Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления платных услуг государственными хлебными инспекциями Автономной Республики Крым и областей и использования средств,поступающих как плата за их предоставление, а также перечня и стоимости таких услуг

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 23.07.2009 № 834
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 липня 2009 р. N 834

Київ

Про затвердження Порядку надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання, а також переліку та вартості таких послуг

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 жовтня 2015 року N 806)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання (додається).

2. Затвердити перелік платних послуг, що можуть надаватися державними хлібними інспекціями автономної Республіки Крим та областей, і їх вартість згідно з додатком.

3. Міністерству аграрної політики забезпечити щорічне проведення індексації вартості зазначених у пункті 2 цієї постанови послуг з урахуванням рівня інфляції на підставі даних Державного комітету статистики.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання

1. Цей Порядок визначає механізм надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей, що є територіальними органами Держконтрольсільгосппроду (далі - виконавець) і використання коштів, що надходять як плата за їх надання.

2. Планування надходження і використання коштів за надання платних послуг здійснюється відповідно до законодавства.

3. Платні послуги надаються виключно за письмовим зверненням юридичних та фізичних осіб (далі - замовник) на підставі відповідного договору.

4. Звернення щодо надання платних послуг реєструються виконавцем у журналі обліку.

5. У разі неможливості надання платних послуг у зв'язку з відсутністю спеціального обладнання, реактивів, методик виконавець протягом двох робочих днів з дня надходження звернення повідомляє про це замовникові в письмовій формі із зазначенням підстави.

6. Замовник здійснює оплату послуги на підставі рахунка-фактури виконавця. 

7. Платна послуга вважається наданою в разі підписання виконавцем та замовником відповідного акта. 

8. Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється за письмовою заявою замовника в установленому порядку.

9. Кошти, що надходять як плата за надання послуг, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий виконавцем в органах Державного казначейства, і використовуються відповідно до законодавства. 

10. Складення та подання фінансової звітності про надходження і використання коштів, що надходять як плата за надання послуг, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому порядку.

11. Відповідальним за надання платних послуг та дотримання цього Порядку є керівник виконавця.

 

ПЕРЕЛІК
платних послуг, що можуть надаватися державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і їх вартість

Найменування послуги 

Вартість послуги без урахування податку на додану вартість, гривень 

I. Визначення показників якості та безпеки зерна і продуктів його переробки 

Зернові, зернобобові, олійні культури 

1. Відбір точкових проб зерна (насипом), у тому числі:
відбір із: 

  

  

- складів 

за дослідження однієї проби 

30,15 

- вагонів 

- " - 

25,55 

- автомобілів 

- " - 

7,1 

- мішків 

- " - 

3,55 

складення об'єднаної проби, заповнення етикетки 

- " - 

1,75 

виділення середньої проби з об'єднаної 

- " - 

виділення наважок, підготовка до проведення аналізу (олійні) 

- " - 

2,5 

виділення наважок, підготовка до проведення аналізу (зернові та зернобобові) 

- " - 

1,75 

2. Визначення фізико-хімічних показників якості: 

  

  

1) масова частка вологи, визначена із застосуванням гравіметричного методу: 

  

  

з попереднім підсушуванням: 

  

  

- пшениця, жито 

за одне дослідження 

5,65 

- ячмінь, кукурудза, овес, просо, рис, гречка, інші зернові 

- " - 

9,6 

- зернобобові 

- " - 

8,85 

- олійні культури 

за одне дослідження 

4,1 

без попереднього підсушування: 

  

  

- кукурудза 

- " - 

8,35 

- зернобобові 

- " - 

6,2 

- олійні культури 

- " - 

2,5 

- пшениця, жито, ячмінь, овес, просо, рис, гречка, інші зернові 

- " - 

4,25 

2) масова частка вологи, визначена за: 

  

  

методом інфрачервоної спектроскопії 

- " - 

2,5 

методами ISO, ICC, Gafta 

- " - 

40,8 

3) на запах у: 

