Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об использовании в 2009 году средств Стабилизационного фонда для приобретения самолетов Ан-148 через государственное лизинговое предприятие

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 01.07.2009 № 777
редакция действует с 26.12.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 липня 2009 р. N 777

Київ

Про використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для придбання літаків Ан-148 через державне лізингове підприємство

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 грудня 2009 року N 1384

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", з метою фінансування інвестиційних проектів на підприємствах авіабудування, придбання повітряних суден на умовах фінансового лізингу Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для придбання літаків Ан-148 через державне лізингове підприємство, що додається.

2. Виділити Міністерству транспорту та зв'язку 123,2 млн. гривень для придбання літаків Ан-148 через державне лізингове підприємство за рахунок коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1384)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для придбання літаків Ан-148 через державне лізингове підприємство

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для придбання літаків Ан-148 через державне лізингове підприємство (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінтрансзв'язку.

3. Бюджетні кошти виділяються для придбання літаків на безповоротній основі.

4. Використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до договорів поставки літаків Ан-148, укладених між лізинговим підприємством та вітчизняним підприємством, що виробляє літаки на замовлення лізингоодержувача згідно з установленими ним специфікаціями та умовами.

Обов'язковою умовою при цьому є залучення в межах бюджетного року лізинговим підприємством власних та/або залучених коштів для придбання літаків. Частка зазначених коштів не може бути менш як 5 відсотків вартості літака, зазначеної в договорі поставки, про що лізингове підприємство інформує орган Державного казначейства з поданням копій відповідних документів, які підтверджують зобов'язання лізингового підприємства.

Проекти договорів поставки, що укладаються протягом бюджетного року, погоджуються лізинговим підприємством з Мінфіном. Забороняється укладення договорів, що не забезпечені бюджетними призначеннями 2009 року.

5. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про виділення коштів Мінфін визначає за Мінтрансзв'язку бюджетну програму, закріплює за нею код програмної та функціональної класифікації видатків і кредитування бюджету та вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету.

6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Головний розпорядник бюджетних коштів бере зобов'язання за коштами Стабілізаційного фонду виключно в межах відповідних фактичних надходжень на зазначені цілі.

Закупівля лізинговим підприємством літаків Ан-148 за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.

7. Оплата рахунків проводиться з реєстраційного рахунка лізингового підприємства, відкритого в органах Державного казначейства, на підставі платіжних доручень та підтвердних документів у рамках зареєстрованих в органах Державного казначейства зобов'язань лізингового підприємства, передбачених у пункті 4 цього Порядку.

8. Літаки, придбані лізинговим підприємством з використанням бюджетних коштів за договором фінансового лізингу, передаються лізингоодержувачу за тристороннім актом приймання-передачі, що складається між лізинговим підприємством, лізингоодержувачем та вітчизняним підприємством - виробником літаків.

Літаки, що є предметом лізингу, переходять у власність лізингоодержувача на підставі договору купівлі-продажу та двостороннього акта приймання-передачі із зазначенням результатів виконання договору фінансового лізингу.

9. Літаки, придбані лізинговим підприємством з використанням бюджетних коштів згідно з цим Порядком та надані у фінансовий лізинг, не можуть бути заставлені лізингоодержувачем, відчужені, передані в суборенду/сублізинг, що зазначається у договорі фінансового лізингу, до якого включаються також вимоги до лізингоодержувача щодо виведення літаків із складу його майна в тижневий строк з моменту виникнення обставин, пов'язаних з порушенням справ про банкрутство, ліквідацією, арештом чи конфіскацією майна лізингоодержувача, та повернення їх лізинговому підприємству. Про застосування зазначених заходів лізингоодержувач письмово повідомляє лізинговому підприємству не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення.

У договорі фінансового лізингу, предметом якого є літаки, придбані з використанням бюджетних коштів, передбачається відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань щодо сплати лізингових платежів - неустойка (штраф, пеня).

10. Кошти, що надходять лізинговому підприємству від лізингоодержувача як складова лізингових платежів у частині відшкодування вартості літаків, та суми неустойки (штрафу, пені) за неналежне виконання договору фінансового лізингу лізингове підприємство спрямовує на замовлення будівництва літаків вітчизняного виробництва відповідно до фінансового плану.

11. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація, які реорганізуються або ліквідуються.

12. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос