Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О комплексном решении проблем обращения с канализационными стоками и твердыми бытовыми отходами в г. Киеве

КМ Украины
Постановление КМ от 13.05.2009 № 804
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 травня 2009 р. N 804

Київ

Про комплексне розв'язання проблем поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 червня 2010 року N 397)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з координації робіт, пов'язаних з комплексним розв'язанням проблем поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві, у складі згідно з додатком.

Затвердити головою Міжвідомчої робочої групи першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка Анатолія Костянтиновича.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з координації робіт, пов'язаних з комплексним розв'язанням проблем поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві (додається).

3. Міжвідомчій робочій групі, утвореній згідно з цією постановою, подати в місячний строк Кабінетові Міністрів України план першочергових заходів з утилізації каналізаційних стоків та переробки твердих побутових відходів у м. Києві.

4. Міністерству економіки, Київській міській державній адміністрації, Міністерству фінансів, Міністерству з питань житлово-комунального господарства, Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів внести протягом місяця пропозиції щодо залучення іноземних кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України для забезпечення реалізації проекту поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві.

5. Київській міській державній адміністрації забезпечити:

розроблення відповідно до затвердженого техніко-економічного обґрунтування проектної документації щодо поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві на стадії "проект";

проведення робіт з будівництва об'єктів для реалізації проекту поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві з 1 листопада 2009 року.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

 

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з координації робіт, пов'язаних з комплексним розв'язанням проблем поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації - голова Міжвідомчої робочої групи

Голова НАЕР - заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства - заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Радник Київського міського голови з техніко-економічних питань - секретар Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва

Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра економіки

Заступник Міністра надзвичайних ситуацій

Директор департаменту Мінпромполітики

Заступник Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

Народний депутат Верховної Ради України (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з координації робіт, пов'язаних з комплексним розв'язанням проблем поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві

1. Міжвідомча робоча група з координації робіт, пов'язаних з комплексним розв'язанням проблем поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві (далі - Міжвідомча робоча група), є постійно діючим дорадчим органом, утвореним з метою підготовки та здійснення першочергових заходів щодо утилізації каналізаційних стоків, мулу осадів та переробки твердих побутових відходів.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо:

організаційного забезпечення розроблення та реалізації проекту поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві;

вибору передових технологій поводження з каналізаційними стоками та твердими побутовими відходами у м. Києві;

визначення орієнтовних обсягів і напрямів фінансування зазначеного проекту;

2) підготовка рекомендацій та моніторинг реалізації проекту;

3) сприяння взаємодії органів виконавчої влади з питань координації здійснення першочергових заходів щодо реалізації проекту.

4. Міжвідомча робоча група має право:

утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що скликаються її головою у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилаються всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

6. Голова Міжвідомчої робочої групи:

здійснює керівництво її діяльністю;

затверджує план роботи групи на відповідний період та порядок денний засідань;

затверджує персональний склад Міжвідомчої робочої групи та вносить у разі потреби до нього зміни.

7. Функції з підготовки аналітичних матеріалів для Міжвідомчої робочої групи, ведення протоколу її засідання, узагальнення інформації, що надходить від членів Міжвідомчої робочої групи, покладаються на її секретаря.

Матеріально-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої робочої групи здійснюється Київською міською державною адміністрацією.

____________

Опрос