Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы уменьшения вредного воздействия табака на здоровье населения на период до 2012 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 03.09.2009 № 940
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2009 р. N 940

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 червня 2011 року N 704)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства охорони здоров'я визначені Програмою завдання, заходи і показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань і заходів.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 березня Міністерству охорони здоров'я інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року

Мета Програми

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров'я населення, захист від наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму, мінімізація соціальних, екологічних та економічних наслідків тютюнокуріння шляхом проведення заходів боротьби проти тютюну на національному та місцевому рівні.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Досвід інших країн свідчить, що варіантом ефективного розв'язання проблеми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення в Україні є здійснення комплексу таких заходів:

проведення цілеспрямованої профілактичної роботи серед широких верств населення з метою підвищення рівня поінформованості про шкідливий вплив активного та пасивного тютюнокуріння на здоров'я, токсичні речовини тютюнового диму, методи припинення вживання тютюну;

створення системи надання допомоги у припиненні вживання тютюну і забезпечення лікування залежності від тютюну з відповідним навчанням медичних працівників;

поступове підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби з метою сприяння досягненню цілей у галузі охорони здоров'я, спрямованих на скорочення обсягу споживання тютюну;

вжиття заходів для ліквідації всіх форм незаконної торгівлі тютюновими виробами;

встановлення заборони щодо:

- поширення будь-якої реклами тютюнових виробів, зокрема шляхом надання їх виробниками спонсорської допомоги, стимулювання продажу таких виробів;

- куріння у громадських та на робочих місцях.

Виконання зазначеного комплексу заходів відповідає положенням Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну, ратифікованої Законом України від 15 березня 2006 р. N 3534-IV, і дасть змогу суттєво знизити рівень поширення вживання тютюнових виробів та відповідно рівень захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюну або впливом тютюнового диму.

Розв'язання проблеми можливе шляхом здійснення комплексу заходів двома етапами.

На першому етапі (2009 - 2010 роки) передбачається:

удосконалити законодавство, зокрема податкове, з урахуванням Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, в тому числі виконання статей конвенції, запропонованих Конференцією Сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, та актів Європейського Союзу у цій сфері;

розробити програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних та педагогічних працівників, які забезпечують здійснення заходів щодо запобігання вживанню тютюнових виробів і зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення та проводять лікування залежності від тютюну;

включити до програм підготовки та перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних і педагогічних працівників спеціальні теми стосовно засобів і заходів профілактики та припинення вживання тютюнових виробів;

інформувати населення про небезпеку, ризики та шкідливі наслідки для здоров'я, пов'язані із вживанням тютюну і впливом тютюнового диму, їх негативні економічні та екологічні наслідки, про шкідливі речовини та інгредієнти, що містяться у складі тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом, а також переваги припинення вживання тютюну і здорового способу життя;

розробити механізм координації роботи центральних органів виконавчої влади у сфері реалізації державної політики щодо запобігання вживанню тютюнових виробів і зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

створити систему моніторингу вживання тютюну та ефективності заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;

ознайомити медичних працівників закладів охорони здоров'я всіх форм власності з методами надання особам, які бажають позбутися залежності від тютюну, відповідної лікувально-профілактичної допомоги, а також розробити та впровадити у практику стандарти якості надання такої допомоги.

На другому етапі (2011 - 2012 роки) передбачається:

включити інформацію про вживання тютюнових виробів особами, які звернулися до закладів охорони здоров'я, до медичної звітної та облікової документації закладів охорони здоров'я всіх форм власності;

запровадити систему надання допомоги з профілактики, діагностики та лікування залежності від тютюну;

проводити наукові дослідження щодо запобігання вживанню тютюнових виробів та лікування залежності від тютюну;

брати участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань здійснення контролю та протидії протиправному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів до запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з тютюнокурінням, гармонізації державних стандартів, якими визначаються вимоги до безпеки тютюнових виробів, з міжнародними стандартами.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

