Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении вексельных расчетов по финансированию некоторых мер, связанных с подготовкой и проведением финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине

КМ Украины
Постановление КМ от 29.07.2009 № 841
редакция действует с 03.12.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2009 р. N 841

Київ

Про проведення вексельних розрахунків щодо фінансування деяких заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 вересня 2009 року N 1038
,
 від 25 липня 2012 року N 735
,
 від 27 листопада 2013 року N 864

З метою створення сприятливих умов для проведення розрахунків під час здійснення деяких заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Державної служби автомобільних доріг щодо видачі службами автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі векселів, за якими Служба є трасатом, для проведення розрахунків із суб'єктами господарювання за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги під час здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в межах обсягів фінансування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 273 "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво та реконструкцію об'їзних автомобільних доріг навколо міст, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та переліку відповідних об'єктів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 753) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 418 "Про затвердження переліків об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення у 2009 році та обсягів їх фінансування".

2. Затвердити Порядок видачі, обігу та погашення векселів, за якими Державна служба автомобільних доріг є трасатом, для проведення розрахунків за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги під час здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що додається.

Взяти до відома, що відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" та/або інші фінансові установи придбаватимуть векселі, видані згідно із зазначеним Порядком, з метою їх урахування в установленому порядку.

3. Державній службі автомобільних доріг забезпечити внесення службами автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі змін у договори про постачання товарів, виконання робіт, надання послуг під час здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, щодо передбачення можливості проведення розрахунків із застосуванням векселів, що видаються зазначеними службами автомобільних доріг.

31. Державній службі автомобільних доріг здійснювати у 2009 році акцепт виданих службами автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі векселів.

(постанову доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1038)

4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. N 31 "Про надання у 2009 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 6, ст. 168, N 52, ст. 1792) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 44

 

ПОРЯДОК
видачі, обігу та погашення векселів, за якими Державна служба автомобільних доріг є трасатом, для проведення розрахунків за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги під час здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Цей Порядок визначає механізм видачі, обігу та погашення векселів, за якими Державна служба автомобільних доріг є трасатом, для проведення розрахунків за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги під час здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2. Векселедавцями є служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі (далі - служби). Векселі видаються на користь суб'єктів господарювання - векселедержателів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги під час здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2010 року з футболу (далі - виконавці).

3. Векселі видаються у вигляді переказних векселів, в яких обумовлюється, що на суму, яка підлягає сплаті, нараховуються відсотки в розмірі ставки рефінансування Національного банку, до яких додаються 2,5 (дві цілих п'ять десятих) відсотка річних. Відсотки нараховуються з дати урахування векселів ВАТ "Державний ощадний банк України" та/або іншою фінансовою установою.

Сума, яка підлягає сплаті за векселями, визначається на підставі документа, що підтверджує фактичний обсяг постачання товарів, виконання робіт, надання послуг відповідно до договору, укладеного виконавцем, та дорівнює їх вартості.

Строк платежу за векселями - за пред'явленням, але не раніше 1 вересня 2014 р. та не пізніше 1 грудня 2014 року.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 735,
 від 27.11.2013 р. N 864)

4. Трасатом за векселями є Укравтодор, який підтверджує свою згоду оплатити векселі шляхом здійснення акцепту. Векселі пред'являються до акцепту в рік, в якому здійснюється аваль Кабінетом Міністрів України.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1038)

5. Платежі за векселями забезпечуються авалем Кабінету Міністрів України в особі першого заступника Міністра фінансів Уманського Ігоря Івановича у повній сумі, яка підлягає сплаті за векселями. У такому авалі зазначається, що він видається за трасата.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1038)

6. Векселедержателі передають векселі Укравтодору для здійснення авалю.

Укравтодор передає векселі Мінфіну для здійснення авалю разом з такими документами:

реєстр договорів, укладених з виконавцями;

копії договорів, завірені підписом керівника служби;

реєстр пред'явлених для здійснення авалю векселів у двох примірниках.

Форми зазначених реєстрів встановлюються Укравтодором за погодженням з Мінфіном.

Мінфін приймає векселі і робить на другому примірнику реєстру пред'явлених для здійснення авалю векселів, який повертається Укравтодору, відповідну відмітку і зазначає строк передачі авальованих векселів.

7. Аваль здійснюється після укладення Мінфіном та Укравтодором договору про відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі виконання державою гарантійних зобов'язань.

8. Авальовані векселі передаються Укравтодору, про що робиться відмітка у реєстрі договорів, укладених з виконавцями, та реєстрі пред'явлених для здійснення авалю векселів.

81. Акцепт виданих службами векселів здійснюється Укравтодором в межах сум за векселями, авальованими Кабінетом Міністрів України.

(Порядок доповнено пунктом 81 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1038)

9. Авальовані та акцептовані векселі Укравтодор передає для урахування ВАТ "Державний ощадний банк України" та/або іншим фінансовим установам.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1038)

Урахування векселів здійснюється відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16 грудня 2002 р. N 508.

10. Векселедавці ведуть реєстри виданих векселів в установленому законодавством порядку.

11. Для підтвердження факту проведення розрахунків з виконавцями з використанням векселів та отримання коштів для власного утримання служби подають відповідним територіальним органам Державного казначейства:

документи, що підтверджують фактичний обсяг постачання товарів, виконання робіт, надання послуг;

витяг з реєстру виданих векселів, з використанням яких проведені розрахунки за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;

документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів для утримання служб відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

12. Витрати, пов'язані з видачею векселів, здійснюються за рахунок коштів, передбачених на утримання служб.

13. Зміни до тексту векселів вносяться відповідно до статей 31 і 69 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, статті 13 Закону України "Про обіг векселів в Україні". Внесені до тексту векселів зміни підлягають посвідченню (підписанню) трасатом, авалістом та векселедержателями шляхом проставлення підписів уповноважених осіб, скріплених печатками.

(Порядок доповнено пунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 735)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. N 31

1. Доповнити пункт 2 постанови після слова "доріг" словами ", у тому числі здійснювати аваль векселів, за якими вона є трасатом,".

2. У Порядку надання у 2009 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 слова "(далі - державні гарантії)," замінити словами "(далі - запозичення) та за векселями, за якими Укравтодор є трасатом, шляхом здійснення авалю,";

2) доповнити пункт 2 після слів "повернення запозичень" словами "та погашення векселів, за якими Укравтодор є трасатом,";

3) доповнити пункт 3 після слова "Запозичення" словами "та векселі";

4) доповнити абзац перший пункту 4 після слів "державних гарантій" словами "за запозиченнями";

5) у пункті 5 доповнити:

абзац п'ятий після слів "за запозиченнями" словами "та за векселями";

абзац шостий після слів "за кредитами" словами "чи векселями";

6) доповнити Порядок пунктом 6 такого змісту:

"6. Аваль з векселями, за якими Укравтодор є трасатом, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

____________

Опрос