Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка судовой поставки в морских и речных портах Украины, открытых для захода судов заграничного плавания

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 05.08.2009 № 846
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2009 р. N 846

Київ

Про затвердження Порядку суднового постачання в морських і річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 вересня 2009 року N 992

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2012 року N 445)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок суднового постачання в морських і річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання;

перелік постанов Кабінету Міністрів України, що потребують внесення змін.

2. Центральним органам виконавчої влади у двомісячний строк:

підготувати і подати в установленому порядку рішення про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, перелік яких затверджено цією постановою;

привести власні акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
суднового постачання в морських і річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання

1. Цей Порядок визначає механізм суднового постачання суднового спорядження, його комплектуючих частин, суднових запасних частин, суднових припасів, а також проведення робіт, зокрема з огляду, переосвідчення, регламентних робіт чи ремонту суднового спорядження та надання послуг, пов'язаних із забезпеченням функціонування судна, його механізмів, обладнання, життєдіяльності екіпажу, обслуговуванням пасажирів та безпекою судноплавства (далі - проведення робіт та надання послуг), в морських та річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

інвойс (рахунок-фактура) - вид комерційного рахунка, в якому зазначено суму, що повинна бути сплачена за товар. Крім того, інвойс (рахунок-фактура) може бути використаний як супровідний документ;

заява представника адміністрації судна - складений за довільною формою документ, що є підтвердженням замовлення судновласником або його представником на суднове постачання;

судно закордонного плавання - українське або іноземне судно, яке прибуває на митну територію України або вибуває за її межі;

суднове постачання - переміщення з митної території України на судна закордонного плавання суднового спорядження, суднових запасних частин та суднових припасів, а також проведення робіт та надання послуг;

суднове спорядження - предмети, крім суднових запасних частин, що розташовані і призначені для використання на судні, які є рухомими, але не мають споживчого характеру, включаючи рятівні шлюпки, рятівні засоби, меблі та інші предмети суднового спорядження і обстановки, товари, призначені для забезпечення збереженості об'єктів зовнішньоекономічних перевезень та безпеки таких перевезень (сепараційні матеріали, матеріали для фумігації тощо);

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 992)

суднові запасні частини - предмети, що призначені для ремонту або заміни частин обладнання судна;

суднові припаси - товари, призначені для споживання пасажирами і членами екіпажу на борту судна, незалежно від того, продаються вони чи ні, та товари, необхідні для експлуатації і технічного обслуговування судна, у тому числі пальне та мастильні матеріали, крім суднових запасних частин і суднового спорядження, які доставляються на борт судна;

судновий постачальник - суб'єкт господарювання, який відповідно до статей 24 і 27 Закону України "Про транспорт" входить до складу підприємств морського та річкового транспорту і за договором здійснює суднове постачання.

Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів на судна закордонного плавання

3. Декларування та митне оформлення суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів, що перебувають у вільному обігу на території України, проводиться в спрощеному порядку згідно з пунктами 3 - 10 цього Порядку на підставі договору постачання або заяви представника адміністрації судна.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 992)

При митному оформленні суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів у межах обсягів, зазначених у заяві представника адміністрації судна, за винятком озброєнь будь-яких видів та боєприпасів (крім візуальних сигнальних засобів та інших піротехнічних виробів, призначених для подачі сигналів та запобігання зіткненню суден), контроль з боку відповідних дозвільних органів (санітарно-епідеміологічний, екологічний, фітосанітарний, ветеринарний або інший вид контролю, сертифікація, ліцензування відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" тощо) не здійснюється, а документи дозвільного характеру не вимагаються.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 992)

Для окремих видів суднових припасів зазначений контроль не здійснюється лише у разі постачання:

1) паливно-мастильних матеріалів - в об'ємах ємностей, передбачених судновою документацією для забезпечення власних потреб судна;

2) лікарських засобів - відповідно до міжнародних конвенцій, до яких приєдналась Україна;

3) алкогольних та тютюнових виробів - у обсязі, що не перевищує (з розрахунку на одну людину):

200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або такі вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів;

2 літри вина або 1 літр міцних спиртних напоїв.

4. Після завершення митного контролю суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів посадова особа митного органу скріплює особистою номерною печаткою інвойс (рахунок-фактуру), що є підставою для завантаження зазначених спорядження, запасних частин і припасів на судно.

5. Представник адміністрації судна перевіряє доставлені на судно товари, які повинні відповідати тим, що були замовлені. За відсутності зауважень капітан або зазначений представник підписує інвойс (рахунок-фактуру).

6. У разі відмови від частини або всіх товарів представник адміністрації судна робить відповідну відмітку в інвойсі (рахунку-фактурі) із зазначенням причин відмови та складає акт-повідомлення за формою згідно з додатком 1, який підписується ним та представником суднового постачальника. Про факт повернення зазначених товарів посадова особа митного органу робить відмітку в акті-повідомленні та скріплює її особистою номерною печаткою.

7. Інвойси (рахунки-фактури), що підписані представником адміністрації судна, скріплені судновою печаткою та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, а також (за наявності) акти-повідомлення є підставою для подання вантажної митної декларації.

