Идет загрузка документа (468 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы "Леса Украины" на 2010 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 16.09.2009 № 977
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2009 р. N 977

Київ

Про затвердження Державної цільової програми "Ліси України" на 2010 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2011 року N 1364
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму "Ліси України" на 2010 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, та Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виконання завдань і заходів Програми враховуючи індекс інфляції.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Київській міській державній адміністрації подавати щороку до 1 березня Державному агентству лісових ресурсів інформацію про хід виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 189 "Про першочергові заходи щодо створення захисних лісових насаджень на неугіддях та в басейнах річок";

постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 581 "Про затвердження Державної програми "Ліси України" на 2002 - 2015 роки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 933).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
"Ліси України" на 2010 - 2015 роки

Мета Програми

Метою цієї Програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язати проблему можливо шляхом:

удосконалення системи:

- ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду;

- лісовпорядкування з використанням геоінформаційних технологій;

- інформаційного забезпечення лісового господарства;

збереження лісів переважно у державній власності;

запровадження:

- принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування;

- природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення;

зменшення обсягу суцільних рубок, заміни їх на поступові і вибіркові;

збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення;

збереження біорізноманіття лісів;

ведення державного обліку лісів;

проведення моніторингу стану та інвентаризації лісів;

здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, зокрема запровадження технології проведення гірських лісозаготівель на основі використання природозберігаючих систем машин та механізмів, заміни похідних ялинників на корінні деревостани, виконання робіт з реабілітації лісів на радіоактивно забруднених територіях, проведення постійного радіологічного моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов лісових біогеоценозів;

удосконалення законодавства з питань лісового господарства та його гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;

створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству;

покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;

забезпечення:

- розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні споруди тощо);

- участі у роботі міжнародних лісівничих організацій, виконання міжнародних зобов'язань України щодо лісів;

- екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької діяльності, інформування громадськості про стан лісового господарства;

- розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;

гармонізації національних стандартів у сфері лісового господарства з відповідними міжнародними стандартами;

розширення регіональної прикордонної співпраці з метою координації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у додатку 2, спрямовані на забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості.

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня лісистості;

нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів;

відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;

раціональне використання лісових ресурсів;

підвищення ефективності управління лісовим господарством;

покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;

забезпечення розвитку:

- міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства;

- рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;

створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;

удосконалити законодавство з питань лісового господарства з урахуванням екологічних, соціальних та економічних функцій лісів;

запровадити нові природозберігаючі технології проведення лісозаготівель;

удосконалити та оптимізувати систему управління лісовим господарством, лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу стану лісів;

забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;

забезпечити розвиток лісівничої науки та освіти;

забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

збільшити на 0,5 млн. гектарів площу лісів та підвищити до 16,1 відсотка рівень лісистості;

збільшити обсяг деревини, заготівля якої проводиться з використанням природозберігаючих технологій;

зменшити загрозу деградації земель;

створити умови для зниження рівня концентрації парникових газів у атмосфері, що дасть можливість зробити позитивний внесок у виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 22 млрд. гривень, у тому числі 7,9 млрд. - із загального фонду державного бюджету.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів лісокористувачів та інших джерел.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми "Ліси України"
на 2010 - 2015 роки

(У тексті додатка слово "Держкомлісгосп" у всіх відмінках замінено словом "Держлісагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1364)

1. Концепція реформування та розвитку лісового господарства схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. N 208 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 16, ст. 1207).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 977.

3. Державний замовник - Держлісагентство.

4. Керівник Програми - перший заступник Голови Держлісагентства.

5. Виконавці заходів Програми: Держлісагентство, Мінагрополітики, Міноборони, МНС, Мінінфраструктури, Київська міськдержадміністрація.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

6. Строк виконання: 2010 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

7894,2 

817,6 

1019,5 

1160,8 

1384,1 

1626,6 

1885,7 

спеціальний фонд 

162,5 

20,1 

22,8 

25,5 

28,2 

31,2 

34,7 

Місцевий бюджет 

150,1 

25,9 

26,6 

27 

22,6 

23,7 

24,4 

Інші джерела 

13753,2 

2022,5 

2123,3 

2238,3 

2345,3 

2447,8 

2575,9 

Усього 

21959,9 

2886,1 

3192,2 

3451,6 

3780,2 

4129,3 

4520,7 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми "Ліси України"
на 2010 - 2015 роки

(У тексті додатка слова "Держкомлісгосп" та "Мінтрансзв'язку" замінено відповідно словами "Держлісагентство" та "Мінінфраструктури" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1364)

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Підвищення рівня лісистості 

площа лісорозведення, тис. гектарів 

415 

26,5 

50 

60 

81 

92,5 

105 

1) виконання робіт із створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на землях, які не зайняті лісом (деградованих, малопродуктивних тощо) 

Держлісагентство

державний бюджет 

1880,65 

96,01 

197,8 

256,1 

364,8 

439,5 

526,4 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

69,54 

9,69 

10,27 

11,2 

11,95 

12,7 

13,73 

14,1 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

56,95 

7,9 

8,63 

9,31 

9,82 

10,36 

10,93 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

2,19 

0,3 

0,33 

0,36 

0,38 

0,4 

0,42 

0,37 

0,05 

0,05 

0,06 

0,07 

0,07 

0,07 

Міноборони 

державний бюджет 

0,56 

0,08 

0,08 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,15 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

0,03 

429,5 

28,7 

52,3 

62,4 

83,5 

95,1 

107,7 

Разом 

 

2010,04 

114 

217,15 

277,13 

387,09 

463,11 

551,56 

у тому числі 

державний бюджет 

1938,16 

103,99 

206,53 

265,6 

374,73 

449,98 

537,38 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

71,88 

10,01 

10,62 

11,58 

12,36 

13,13 

14,18 

2) оформлення державних актів на право постійного користування землею для лісорозведення 

Держлісагентство 

державний бюджет 

93,3 

 

8,6 

11 

14 

17,6 

42,1 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

13,14 

1,82 

1,99 

2,15 

2,27 

2,39 

2,52 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,36 

0,05 

0,05 

0,06 

0,06 

0,07 

0,07 

Міноборони 

інші джерела 

0,07 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Разом 

 

106,87 

1,89 

10,65 

13,22 

16,34 

20,07 

44,7 

у тому числі 

державний бюджет 

106,44 

1,82 

10,59 

13,15 

16,27 

19,99 

44,62 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,43 

0,07 

0,06 

0,07 

0,07 

0,08 

0,08 

3) придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь для лісорозведення 

Держлісагентство 

державний бюджет 

165,7 

 

