Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании экспертной комиссии по мониторингу объектов строительства, сооружаемых за государственные средства в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу

КМ Украины
Постановление КМ от 24.06.2009 № 714
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 червня 2009 р. N 714

Київ

Про утворення експертної комісії з моніторингу об'єктів будівництва, що споруджуються за державні кошти в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 червня 2010 року N 397)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити як допоміжний орган Кабінету Міністрів України експертну комісію з моніторингу об'єктів будівництва, що споруджуються за державні кошти в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, у складі згідно з додатком.

Дозволити голові комісії вносити зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про експертну комісію з моніторингу об'єктів будівництва, що споруджуються за державні кошти в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

СКЛАД
експертної комісії з моніторингу об'єктів будівництва, що споруджуються за державні кошти в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

ДМИТРЕНКО
Геннадій Васильович 

- заступник Голови ГоловКРУ, голова комісії 

ЗАХАРЧЕНКО
Петро Володимирович 

- завідувач кафедри, професор Київського національного університету будівництва та архітектури, віце-президент Академії будівництва, заступник голови комісії 

БАСАКІН
Георгій Міхейович 

- заступник начальника експертно-технічного центру Держгірпромнагляду 

БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Микола Володимирович 

- заступник Голови Укравтодору 

БЕРКУТА
Анатолій Всеволодович 

- перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва 

ГУСАКОВ
Володимир Миколайович 

- віце-президент Національної спілки архітекторів України (за згодою) 

КАЛАШНИК
Ігор Миколайович 

- генеральний директор багатогалузевого об'єднання "Інтербуд" (за згодою) 

КАРМІНСЬКИЙ
Анатоль Маркович 

- старший референт Служби Віце-прем'єр-міністра України 

КОЛОМИЦЕВА
Галина Георгіївна 

- начальник кошторисного відділу державного підприємства "Проектний інститут "Укрметротунельпроект" (за згодою) 

КОЛОТ
Олександр Васильович 

- директор департаменту контролю у сфері освіти і культури ГоловКРУ 

КУЛІВАР
Світлана Василівна 

- заступник директора департаменту контролю у сфері будівництва і послуг ГоловКРУ 

МАРТИНЕНКО
Анатолій Павлович 

- радник Міністра Кабінету Міністрів України
(за згодою) 

ПЕЛИХ
Юрій Костянтинович 

- президент корпорації "Укрбуд" (за згодою) 

СЛЮСАРЕНКО
Юрій Степанович 

- перший заступник директора Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (за згодою) 

ТОЛМАЧОВ
Микола Григорович 

- генеральний директор компанії "Т.М.М", віце-президент Української будівельної асоціації (за згодою) 

ЧЕРНУХА
Михайло Васильович 

- начальник виробничого відділу будівельної компанії "Солстрой" (за згодою) 

ЩЕПОТЬЄВА
Наталія Петрівна 

- начальник управління централізованого внутрішнього аудиту ГоловКРУ 

ЮРКІВСЬКА
Ніна Григорівна 

- начальник кошторисно-договірного відділу ТОВ "Житло-Буд" (за згодою) 

  

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з моніторингу об'єктів будівництва, що споруджуються за державні кошти в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Експертна комісія з моніторингу об'єктів будівництва, що споруджуються за державні кошти в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - комісія) є постійно діючим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, утвореним ним для забезпечення здійснення своїх повноважень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

1) сприяння:

забезпеченню координації дій органів виконавчої влади щодо спорудження за державні кошти в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу об'єктів будівництва (далі - об'єкти);

забезпеченню ефективного використання державних коштів, державного чи комунального майна під час спорудження об'єктів;

здійсненню контролю за ефективним та цільовим використанням державних коштів під час спорудження об'єктів та їх раціональним витрачанням;

здійсненню ефективного контролю за якістю виконання будівельно-монтажних робіт, відповідністю таких робіт та використаних будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання проектно-кошторисній документації;

2) аналіз управлінських рішень, контрактів, договорів, платіжних доручень щодо перерахування державних коштів та інформування Кабінету Міністрів України про виявлені порушення;

3) проведення моніторингу затвердженої проектно-кошторисної документації об'єктів;

4) участь у підготовці пропозицій щодо залучення інвесторів до спорудження об'єктів;

5) сприяння залученню за результатами моніторингу відповідного ринку вітчизняних будівельних технологій, матеріалів, конструкцій, робіт і послуг для спорудження об'єктів;

6) подання Кабінетові Міністрів України висновків та пропозицій щодо обґрунтованості прийнятих технічних рішень, використання імпортованих матеріалів та обладнання, їх вартості та обсягу витрачання державних коштів, пов'язаних із спорудженням об'єктів, разом з пропозиціями щодо корегування у разі потреби відповідних проектів. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем під час спорудження об'єктів;

2) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені пропозиції та рекомендації.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, замовників будівництва, проектних та будівельних організацій і підприємств документи та інформацію, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів (за їх згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, у тому числі для проведення постійного моніторингу за спорудженням об'єктів;

4) делегувати свого представника для участі у засіданнях конкурсних комісій з проведення тендерних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та подавати відповідні пропозиції;

5) на безперешкодний доступ до об'єктів;

6) сприяти у разі потреби проведенню перевірки зведених, об'єктних та локальних кошторисів і відповідності обсягів виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

7) вносити органам Держархбудінспекції пропозиції щодо зупинення будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства, державних стандартів, будівельним нормам і правилам, технічним умовам, проектним рішенням;

8) звертатися у разі встановлення фактів, що можуть свідчити про фінансові порушення, до відповідних державних органів з пропозиціями щодо застосування фінансових санкцій (зупинення, припинення фінансування, вилучення державних коштів).

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія подає щомісяця Кабінетові Міністрів України звіт про результати роботи разом з пропозиціями з питань, що потребують прийняття його рішення.

8. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Рішення комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні. Примірники протоколу засідання надсилаються усім членам комісії.

10. Пропозиції та рекомендації комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить відповідний орган виконавчої влади.

11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює ГоловКРУ.

13. У разі зменшення обсягу витрат державних коштів, пов'язаних із спорудженням об'єкта, члени комісії (за винятком тих, що є державними службовцями) можуть отримати в установленому порядку за результатами здійснених комісією заходів згідно з її рішенням винагороду за рахунок суми, яка не перевищує 1 відсотка обсягу такого зменшення.

____________

Опрос