  

  

цілому зерні 

- " - 

0,35 

цілому зерні з пропарюванням 

- " - 

1,4 

розмолотому зерні 

- " - 

4) на колір 

- " - 

1,6 

5) зараженість хлібними шкідниками у: 

  

  

явній формі 

- " - 

4,8 

скритій формі 

- " - 

6,4 

6) натури 

- " - 

3,7 

7) вміст сміттєвої та олійної домішок, кількість розколотих плодів 

- " - 

14,9 

8) вміст смітної та зернової домішок 

- " - 

9,6 

9) вміст дрібних зерен 

- " - 

3,2 

10) вміст фузаріозних та рожевозабарвлених зерен 

- " - 

7,45 

11) вміст зіпсованих зерен у: 

  

  

пшениці, житі, ячмені 

- " - 

кукурудзі, горосі 

- " - 

8,85 

просі 

- " - 

11,55 

інших зернових та олійних культурах 

- " - 

11,15 

12) вміст шкідливих домішок у: 

  

  

просі 

за одне дослідження 

3,2 

інших зернових 

- " - 

2,85 

зернобобових 

- " - 

9,6 

олійних культурах 

- " - 

6,75 

13) вміст особливо облікових домішок у: 

  

  

просі 

- " - 

3,2 

зернобобових 

- " - 

6,75 

інших зернових та олійних культурах 

- " - 

9,6 

14) вміст важко відокремлюваних домішок 

- " - 

3,35 

15) вміст металомагнітних домішок 

- " - 

3,55 

16) на скловидність 

- " - 

3,7 

17) тип зерна, у тому числі: 

  

  

пшениця 

- " - 

2,85 

овес, кукурудза, просо, інші зернові 

- " - 

3,55 

зернобобові культури 

- " - 

23,4 

рис 

- " - 

12,6

18) вміст зерен, пошкоджених клопом-черепашкою 

- " - 

10,3 

19) вміст сажкових зерен 

- " - 

8,85 

20) масова частка сирої клейковини та її якість, визначена із застосуванням: 

  

  

гравіметричного методу 

- " - 

29,95 

методу інфрачервоної спектроскопії 

- " - 

2,5 

методів ІСС, Gafta 

- " - 

26,8 

гравіметричного методу ISO 

- " - 

17,75 

21) число падання зерна пшениці 

- " - 

8,15 

22) масова частка білка, визначена за: 

  

  

тітрометричним методом 

- " - 

71,45 

методом інфрачервоної спектроскопії 

- " - 

2,5 

23) плівчастість, визначена вручну: 

за одне дослідження 

  

просо, рис, гречка 

- " - 

12,05 

овес 

- " - 

8,5 

24) масова доля ядра: 

  

  

гречки 

- " - 

25,55 

проса 

- " - 

20,05 

25) крупність зерна 

- " - 

6,4 

26) маса 1000 зерен 

- " - 

30,5 

27) вміст пошкоджених гороховою зернівкою і листоверткою 

- " - 

11,9 

28) здатність до проростання 

- " - 

83,35 

29) життєздатність 

- " - 

20,4 

30) кислотне число жиру 

- " - 

57,45 

31) загальна кислотність 

- " - 

7,65 

32) консистенція зерна рису 

- " - 

3,55 

33) наявність червоних зерен рису 

- " - 

4,6 

34) наявність пожовклих зерен рису 

- " - 

4,6 

35) наявність глютинозних зерен рису 

- " - 

4,6 

36) масова частка ерукової кислоти 

- " - 

67,4 

37) вміст глюкозинолатів, визначених за методом: 

  

  

високоефективної рідинної хроматографії 

- " - 

72,35 

глюкотесту 

- " - 

8,85 

38) масова частка сирого жиру 

- " - 

62,05 

39) масова частка золи 

- " - 

23,75 

40) масова частка золи, що не розчиняється у 10-відсотковій соляній кислоті 

- " - 

28,35 

41) масова частка сирого протеїну (вміст азоту) 