12,4 

19,3 

31,4 

41,6 

61 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

19,38 

2,7 

2,79 

3,16 

3,39 

3,52 

3,82 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

5,74 

0,8 

0,87 

0,94 

0,99 

1,04 

1,1 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

2,57 

0,34 

0,37 

0,41 

0,44 

0,48 

0,53 

Міноборони 

державний бюджет 

1,02 

0,14 

0,15 

0,17 

0,19 

0,18 

0,19 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,28 

0,03 

0,04 

0,01 

0,04 

0,06 

0,1 

Разом 

 

194,69 

4,01 

16,62 

23,99 

36,45 

46,88 

66,74 

у тому числі 

державний бюджет 

172,46 

0,94 

13,42 

20,41 

32,58 

42,82 

62,29 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

22,23 

3,07 

3,2 

3,58 

3,87 

4,06 

4,45 

4) будівництво і ремонт протиерозійних гідротехнічних споруд 

Держлісагентство 

державний бюджет 

2,65 

 

0,53 

0,53 

0,53 

0,53 

0,53 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

4,72 

0,72 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

Разом за завданням 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2318,97 

120,62 

245,75 

315,67 

441,21 

531,39 

664,33 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

2219,71 

106,75 

231,07 

299,64 

424,11 

513,32 

644,82 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

99,26 

13,87 

14,68 

16,03 

17,1 

18,07 

19,51 

2. Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку 

площа земель, що надана у постійне користування для ведення лісового господарства, тис. гектарів 

 

7541,2 

7556,9 

7575,8 

7596 

7616 

7634 

1) ведення лісового господарства 

Держлісагентство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 

1820 

1850 

1875 

1900 

1925 

Мінагрополітики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 

207 

207 

207 

207 

207 

Міноборони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240,6 

240,6 

240,6 

241 

241 

241 

МНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

Мінінфраструктури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,9 

33,9 

33,9 

34 

34 

34 

Київська міськдержадміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9918,7 

9948,4 

9997,3 

10043

10088

10131

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

площа відновлення лісів, тис. гектарів 

192,96 

32,27 

32,08 

32,11 

32,13 

32,18 

32,19 

2) створення лісових культур, сприяння природному відновленню лісів 

Держлісагентство 

державний бюджет 

61,99 

8,6 

9,39 

10,13 

10,69 

11,28 

11,9 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

471,02 

70,44 

73,35 

76,12 

79,91 

83,55 

87,65 

27,6 

4,5 

4,5 

4,6 

4,6 

4,7 

4,7 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

43,88 

5,89 

6,73 

7,43 

7,83 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

44,50 

6,23 

6,78 

7,48 

7,89 

8,06 

8,06 

5,22 

0,88 

0,86 

0,87 

0,87 

0,87 

0,87 

Міноборони 

державний бюджет 

12,01 

1,77 

1,83 

1,92 

2,05 

2,15 

2,29 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,96 

0,13 

0,13 

0,16 

0,17 

0,18 

0,19 

4,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

МНС 

державний бюджет 

14,06 

1,25 

1,56 

1,95 

2,44 

3,05 

3,81 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Мінінфраструктури 

інші джерела 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,6 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

3,26 

0,53 

0,53 

0,55 

0,54 

0,55 

0,56 

231,2 

38,6 

38,3 

38,5 

38,5 

38,7 

38,7 

Разом 

 

654,68 

95,34 

100,8 

106,24 

112,02 

117,32 

122,96 

у тому числі 

державний бюджет 

131,94 

17,51 

19,51 

21,43 

23,01 

24,48 

26 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

3,26 

0,53 

0,53 

0,55 

0,54 

0,55 

0,56 

інші джерела 

519,48 

77,3 

80,76 

84,26 

88,47 

92,29 

96,4 

3) вирощування садивного матеріалу, створення і утримання селекційних комплексів, плантацій, розсадників і насіннєвих заводів 

Держлісагентство 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

12,29 

1,7 

1,86 

2,01 

2,12 

2,24 

2,36 

спеціальний фонд 

3,18 

0,44 

0,48 

0,52 

0,55 

0,58 

0,61 

інші джерела 

165,99 

24,51 

25,55 

26,7 

28,02 

29,7 

31,51 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

33,81 

4,69 

5,12 

5,53 

5,83 

6,15 

6,49 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

61,81 

8,57 

9,36 

10,1 

10,66 

11,25 

11,87 

Міноборони 

державний бюджет 

1,99 

0,27 

0,29 

0,31 

0,34 

0,38 

0,4 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,57 

0,06 

0,07 

0,09 

0,11 

0,11 

0,13 

Мінінфраструктури 

інші джерела 

12 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

1,24 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,21 

0,23 

Разом 

 

292,88 

42,44 

44,93 

47,46 

49,83 

52,62 

55,6 

у тому числі 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

48,09 

6,66 

7,27 

7,85 

8,29 

8,77 

9,25 

спеціальний фонд 

3,18 

0,44 

0,48 

0,52 

0,55 

0,58 

0,61 

місцевий бюджет 

1,24 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,21 

0,23 

інші джерела 

240,37 

35,14 

36,98 

38,89 

40,79 

43,06 

45,51 

площа лісів, на якій проведені рубки формування і оздоровлення лісів (чисельник - тис. гектарів), обсяг загального запасу заготовленої під час проведення таких рубок деревини (знаменник - тис. куб. метрів) 

1739,81 
35976,6 

285,89 
5869,5 

287,38 
5919,1 

289,08 
5969,5 

290,46 
6017,7 

292,25 
6068,8 

294,75 
6132 

4) проведення рубок формування і оздоровлення лісів 

Держлісагентство 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

41,17 

5,71 

6,24 

6,73 

7,1 

7,49 

7,9 

спеціальний фонд 

1,32 

0,18 

0,2 

0,22 

0,23 

0,24 

0,25 

інші джерела 

2095,76 

306,19 

321,22 

340,22 

357,46 

376,53 

394,14 

353 
7750 

62 
1327 

67 
1344 

59 
1322 

56 
1265 

55 
1286 

54 
1206 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

124,31 

17,24 

18,83 

20,32 

21,44 

22,62 

23,86 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

262,91 

36,47 

39,83 

42,98 

45,34 

47,83 

50,46 

55,98 
988,8 

9,33 
164,8 

9,33 
164,8 

9,33 
164,8 

9,33 
164,8 

9,33 
164,8 

9,33 
164,8 

Міноборони 

державний бюджет загальний фонд 

42,89 

5,72 

6,19 

6,81 

7,39 

8,12 

8,66 

інші джерела 

3,3 

0,6 

0,6 

0,61 

0,61 

0,44 

0,44 

6 
222 

1 
37 

1 
37 

1 
37 

1 
37 

1 
37 

1 
37 

МНС 

державний бюджет 

72,91 

6,48 

8,09 

10,12 

12,65 

15,81 

19,76 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

32 
32 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

Мінінфраструктури 

інші джерела 

120 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21,3 
708,6 

3,5 
115,6 

3,5 
115,6 

3,5 
115,6 

3,6 
120,6 

3,6 
120,6 

3,6 
120,6 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

63,5 

9,71 

10,12 

10,4 

10,7 

11,1 

11,5 

2208,1 
45678 

366,7 
7518,9 

373,2 
7585,5 

366,9 
7613,9 

365,4 
7610,1 

367,2 
7683,2 

368,7 
7666,4 

Разом 

 

2828,1 

408,3 

431,32 

458,41 

482,92 

510,18 

536,97 

у тому числі 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

281,28 

35,15 

39,35 

43,98 

48,58 

54,04 

60,18 

спеціальний фонд 

1,32 

0,18 

0,2 

0,22 

0,23 

0,24 

0,25 

місцевий бюджет 

63,5 

9,71 

10,12 

10,4 

10,7 

11,1 

11,5 

інші джерела 

2481,97 

363,26 

381,65 

403,81 

423,41 

444,8 

465,04 

5) придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь 

Держлісагентство 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

247 

40,7 

30,3 

35 

40 

47 

54 

спеціальний фонд 

13,02 

1,8 

1,97 

2,13 

2,25 

2,37 

2,5 

інші джерела 

93,98 

12,89 

14,2 

15,23 

16,28 

16,91 

18,47 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

14,19 

1,97 

2,15 

2,32 

2,45 

2,58 

2,72 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

16,65 

2,31 

2,52 

2,72 

2,87 

3,03 

3,2 

Міноборони 

державний бюджет 

6,8 

1,1 

1,06 

1,11 

1,16 

1,21 

1,16 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,73 

0,1 

0,1 

0,11 

0,12 

0,14 

0,16 

МНС 

державний бюджет 

30 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Мінінфраструктури 

інші джерела 

18 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

5,3 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1,1 

Разом 

 

445,67 

67,67 

60,1 

67,42 

74,93 

83,24 

92,31 

у тому числі 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

297,99 

46,77 

37,51 

43,43 

49,61 

56,79 

63,88 

спеціальний фонд 

13,02 

1,8 

1,97 

2,13 

2,25 

2,37 

2,5 

місцевий бюджет 

5,3 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1,1 

інші джерела 

129,36 

18,3 

19,82 

21,06 

22,27 

23,08 

24,83 

кількість підприємств та організацій, що займаються веденням лісового господарства 

 

299 

299 

299 

299 

299 

299 

6) утримання державної лісової та мисливської охорони (служби), здійснення загальногосподарських та адміністративних витрат на ведення лісового і мисливського господарства, забезпечення охорони і захисту лісів 

Держлісагентство 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

1661,7 

230,52 

251,73 

271,62 

286,56 

302,32 

318,95 

спеціальний фонд 

2,56 

0,36 

0,39 

0,42 

0,44 

0,46 

0,49 

інші джерела 

2586,57 

377,08 

394,21 

415,73 

439,61 

465 

494,94 

 

146 

146 

146 

146 

146 

146 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

198,96 

27,6 

30,14 

32,52 

34,31 

36,2 

38,19 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

464,19 

64,4 

70,32 

75,88 

80,05 

84,45 

89,09 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Міноборони 

державний бюджет 

49,38 

6,64 

7,21 

7,82 

8,51 

9,19 

10,01 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

42,46 

6,58 

6,72 

7,06 

7,1 

7,36 

7,64 

 

МНС 

державний бюджет 

196,66 

17,47 

21,83 

27,29 

34,12 

42,64 

53,31 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

Мінінфраструктури 

інші джерела 

252 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

25,8 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

 

485 

485 

485 

485 

485 

485 

Разом 

 

5480,28 

776,95 

828,85 

884,64 

937 

993,92 

1058,92 

у тому числі 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

2106,70 

282,23 

310,91 

339,25 

363,5 

390,35 

420,46 

спеціальний фонд 

2,56 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

місцевий бюджет 

25,8 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

інші джерела 

3345,22 

490,06 

513,25 

540,67 

568,76 

598,81 

633,67 

7) будівництво об'єктів лісогосподарського призначення 

Держлісагентство 

державний бюджет 

23,9 

 

3,6 

3,7 

7,6 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

20,36 

4,46 

2,62 

2,72 

3,92 

2,72 

3,92 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

6,43 

 

1,13 

1,22 

1,29 

1,36 

1,43 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

4,23 

0,7 

0,62 

0,67 

0,71 

0,74 

0,79 

Міноборони 

державний бюджет 

0,3 

0,15 

0,15 

 

 

 

 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,29 

0,03 

0,04 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

1,9 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

0,4 

Разом 

 

57,41 

5,54 

8,46 

8,65 

10,27 

10,28 

14,21 

у тому числі 

державний бюджет 

30,63 

0,15 

4,88 

4,92 

5,29 

6,36 

9,03 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

1,9 

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

0,4 

інші джерела 

24,88 

5,19 

3,28 

3,43 

4,68 

3,52 

4,78 

8) будівництво та придбання об'єктів соціальної сфери і житлового фонду 

Держлісагентство 

державний бюджет 

18,4 

 

2,4 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

16,44 

2,45 

2,44 

2,89 

3,18 

2,91 

2,57 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

1,84 

 

0,32 

0,35 

0,37 

0,39 

0,41 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

3,56 

0,61 

0,52 

0,56 

0,59 

0,62 

0,66 

Міноборони 

державний бюджет 

0,15 

0,08 

0,07 

 

 

 

 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,15 

0,07 

0,08 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

3,8 

0,5 

0,5 

0,5 

0,7 

0,8 

0,8 

Разом 

 

44,34 

3,71 

6,33 

7,3 

8,84 

8,72 

9,44 

у тому числі 

державний бюджет 

20,39 

0,08 

2,79 

3,35 

4,37 

4,39 

5,41 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

3,8 

0,5 

0,5 

0,5 

0,7 

0,8 

0,8 

інші джерела 

20,15 

3,13 

3,04 

3,45 

3,77 

3,53 

3,23 

9) здійснення інших капітальних вкладень 

Держлісагентство 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

194,62 

27 

29,48 

31,81 

33,56 

35,41 

37,36 

спеціальний фонд 

0,12 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

інші джерела 

46,19 

7,42 

7,47 

7,62 

7,71 

7,86 

8,11 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

0,74 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,13 

0,13 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

12,92 

1,91 

1,85 

2,2 

2,2 

2,32 

2,44 

Міноборони 

державний бюджет 

0,18 

0,04 

0,04 

0,03 

0,02 

0,03 

0,02 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

4,88 

0,68 

0,68 

0,88 

0,88 

0,88 

0,88 

Разом 

 