8. При декларуванні суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів замість додаткових аркушів форм МД-3 і МД-5 вантажної митної декларації допускається застосування специфікації форми МД-8.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.09.2009 р. N 992)

9. Під час оформлення вантажної митної декларації судновий постачальник зобов'язаний сплатити обов'язкові платежі за здійснення митного оформлення та контролю суднового постачання.

10. Суднове спорядження, суднові запасні частини і припаси, що надходять на судно закордонного плавання, експлуатантом якого є нерезидент, можуть також використовуватися за призначенням на борту судна під час його перебування в порту України.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.09.2009 р. N 992)

Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового спорядження із суден закордонного плавання для проведення робіт та надання послуг

11. При переміщенні із судна закордонного плавання, експлуатантом якого є нерезидент, суднового спорядження для проведення робіт та надання послуг, а в разі потреби - його комплектуючих частин і суднових запасних частин їх декларування здійснюється під зобов'язання про повернення до відходу судна з порту шляхом подання судновим постачальником гарантійного листа, форма якого наведена у додатку 2.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 992)

Зазначений гарантійний лист вважається оформленим за наявності на усіх його листах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу.

12. У разі коли після проведення робіт та надання послуг буде встановлено, що суднове спорядження або його комплектуючі частини не підлягають подальшому використанню та повинні бути відбракованими, судновий постачальник, що проводив роботи та надавав послуги, складає акт відбракування.

13. Акт відбракування надсилається представникові адміністрації судна, що замовив проведення робіт та надання послуг.

14. Представник адміністрації судна після одержання акта відбракування може подати заяву судновому постачальнику про постачання на судно інших товарів замість відбракованих.

15. Кількість (обсяг) суднового спорядження, що переміщується після проведення робіт та надання послуг на судно, повинна відповідати кількості (обсягу) спорядження, зазначеного в письмовому зобов'язанні, а за наявності відбракованих частин - з урахуванням акта відбракування.

16. У разі переміщення з митної території України на судна закордонного плавання комплектуючих частин суднового спорядження і суднових запасних частин, які були встановлені замість непридатних до використання чи якими доукомплектовано суднове спорядження під час проведення робіт, про які не зазначалося в письмовому зобов'язанні, на них оформляється вантажна митна декларація відповідно до пунктів 3 - 10 цього Порядку.

17. Відбраковане суднове спорядження, його комплектуючі частини та суднові запасні частини підлягають поверненню на борт судна, з якого вони були зняті. Якщо зазначені спорядження, його комплектуючі частини, та запасні частини залишаються на території України, то вони повинні бути заявлені судновим постачальником до митного режиму, що допускається щодо таких товарів відповідно до законодавства.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. N 992)

 

АКТ-ПОВІДОМЛЕННЯ

___ ____________ 20__ року
_____________________________________
                             (місце складення)
_____________________________________
                                        (порт)
_____________________________________
                         (найменування судна) 

        Цим документом представник адміністрації судна ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
відповідно до договору суднового постачання N ___ повідомляє, що
______________________________________________________________________________________
                                                                                              (зміст зауваження)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

        Відповідальність за належну кількість, якість, комплектацію товарів відповідно до законодавства України несе судновий постачальник. 

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові представника
адміністрації судна) 

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
представника суднового постачальника) 

______________________
(підпис)

МП 

______________________
(підпис) 

Відмітки посадової особи митного органу:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

МП 

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ
про повернення суднового спорядження, його комплектуючих частин та суднових запасних частин до відходу судна*

___ ____________ 20__ року

Найменування судна ____________________________________________________________________
Прапор судна __________________________________________________________________________
Код ІМО судна _________________________________________________________________________
Порт вивантаження суднового спорядження ________________________________________________
Порт навантаження суднового спорядження ________________________________________________
Судновий постачальник _________________________________________________________________
                                                                                          (найменування, юридична адреса, ЕДРПОУ,
______________________________________________________________________________________
                                                                                прізвище, ім'я та по батькові керівника)
______________________________________________________________________________________
Договір суднового постачання (заява представника адміністрації судна)** від ___ ____________ 20__ р. N ______.

        Цим гарантійним листом судновий постачальник відповідно до договору суднового постачання (заяви представника адміністрації судна) гарантує, що суднове спорядження, вивантажене для огляду, переосвідчення, проведення регламентних робіт та/або ремонту, після проведення робіт та до відходу судна буде повернуто на борт судна.

     Про відповідальність згідно із  статтями 330, 331, 336, 338, 340, 343, 348, 354 і 355 Митного кодексу України попереджений.

Службові відмітки митниці 

тимчасове ввезення/вивезення
(непотрібне закреслити) 

зворотне вивезення/ввезення
(непотрібне закреслити) 

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи
митного органу)
_________________________
(підпис) 

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи
митного органу)
_________________________
(підпис) 

МП 

МП 

Відмітки посадової особи митного органу:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

        ______________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові суднового постачальника)
________________
           (підпис) 

МП 

____________
* Заповнюється у двох примірниках.

** Усі додатки, на які є посилання в цьому гарантійному листі, є його невід'ємною частиною. 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що потребують внесення змін

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1855 "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2291).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2003 р. N 381 "Про делегування повноважень на затвердження нормативно-правового акта" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 13, ст. 576).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 705 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1459).

____________

Опрос