- " - 

71,45 

42) масова частка сирої клітковини 

- " - 

37,25 

43) масова частка сирої клітковини у продуктах тваринного походження 

- " - 

37,25 

44) вміст крохмалю 

за одне дослідження 

46,1 

45) вихід зерна із кукурудзи в качанах 

- " - 

35,45 

46) екстрактивність ячменю 

- " - 

89,35 

Борошно, крупи, комбікорми, комбікормова сировина, побічні продукти переробки зерна 

3. Відбір точкових проб, у тому числі: 

  

  

1) визначення об'єму виборки 

за дослідження однієї проби 

4,8 

2) відбір проби з мішків з партії на складі: 

  

  

борошна, крупів 

- " - 

44,35 

комбікормів, комбікормової сировини, побічних продуктів переробки зерна 

- " - 

30,15 

3) відбір проб з мішків з вагона: 

  

  

борошна, висівок, комбікормової сировини, побічних продуктів переробки зерна 

- " - 

25,55 

крупів 

- " - 

12,05 

4) відбір проб з мішків з автомобілю: 

  

  

борошна, крупів 

- " - 

12,05 

висівок, комбікормової сировини, побічних продуктів переробки зерна 

- " - 

7,1 

5) складення об'єднаної проби продукції 

- " - 

3,35 

6) виділення середньої проби з об'єднаної 

- " - 

7) виділення наважок для проведення аналізу вручну (крупи, комбікорми) 

- " - 

2,5 

8) виділення наважок для проведення аналізу вручну (борошно) 

- " - 

1,4 

4. Визначення фізико-хімічних показників якості: 

  

  

1) вологість, у тому числі: 

  

  

борошна, висівок, комбікормів, комбікормової сировини, інших побічних продуктів переробки зерна 

за одне дослідження 

4,95 

крупів 

- " - 

5,65 

2) на колір: 

  

  

борошна 

за одне дослідження 

1,75 

крупів 

- " - 

0,9 

висівок, комбікормів, сировини, інших побічних продуктів переробки зерна 

- " - 

1,25 

3) на запах: 

  

  

без підігрівання проби 

- " - 

1,4 

з підігріванням проби 

- " - 

4) вміст металомагнітної домішки 

- " - 

3,35 

5) вміст шкідливої домішки (крупи) 

- " - 

5,65 

6) вміст мінеральної домішки (крупи) 

- " - 

1,75 

7) на смак та хруст (крупи, борошно) 

- " - 

1,05 

8) зараженість та забрудненість хлібними шкідниками: 

  

  

крупів 

- " - 

5,85 

борошна, комбікормів, висівок, шротів, макухи, інших побічних продуктів переробки зерна 

- " - 

12,6 

9) крупність борошна 

- " - 

7,1 

10) число падання борошна 

- " - 

8,7 

11) зольність: 

  

  

борошна 

- " - 

31,4 

крупів 

- " - 

23,75 

12) білість 

- " - 

6,75 

13) розварюваність 

- " - 

12,25 

14) вміст смітної домішки, квіткових плівок, зіпсованих, необрушених зерен (крупи) 

- " - 

9,6 

15) вміст доброякісного ядра 

- " - 

5,15 

16) вміст мучки 

- " - 

1,95 

17) вміст поїдених зерен 

- " - 

11,9 

18) недодир: 

  

  

без забарвлення 

- " - 

6,75 

із забарвленням 

за одне дослідження 

7,45 

19) наявність пожовклих глютинозних ядер рису, червоних та крейдяних ядер 

- " - 

1,6 

20) наявність сторонніх домішок 

- " - 

1,75 

21) крупність чи номер крупи 

- " - 

6,05 

22) вміст і якість клейковини (борошна), визначені вручну 

- " - 

19,85 

23) реологічні властивості тіста (W) (альвеограф) 