259,65 

37,19 

39,66 

42,68 

44,51 

46,65 

48,96 

у тому числі 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

195,54 

27,16 

29,64 

31,96 

33,7 

35,57 

37,51 

спеціальний фонд 

0,12 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

інші джерела 

63,99 

10,01 

10 

10,7 

10,79 

11,06 

11,43 

Разом за завданням 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10063,01 

1437,14 

1520,45 

1622,8 

1720,32 

1822,93 

1939,37 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

3112,56 

415,71 

451,86 

496,17 

536,35 

580,75 

631,72 

спеціальний фонд 

20,2 

2,8 

3,1 

3,3 

3,5 

3,7 

3,9 

місцевий бюджет 

104,83 

16,24 

16,75 

17,05 

17,54 

18,36 

18,89 

інші джерела 

6825,42 

1002,39 

1048,78 

1106,27 

1162,94 

1220,15 

1284,89 

3. Підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів 

протяжність створених протипожежних розривів, мінералізованих смуг, що доглядаються, тис. кілометрів 

1528,14 

252,17 

253,56 

254,52 

255,09 

256,3 

256,5 

1) забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання відомчої пожежної охорони, пожежно-хімічних станцій, гасіння лісових пожеж, протипожежне облаштування лісів 

Держлісагентство

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

107,5 

14,91 

16,28 

17,57 

18,54 

19,56 

20,64 

спеціальний фонд 

0,24 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

інші джерела 

176,78 

25,72 

27,01 

28,47 

30,11 

31,73 

33,74 

152,12 

24,32 

25 

25,42 

25,61 

25,77 

26 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

12,29 

1,7 

1,86 

2,01 

2,12 

2,24 

2,36 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

15,12 

2,1 

2,29 

2,47 

2,61 

2,75 

2,9 

57,3 

9,55 

9,55 

9,55 

9,55 

9,55 

9,55 

Міноборони 

державний бюджет 

4,89 

0,65 

0,69 

0,85 

0,82 

0,9 

0,98 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,81 

0,11 

0,13 

0,13 

0,14 

0,15 

0,15 

57,3 

9,55 

9,55 

9,55 

9,55 

9,55 

9,55 

МНС 

державний бюджет 

31,42 

2,79 

3,49 

4,36 

5,45 

6,81 

8,52 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Мінінфраструктури 

інші джерела 

12 

15 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

10,81 

1,57 

1,62 

1,78 

1,83 

1,98 

2,03 

1780,76 

293,24 

295,31 

296,69 

297,45 

298,82 

299,25 

Разом 

 

371,86 

51,59 

55,41 

59,68 

63,66 

68,16 

73,36 

у тому числі 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

156,1 

20,05 

22,32 

24,79 

26,93 

29,51 

32,5 

спеціальний фонд 

0,24 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

місцевий бюджет 

10,81 

1,57 

1,62 

1,78 

1,83 

1,98 

2,03 

інші джерела 

204,71 

29,93 

31,43 

33,07 

34,86 

36,63 

38,79 

2) будівництво об'єктів протипожежного призначення (пожежні станції, пожежно-спостережні вежі, щогли, пункти) 

Держлісагентство 

державний бюджет 

12,8 

 

1,7 

2,1 

2,5 

2,9 

3,6 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

3,43 

0,65 

0,37 

0,38 

0,82 

0,54 

0,67 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

6,05 

0,84 

0,92 

0,99 

1,04 

1,1 

1,16 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

1,86 

0,26 

0,28 

0,3 

0,32 

0,34 

0,36 

Міноборони 

державний бюджет 

0,69 

0,17 

0,17 

0,08 

0,08 

0,09 

0,1 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

1,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

МНС 

державний бюджет 

8,44 

0,75 

0,94 

1,17 

1,46 

1,83 

2,29 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

14,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

Разом 

 

48,87 

5,27 

6,98 

7,62 

8,82 

9,4 

10,78 

у тому числі 

державний бюджет 

27,98 

1,76 

3,73 

4,34 

5,08 

5,92 

7,15 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

14,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

інші джерела 

6,49 

1,11 

0,85 

0,88 

1,34 

1,08 

1,23 

3) придбання пожежних автомобілів та іншої пожежної техніки, засобів пожежогасіння та зв'язку 

Держлісагентство

державний бюджет 

136,8 

 

 

 

 

63,5 

73,3 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

13,58 

2,54 

1,87 

2,6 

2,19 

2,15 

2,23 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

6,05 

0,84 

0,92 

0,99 

1,04 

1,1 

1,16 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

8,45 

1,17 

1,28 

1,38 

1,46 

1,54 

1,62 

Міноборони 

державний бюджет 

1,47 

0,52 

0,13 

0,03 

0,13 

0,53 

0,13 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,44 

0,17 

0,04 

0,05 

0,05 

0,06 

0,07 

МНС 

державний бюджет 

22,5 

2,5 

3,5 

4,5 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

3,5 

0,3 

0,6 

0,6 

0,6 

0,7 

0,7 

Разом 

 

192,79 

8,04 

7,84 

9,15 

9,47 

74,08 

84,21 

у тому числі 

державний бюджет 

166,82 

3,9 

4,1 

4,5 

5,2 

69,63 

79,59 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

3,5 

0,3 

0,6 

0,6 

0,6 

0,7 

0,7 

інші джерела 

22,47 

3,88 

3,19 

4,03 

3,7 

3,75 

3,92 

протяжність збудованих доріг протипожежного призначення, кілометрів 

130 

10 

12 

27 

27 

27 

27 

4) будівництво доріг протипожежного призначення 

Держлісагентство 

державний бюджет 

57,3 

10 

7,7 

8,5 

9,4 

10,3 

11,4 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

авіаційна охорона лісів від пожеж, льотних годин 

23520 

3920 

3920 

3920 

3920 

3920 

3920 

5) забезпечення авіаційної охорони лісів від пожеж, оренди вертольотів та облаштування спеціальних майданчиків 

Держлісагентство 

державний бюджет 

108,49 

15,1 

16,43 

17,73 

18,71 

19,74 

20,83 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

540 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

0,99 

0,14 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,19 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,14 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

Міноборони 

державний бюджет 

0,85 

0,11 

0,1 

0,12 

0,12 

0,27 

0,13 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

2400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

МНС 

- " - 

26,75 

2,38 

2,97 

3,71 

4,64 

5,8 

7,25 

90 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,45 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,3 

26550 

4425 

4425 

4425 

4425 

4425 

4425 

Разом 

 

137,67 

17,73 

19,7 

21,77 

23,69 

26,05 

28,73 

у тому числі 

державний бюджет 

137,08 

17,68 

19,65 

21,72 

23,64 

25,99 

28,4 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

0,45 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,3 

інші джерела 

0,14 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

площа, на якій проведені лісозахисні заходи, тис. гектарів 

1200 

205 

205 

200 

200 

200 

190 

6) здійснення лісозахисних заходів, зокрема проведення лісопатологічних обстежень, винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб, виробництво біологічних препаратів 