зменшити обсяг вживання тютюнових виробів і знизити рівень поширення тютюнокуріння і попиту на зазначені вироби в Україні;

підвищити рівень поінформованості населення про шкідливий вплив вживання тютюнових виробів на здоров'я;

поліпшити якість надання медичної допомоги у лікуванні залежності від тютюну, що збільшить питому вагу осіб, які відмовилися від куріння;

зменшити обсяг незаконної торгівлі тютюновими виробами;

знизити рівень захворюваності та смертності від хвороб, пов'язаних із вживанням тютюну або впливом тютюнового диму;

збільшити тривалість життя населення;

знизити показники впливу тютюнового диму на здоров'я населення;

зменшити рівень забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами тютюнових виробів;

отримувати додаткові надходження до державного бюджету в результаті збільшення ставок акцизного збору на тютюнові вироби;

проводити моніторинг здійснення заходів державної політики щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяг та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Для виконання Програми залучається міжнародна інформаційна, науково-технічна та фінансова допомога відповідно до положень Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 797 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 41, ст. 1371).

2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 940.

3. Державний замовник - МОЗ.

4. Керівник Програми - Міністр охорони здоров'я.

5. Виконавці заходів Програми - центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські організації.

6. Строк виконання - 2009 - 2012 роки.

7. Прогнозний обсяг та джерела фінансування.

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування (тис. гривень) 

У тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

Державний бюджет 

2677,3 

 

729,8 

1221,9 

725,6 

у тому числі кошти, виділені для МОЗ 

2677,3 

 

729,8 

1221,9 

725,6 

Місцеві бюджети 

 

 

 

 

 

Інші джерела 

4000 

4000 

 

 

 

Усього 

6677,3 

4000 

729,8 

1221,9 

725,6 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Проведення заходів з профілактики, діагностики та лікування залежності від тютюну 

кількість закладів охорони здоров'я, що підпорядковані МОЗ і забезпечені примірником рекомендацій, відсотків 

100 

 

 

100 

 

1) підготовка, видання та розсилання рекомендацій для медичних працівників закладів охорони здоров'я з надання лікувально-профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від тютюну 

МОЗ
Академія медичних наук 

державний бюджет 

496,3 

 

 

496,3 

 

кількість пацієнтів, яким надана допомога 

 

 

 

 

 

2) забезпечення у комунальних закладах охорони здоров'я доступності профілактичних заходів і лікувальної допомоги для осіб, які бажають позбутися залежності від тютюну 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

кількість консультацій, наданих з використанням телефонного зв'язку, тисяч 

66 

 

22 

22 

22 

3) створення єдиної телефонної лінії для осіб, які бажають позбутися залежності від тютюну 

МОЗ 

державний бюджет 

490,5 

 

166,3 

162,1 

162,1 

Разом за завданням 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

986,8 

 

166,3 

658,4 

162,1 

2. Інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, шкідливого впливу тютюнового диму, а також переваги здорового способу життя 

кількість речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, про які надається інформація, та періодичність їх розміщення 

30,
не рідше одного разу на квартал 

15 

20 

25 

30 

1) підготовка інформації про шкідливі речовини та інгредієнти тютюнових виробів, що виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, та її розміщення у засобах масової інформації та Інтернеті 

МОЗ 

 

 

 

 

 

 

кількість матеріалів та періодичність їх розміщення 

шість відеороликів і 1380 рекламних щитів, не рідше одного разу на квартал 

 

два відеоролики та 460 рекламних щитів 

два відеоролики та 460 рекламних щитів 

два відеоролики та 460 рекламних щитів 

2) розміщення у засобах масової інформації та Інтернеті інформаційних матеріалів про наслідки для здоров'я людини вживання тютюнових виробів і шкідливий вплив тютюнового диму, пропаганда здорового способу життя 

МОЗ

МОН, Мінсім'ямолодьспорт, МКТ, Держкомтелерадіо, Держспоживстандарт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет 

1200 

 

400 

400 

400 

кількість матеріалів на наочних інформаційних стендах, що розміщені в закладах охорони здоров'я та навчальних закладах, тисяч 

150 

 

50 

100 

150 

3) розміщення на наочних інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я та навчальних закладах усіх форм власності матеріалів про шкідливі наслідки для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, шкідливий вплив тютюнового диму, практичних порад щодо здорового способу життя, рекомендацій щодо відмови від вживання тютюнових виробів 

МОЗ

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

державний бюджет 

330 

 

110 

110 

110 

кількість та періодичність розміщення матеріалів 

324
не менше одного матеріалу на квартал
в області 

 

108 

108 

108 

4) інформування населення через засоби масової інформації, Інтернет про шкоду, якої завдає здоров'ю людини вживання тютюнових виробів, стан захворюваності і смертності, що спричинені вживанням тютюнових виробів, у відповідному регіоні та про вжиті профілактичні заходи 

МОЗ, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з громадськими організаціями 

 

 

 

 

 

 

кількість тем, які включені до програм з дисциплін гуманітарного та соціально-економічного профілю, відсотків 

90 

 

30 

60 

90 

5) включення до програм вищих навчальних закладів незалежно від форми власності з дисциплін гуманітарного та соціально-економічного профілю тем про шкоду для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, а також переваги здорового способу життя 

МОЗ, МОН 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1530 

 

510 

510 

510 

3. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних та педагогічних працівників, які забезпечують здійснення заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та лікування залежності від тютюну 

відсоток вищих медичних навчальних закладів I - IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти, які впровадили необхідні програми 

100 

 

50 

70 

100 

1) підготовка та перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів серед населення та лікування залежності від тютюну 

МОЗ, МОН, Мінсім'ямолодьспорт 

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених програм 

 

2) розроблення тем стосовно засобів і заходів профілактики та припинення вживання тютюнових виробів, лекцій, семінарських занять, тренінгів та запровадження їх у програми підготовки та перепідготовки медичних, фармацевтичних, соціальних і педагогічних працівників 

МОЗ, МОН, МКТ, Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

кількість навчених викладачів 

90 

 

30 

30 

30 

3) навчання викладачів, що здійснюватимуть підготовку та перепідготовку медичних, фармацевтичних, соціальних і педагогічних працівників стосовно засобів і заходів з профілактики та припинення вживання тютюнових виробів 

МОЗ, МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

4. Удосконалення законодавства відповідно до положень та керівних принципів Рамкової Конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну та законодавства ЄС 

збільшення доходів державного бюджету 

 

 

 

 

 

1) внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" щодо підвищення таких ставок 

Мінфін, ДПА, МОЗ 

 

 

 

 

 

 

зменшення споживання тютюнових виробів 

 

 

 

 

 

2) внесення змін до законодавчих актів щодо повної заборони реклами тютюнових виробів, стимулювання продажу та спонсорства таких виробів 

МОЗ 

 

 

 

 

 

 

зменшення обсягів продажу тютюнових виробів 

 

 

 

 

 

3) внесення змін до законодавчих актів щодо регулювання порядку упакування і маркування тютюнових виробів 

- " - 

 

 

 

 

 

 

зменшення впливу тютюнової промисловості на прийняття рішень у сфері боротьби проти тютюну 

 

 

 

 

 

4) внесення змін до законодавчих актів щодо обмеження взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування з тютюновою промисловістю та забезпечення прозорості такої взаємодії при прийнятті рішень у сфері боротьби проти тютюну 

- " - 

 

 

 

 

 

 

зменшення шкідливого впливу від вживання тютюнових виробів та тютюнового диму 

 

 

 

 

 

5) внесення змін до нормативно-правових актів щодо заборони куріння тютюнових виробів у громадських та на робочих місцях і посилення відповідальності за порушення такої заборони 

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з громадськими організаціями 

 

 

 

 

 

 

зменшення обсягів продажу та споживання тютюнових виробів 

 

 

 

 

 

