Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2009 г. N 381

КМ Украины
Постановление КМ от 24.07.2009 № 806
действует с 11.08.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 липня 2009 р. N 806

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 381

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 381 "Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 30, ст. 1012, N 54, ст. 1878) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 22

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 381

1. У вступній частині постанови слова "до частини дев'ятої" замінити словами "до частин восьмої та дев'ятої".

2. Доповнити Порядок, затверджений зазначеною постановою, пунктами 7 - 15 такого змісту:

"7. Покупці, заінтересовані у придбанні земельних ділянок державної та комунальної власності, укладають договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки з органом, що здійснює продаж земельних ділянок (далі - уповноважений орган), та сплачують авансовий внесок.

Авансовий внесок зараховується на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" (у разі, якщо продаж земельної ділянки здійснюється місцевими державними адміністраціями) або 3422 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету" (у разі, якщо продаж земельної ділянки здійснюється органами місцевого самоврядування) відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства від 28 листопада 2000 р. N 119 (далі - рахунки 3412 і 3422).

У платіжному дорученні зазначаються реквізити платника, номер і дата договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та назва уповноваженого органу, з яким укладено договір.

8. Наступного робочого дня після зарахування коштів на рахунок 3412 або 3422 відповідний орган Державного казначейства передає виписку із зазначеного рахунка уповноваженому органу.

9. Авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

10. Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється відповідно до законодавства з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

11. Уповноважений орган визначає на конкурентних засадах суб'єкта оціночної діяльності, що має ліцензію на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не може бути більшою ніж авансовий внесок покупця такої ділянки.

12. Після визначення суб'єкта оціночної діяльності уповноважений орган надає відповідному органові Державного казначейства довідку про розподіл коштів, що надійшли як авансовий внесок від покупця земельної ділянки на рахунок 3412 або 3422 (додаток).

У довідці зазначаються: сума коштів, які перераховуються на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, сума залишку авансового внеску після сплати вартості проведення експертної грошової оцінки та код бюджетної класифікації, а також повні реквізити отримувача коштів та рахунка, на який перераховуються кошти.

На підставі даних довідки відповідний орган Державного казначейства протягом трьох робочих днів готує розрахункові документи та перераховує кошти за призначенням.

У графі платіжного доручення "Призначення платежу" зазначається:

"За проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки";

"Залишок авансового внеску, який підлягає перерахуванню до бюджету, та код бюджетної класифікації" (у разі наявності залишку авансового внеску після сплати вартості проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки).

13. Залишок авансового внеску після сплати вартості проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на підставі довідки уповноваженого органу перераховується органом Державного казначейства до відповідного бюджету на рахунок, на якому обліковуються надходження від продажу землі і нематеріальних активів.

14. Операції з використання коштів державного та місцевих бюджетів здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджених Державним казначейством.

15. Облік операцій із зарахування авансових внесків покупців земельних ділянок ведеться у порядку, визначеному Державним казначейством.".

 

________________________________________________________
(назва уповноваженого органу)

ДОВІДКА

від                        N
про розподіл коштів, що надішли як авансовий внесок від покупця земельної ділянки на рахунок
_______________________________
(номер рахунка)

                     у сумі                               тис. гривень

Призначення платежу

Повна назва одержувача коштів

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО

Назва установи банку, органу Державного казначейства

Код банку, органу Державного казначейства

Номер рахунка для зарахування коштів

Сума платежу, гривень

1. За проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

2. Залишок авансового внеску та код бюджетної класифікації

 

 

 

 

 

 

Керівник (заступник керівника) уповноваженого органу

__________________
(посада)

__________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

____________

Опрос