Держлісагентство 

державний бюджет 

40,88 

5,67 

6,19 

6,68 

7,05 

7,44 

7,85 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

12,68 

1,78 

1,89 

2,05 

2,36 

2,22 

2,38 

523,74 

91,08 

88,98 

87,97 

86,8 

85,2 

83,63 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

4,4 

0,61 

0,67 

0,72 

0,76 

0,8 

0,84 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

4,11 

0,57 

0,62 

0,67 

0,71 

0,75 

0,79 

396,4 

66,1 

66,1 

66,1 

66,1 

66 

66 

Міноборони 

державний бюджет 

0,74 

0,11 

0,12 

0,12 

0,12 

0,14 

0,13 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,48 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

27 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

МНС 

державний бюджет 

1,6 

0,21 

0,23 

0,25 

0,28 

0,3 

0,33 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 

0,5 

0,5 

0,5 

0,6 

0,6 

0,6 

Мінінфраструктури 

інші джерела 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

30 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,75 

0,12 

0,13 

0,14 

0,16 

0,16 

0,04 

2180,4 

372,2 

370,1 

364,1 

363 

361,3 

349,7 

Разом 

 

68,64 

9,65 

10,43 

11,21 

12,02 

12,39 

12,94 

у тому числі 

державний бюджет 

47,62 

6,6 

7,21 

7,77 

8,21 

8,68 

9,15 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

0,75 

0,12 

0,13 

0,14 

0,16 

0,16 

0,04 

інші джерела 

20,27 

2,93 

3,09 

3,3 

3,65 

3,55 

3,75 

7) придбання обладнання для боротьби із шкідниками і хворобами лісу 

Держлісагентство 

державний бюджет 

4,78 

 

0,70 

0,81 

0,94 

1,08 

1,25 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

3,92 

0,66 

0,56 

0,58 

0,61 

0,66 

0,85 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

1,38 

0,19 

0,21 

0,23 

0,24 

0,25 

0,26 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,79 

0,11 

0,12 

0,13 

0,14 

0,14 

0,15 

Міноборони 

державний бюджет 

0,30 

0,04 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,06 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,24 

0,03 

0,03 

0,04 

0,04 

0,05 

0,05 

МНС 

державний бюджет 

0,69 

0,1 

0,1 

0,1 

0,12 

0,12 

0,15 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Мінінфраструктури 

інші джерела 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,13 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

Разом 

 

15,23 

1,65 

2,29 

2,46 

2,66 

2,87 

3,3 

у тому числі 

державний бюджет 

7,15 

0,33 

1,06 

1,19 

1,35 

1,5 

1,72 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

0,13 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

інші джерела 

7,95 

1,3 

1,21 

1,25 

1,29 

1,35 

1,55 

Разом за завданням 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

892,36 

103,93 

110,35 

120,39 

129,72 

203,25 

224,72 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет:

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

600,05 

60,28 

65,72 

72,83 

79,78 

151,53 

169,91 

спеціальний фонд 

0,24 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

місцевий бюджет

30,04 

4,44 

4,8 

4,97 

5,04 

5,29 

5,5 

інші джерела

262,03 

39,17 

39,79 

42,55 

44,86 

46,39 

49,27 

4. Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни 

обсяг середніх витрат на 1 тис. гектарів мисливських угідь, пов'язаних з охороною і відтворенням мисливських тварин, гривень 

 

1740 

1810 

1880 

2010 

2050 

2100 

ведення мисливського господарства, здійснення державного регулювання і контролю у галузі мисливського господарства та полювання, охорона, використання і відтворення мисливської фауни, збереження та поліпшення стану мисливських угідь 

Держлісагентство

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

4,53 

0,63 

0,69 

0,74 

0,78 

0,82 

0,87 

спеціальний фонд 

32,12 

4,46 

4,87 

5,25 

5,54 

5,84 

6,16 

інші джерела 

58,35 

8,57 

8,96 

9,42 

9,99 

10,43 

10,98 

кількість диких копитних тварин у мисливських угіддях, тис. голів 

 

87,7 

96,2 

97,3 

100,2 

104,4 

108,9 

Разом за завданням 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

13,66 

14,52 

15,41 

16,31 

17,09 

18,01 

5. Раціональне використання лісових ресурсів 

обсяг заготовленої під час проведення рубок головного користування ліквідної деревини, тис. куб. метрів 

38060,5 

6299 

6312,3 

6332,3 

6352,3 

6372,3 

6392,3 

1) заготівля ліквідної деревини під час проведення рубок головного користування 

Держлісагентство 

інші джерела 

5400,46 

805,51 

842,13 

876,12 

916,64 

954,56 

1005,5 

5018,1 

803 

836,5 

840 

846,4 

845,9 

846,3 

Мінагрополітики 

461,7 

64,05 

69,94 

75,47 

79,62 

84 

88,62 

1137,6 

194,6 

188,6 

188,6 

188,6 

188,6 

188,6 

Міноборони 

101,56 

15,36 

16,27 

17,16 

17,35 

17,59 

17,83 

44216,2 

7296,6 

7337,4 

7360,9 

7387,3 

7406,8 

7427,2 

Разом 

5963,72 

884,92 

928,34 

968,75 

1013,61 

1056,15 

1111,95 

площа, на якій проведені несуцільні рубки головного користування, відсотків 

 

17 

18 

19 

19 

20 

21 

2) впровадження еколого-безпечних технологій заготівлі і транспортування деревини 

Держлісагентство 

державний бюджет 

28 

 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

60,13 

10,02 

9,45 

10,45 

9,44 

9,87 

10,9 

 

16 

17 

18 

18 

19 

20 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

0,41 

0,45 

0,49 

0,52 

0,55 

0,58 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,63 

0,08 

0,09 

0,1 

0,11 

0,12 

0,13 

Міноборони 

інші джерела 

2,12 

0,36 

0,36 

0,36 

0,36 

0,34 

0,34 

кількість повітряно-трелювальних установок 

 

25 

29 

32 

36 

41 

47 

Держлісагентство 

 

Мінагрополітики 

 

26 

31 

34 

39 

44 

51 

Разом 

 

93,88 

10,87 

13,35 

15,4 

15,43 

17,88 

20,95 

у тому числі 

державний бюджет 

31 

0,41 

3,45 

4,49 

5,52 

7,55 

9,58 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

62,88 

10,46 

9,9 

10,91 

9,91 

10,33 

11,37 

протяжність збудованих, реконструйованих і відновлених доріг лісогосподарського призначення, кілометрів 

