Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Государственную целевую научно-техническую и социальную программу "Наука в университетах" на 2008 - 2012 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 23.09.2009 № 1000
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2009 р. N 1000

Київ

Про внесення змін до Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 72, ст. 2708), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки

1. Розділ "Мета Програми" викласти у такій редакції:

"Мета Програми

Метою Програми є забезпечення створення правових, економічних і організаційних умов для активізації наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом в університетах, утворення університетів дослідницького типу, запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок, зокрема науково-навчальних центрів.".

2. Абзац четвертий розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" викласти у такій редакції:

"утворення університетів дослідницького типу, підтримка розвитку науково-навчальних центрів, що здійснюють поглиблену наукову підготовку висококваліфікованих фахівців та забезпечують виконання конкурентоспроможних наукових розробок.".

3. У розділі "Завдання і заходи":

абзац сьомий виключити;

в абзаці чотирнадцятому слова "дослідницького типу" виключити;

абзац двадцять другий виключити;

абзац двадцять шостий викласти у такій редакції:

"розроблення нормативно-правових актів, які визначають порядок утворення і функціонування нових організаційно-структурних форм наукової та навчальної діяльності в університетах, зокрема науково-навчальних центрів та університетів дослідницького типу;";

абзац двадцять дев'ятий викласти у такій редакції:

"утворення та забезпечення функціонування університетів дослідницького типу, не менше ніж 25 науково-навчальних центрів на базі провідних державних університетів з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку науки;";

абзац тридцятий після слів "університетів дослідницького типу" доповнити словами ", науково-навчальних центрів".

4. Абзац п'ятий розділу "Очікувані результати, ефективність Програми" викласти у такій редакції:

"запровадити у провідних державних університетах нові організаційно-структурні форми наукової та навчальної діяльності, зокрема утворити науково-навчальні центри, в яких:".

5. У розділі "Обсяги та джерела фінансування":

абзац другий виключити;

абзац третій після слів "університетах дослідницького типу" доповнити словами "та науково-навчальних центрах".

6. У додатках до Програми:

1) у додатку 2:

пункт 2 виключити;

у пункті 4:

графу "Найменування завдання", абзаци шостий, сьомий і дев'ятий у графі "Найменування показника", абзаци перший, третій - шостий у графі "Найменування заходу" після слів "університети дослідницького типу" в усіх відмінках доповнити словами ", науково-навчальні центри" у відповідному відмінку;

у тексті додатка слово "експеримент" у всіх відмінках замінити словом "Програма" у відповідному відмінку;

2) пункт 2 додатка 3 у графі "Найменування завдання" після слів "університетів дослідницького типу" доповнити словами ", науково-навчальних центрів".

____________

Опрос