Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования наркотических средств и психотропных веществ во время дрессировки служебных собак для розыска таких средств и веществ

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 29.07.2009 № 831
редакция действует с 02.09.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2009 р. N 831

Київ

Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 жовтня 2010 року N 929
,
 від 2 листопада 2011 року N 1125
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
 від 8 серпня 2016 року N 512
,
від 8 лютого 2017 року N 59
,
від 18 серпня 2017 року N 629

Відповідно до статті 20 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин

(У тексті Порядку слова "Адміністрація Держприкордонслужби," в усіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 року N 59)

1. Цей Порядок визначає механізм передачі, перевезення, застосування, зберігання, відпуску, ведення обліку та знищення вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, що є речовими доказами (далі - підконтрольні речовини), які вироком, ухвалою чи ухвалою суду або постановою слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження вирішено передати органам, установам, закладам Держприкордонслужби, СБУ та Держмитслужби, навчальним закладам МВС, органам і підрозділам Національної поліції, що забезпечують дресирування службових собак для розшуку таких речовин (далі - уповноважені органи).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868,
від 08.02.2017 р. N 59)

2. До підконтрольних речовин належать наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць I, II, III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789).

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2017 р. N 629)

3. Уповноваженими органами є:

органи охорони державного кордону і Кінологічний навчальний центр Держприкордонслужби;

абзац третій пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.02.2017 р. N 59)

головні управління СБУ в Автономній Республіці Крим і м. Києві, управління СБУ в областях, м. Севастополі;

навчальні заклади МВС і СБУ;

митниці, зокрема регіональні, та Кінологічний центр Держмитслужби;

головні управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві;

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 59)

навчальні заклади (установи), які здійснюють підготовку поліцейських, та тренінгові центри Національної поліції.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 59)

4. Уповноважений орган повинен мати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності, передбаченої Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 р. N 512)

5. Обсяг річної потреби уповноваженого органу в підконтрольних речовинах затверджує МВС, СБУ та Держмитслужби за його запитом, який надсилається до 1 грудня року, що передує року їх отримання.

Зазначений обсяг визначається виходячи з норм використання підконтрольних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік, які затверджуються спільним наказом МВС, СБУ і Держмитслужби.

6. Для отримання підконтрольних речовин уповноважені органи надсилають органові досудового розслідування запит за формою згідно з додатком 1.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Підконтрольні речовини передаються уповноваженому органові на безоплатній основі у присутності не менш як двох визначених керівником органу досудового розслідування працівників, про що складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 2.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Перший примірник акта залишається в органі досудового розслідування, решта надсилаються Держлікслужбі та уповноваженому органові, який отримав підконтрольні речовини.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. N 929,
 від 02.11.2011 р. N 1125
,
 від 19.09.2012 р. N 868
,
 від 08.08.2016 р. N 512)

Порядок передачі та перевезення підконтрольних речовин до уповноважених органів затверджується спільним наказом МВС, СБУ і Держмитслужби.

7. Підконтрольні речовини беруться на облік в уповноваженому органі в день передачі.

8. Підконтрольні речовини застосовуються для виготовлення уповноваженим органом навчальних зразків зазначених речовин (далі - навчальний зразок).

З метою встановлення ідентичності переданих підконтрольних речовин і навчальних зразків для кожної партії таких речовин виготовляється контрольний зразок, який зберігається в уповноваженому органі.

9. Зразки виготовляються у присутності комісії, що утворюється наказом керівника уповноваженого органу у складі заступника керівника, відповідальної за облік і зберігання підконтрольних речовин особи та інших посадових осіб такого органу (далі - комісія).

Результати виготовлення зразків оформляються актом за формою згідно з додатком 3.

10. Зразки упаковуються з метою запобігання їх псуванню чи викраденню.

Паковання зразків повинно містити ярлик, на якому зазначаються номер зразка, найменування органу, який його виготовив, найменування і вага (нетто, брутто) підконтрольної речовини, вид терезів (механічні, електронні), число, місяць, рік виготовлення зразка, реєстраційний номер переданих підконтрольних речовин згідно з журналом обліку, строк придатності зразка, підпис голови комісії. На ярлику паковання проставляється печатка органу, який виготовив зразок.

11. Навчальні зразки підлягають перепакуванню у присутності комісії не рідше одного разу на рік з метою збереження їх запахових властивостей.

Для визначення обсягу втрат підконтрольних речовин у результаті їх осідання на внутрішніх стінках паковання навчальні зразки зважуються до і після перепакування. Результати перепакування оформляються актом за формою згідно з додатком 4.

12. Порядок виготовлення, упакування зразків, перепакування навчальних зразків та встановлення ідентичності підконтрольних речовин і навчальних зразків, зокрема у разі їх перепакування або знищення, визначається МВС, СБУ і Держмитслужбою.