- " - 

79,8 

24) фаринограф (водопоглинаючі властивості борошна) 

- " - 

79,8 

25) індекс осадження (седиментація) методом Зелені 

- " - 

26,6 

26) автолітична активність 

- " - 

14,9 

27) пробна випічка хліба 

- " - 

14,7 

28) об'ємний вихід хліба 

- " - 

4,45 

29) формостійкість 

- " - 

4,45 

30) діаметр гранул висівок, комбікормів 

- " - 

11,7 

31) довжина гранул висівок, комбікормів 

- " - 

8,85 

32) крихкість гранул висівок, комбікормів 

- " - 

8,85 

5. Визначення показників безпеки в зерні і продуктах його переробки: 

1) токсичні елементи (разом), у тому числі: 

за дослідження однієї проби 

435 

свинець 

- " - 

84,6 

миш'як 

- " - 

84,6 

кадмій 

- " - 

84,6 

ртуть 

- " - 

84,6 

мідь 

- " - 

84,6 

цинк 

- " - 

84,6 

2) мікотоксини, у тому числі: 

за дослідження однієї проби 

174,3 

афлотоксин B1 

- " - 

85,65 

зеараленон 

- " - 

85,65 

T-2 токсин 

- " - 

85,65 

дезоксиніваленон (вомітоксин) 

- " - 

85,65 

охротоксин A 

- " - 

85,65 

патулін 

- " - 

85,65 

3) радіонукліди, у тому числі: 

  

  

цезій 

- " - 

84,6 

стронцій 

- " - 

84,6 

4) пестициди, хлор та фосфоровмісні речовини 

- " - 

111,2 

5) генетично-модифіковані об'єкти в зерні та продуктах його переробки: 

  

  

проведення якісного аналізу 

- " - 

344,55 

проведення якісного та кількісного аналізу 

- " - 

582,5 

6) інші показники якості: 

  

  

масова доля залишкової кількості розчинника (бензину) 

за одне дослідження 

75 

кількість краплин 

- " - 

14,2 

алкалоїдне насіння 

- " - 

14,2 

ізотіоціанати 

- " - 

111,7 

CaCO3 + MgCl3 

- " - 

44,35 

вміст натрію 

- " - 

33,7 

активність уреази 

- " - 

26,6 

вміст кальцію 

- " - 

47,9 

вміст фосфору 

- " - 

47,9 

перекисне число жиру 

- " - 

56,75 

вміст хлористого натрію 

- " - 

33,7 

фосфоровмісні речовини в олії 

- " - 

79,8 

білок за Барнштейном 

- " - 

72,7 

колір, смак, прозорість олії 

за одне дослідження 

39 

нежирові домішки в олії, кольорове число 

- " - 

51,4 

вміст мила (якісна проба) 

- " - 

12,4 

вміст мила 

- " - 

46,1 

пероксидне число олії 

- " - 

46,1 

кислотне число олії 

- " - 

46,1 

йодне число олії 

- " - 

46,1 

вміст масляної кислоти 

- " - 

65,6 

вміст алкалоїдів 

- " - 

117,05 

7) мікробіологічні показники: 

  

  

мезофільні аеробні факультативно-анаеробні мікроорганізми 

- " - 

72,7 

анаероби 

- " - 

76,25 

бактерії групи кишкової палички 

- " - 

76,25 

плісняві гриби 

- " - 

76,25 

бактерії роду протей 

- " - 

76,25 

сальмонели 

- " - 

76,25 

живі клітини продуцента (дріжджі) 

- " - 

72,7 

мікологічні випробування 

- " - 

76,25 

наявність зерен із жовто-зеленою флуоресценцією 

- " - 

26,6 

8) токсичність: 

  

  

токсичність на тетрахімені 

- " - 

58,5 

токсичність на інфузоріях стілоніхіях 

- " - 

44,35 

9) гормони 

- " - 

317,05 

10) нітрати 

- " - 

20,05 

11) нітрити 

- " - 

17 

12) оформлення документів, у тому числі: 

