Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 января 2008 г. N 6

КМ Украины
Постановление КМ от 26.08.2009 № 917
действует с 11.09.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 серпня 2009 р. N 917

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. N 6

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. N 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 5, ст. 121) зміни, що додаються.

2. Рекомендувати правлінню Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань розглянути питання щодо можливості видачі починаючи з 2010 року членам сімей загиблих на виробництві відповідних посвідчень.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. N 6

1. У Порядку видачі посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункти 3 і 4 викласти у такій редакції:

"3. Право на отримання посвідчення мають особи - члени сім'ї загиблого шахтаря відповідно до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" і частини третьої статті 6 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці".

4. Посвідчення є документом, що підтверджує статус члена сім'ї загиблого шахтаря.

Разом з посвідченням видається вкладка, що містить перелік пільг та компенсацій згідно з Гірничим законом України, Законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про колективні договори і угоди", "Про підвищення престижності шахтарської праці" та іншими нормативно-правовими актами, які надають право членам сім'ї загиблого шахтаря на отримання відповідних соціальних гарантій.

Бланки вкладки, а також довідки, зазначеної у пункті 6 цього Порядку, виготовляються і заповнюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд). Форма бланка вкладки визначається Фондом.";

2) доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:

"Посвідчення батька (матері) загиблого шахтаря видається за місцем їх проживання незалежно від того, проживали вони разом із загиблим чи окремо і перебували на його утриманні чи ні.";

3) Пункти 9 - 11 викласти в такій редакції:

"9. У разі виникнення обставин, за яких згідно із статтею 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" і частиною третьою статті 6 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" окремі члени сім'ї загиблого шахтаря втратили право на отримання страхових виплат, відповідних пільг та компенсацій (досягнення дитиною 23-річного віку, зняття на підставі рішення медичного закладу інвалідності тощо), вкладка повертається до органу, що її видав. При цьому посвідчення, що підтверджує статус члена сім'ї загиблого шахтаря, не вилучається.

Вкладка, не повернута протягом місяця з моменту виникнення зазначених обставин, вважається недійсною.

Посвідчення члена сім'ї загиблого шахтаря та дитини загиблого шахтаря, що були вилучені, повертаються робочими органами Фонду їх власникам з дотриманням вимог цього пункту.

10. У разі коли посвідчення, вкладка до нього, довідка для дітей, що не досягли 8-річного віку, стали непридатними або втрачені, за заявою члена сім'ї загиблого шахтаря видаються їх дублікати відповідно до цього Порядку.

11. Посвідчення, вкладка до нього, довідка для дітей, що не досягли 8-річного віку, та їх дублікати видаються безоплатно.".

2. У додатках до постанови:

1) у розділі "Внутрішній бік" додатка 1:

абзац третій графи першої після слів "що не досягли повноліття" доповнити словами ", та батьків";

абзац перший графи другої після слів "має право на пільги" доповнити словами ", зазначені у вкладці до нього";

2) абзац перший графи другої розділу "Внутрішній бік" додатка 2 після слів "має право на пільги" доповнити словами ", зазначені у вкладці до нього";

3) у додатку 3:

у пункті 1:

абзац четвертий після слів "що не досягли повноліття" доповнити словами ", та батьків";

абзац шостий після слів "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги" доповнити словами ", зазначені у вкладці до нього";

абзац шостий пункту 2 після слів "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги" доповнити словами ", зазначені у довідці до нього";

доповнити додаток пунктом 3 такого змісту:

"3. Посвідчення батька (матері) загиблого шахтаря є книжечкою-розгорткою розміром 70 х 200 міліметрів синього кольору.

На лицьовому боці посвідчення виконано написи: угорі - "УКРАЇНА", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "батька (матері) загиблого шахтаря".

На лівому внутрішньому боці посвідчення угорі двома рядками зазначається найменування органу, що видав посвідчення. Нижче - напис: "ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N ____".

Посередині правої частини трьома рядками розміщуються слова: "прізвище батька (матері) загиблого шахтаря", "ім'я", "по батькові", які заповнюються згідно з даними про батька (матір) загиблого шахтаря.

У нижній лівій частині вклеюється фотокартка власника посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів. Унизу ставиться його особистий підпис. Фотокартка та особистий підпис скріплюються гербовою печаткою.

На правому внутрішньому боці посвідчення угорі виконано напис: "Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, зазначені у вкладці до нього, встановлені законодавством для батьків загиблих шахтарів", посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ", нижче - "Дата видачі ___ ____________ 20__ р.".

Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника органу, що видав посвідчення.";

3. Доповнити постанову додатком 21 такого змісту:

ЗРАЗОК
посвідчення батька (матері) загиблого шахтаря

Лицьовий бік

 

УКРАЇНА

ПОСВІДЧЕННЯ

батька (матері) загиблого шахтаря 

Внутрішній бік

________________________________________
(ким видано)
________________________________________

ПОСВІДЧЕННЯ
серія ______ N ____________
_______________________________________
(прізвище батька (матері) загиблого шахтаря

 
 

Фотокартка
3 х 4 см

 


___________________
(ім'я)
___________________
(по батькові) 


М. П.
                          ____________________
                                            (особистий підпис) 

Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, зазначені у вкладці до нього, встановлені законодавством для батьків загиблих шахтарів
 

 

ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ НА ВСІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Дата видачі ___ ____________ 20__ р.

 

 

 

 
М. П.
                         __________________________
                                            (підпис керівника органу) 

____________

Опрос