та інші ресурси, зокрема зберегти 9365 робочих місць та створити 3285 нових робочих місць у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях;

створити умови для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час виробництва ядерного палива.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяг та джерела фінансування Програми

Загальний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 13550 млн. гривень.

Обсяг видатків на виконання передбачених Програмою заходів уточнюється щороку з урахуванням можливостей спеціального фонду державного бюджету, конкретизації завдань за підсумками виконання Програми та можливостей фінансування з інших джерел.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України"

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 216.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1004.

3. Державний замовник-координатор: Міненерговугілля.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 964)

4. Державний замовник: Міненерговугілля.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 964)

5. Керівник Програми: Міністр енергетики та вугільної промисловості.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 964)

6. Виконавці заходів Програми: Державний концерн "Ядерне паливо", державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", державне підприємство "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд", державне підприємство "Смоли", державне науково-виробниче підприємство "Цирконій", державне підприємство "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології", державне підприємство "Дніпропетровський завод прецизійних труб".

7. Строк виконання: 2009 - 2013 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг,
млн. гривень 

У тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Спеціальний фонд державного бюджету 

4335 

860,193 

505,931 

989,6 

989,6 

989,676 

Інші джерела, в тому числі кошти підприємств атомно-промислового комплексу 

9215 

  

1501,9 

2069 

2886,1 

2758 

Усього 

13550 

860,193 

2007,831 

3058,6 

3875,7 

3747,676 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України"

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника за роками 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

1. Збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану 

  

  

  

  

  

  

1) підтримання досягнутих обсягів видобутку уранової руди та забезпечення розвитку потужностей діючих шахт шляхом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

виробнича потужність підприємств з видобутку уранової руди, тис. тонн 

220 

220 

220 

220 

220 

відпрацювання запасів нижніх горизонтів Ватутінського родовища 

Міненерговугілля 

спеціальний фонд державного бюджету 

62 

30 

10 

22 

  

  

інші джерела 

151 

  

40 

40 

40 

31 

виробнича потужність підприємств з виробництва концентрату природного урану, тонн 

111 

111 

111 

111 

111 

переробки відвалів Ватутінського родовища 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

17 

10 

  

  

  

інші джерела 

38 

  

10 

10 

  

виробнича потужність підприємств з видобутку уранової руди, тис. тонн 

230 

340 

340 

340 

340 

відпрацювання запасів Мічурінського родовища в горизонті 280 - 420 метрів 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

124 

30 

10 

40 

44 

  

інші джерела 

282 

  

70 

70 

70 

72 

виробнича потужність підприємств з виробництва концентрату природного урану, тонн 

  

90 

90 

110 

130 

переробки відвалів Мічурінського родовища 

Міненерговугілля 

спеціальний фонд державного бюджету 

17 

10 

  

  

  

інші джерела 

38 

  

10 

10 

18 

  

виробнича потужність підприємств з видобутку уранової руди, тис. тонн 

220 

220 

220 

220 

220 

відпрацювання запасів східної зони Центрального родовища 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

60 

20 

10 

30 

  

  

інші джерела 

135 

  

30 

30 

30 

45 

кількість придбаних одиниць гірничої техніки 

20 

20 

16 

  

  

технічного переоснащення виробничих потужностей при відпрацюванні запасів Ватутінського, Мічурінського і Центрального родовища  

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

92 

30 

32 

30 

  

  

інші джерела 

208 

  

52 

52 

52 

52 

  

  

  

  

  

  

2) освоєння Новокостянтинівського родовища, зокрема: 

  

  

  

  

  

  

  

  

виробнича потужність підприємств з видобутку уранової руди, тис. тонн 

  

80 

80 

500 

500 

будівництво першої черги підприємства на базі Новокостянтинівського родовища, в тому числі створення системи радіаційного моніторингу 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

1777,664 

550,323 

343 

420 

217,1 

247,241 

інші джерела 

1682,336 

  