8283,8 

1356,8 

1403,3 

1362,1 

1378,5 

1396,8 

1386,3 

3) будівництво, реконструкція і відновлення доріг лісогосподарського призначення 

Держлісагентство 

державний бюджет 

576,7 

80 

87,36 

94,26 

99,44 

104,91 

110,68 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

375 

45 

55 

65 

70 

70 

70 

802,4 

107,4 

129,6 

135,8 

141,9 

143,2 

144,5 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

4,23 

0,59 

0,64 

0,69 

0,73 

0,77 

0,81 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

1,05 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,19 

0,2 

360 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

Міноборони 

державний бюджет 

1,3 

0,22 

0,32 

0,24 

0,16 

0,17 

0,19 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

5,16 

0,71 

0,81 

0,81 

0,91 

0,91 

1,01 

85 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

Київська міськдержадміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

9531,2 

1534,2 

1607,9 

1572,9 

1595,4 

1615 

1605,8 

Разом 

 

963,39 

126,67 

144,29 

161,17 

171,42 

176,95 

182,89 

у тому числі 

державний бюджет 

582,18 

80,81 

88,32 

95,19 

100,33 

105,85 

111,68 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

381,21 

45,86 

55,97 

65,98 

71,09 

71,1 

71,21 

4) придбання дорожньо-будівельної техніки 

Держлісагентство 

державний бюджет 

26,9 

 

 

 

8,4 

8,6 

9,9 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

14,02 

2,69 

2,11 

2,12 

2,24 

1,89 

2,97 

Мінагрополітики 

інші джерела 

0,06 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Разом 

 

40,98 

2,7 

2,12 

2,13 

10,65 

10,5 

12,88 

у тому числі 

державний бюджет 

26,9 

 

 

 

8,4 

8,6 

9,9 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

14,08 

2,7 

2,12 

2,13 

2,25 

1,9 

2,98 

Разом за завданням 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7061,97 

1025,16 

1088,1 

1147,45 

1211,11 

1261,48 

1328,67 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет загальний фонд 

640,08 

81,22 

91,77 

99,68 

114,25 

122 

131,16 

інші джерела 

6421,89 

943,94 

996,33 

1047,77 

1096,86 

1139,48 

1197,51 

6. Підвищення ефективності управління лісовим господарством 

кількість штатних одиниць працівників центрального апарату Держлісагентства та його територіальних органів 

 

904

904

809

809

809

809

1) забезпечення керівництва та управління у галузі лісового і мисливського господарства 

Держлісагентство 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

271,75 

37,7 

41,17 

44,42 

46,86 

49,44 

52,16 

спеціальний фонд 

0,29 

0,02 

0,04 

0,05 

0,05 

0,06 

0,07 

Разом 

 

272,04 

37,72 

41,21 

44,47 

46,91 

49,50 

52,23 

2) здійснення капітальних видатків для технічного забезпечення діяльності центрального апарату Держлісагентства та його територіальних органів 

Держлісагентство 

державний бюджет 

9,1 

 

1,14 

1,59 

1,83 

2,11 

2,43 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

площа, на якій проведене базове лісовпорядкування, тис. гектарів 

4021 

1264 

1144 

533 

806 

232 

42 

3) проведення базового лісовпорядкування (довгострокове планування лісогосподарського виробництва для окремих лісокористувачів) 

Держлісагентство 

державний бюджет 

72,4 

14,9 

20,2 

10,8 

18,9 

6,3 

1,3 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

2,87 

0,07 

1,1 

0,6 

0,1 

 

1130,5 

150 

250 

200 

200 

200 

130,5 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

40,36 

5,6 

6,12 

6,6 

6,96 

7,34 

7,74 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

16,59 

2,3 

2,51 

2,71 

2,86 

3,02 

3,19 

130,1 

90,8 

 

 

 

 

39,3 

Міноборони 

державний бюджет 

5,65 

1,65 

0,6 

0,3 

0,4 

0,4 

2,3 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

1,2 

1,2 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

0,2 

0,2 

 

 

 

 

 

5281,6 

1504,8 

1394 

733 

1006 

432 

211,8 

Разом 

 

139,27 

25,92 

30,43 

21,51 

29,72 

17,16 

14,53 

у тому числі 

державний бюджет 

118,41 

22,2 

26,9 

17,7 

26,3 

14 

11,3 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

0,2 

0,2 

 

 

 

 

 

інші джерела 

20,66 

3,57 

3,5 

3,81 

3,46 

3,12 

3,19 

площа, на якій проведене безперервне лісовпорядкування, тис. гектарів 

39599 

5795 

6337 

6737 

6464 

7038 

7228 

4) проведення безперервного лісовпорядкування (щорічна актуалізація бази даних лісового фонду України) 

Держлісагентство 

державний бюджет 

63,58 

5,2 

9,8 

10,8 

13,6 

16,2 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

5,29 

0,85 

0,87 

0,88 

0,89 

0,89 

0,91 

985 

163 

163 

168 

169 

174 

148 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

1,92 

0,27 

0,29 

0,31 

0,33 

0,35 

0,37 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,14 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

202 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

Міноборони 

державний бюджет 

0,12 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

0,89 

0,05 

0,05 

0,05 

0,6 

0,07 

0,07 

40786

5991

6533

6939

6667

7246

7410

Разом 

 

71,94 

6,39 

9,25 

11,08 

12,66 

14,96 

17,6 

у тому числі 

державний бюджет 

65,62 

5,47 

8,31 

10,13 

11,15 

13,97 

16,59 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

6,32 

0,92 

0,94 

0,95 

1,51 

0,99 

1,01 

площа, на якій проведена інвентаризація лісів, тис. гектарів 

10800 

1000 

2000 

3000 

3000 

10800 

10800 

5) проведення інвентаризації та оцінки лісового фонду з використанням статистичних методів 

Держлісагентство 

державний бюджет 

30,3 

1,3 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

площа, на якій ведеться державний облік лісів, тис. гектарів 

21800 

 

10800 

 

 

 

11000 

6) ведення державного обліку лісів, узагальнення відомостей про природний, господарський стан та правовий режим лісового фонду 

- " - 

- " - 

10,5 

 

3,7 

 

 

 

6,8 

площа, на якій проведене впорядкування мисливських угідь, тис. гектарів 

684,4 

216,4 

54,2 

338,6 

18,2 

25,5 

31,5 

7) впорядкування мисливських угідь та розроблення перспективних планів ведення мисливського господарства 

Держлісагентство 

державний бюджет 

0,86 

 

 

0,02 

0,81 

 

0,03 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

2,5 

0,4 

0,3 

0,8 

0,2 

0,4 

0,4 

18 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

5,74 

0,8 

0,87 

0,94 

0,99 

1,04 

1,1 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

1,44 

0,2 

0,22 

0,24 

0,25 

0,26 

0,27 

26,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

Київська міськдержадміністрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

728,9 

223,4 

61,7 

346,1 

25,7 

33 

39 

Разом 

 

10,54 

1,4 

1,39 

2,25 

1,7 

1,8 

у тому числі 

державний бюджет 

6,6 

0,8 

0,87 

0,96 

1,8 

1,04 

1,13 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

3,94 

0,6 

0,52 

1,04 

0,45 

0,66 

0,67 

площа, на якій проведене грунтово-лісотипологічне обстеження, тис. гектарів 

750 

50 

50 

150 

150 

150 

200 

8) проведення грунтово-лісотипологічного обстеження (встановлення зонально-типологічної основи ведення лісового господарства) 

