Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственной инспекции по контролю качества сельскохозяйственной продукции и мониторингу ее рынка

КМ Украины
Постановление КМ от 23.07.2009 № 849
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 липня 2009 р. N 849

Київ

Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку

Постанова втратила чинність з 20 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року N 459/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Положення про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2004 р. N 65 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 3, ст. 126), виклавши його у редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку

1. Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку (Держконтрольсільгосппрод) є урядовим органом, що функціонує у системі Мінагрополітики, відповідальний перед Кабінетом Міністрів України, підзвітний та підконтрольний Міністрові аграрної політики.

Держконтрольсільгосппрод є спеціально уповноваженим державним органом у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки.

2. Держконтрольсільгосппрод у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінагрополітики.

У межах своїх повноважень Держконтрольсільгосппрод організовує та контролює виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Міністрові аграрної політики.

3. Основними завданнями Держконтрольсільгосппроду є:

1) участь відповідно до компетенції в реалізації державної політики у сфері державного контролю якості сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та продуктів його переробки, та проведення моніторингу ринку сільськогосподарської продукції;

2) участь в організації контролю за формуванням державних і регіональних ресурсів сільськогосподарської продукції та її якістю, сприяння здійсненню заходів щодо державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників;

3) здійснення державного контролю за:

додержанням технічних умов, вимог стандартів, інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та безпекою сільськогосподарської продукції під час її заготівлі, зберігання, переробки, реалізації, проведення експортно-імпортних операцій, зокрема з відвантаження в пункти накопичення для подальшого експорту, транзиту територією України під час перевантаження через портові зерноперевантажувальні місткості, та переміщення територією України;

проведенням сертифікації зерна та продуктів його переробки, крім хлібобулочних і макаронних виробів, під час проведення експортно-імпортних операцій, зокрема з відвантаження в пункти накопичення для подальшого експорту, переміщення територією України, та видача відповідного сертифіката;

проведенням сертифікації зернових складів незалежно від форми власності та господарювання на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;

4) узагальнення інформації про декларування зерна суб'єктами його зберігання.

4. Держконтрольсільгосппрод відповідно до покладених на нього завдань;

1) проводить моніторинг ринку сільськогосподарської продукції;

2) аналізує та узагальнює інформацію, подану територіальними органами, про:

використані і проінвентаризовані партії зерна та продуктів його переробки на сертифікованих зернових складах незалежно від форми власності та господарювання;

якість зерна нового врожаю;

підготовку матеріально-технічної бази сертифікованих зернових складів незалежно від форми власності та господарювання до приймання зерна нового врожаю;

кількість та якість зерна та продуктів його переробки на сертифікованих зернових складах незалежно від форми власності та господарювання;

надходження і наявність зерна на сертифікованих зернових складах незалежно від форми власності та господарювання, обсяг оглянутого (проінспектованого) зерна та продуктів його переробки;

3) бере разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування участь в організації контролю за формуванням державних і регіональних ресурсів сільськогосподарської продукції;

4) надає методичну допомогу під час:

проведення перевірки правильності визначення і своєчасності нарахування та виплати бюджетних дотацій сільськогосподарським виробникам за тваринницьку продукцію, що постачається переробним підприємствам, та здійснення нагляду за їх цільовим використанням;

ведення реєстрів складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання;

5) координує в межах своїх повноважень державний контроль за:

якістю сільськогосподарської продукції, додержанням технічних умов, вимог технічних регламентів, державних стандартів, інших нормативних документів під час виробництва, зберігання, переміщення та реалізації такої продукції, ведення технологічних процесів;

додержанням закупівельними, переробними, торговельними підприємствами і організаціями незалежно від форми власності та господарювання правил торгівлі, реалізації і зберігання плодоовочевої продукції, готує експертні висновки;

6) здійснює державний контроль за кількісними і якісними показниками зерна та продуктів його переробки державного матеріального резерву, державного інтервенційного фонду і регіональних ресурсів, а також інших суб'єктів ринку зерна;

7) забезпечує здійснення державного контролю за проведенням сертифікації на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки правилам і технічним умовам та видає в установленому порядку зерновому складу незалежно від форми власності та господарювання відповідний сертифікат;

8) здійснює захист прав суб'єктів аграрного ринку та споживачів щодо забезпечення їх якісною сільськогосподарською продукцією, зокрема зерном та продуктами його переробки, контролює її відповідність технічним умовам, вимогам державних стандартів, технічних регламентів та інших нормативних документів;

9) узагальнює зведені матеріали щодо декларування зерна, готує і подає відповідну інформацію заінтересованим центральним органам виконавчої влади в установленому порядку;