6) внесення змін до нормативно-правових актів щодо протидії незаконному ввезенню та обігу тютюнових виробів 

МОЗ, МВС, Держмитслужба, ДПА 

 

 

 

 

 

 

зменшення кількості пожеж та постраждалих від пожеж людей 

 

 

 

 

 

7) внесення змін до технічних умов виробництва сигарет щодо зниження рівня їх займистості 

МОЗ, МНС, Держспоживстандарт 

 

 

 

 

 

 

5. Проведення моніторингу ефективності заходів щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення 

кількість правил та рекомендацій 

 

1) розроблення правил та рекомендацій щодо проведення моніторингу 

МОЗ 

 

 

 

 

 

 

кількість респондентів, що беруть участь в опитуванні 

8000 

8000 

 

 

 

2) проведення опитування стосовно поширеності вживання тютюнових виробів серед населення в рамках глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну 

- " - 

кошти міжнародних організацій 

4000 

4000 

 

 

 

кількість респондентів, що беруть участь в опитуванні 

6000 

 

2000 

2000 

2000 

3) проведення моніторингу ефективності заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів 

- " -

Академія медичних наук 

державний бюджет 

160,5 

 

53,5 

53,5 

53,5 

кількість звітів 

 

4) підготовка звіту про результати моніторингу та оприлюднення його в засобах масової інформації 

МОЗ 

 

 

 

 

 

 

кількість регіонів 

27 

12 

27 

5) організація спостереження та збору відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів, стан захворюваності та смертності, що спричинені внаслідок їх вживання, та про вжиті профілактичні заходи у відповідному регіоні 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

відсоток закладів охорони здоров'я 

100 

 

 

50 

100 

6) включення до медичної облікової та звітної документації інформації щодо вживання тютюнових виробів особами, які звернулися до закладів охорони здоров'я 

МОЗ 

 

 

 

 

 

 

кількість наукових робіт 

70 

10 

15 

20 

25 

7) проведення наукових досліджень щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів серед населення та лікування залежності від тютюну 

МОЗ, Академія медичних наук 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4160,5 

4000 

53,5 

53,5 

53,5 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

160,5 

 

53,5 

53,5 

53,5 

інші джерела 

4000 

4000 

 

 

 

Разом за Програмою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6677,3 

4000 

729,8 

1221,9 

725,6 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

2677,3 

 

729,8 

1221,9 

725,6 

інші джерела 

4000 

4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗ 

державний бюджет 

2677,3 

 

729,8 

1221,9 

725,6 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

1. Зниження рівня поширеності вживання тютюнових виробів 

кількість опитаних Держкомстатом осіб від 12 років і старших, відсотків 

 

24 

23 

22 

21 

2. Проведення заходів з профілактики, діагностики та лікування залежності від тютюну 

кількість людей, яким надана лікувально-консультативна допомога з використанням телефонного зв'язку, тисяч 

66 

 

22 

22 

22 

3. Інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, шкідливого впливу тютюнового диму, а також переваги здорового способу життя 

кількість матеріалів на наочних інформаційних стендах, що розміщені у закладах охорони здоров'я та навчальних закладах, тисяч 

150 

 

50 

100 

150 

кількість відеороликів, показаних по телебаченню 

 

кількість розміщених рекламних щитів 

1380 

 

460 

460 

460 

4. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних, соціальних та педагогічних працівників, які забезпечують здійснення заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та лікування залежності від тютюну 

кількість вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, які впровадили відповідні навчальні програми, відсотків 

100 

 

50 

70 

100 

5. Проведення моніторингу ефективності заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення 

кількість закладів охорони здоров'я, які впровадили облікову та звітну документацію щодо вживання тютюнових виробів особами, що звернулися до таких закладів, відсотків 

100 

 

 

50 

100 

кількість регіонів, у яких організоване спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів, стан захворюваності та смертності, що спричинені їх вживанням, і вжиті профілактичні заходи 

27 

12 

27 

____________

Опрос