Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 г. N 1082

КМ Украины
Постановление КМ от 03.09.2009 № 921
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2009 р. N 921

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 червня 2014 року N 217)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082 "Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 97, ст. 3198; 2009 р., N 18, ст. 577, N 47, ст. 1569) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082

1. У пункті 5 постанови слова "у місячний строк після набрання чинності цієї постанови" замінити словами і цифрами "до 1 жовтня 2009 р.".

2. Пункти 2 - 4 і 10 Порядку відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого зазначеною постановою, та додаток до нього викласти у такій редакції:

"2. Підприємства теплоенергетики для формування нормативу відрахувань коштів зобов'язані подати до дочірньої компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України" разом із зверненням про укладення щороку договорів про постачання з 1 жовтня природного газу для виробництва теплової енергії завірені підписом керівника або іншої уповноваженої особи підприємства за період з липня попереднього року по червень поточного року включно:

довідку про вартість поставленої споживачам теплової енергії (з розбивкою за місяцями);

розрахунок частини виручки, яка підлягає обов'язковому перерахуванню на поточний рахунок підприємства теплоенергетики для забезпечення підприємством вимог статей 15 і 24 Закону України "Про оплату праці", податкових зобов'язань в частині платежів до державного бюджету (на підставі галузевої статистичної звітності за календарний рік, що передує року проведення розрахунків), а також фінансових зобов'язань підприємства за кредитами, отриманими для забезпечення розрахунків за природний газ, і за кредитами та витратами, пов'язаними із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності у поточному році;

копії розрахунків обсягу заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах на теплову енергію, надану населенню підприємством теплоенергетики, що оформлені відповідно до Порядку перерахування у 2009 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 193 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 18, ст. 577);

розрахунок різниці у вартості природного газу, який використовувався для вироблення теплової енергії бюджетним організаціям та іншим споживачам (крім населення) за період між датою введення нових тарифів на природний газ і датою введення нових тарифів на теплову енергію (в межах періоду, зазначеного в першому абзаці цього пункту), та копії рішень органів влади про затвердження тарифів на теплову енергію для бюджетних організацій та інших споживачів (крім населення);

довідку про обсяги платежів за природний газ, що здійснені за рахунок коштів, призначених для надання пільг та субсидій населенню (з розбивкою за місяцями);

розрахунок нормативів відрахувань коштів, що надходять від усіх категорій споживачів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання (далі - нормативи відрахувань коштів).

Відповідальність за повноту та достовірність даних, що подаються дочірній компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України" для проведення розрахунку нормативу відрахування коштів, несе керівник підприємства теплоенергетики.

3. Норматив відрахувань коштів затверджується Міністром з питань житлово-комунального господарства, Міністром палива та енергетики, погоджується віце-президентом Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" і оформляється як реєстр згідно з додатком до цього Порядку.

Зазначений норматив на наступний місяць обчислюється НАК "Нафтогаз України" до 10 числа поточного місяця у відсотковому відношенні вартості спожитого природного газу до вартості виробленої теплової енергії у відповідному місяці за формулою:

 

 

газ - Ррвг - Рпс

 

 

Н 

__________________ 

х 

100, 

 

 

тс - Рпс + Ррт х 1,2) 

 

 

де Н - норматив відрахувань коштів на рахунок дочірньої компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України", відсотків;

Вгаз - вартість спожитого природного газу з урахуванням податку на додану вартість у відповідному місяці минулого року, гривень;

Ррвг - різниця у вартості природного газу з урахуванням податку на додану вартість, який використовувався для вироблення теплової енергії бюджетним організаціям та іншим споживачам (крім населення) за період між датою введення нових тарифів на природний газ і датою введення нових тарифів на теплову енергію у відповідному місяці минулого року, гривень;

Рпс - обсяг платежів за природний газ, що здійснені за рахунок коштів, призначених для надання пільг та субсидій населенню у відповідному місяці минулого року (застосовується у формулі за умови, що обсяг коштів, призначених для надання пільг та субсидій населенню, спрямовувався підприємством теплоенергетики на здійснення розрахунків за природний газ), гривень;

Втс - вартість поставленої споживачам теплової енергії з урахуванням податку на додану вартість у відповідному місяці минулого року, гривень;

Ррт - різниця в тарифах на спожиту населенням теплову енергію, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування у відповідному місяці минулого року (у формулі помножується на коефіцієнт 1,2 у зв'язку з тим, що різниця в тарифах розраховується без урахування податку на додану вартість), гривень.

У разі зміни протягом фінансового року ціни природного газу норматив відрахувань коштів змінюється тільки після затвердження нових або коригування діючих тарифів на теплову енергію.

4. Затвердження реєстру відбувається до 28 числа поточного місяця, після чого він передається на паперовому та електронному носіях уповноваженому банкові.";

"10. У разі неподання установі уповноваженого банку нормативів відрахування коштів суми, що надходять за послуги з теплопостачання, використовуються підприємствами теплоенергетики в загальному порядку до надходження зазначених нормативів.";

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр з питань житлово-комунального господарства 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр палива та енергетики 

ПОГОДЖЕНО

Віце-президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" 

________    ______________
    (підпис)        (ініціали та прізвище) 

________    ______________
    (підпис)        (ініціали та прізвище) 

________    ______________
    (підпис)        (ініціали та прізвище) 

____ __________20__ р. 

____ __________20__ р. 

____ __________20__ р. 

РЕЄСТР
нормативів відрахувань коштів, що надходять від усіх категорій споживачів теплової енергії на поточні рахунки із спеціальним режимом використання

Порядковий номер 

Найменування підприємства теплоенергетики 

Вартість спожитого природного газу, за винятком різниці у вартості природного газу для вироблення теплової енергії бюджетним установам та іншим споживачам (крім населення) та за винятком вартості природного газу, сплаченої за рахунок коштів, призначених для надання пільг та субсидій населенню у
______________ 20__ р.,
(найменування місяця)
гривень 

Вартість виробленої теплової енергії з урахуванням різниці у тарифах на теплову енергію для населення у
____________ 20__ р.,
(найменування місяця)
гривень 

Норматив відрахувань коштів на рахунок дочірньої компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України", відсотків 

". 

____________

Опрос