13. Відпуск навчальних зразків структурним підрозділам уповноваженого органу (далі - структурний підрозділ) здійснюється за наказом його керівника.

14. Керівник уповноваженого органу визначає осіб, відповідальних за ведення обліку, зберігання підконтрольних речовин і зразків.

15. Підконтрольні речовини і зразки зберігаються у замкнених вогнетривких сейфах або металевих шафах в окремому приміщенні (кімнаті), обладнаному відповідно до встановлених МВС вимог.

Порядок доступу до приміщень (кімнат), сейфів та металевих шаф, в яких зберігаються підконтрольні речовини і зразки, визначається керівником уповноваженого органу.

16. Облік підконтрольних речовин і зразків веде уповноважений орган у журналі за формою згідно з додатком 5, а облік відпуску та повернення навчальних зразків - структурний підрозділ у журналі за формою згідно з додатком 6.

Відомості про операції, пов'язані з передачею, перевезенням, застосуванням, зберіганням, відпуском та знищенням підконтрольних речовин і зразків в уповноваженому органі, а також з відпуском та поверненням навчальних зразків у структурному підрозділі, вносяться до журналу обліку в день їх проведення. Сторінки журналу обліку нумеруються, прошнуровуються, підписуються керівником уповноваженого органу та скріплюються печаткою.

17. Особа, відповідальна за ведення обліку і зберігання навчальних зразків у структурному підрозділі, відпускає зазначені зразки інспекторам-кінологам та керівникам занять з дресирування службових собак відповідно до затвердженого в установленому порядку плану такої підготовки. Після закінчення занять навчальні зразки підлягають поверненню зазначеній особі.

18. Навчальні зразки, строк придатності яких закінчився, або такі, що втратили свої запахові властивості через вплив фізичних і хімічних факторів, а також підконтрольні речовини, що залишилися після перепакування на внутрішніх стінках паковання, підлягають знищенню уповноваженими органами відповідно до Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1477). Контрольний зразок знищується у такому самому порядку після знищення усієї кількості навчальних зразків, що належать до однієї партії підконтрольних речовин.

Знищення навчальних зразків структурними підрозділами забороняється.

 

______________________________________________________________________________________
(найменування органу досудового розслідування, якому надсилається
______________________________________________________________________________________
запит щодо передачі наркотичних засобів чи психотропних речовин) 

ЗАПИТ N ____
щодо передачі наркотичних засобів (психотропних речовин), які вилучені з незаконного обігу

     З метою забезпечення дресирування службових собак для розшуку наркотичних засобів і психотропних речовин прошу передати ____________________________
                                                                                                        (найменування органу,
______________________________________________________________________________________
               який надсилає запит щодо отримання наркотичних засобів (психотропних речовин), та його адреса)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
такі наркотичні засоби (психотропні речовини) _____________________________________________
                                                                                                                                  (найменування наркотичних засобів
______________________________________________________________________________________
                                       (психотропних речовин), які передаються, із зазначенням кількості (ваги) кожного)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

____________________________________
(найменування посади керівника органу) 

  

  

____________________________________ 

______________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.

МП 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

 

АКТ
прийняття-передачі наркотичних засобів (психотропних речовин)

______________________________________________________________________________________
                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові особи,
______________________________________________________________________________________
                                                    що приймає наркотичні засоби (психотропні речовини)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
прийняла ___ ____________ 200_ р. від ____________________________________________________
                                                                                                                             (найменування органу

______________________________________________________________________________________
                        досудового розслідування або суду, який здійснює зберігання наркотичних засобів (психотропних речовин) 

такі наркотичні засоби і психотропні речовини 

Порядковий номер 

Найменування наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Одиниця виміру 

Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Інформація про паковання та інші відомості 

Примітка 

брутто 

нетто 

Прийнято 

_________________________
(найменування посади) 

  

  

  

_________________________ 

___________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали та прізвище) 

Передано 

_________________________
(найменування посади) 

  

  

  

_________________________ 

___________
(підпис) 

_______________________________
(ініціали та прізвище) 

        У прийнятті-передачі наркотичних засобів і психотропних речовин також взяли участь: 

_______________________________
(посада)
_______________________________
_______________________________ 

______________
(підпис)
______________
_______________ 

____________________________________
(ініціали та прізвище)
____________________________________
____________________________________ 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

 

АКТ
виготовлення зразків наркотичних засобів (психотропних речовин)

         Комісія у складі ____________________________________________________________________
                                                                (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові голови і членів комісії)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

засвідчує факт виготовлення ___ ____________ 200_ р. таких навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) для використання під час дресирування службових собак та контрольних зразків для кожної партії отриманих наркотичних засобів (психотропних речовин) 

Порядковий номер зразка (контрольного зразка) 