Держлісагентство 

державний бюджет 

16,8 

0,70 

0,8 

2,8 

3,2 

3,6 

5,7 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

2,68 

0,66 

0,58 

0,36 

0,36 

0,36 

0,36 

125,8 

19 

18,8 

19,8 

21,3 

22,7 

24,2 

Мінагрополітики 

державний бюджет 

2,84 

0,39 

0,43 

0,46 

0,49 

0,52 

0,55 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

53,6 

5,1 

5,2 

5,2 

5,1 

5,2 

27,9 

Міноборони 

- " - 

0,56 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,51 

929

74,1 

73,9 

175 

176 

178 

252 

Разом 

 

22,88 

1,76 

1,82 

3,63 

4,06 

4,49 

7,12 

у тому числі 

державний бюджет 

20,2 

1,10 

1,24 

3,27 

3,70 

4,13 

6,76 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

2,68 

0,66 

0,58 

0,36 

0,36 

0,36 

0,36 

площа, на якій проведений моніторинг стану лісів, тис. гектарів 

50550 

6933 

7572 

8212 

8851 

9491 

9491 

9) проведення моніторингу стану лісів 

Держлісагентство 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) проведення інших робіт з лісовпорядкування (коригування та придбання картографічних матеріалів, аеро і космічних знімків, впровадження геоінформаційних технологій) 

- " - 

державний бюджет 

25,22 

3,5 

3,8 

4,1 

4,4 

4,59 

4,84 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

11) створення необхідної технічної бази для забезпечення лісовпорядкування та проведення інвентаризації лісів 

Держлісагентство 

державний бюджет 

24,78 

2,76 

3,19 

3,68 

4,25 

4,9 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

12) оформлення державних актів на право постійного користування землею (крім земель для лісорозведення) 

 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

Держлісагентство 

 

143,6 

3,6 

8,6 

18,6 

42,4 

62,4 

Мінагрополітики 

 

18,03 

2,5 

2,73 

2,95 

3,11 

3,28 

3,46 

Разом 

 

161,63 

10,5 

6,3 

11,6 

21,7 

45,7 

65,9 

Разом за завданням 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

778,2 

94,49 

106,85 

110,14 

134,17 

149,44 

183,11 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

744,11 

88,52 

101,26 

103,93 

128,34 

144,25 

177,81 

спеціальний фонд 

0,29 

0,02 

0,04 

0,05 

0,05 

0,06 

0,07 

місцевий бюджет 

0,2 

0,2 

 

 

 

 

 

інші джерела 

33,6 

5,75 

5,55 

6,16 

5,78 

5,13 

5,23 

7. Покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства 

кількість проведених наукових фундаментальних досліджень 

1) проведення наукових фундаментальних досліджень у галузі лісового господарства 

Держлісагентство 

державний бюджет 

6,36 

0,88 

0,96 

1,04 

1,1 

1,16 

1,22 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

кількість проведених прикладних досліджень 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

2) проведення прикладних досліджень у галузі лісового господарства 

Держлісагентство 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

85,95 

11,92 

13,02 

14,05 

14,82 

15,64 

16,5 

спеціальний фонд 

17,7 

2,45 

2,68 

2,89 

3,05 

3,22 

3,4 

Разом 

 

103,64 

14,37 

15,7 

16,94 

17,87 

18,86 

19,9 

3) створення необхідної технічної бази для провадження наукової діяльності (придбання та оновлення обладнання, приладів, оргтехніки, транспортних засобів) 

Держлісагентство 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

8,24 

 

1,45 

1,56 

1,65 

1,74 

1,84 

спеціальний фонд 

3,12 

0,43 

0,47 

0,51 

0,54 

0,57 

0,6 

Разом 

 

11,36 

0,43 

1,92 

2,07 

2,19 

2,31 

2,44 

кількість підготовлених аспірантів і докторантів 

44 

4) підготовка наукових кадрів у галузі лісового господарства 

Держлісагентство 

державний бюджет 

2,84 

0,39 

0,43 

0,46 

0,49 

0,52 

0,55 

кількість прийнятих аспірантів і докторантів 

62 

10 

11 

11 

10 

10 

10 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих студентів на навчання у вищі навчальні заклади I - III рівня акредитації 

 

2450 

2450 

2450 

2450 

2475 

2475 

5) підготовка фахівців у галузі лісового господарства 

- " - 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

436,4 

48,5 

57,1 

65,9 

76 

87,7 

101,2 

спеціальний фонд 

85,69 

9,52 

11,21 

12,94 

14,93 

17,22 

19,87 

Разом 

 

522,09 

58,02 

68,31 

78,84 

90,93 

104,92 

121,07 

6) створення необхідної технічної бази для забезпечення підготовки фахівців у галузі лісового господарства (придбання та оновлення обладнання, приладів, оргтехніки) 

Держлісагентство 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

0,7 

0,8 

0,9 

1,2 

1,4 

спеціальний фонд 

3,1 

0,35 

0,41 

0,47 

0,54 

0,62 

0,71 

Разом 

 

9,1 

1,05 

1,21 

1,37 

1,54 

1,82 

2,11 

кількість осіб, які закінчили курси підвищення кваліфікації 

10620 

1770 

1770 

1770 

1770 

1770 

1770 

7) підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів у галузі лісового господарства 

Держлісагентство 

інші джерела 

15,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

8) виконання проектно-вишукувальних робіт 

- " - 

державний бюджет 

21,83 

2,08 

2,90 

3,35 

3,87 

4,47 

5,16 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Разом 

 

30,83 

3,58 

4,4 

4,85 

5,37 

5,97 

6,66 

Разом за завданням 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701,82 

81,32 

95,53 

108,17 

122,09 

138,16 

156,55 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

567,62 

64,47 

76,66 

87,26 

98,93 

112,43 

127,87 

спеціальний фонд 

109,6 

12,75 

14,77 

16,81 

19,06 

21,63 

25,58 

інші джерела 

24,6 

4,1 

4,1 

4,1 

4,1 

4,1 

4,1 

8. Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства 

кількість заходів, проведених міжнародними лісівничими організаціями, у яких взято участь 

48 

забезпечення участі у роботі міжнародних лісівничих організацій 

Держлісагентство 

державний бюджет 

0,56 

 

0,1 

0,11 

0,11 

0,12 

0,12 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

9. Забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності 

кількість створених рекреаційно-просвітницьких об'єктів 

 

926 

999 

1068 

1131 

1189 

1250 

1) забезпечення розвитку в лісах рекреаційної та туристичної інфраструктури 

Держлісагентство 

інші джерела 

16,88 

2,84 

3,59 

4,38 

1,9 

2,06 

2,11 

 

80 

81 

83 

84 

84 

84 

Мінагрополітики 

- " - 

1,74 

0,24 

0,26 

0,28 

0,3 

0,32 

0,34 

 

Міноборони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

15 

 

 

 

 

1010 

1085 

1156 

1221 

1279 

1341 

Разом 

місцевий бюджет 

33,62 

8,08 

8,85 

9,66 

2,2 

2,38 

2,45 

у тому числі 

інші джерела 

15 

 

 

 

33,62 

3,08 

3,85 

4,66 

2,2 

2,38 

2,45 

кількість шкільних лісництв 

 

502 

526 

544 

560 

581 

602 

2) забезпечення екологічного виховання населення, інформування громадськості про стан лісового господарства 

Держлісагентство 

державний бюджет 

5,02 

 

0,37 

0,39 

1,4 

1,42 

1,44 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

9,38 

1,65 

1,29 

1,38 

1,51 

1,64 

1,91 

Разом 

 

14,4 

1,65 

1,66 

1,77 

2,91 

3,06 

3,35 

Разом за завданням 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,02 

9,73 

10,51 

11,43 

5,11 

5,44 

5,8 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

5,02 

 

0,37 

0,39 

1,4 

1,42 

1,44 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет 

15 

 

 

 

інші джерела 

28 

4,73 

5,14 

6,04 

3,71 

4,02 

4,36 

Разом за Програмою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21959,9 

2886,1 

3192,2 

3451,6 

3780,2 

4129,3 

4520,7 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

7894,2 

817,6 

1019,5 

1160,8 

1384,1 

1626,6 

1885,7 

спеціальний фонд 

162,5 

20,1 

22,8 

25,5 

28,2 

31,2 

34,7 

місцевий бюджет 

150,1 

25,9 

26,6 

27 

22,6 

23,7 

24,4 

інші джерела (власні кошти лісокористувачів) 

13753,2 

2022,5 

2123,3 

2238,3 

2345,3 

2447,8 

2575,9 

за основними напрямами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальні вкладення 

 

 

2509,53 

299,6 

332,95 

375,68 

415,62 

511,95 

573,73 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

1667,11 

178,97 

203,23 

230,07 

269,49 

365,11 

420,24 

спеціальний фонд 

19,36 

2,6 

2,87 

3,13 

3,35 

3,58 

3,83 

місцевий бюджет 

44,03 

9,22 

9,62 

9,62 

4,82 

5,32 

5,43 

інші джерела 

779,03 

108,81 

117,23 

132,86 

137,96 

137,94 

144,23 

наукові дослідження та розробки 

 

 

110 

15,25 

16,66 

17,98 

18,97 

20,02 

21,12 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

92,31 

12,8 

13,98 

15,09 

15,92 

16,80 

17,72 

спеціальний фонд 

17,69 

2,45 

2,68 

2,89 

3,05 

3,22 

3,4 

за головними виконавцями 

Держлісагентство

 

18685,04 

2430,58 

2700,50 

2921,50 

3220,37 

3532,14 

3879,95 

у тому числі 

державний бюджет: 

 

 

 

 

 

 

 

загальний фонд 

6750,09 

678,25 

861,72 

983,46 

1186 

1405,1 

1635,56 

спеціальний фонд 

162,45 

20,07 

22,78 

25,46 

28,18 

31,24 

34,72 

інші джерела 

11772,5 

1732,26 

1816 

1912,58 

2006,19 

2095,8 

2209,67 

Мінагрополітики 

 

1996,98 

276,08 

302,66 

327,14 

345,02 

363,49 

382,59 

у тому числі 

державний бюджет 

607,27 

82,9 

92,3 

99,8 

105,2 

110,7 

116,4 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

1389,71 

193,17 

210,37 

227,39 

239,8 

252,75 

266,23 

Міноборони 

 

299,79 

46,08 

45,74 

47,96 

50,52 

52,66 

56,83 

у тому числі 

державний бюджет 

131,85 

19,49 

19,28 

20,09 

21,67 

23,94 

27,38 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела 

167,94 

26,59 

26,46 

27,87 

28,85 

28,72 

29,45 

МНС 

державний бюджет 

405,03 

36,93 

46,21 

57,45 

71,16 

86,86 

106,42 

загальний фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Мінінфраструктури 

інші джерела 

423 

70,5 

70,5 

70,5 

70,5 

70,5 

70,5 

Київська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

150,07 

25,88 

26,55 

27,02 

22,58 

23,65 

24,39 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1364)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми "Ліси України"
на 2010 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Соціально-екологічні 

Підвищення рівня лісистості 

площа лісорозведення 

тис. гектарів 

429,5 

28,7 

52,3 

62,4 

83,5 

95,1 

107,7 

Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку 

площа відновлення лісів 

- " - 

231,2 

38,6 

38,3 

38,5 

38,5 

38,7 

38,7 

площа лісів, на якій проведені рубки формування і оздоровлення лісів 

- " - 

2208,1 

366,7 

373,2 

366,9 

365,4 

367,2 

368,7 

обсяг загального запасу заготовленої під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів деревини 

тис. куб. метрів 

45678 

7518,9 

7585,5 

7613,9 

7610,1 

7683,2 

7666,4 

Підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів 

протяжність створених протипожежних розривів, мінералізованих смуг, що доглядаються 

тис. кілометрів 

1780,76 

293,24 

295,31 

296,69 

297,45 

298,82 

299,25 

площа, на якій проведені лісозахисні заходи 

тис. гектарів 

2180,4 

372,2 

370,1 

364,1 

363 

361,3 

349,7 

Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни 

обсяг середніх витрат на 1 тис. гектарів мисливських угідь, пов'язаних з охороною і відтворенням мисливських тварин 

гривень 

 

1740 

1810 

1880 

2010 

2050 

2100 

кількість диких копитних тварин у мисливських угіддях 

тис. голів 

 

87,7 

96,2 

97,3 

100,2 

104,4 

108,9 

Економічні 

Підвищення ефективності управління лісовим господарством 

площа, на якій проведене базове лісовпорядкування 

тис. гектарів 

5281,6 

1504,8 

1394 

733 

1006 

432 

211,8 

площа, на якій проведена інвентаризація лісів 

- " - 

10800 

1000 

2000 

3000 

3000 

10800 

10800 

площа, на якій ведеться державний облік лісів 

- " - 

21800 

 

10800 

 

 

 

11000 

Раціональне використання лісових ресурсів 

обсяг заготовленої під час проведення рубок головного користування ліквідної деревини 

тис. куб. метрів 

44216,2 

7296,6 

7337,4 

7360,9 

7387,3 

7406,8 

7427,2 

протяжність збудованих, реконструйованих і відновлених доріг лісогосподарського призначення 

кілометрів 

9531,2 

1534,2 

1607,9 

1572,9 

1595,4 

1615 

1605,8 

____________

Опрос