Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка установления категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию)

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 29.07.2009 № 803
редакция действует с 31.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2009 р. N 803

Київ

Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 жовтня 2011 року N 1054
,
 від 5 вересня 2012 року N 830
,
від 2 грудня 2015 року N 997
,
від 26 липня 2018 року N 607
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 24 грудня 2019 року N 1162
,
 від 1 липня 2020 року N 561
,
від 28 жовтня 2020 року N 1006

(Зміни до цієї постанови, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року N 885, не внесені, у зв'язку із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

Відповідно до статті 19 Закону України "Про туризм" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що додається.

2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 44

 

ПОРЯДОК
встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

(У тексті Порядку слово "Держспоживстандарт" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року N 1054)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом "Держтуризм" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року N 1162)

(У тексті Порядку слово "Держтуризм" у всіх відмінках замінено словом "ДАРТ" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 року N 561)

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про туризм" та інших нормативно-правових актах з питань туризму.

3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.09.2012 р. N 830
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.07.2018 р. N 607)

31. Категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров'я людей, захисту їх майна та охорони довкілля відповідно до договору між органом із сертифікації та власником або уповноваженою ним особою (далі - заявник) і оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії (далі - оцінювання готелю).

31. Сертифікація та оцінювання готелю здійснюється органами із сертифікації, акредитованими для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку (далі - органи із сертифікації).

(пункт 31 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 р. N 607)

(Порядок доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. N 830)

4. Готелям встановлюються такі категорії: "п'ять зірок", "чотири зірки", "три зірки", "дві зірки" та "одна зірка".

Іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі мотелям, пансіонатам, будинкам відпочинку, туристичним базам, кемпінгам, категорія встановлюється за рівнем обслуговування в них (перший, другий, третій, четвертий та відповідно п'ятий рівні).

5. Встановлення категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (далі - готелі), здійснює уповноважений орган із встановлення категорій готелям.

Функції уповноваженого органу із встановлення категорій готелям виконує ДАРТ, яке:

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 р. N 1054,
від 02.12.2015 р. N 997)

утворює комісію із встановлення категорій готелям, до складу якої входять представники ДАРТ, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади та за згодою представники громадських організацій і яка приймає рішення про присвоєння категорії готелю за результатами розгляду документів про результати його оцінювання;

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 р. N 1054,
від 02.12.2015 р. N 997
,
від 26.07.2018 р. N 607
,
від 28.10.2020 р. N 1006)

розробляє та подає на затвердження МКІП положення про комісію із встановлення категорій готелям;

(пункт 5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1006,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

абзац п'ятий пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2011 р. N 1054)

абзац шостий пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.07.2018 р. N 607)

веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям.

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.09.2012 р. N 830)

7. Заявник надсилає заяву про встановлення відповідної категорії готелю органові із сертифікації, на території якого розміщений готель.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. N 830)

Орган із сертифікації розглядає заяву та організовує проведення робіт із встановлення відповідної категорії готелю.

8. У разі наявності позитивних результатів проведення добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) орган із сертифікації утворює комісію з питань оцінювання готелю і призначає її голову.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. N 830)

До складу комісії з питань оцінювання можуть залучатися висококваліфіковані фахівці готельного господарства та туризму, представники ДАРТ, інших центральних органів виконавчої влади, управлінь (відділів) з питань туризму і курортів Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (за згодою їх керівників).

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 р. N 1054,
від 02.12.2015 р. N 997
,
від 26.07.2018 р. N 607)

Склад комісії затверджується керівником органу із сертифікації.

9. Роботи з оцінювання готелів виконуються відповідно до вимог ДСТУ 4269 "Послуги туристичні. Класифікація готелів".

Для проведення зазначених робіт заявник зобов'язаний створити сприятливі для роботи комісії з питань оцінювання готелю умови, у тому числі безперешкодний доступ до приміщень, де надаються послуги, та необхідних документів.

10. Орган із сертифікації надсилає документи про результати оцінювання готелю та пропозиції щодо встановлення йому відповідної категорії комісії із встановлення категорій готелям, яка протягом 14 днів розглядає їх і приймає рішення більшістю голосів.

У разі прийняття рішення про неможливість присвоєння категорії, на яку претендує заявник, за погодженням із власником готелю або уповноваженим ним органом може бути встановлено нижчу категорію, якщо готель відповідає її вимогам.

11. Комісія із встановлення категорій готелям оформлює та видає заявнику свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії за формою, що розробляється ДАРТ та затверджується МКІП.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 р. N 1054,
від 02.12.2015 р. N 997
,
від 28.10.2020 р. N 1006)

Зазначене свідоцтво видається на п'ять років.

(абзац другий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1006)

12. Комісія із встановлення категорії готелям надсилає органові із сертифікації відомості про встановлення готелю відповідної категорії.

13. Інформація про категорію готелю зазначається на фасаді готелю поряд з його назвою.

14. Заявник інформує органи із сертифікації про зміни умов надання послуг, що можуть вплинути на результати оцінювання готелю, підтверджені при встановленні категорії.

15. Зміна встановленої категорії або повторне встановлення категорії готелю здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

16. Вартість проведення робіт з оцінювання готелю зазначається в договорі, що укладається між заявником і органом із сертифікації.

17. Органи із сертифікації та комісія із встановлення категорій забезпечують дотримання конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю.

18. Спірні питання, що виникають під час встановлення категорії готелям, розглядаються комісією з апеляцій, положення про яку розробляється ДАРТ та затверджується МКІП.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 р. N 1054,
від 02.12.2015 р. N 997
,
від 28.10.2020 р. N 1006)

____________

Опрос