300 

330 

520 

532,336 

  

  

  

  

  

  

3) освоєння нових родовищ урану шляхом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

виробнича потужність підприємств з виробництва концентрату природного урану, тонн 

  

  

130 

260 

350 

промислового освоєння видобування урану за технологією підземного свердловинного вилуговування Сафонівського родовища 

Міненерговугілля 

спеціальний фонд державного бюджету 

400 

  

10 

100 

150 

140 

інші джерела 

270 

  

  

  

135 

135 

  

  

  

  

  

  

будівництва гірничодобувних підприємств на базі Северинського та західної зони Центрального родовища 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

2956 

  

690 

690 

860 

716 

  

  

  

  

  

  

4) збільшення обсягу переробки уранової руди шляхом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

830 

1110 

1240 

1770 

1880 

реконструкції і розширення існуючого гідрометалургійного заводу і збільшення ємності хвостосховища 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

406,336 

93,37 

14,231 

137,16 

128,34 

33,235 

інші джерела 

1041,664 

  

250 

250 

250 

291,664 

виробнича потужність підприємств з виробництва іонообмінних смол, тонн 

55 

55 

100 

120 

120 

реконструкції та переоснащення виробництва іонообмінних смол 

Міненерговугілля 

спеціальний фонд державного бюджету 

34 

12,86 

7,1 

9,14 

4,9 

  

інші джерела 

68 

  

14,9 

13 

16,1 

24 

Разом за завданням 1 

  

  

9860 

786,553 

1917,231 

2283,3 

2553,44 

2319,476 

У тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд державного бюджету 

2990 

786,553 

450,331 

788,3 

544,34 

420,476 

інші джерела 

6870 

  

1466,9 

1495 

2009,1 

1899 

2. Створення виробництва ядерного палива 

твели, тепловидільні збірки, тонн урану 

  

  

  

  

220 

будівництво першої черги заводу з виробництва ядерного палива 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

587 

  

20 

207,9 

354,1 

інші джерела 

1092 

  

34,5 

214,5 

395 

448 

Разом за завданням 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

1679 

  

39,5 

234,5 

602,9 

802,1 

У тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд державного бюджету 

587 

  

20 

207,9 

354,1 

інші джерела 

1092 

  

34,5 

214,5 

395 

448 

3. Створення цирконієвого виробництва 

виробнича потужність підприємств з виробництва: 

  

  

  

  

  

забезпечення розвитку цирконієвого виробництва шляхом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

двоокису цирконію, тонн цирконію 

190 

220 

250 

270 

270 

технічного переоснащення державного науково-виробничого підприємства "Цирконій" для виробництва двоокису цирконію та утримання об'єктів незавершеного будівництва 

Міненерговугілля 

спеціальний фонд державного бюджету 

116,5 

43,64 

21,7 

38,3 

12,86 

  

інші джерела 

212 

  

  

80 

90 

42 

цирконієвої губки, тонн цирконію 

  

  

  

100 

210 

будівництва дільниці з виробництва цирконієвої губки 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

59,5 

  

30 

24,5 

  

інші джерела 

122 

  

  

40 

42 

40 

трубної заготовки, тонн 

  

  

  

90 

190 

будівництва дільниці з виробництва цирконієвого сплаву та трубної заготовки  

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету  

231 

  

  

28 

95 

108 

інші джерела  

449 

  

  

150 

150 

149 

цирконієвого прокату, тонн 

  

  

  

  

170 

реконструкції та технічного переоснащення виробництва цирконієвого прокату 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

161 

  

5,9 

50 

50 

55,1 

інші джерела 

289 

  

  

89 

100 

100 

Разом за завданням 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

1640 

43,64 

32,6 

505,3 

564,36 

494,1 

У тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд державного бюджету 

568 

43,64 

32,6 

146,3 

182,36 

163,1 

інші джерела 

1072 

  

  

359 

382 

331 

4. Створення виробництва комплектувальних виробів з нержавіючої сталі та цирконієвого прокату 

кількість, комплектів тепловидільних збірок 

  

  

50 

200 

620 

будівництво підприємств з виробництва комплектувальних виробів з цирконієвого прокату і нержавіючої сталі 

Міненерговугілля 

спеціальний фонд державного бюджету 

100 

  

20 

40 

37 

інші джерела 

180 

  

  

  

100 

80 

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

280 

  

20 

140 

117 

У тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд державного бюджету 

100 

  

20 

40 

37 

інші джерела 

180 

  

  

  

100 

80 

  

  

  

  

  

  

  

1) забезпечення виробництва: 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Наукове, проектне та інформаційне супроводження об'єктів ядерно-
паливного циклу 

кількість звітів 

  

12 

12 

12 

14 

концентрату природного урану 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

56 

16 

10 

10 

10 

10 

інші джерела 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

ядерного палива та цирконієвого виробництва 

- " - 

спеціальний фонд державного бюджету 

34 

14 

інші джерела 

  

  

  

  

  

  

кількість експертиз 

  

  

  

2) проведення державних експертиз з ядерної та радіаційної безпеки 

Міненерговугілля 

спеціальний фонд державного бюджету 

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

  

0,5 

0,5 

  

  

Разом за завданням 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

91 

30 

15,5 

15,5 

15 

15 

У тому числі  

  

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд державного бюджету 

90 

30 

15 

15 

15 

15 

інші джерела 

  

0,5 

0,5 

  

  

Усього за Програмою 

  

  

  

  

  

  

  

  

13550 

860,193 

2007,831 

3058,6 

3875,7 

3747,676 

У тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

спеціальний фонд державного бюджету 

4335 

860,193 

505,931 

989,6 

989,6 

989,676 

інші джерела 

9215 

  

1501,9 

2069 

2886,1 

2758 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 964
,
 від 12.12.2011 р. N 1287)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України"

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану 

обсяг виробництва уранової руди, тис. тонн на рік 

670 

860 

860 

1280 

1280 

обсяг виробництва концентрату природного урану, тонн урану на рік 

830 

852 

1240 

1770 

1880 

чисельність персоналу, осіб 

8000 

8750 

9200 

9645 

9645 

залежність України від імпорту концентрату природного урану, відсотків 

67 

66 

50 

29 

25 

Створення виробництва ядерного палива 

обсяг виробництва твелів, тонн урану на рік 

  

  

  

  

220 

обсяг виробництва тепловидільних збірок, тонн урану на рік 

  

  

  

  

220 

чисельність персоналу, осіб 

  

20 

50 

200 

535 

залежність України від імпорту твелів та тепловидільних збірок, відсотків 

100 

100 

100 

100 

20 

Створення повного циклу цирконієвого виробництва 

обсяг виробництва двоокису цирконію, тонн цирконію на рік 

190 

220 

250 

270 

270 

обсяг виробництва цирконієвої губки, тонн цирконію на рік 

  

  

  

100 

210 

обсяг виробництва трубної заготовки, тонн на рік 

  

  

  

90 

190 

обсяг виробництва цирконієвого прокату, тонн на рік 

  

  

  

  

170 

чисельність персоналу, осіб 

1100 

1220 

1270 

1350 

2005 

Створення виробництва комплектувальних виробів 

обсяг виробництва цирконієвих комплектувальних виробів, комплектів тепловидільних збірок на рік 

  

  

  

  

620 

обсяг виробництва комплектувальних виробів з нержавіючої сталі, комплектів тепловидільних збірок на рік 

  

  

50 

200 

620 

чисельність персоналу, осіб 

  

20 

200 

465 

465 

рівень залежності України від імпорту комплектувальних виробів, відсотків 

100 

100 

100 

100 

  

____________

Опрос