Номер наркотичного засобу (психотропної речовини) за журналом обліку 

Найменування наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Одиниця виміру 

Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) у зразку 

нетто 

брутто 

         Для виготовлення зразків використано ________________________________________________
                                                                                                                              (найменування наркотичних засобів 
______________________________________________________________________________________
                    (психотропних речовин) із зазначенням кількості (ваги) кожного, номер реєстрації у журналі обліку)

         Виготовлені зразки опечатано _______________________________________________________
                                                                                                                               (найменування органу) 

         Голова та члени комісії, що взяли участь у виготовленні зразків 

____________________
                   (підпис)
____________________
____________________ 

________________________________________
                                    (ініціали та прізвище)
________________________________________
________________________________________ 

Прийнято 

__________________________________________
(підпис особи, відповідальної за ведення обліку і зберігання
зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) 

______________________________
(ініціали та прізвище) 

 

АКТ
про перепакування зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) та обсяг їх втрати

        Комісія у складі ____________________________________________________________________
             (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові голови, членів комісії та особи, відповідальної за ведення обліку
______________________________________________________________________________________
                                                 і зберігання зразків наркотичних засобів (психотропних речовин)

засвідчує факт перепакування ___ ____________ 200_ р. зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) та підготовку до знищення паковань, вилучених з використання, із залишками таких засобів і речовин. 

Інформація про наркотичні засоби (психотропні речовини) до перепакування 

Інформація про наркотичні засоби (психотропні речовини) після перепакування 

Номер зразка згідно з актом його виготовлення 

Номер наркотичного засобу (психотропної речовини) за журналом обліку 

Найменування наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Одиниця виміру 

Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) у зразку 

Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини)у зразку 

Обсяг втрати наркотичного засобу (психотропної речовини) після перепакування 

Відомості про підготовлене до знищення паковання із залишками наркотичного засобу (психотропної речовини) 

нетто 

брутто 

нетто 

брутто 

Одиниця виміру 

Кількість (вага) 

Одиниця виміру 

Кількість (вага) 

        Перепаковані зразки наркотичних засобів (психотропних речовин), а також пакети, що містять паковання, вилучене з використання, опечатані __________________________________________.
                                                                                                                                         (найменування органу) 

         У перепакуванні зразків та підготовці використаних паковань до знищення взяли участь: 

_______________________
                        (підпис)
_______________________
_______________________ 

________________________________________
                                   (ініціали та прізвище)
________________________________________
________________________________________ 

   Факт прийняття переупакованих зразків і вилучених з використання та підготовлених до знищення паковань засвідчую          

________________________________________ 
             (підпис особи, відповідальної за ведення
              обліку і зберігання зразків наркотичних
                     засобів (психотропних речовин) 

____________________________ 
                   (ініціали та прізвище) 

  

ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів і психотропних речовин, що використовуються під час дресирування службових собак для їх розшуку

________________________________________________________________________
(найменування органу, установи, закладу Держприкордонслужби, Держмитслужби, СБУ, 
навчального закладу МВС, органу та підрозділу Національної поліції, що забезпечують
 дресирування службових собак)

Надходження в орган наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Виготовлення навчальних (контрольних) зразків 

Відпуск наркотичного засобу (психотропної речовини) структурному підрозділові та його повернення 

Порядковий номер наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Число, місяць, рік передачі наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Найменування наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Одиниця виміру 

Найменування органу, який передав наркотичний засіб (психотропну речовину) 

Номер і дата складення акта прийняття-
передачі наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Номер і дата складення акта виготовлення зразків наркотичних засобів (психотропних речовин) 

Номер контрольного зразка згідно з актом його виготовлення 

Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) у контрольному зразку 

Номер навчального зразка згідно з актом його виготовлення 

Кіл ь кість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) у навчальному зразку 

Найменування структурного підрозділу 

Номер і дата видання наказу керівника органу 

Номер навчального зразка згідно з актом його виготовлення 

Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) у зразку до відпуску 

Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) у зразку після повернення 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 59)

 

ЖУРНАЛ
обліку відпуску та повернення навчальних зразків наркотичних засобів (психотропних речовин), що використовуються для дресирування службових собак

_________________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу)

Дата і час відпуску навчального зразка наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Номер зразка згідно з актом його виготовлення 

Найменування наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Одиниця виміру 

Кількість (вага) наркотичного засобу (психотропної речовини) у зразку 

Відбиток печатки 

Отримав (підпис, ініціали та прізвище) 

Відпустив (підпис, ініціали та прізвище) 

Дата і час повернення навчального зразка наркотичного засобу (психотропної речовини) 

Здав (підпис, ініціали та прізвище) 

Прийняв (підпис, ініціали та прізвище) 

Примітка 

нетто 

брутто 

____________

Опрос