10) організовує роботу своїх територіальних органів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює їх діяльність, зокрема з визначення показників якості зерна та продуктів його переробки і видачі сертифікатів якості;

11) бере участь у розробленні методичних рекомендацій, плану заходів з розроблення та впровадження державних стандартів, технічних умов, технічних регламентів, нормативних документів та погоджує нормативно-технічну документацію з визначення якості сільськогосподарської продукції;

12) організовує підвищення кваліфікації працівників Держконтрольсільгосппроду, бере участь у розробленні навчальних програм, а також у реалізації державної політики стосовно добору і розстановки кадрів;

13) розглядає звернення суб'єктів аграрного ринку із спірних питань щодо проведення оцінки кількісних і якісних показників сільськогосподарської продукції та вживає заходів до об'єктивного їх вирішення;

14) забезпечує в установленому законодавством порядку реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням в Держконтрольсільгосппроді;

15) представляє в установленому порядку інтереси України в міжнародних організаціях за дорученням Мінагрополітики;

16) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Держконтрольсільгосппрод має право:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) проводити перевірки з питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

4) одержувати та узагальнювати оперативну інформацію, що надійшла від сертифікованих зернових складів незалежно від форми власності та господарювання, про кількість та якість зерна та продуктів його переробки, переданих на зберігання, надходження залишків, обсягів експорту та імпорту;

5) відвідувати підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та господарювання, які здійснюють закупівлю, зберігання і переробку сільськогосподарської продукції для державних та регіональних потреб, і видавати приписи про усунення порушень та недоліків у забезпеченні її якості;

6) відвідувати сертифіковані зернові склади незалежно від форми власності та господарювання з метою виконання покладених на нього завдань;

7) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Держконтрольсільгосппрод у межах своїх повноважень може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держконтрольсільгосппрод у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами Мінагрополітики, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

7. Держконтрольсільгосппрод очолює голова, який одночасно є Головним державним інспектором якості сільськогосподарської продукції України. Голова призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики.

Голова Держконтрольсільгосппроду є членом колегії Мінагрополітики.

8. Голова Держконтрольсільгосппроду має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики, погодженим з головою Держконтрольсільгосппроду.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова Держконтрольсільгосппроду.

Заступники голови Держконтрольсільгосппроду одночасно є заступниками Головного державного інспектора якості сільськогосподарської продукції України.

9. Голова Держконтрольсільгосппроду - Головний державний інспектор якості сільськогосподарської продукції України:

1) здійснює керівництво діяльністю Держконтрольсільгосппроду, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром аграрної політики за виконання завдань, покладених на Держконтрольсільгосппрод;

2) призначає на посади і звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Держконтрольсільгосппроду, крім своїх заступників;

3) підписує видані в межах повноважень Держконтрольсільгосппроду накази і організовує перевірку їх виконання;

4) визначає ступінь відповідальності заступників голови, керівників структурних підрозділів та працівників Держконтрольсільгосппроду;

5) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держконтрольсільгосппроду, крім своїх заступників;

6) надає спеціалістам Держконтрольсільгосппроду повноваження державного інспектора якості сільськогосподарської продукції;

7) розпоряджається майном та коштами Держконтрольсільгосппроду в межах кошторису згідно із законодавством;

8) затверджує положення про структурні підрозділи Держконтрольсільгосппроду;

9) погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади начальників та заступників начальників інспекцій якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласних, Севастопольської міської держадміністрацій;

10) представляє інтереси Держконтрольсільгосппроду на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання;

11) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

10. Держконтрольсільгосппрод для виконання покладених на нього завдань за погодженням з Міністром аграрної політики може утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Держконтрольсільгосппроду.

11. З метою забезпечення ефективної діяльності та вирішення інших питань у Держконтрольсільгосппроді утворюється колегія в складі голови, його заступників та керівників структурних підрозділів.

Колегію очолює голова Держконтрольсільгосппроду.

Положення про колегію та її персональний склад затверджує Міністр аграрної політики.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держконтрольсільгосппроду.

12. Граничну чисельність працівників Держконтрольсільгосппроду за поданням його голови затверджує Міністр аграрної політики в межах граничної чисельності працівників Мінагрополітики, визначеної Кабінетом Міністрів України.

13. Структуру Держконтрольсільгосппроду затверджує його голова за погодженням з Міністром аграрної політики.

14. Штатний розпис, кошторис Держконтрольсільгосппроду затверджує його голова за погодженням з Міністром аграрної політики та Мінфіном.

15. Держконтрольсільгосппрод утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінагрополітики.

16. Умови оплати праці працівників Держконтрольсільгосппроду визначаються Кабінетом Міністрів України.

17. Держконтрольсільгосппрод є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, бланк та печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос