Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О предоставлении в 2009 году государственных гарантий по финансированию работ по созданию национальной спутниковой системы связи в рамках Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 01.07.2009 № 718
редакция действует с 13.01.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 липня 2009 р. N 718

Київ

Про надання у 2009 році державних гарантій щодо фінансування робіт із створення національної супутникової системи зв'язку в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 вересня 2009 року N 1155
,
від 11 листопада 2009 року N 1204

(Установлено, що погашення і обслуговування, запозичення, здійсненого державним підприємством "Укркосмос" для виконання робіт із створення національної супутникової системи зв'язку, та внесення плати за надання державних гарантій, зазначених у пункті 2 цієї постанови, здійснюються за рахунок видатків державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному космічному агентству на погашення і обслуговування такого запозичення, з наступним відшкодуванням витрат державного бюджету за рахунок надходжень від використання ресурсу супутника зв'язку на умовах, визначених Міністерством, фінансів та державним підприємством "Укркосмос" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року N 1377)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання у 2009 році державних гарантій щодо фінансування робіт із створення національної супутникової системи зв'язку в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що додається.

2. Уповноважити першого заступника Міністра фінансів Уманського Ігоря Івановича підписувати документи, пов'язані з наданням державних гарантій за зобов'язаннями державного підприємства "Укркосмос" щодо фінансування робіт із створення національної супутникової системи зв'язку в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482), за умови виконання вимог, передбачених у затвердженому цією постановою Порядку.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. N 1204)

3. Погодитися з пропозицією Національного космічного агентства щодо здійснення закупівлі послуг, пов'язаних з виконанням зобов'язань за запозиченнями, взятими під зазначені в пункті 2 цієї постанови державні гарантії в поточному році, без застосування вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 921 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2692, N 90, ст. 3006).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
надання у 2009 році державних гарантій щодо фінансування робіт із створення національної супутникової системи зв'язку в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Цей Порядок регулює відносини, пов'язані з наданням відповідно до статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" Кабінетом Міністрів України державних гарантій (далі - державні гарантії) для забезпечення виконання зобов'язань за внутрішніми та зовнішніми запозиченнями (далі - запозичення), що здійснюються державним підприємством "Укркосмос" (далі - позичальник) для фінансування робіт із створення національної супутникової системи зв'язку в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482) (далі - система зв'язку).

2. Державні гарантії надаються у межах загального обсягу, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", у разі, коли загальний розмір зобов'язань позичальника щодо повернення запозичень не перевищує суму, еквівалентну 300 млн. доларів США.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1155,
від 11.11.2009 р. N 1204)

3. Позичальник вносить у строк, передбачений для сплати відсотків за запозиченнями, плату за надання державних гарантій в розмірі 0,3 відсотка річних залишку суми гарантійних зобов'язань.

4. Запозичення використовуються для виконання зобов'язань, що виникають у зв'язку з фінансуванням робіт із створення системи зв'язку.

5. Запозичення здійснюються в обсягах та в строки, визначені згідно з графіком фінансування робіт із створення системи зв'язку, розробленим НКАУ та погодженим з Мінекономіки.

6. Для надання державних гарантій позичальник подає Мінфіну такі документи:

1) копію графіка фінансування проекту;

2) проекти кредитних договорів;

3) відомості про залучені позичальником запозичення разом з графіками їх погашення та обслуговування;

4) техніко-економічний розрахунок (бізнес-план) або відповідний фінансово-економічний розрахунок;

5) копію річного балансу за минулий рік з додатками та копію балансу на останню звітну дату з відміткою Головного управління Державного казначейства у м. Києві;

6) висновок НКАУ щодо відповідності обсягів запозичень та проектів кредитних договорів завданням створення системи зв'язку.

7. Мінфін та позичальник укладають до надання державних гарантій договір про відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі виконання державою гарантійних зобов'язань.

У договорі передбачаються зобов'язання позичальника щодо:

відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань;

сплати пені за кожний день прострочення відшкодування зазначених витрат;

подання Мінфіну інформації, необхідної для проведення моніторингу спроможності позичальника виконувати зобов'язання за запозиченнями;

погодження з Мінфіном здійснення видатків, необхідних для виконання робіт та надання послуг із створення системи зв'язку, у разі недостатності у позичальника коштів для внесення чергового платежу або за наявності простроченої заборгованості за запозиченнями та заборгованості з відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань.

____________

Опрос