  

  

розгляд документів для арбітражного дослідження зерна та продуктів його переробки 

за оформлення документів щодо однієї проби 

124,15 

заповнення лабораторних журналів 

за оформлення документів щодо однієї проби 

5,85 

оформлення сертифіката (заявок, документів щодо якості) 

- " - 

7,1 

реєстрація проб 

- " - 

0,7 

13) огляд транспортних засобів: 

  

  

залізничного вагона 

за огляд одного транспортного засобу 

13,3 

автомобіля 

- " - 

3,55 

бункера, місця відвантаження 

- " - 

14,7 

II. Огляд та оформлення сертифікатів якості зерна і продуктів його переробки при відвантаженні, надходженні та транзиті 

1. Водний транспорт: 

  

  

пшениця 

огляд та оформлення сертифіката на одну тонну зерна і продуктів його переробки 

1,4 

інші зернові та зернобобові культури 

- " - 

1,25 

олійні культури 

- " - 

1,4 

борошно 

- " - 

1,55 

крупи 

- " - 

1,4 

комбікорми і комбікормова сировина 

- " - 

1,5 

2. Залізничний транспорт: 

  

  

пшениця 

за оформлення сертифіката на зерно і продукти його переробки, що містяться в одному вагоні 

195,25 

інші зернові та зернобобові культури 

- " - 

138 

олійні культури 

- " - 

109,35 

борошно 

- " - 

157,1 

крупи 

- " - 

106,95 

комбікорми і комбікормова сировина 

- " - 

97,7 

3. Автомобілі, контейнери: 

  

  

пшениця 

за оформлення сертифіката на зерно і продукти його переробки, що містяться в одному автомобілі, контейнері 

162,45 

інші зернові та зернобобові культури 

- " - 

109,8 

олійні культури 

- " - 

81,15 

борошно 

- " - 

133,9 

крупи 

- " - 

97,2 

комбікорми і комбікормова сировина 

- " - 

69,5 

4. Здійснення вибіркового вхідного та вихідного контролю при проведенні транзитних операцій:

 

 

пшениця 

за одну тонну 

0,85 

інші зернові та зернобобові культури 

- " - 

0,7 

олійні культури 

- " - 

0,75 

борошно 

- " - 

0,85 

крупи 

- " - 

0,75 

комбікорми і комбікормова сировина 

- " - 

0,85 

III. Затвердження актів зачистки зерна і продуктів його переробки 

Партія: 

  

  

до 500 тонн 

за затвердження одного акта 

200 

від 500 тонн до 1 тис. тонн 

- " - 

250 

від 1,1 тонни до 5 тис. тонн 

- " - 

400 

від 5,1 тонни до 10 тис. тонн 

- " - 

500 

більш як 10 тис. тонн 

- " - 

650 

IV. Сертифікація зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, яка проводиться один раз на рік 

Місткістю: 

  

  

до 10 тис. тонн 

за сертифікацію одного складу 

1500 

до 50 тис. тонн 

- " - 

2800 

до 100 тис. тонн 

- " - 

4000 

до 150 тис. тонн 

- " - 

5200 

більш як 150 тис. тонн 

за сертифікацію одного складу 

7000 

V. Проведення семінарів за замовленням 

Проведення семінарів за замовленням з питань, що належать до компетенції державних хлібних інспекцій Автономної Республіки Крим та областей 

за одну людино/годину 

31 

VI. Проведення оцінки кваліфікаційного рівня персоналу лабораторії при проведенні атестації або акредитації лабораторії за заявою органу акредитації 

Проведення оцінки кваліфікаційного рівня персоналу лабораторії при проведенні атестації або акредитації лабораторії за заявою 

проведення оцінки кваліфікаційного рівня персоналу однієї лабораторії 

532 

____________

Опрос