Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 г. N 1082

КМ Украины
Постановление КМ от 22.06.2009 № 616
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 червня 2009 р. N 616

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 лютого 2010
 у справі N 2а-10641/09/2670
визнано незаконною та скасовано постанову
 Кабінету Міністрів України від 22 червня 2009 року N 616 "Про внесення
 змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082"

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 5 квітня 2011 року
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 26 лютого 2010 у справі N 2а-10641/09/2670
залишено без змін

Резолютивну частину постанови Окружного адміністративного
 суду міста Києва від 26 лютого 2010 року у справі N 2а-10641/09/2670
опубліковано в
 "Офіційному віснику України" від 17 серпня 2012 року N 60

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 червня 2014 року N 217)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 72, 28 вересня 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 87, 20 листопада 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 4, 1 лютого 2010 р.
,
"Офіційний вісник України", N 9, 10 лютого 2012 р.)
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 1 липня 2014 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
від 4 вересня 2014 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082 "Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 97, ст. 3198; 2009 р., N 18, ст. 577) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1082

Пункт 2 замінити пунктами такого змісту:

"2. Установити, що плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів зараховується виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за використаний природний газ комунальними підприємствами теплоенергетики, тепловими електростанціями, теплоелектроцентралями, котельнями та іншими суб'єктами господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з постачанням теплової енергії (далі - підприємства теплоенергетики).

3. Визначити уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів, відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк).

4. Затвердити Порядок відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природний газ, що додається.

5. Підприємства теплоенергетики та їх відокремлені підрозділи зобов'язані у місячний строк після набрання чинності цієї постанови укласти нові договори (додаткові угоди) з усіма категоріями споживачів із зазначенням відповідного поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання.

6. Міністерству з питань житлово-комунального господарства внести в місячний строк після набрання чинності цієї постанови зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної із постачанням теплової енергії, передбачивши в умовах провадження такої діяльності обов'язок ліцензіата відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, відповідальність за невиконання такої умови та порядок анулювання ліцензії у такому випадку.".

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 7.

 

ПОРЯДОК
відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природній газ

1. Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з постачанням теплової енергії (далі - підприємства теплоенергетики), та їх відокремлені підрозділи відкривають у десятиденний строк з дати набрання чинності цією постановою в установах ВАТ "Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк) поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, в порядку, визначеному Національним банком.

2. Підприємства теплоенергетики разом із зверненням до дочірньої компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України" про укладення договору про постачання природного газу для виробництва теплової енергії зобов'язані подати для формування нормативу відрахувань коштів довідку про вартість виробленої теплової енергії за календарний рік (з розбивкою по місяцях), що передує даті укладення договору, за підписом керівника або іншої уповноваженої особи підприємства.

Відповідальність за повноту та достовірність даних, що подаються до ДК "Газ України" для розрахунку нормативу відрахування коштів, несе керівник підприємства теплоенергетики.

3. Норматив відрахувань коштів, що надходять від усіх категорій споживачів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання (далі - норматив відрахувань коштів), затверджується Мінекономіки і оформляється як реєстр згідно з додатком. Зазначені нормативи обчислюються у відсотковому відношенні вартості спожитого природного газу до вартості виробленої теплової енергії за формулою

Н = Нб х К,

де Н - норматив відрахувань коштів на рахунок ДК "Газ України", відсотків;

Нб - базовий норматив відрахувань коштів на рахунок ДК "Газ України", відсотків, що розраховується за формулою

 

 

Вгаз 

 

 

Нб 

_____ 

х 

100, 

 

 

Вте 

 

 

де Вгаз - вартість спожитого природного газу за календарний рік, що передує даті укладення договору, гривень;

Вте - вартість виробленої теплової енергії, отриманої згідно з пунктом 2 цього Порядку за календарний рік, що передує даті укладення договору, гривень;

К - коригуючий коефіцієнт, який застосовується у разі, коли розрахунки підприємства теплоенергетики за отриманий природний газ у місяці, що передував місяцю, в якому проводяться розрахунки, та/або наростаючим підсумком протягом строку дії договору, не були здійснені на рівні 100 відсотків, і розраховується за формулою

 

 

К = 1 + (1 - 

_____ 

), 

 

100 % 

 

де D - відсоток оплати природного газу, отриманого підприємством теплоенергетики у місяці, що передував місяцю, в якому проводяться розрахунки, та/або наростаючим підсумком протягом строку дії договору.

Коригуючий коефіцієнт дорівнює 1, якщо розрахунки підприємства теплоенергетики за отриманий природний газ у місяці, що передував місяцю, в якому проводяться розрахунки та/або наростаючим підсумком протягом строку дії, здійснені на рівні 100 відсотків;

4. НАК "Нафтогаз України" згідно з пунктом 3 цього Порядку щомісяця розраховує нормативи відрахувань коштів на наступний місяць, складає реєстр і подає його за погодженням з Мінжитлокомунгоспом до 22 числа поточного місяця на розгляд Мінекономіки.

Мінекономіки може коригувати у разі потреби за поданням НАК "Нафтогаз України" та погодженням з Мінжитлокомунгоспом норматив відрахування коштів.

Мінекономіки видає до 28 числа поточного місяця наказ про затвердження реєстру та передає його у паперовому та електроному вигляді уповноваженому банку.

5. У договорах про відкриття банківського рахунка підприємства теплоенергетики обумовлюється право уповноваженого банку на договірне списання (перерахування) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання коштів у рахунок оплати спожитого природного газу згідно з нормативами відрахувань коштів, затвердженими наказом НАК "Нафтогаз України" відповідно до пункту 3 цього Порядку.

Уповноважений банк протягом двох днів після надходження реєстру повідомляє про нормативи усім установам уповноваженого банку за місцезнаходженням підприємств теплоенергетики.

6. Усі категорії споживачів теплової енергії сплачують вартість отриманих ними послуг з теплопостачання шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в установах уповноваженого банку.

7. Підприємства теплоенергетики та їх відокремлені підрозділи зобов'язані у тижневий строк після набрання чинності цієї постановою поінформувати усі категорії споживачів, що розташовані на території провадження діяльності, пов'язаної з постачанням теплової енергії, про відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

У разі коли в платіжному дорученні/касовому документі споживача теплової енергії реквізити рахунка одержувача коштів за теплову енергію не відповідають реквізитам спеціального рахунка, відкритого підприємством теплоенергетики або його відокремленим підрозділом в уповноваженому банку, установа, що приймає платіжний документ (установа банку, підприємство поштового зв'язку або орган Державного казначейства) повертає такий документ без виконання визначених у ньому вимог з надісланням відповідного повідомлення споживачеві.

8. Згідно з умовами договору банківського рахунка на поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств теплоенергетики перераховуються в повному обсязі двічі на день:

до 9 години 30 хвилин - залишок коштів на початок операційного дня;

до 15 години 30 хвилин - кошти, що надійшли протягом операційного дня.

9. Установи уповноваженого банку, в яких відкриті поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємствам теплоенергетики, відповідно до нормативів перерахувань та умов договорів банківського рахунка здійснюють до 10 та до 16 години кожного банківського дня розподіл та перерахування коштів, що надійшли як плата за послуги з теплопостачання, на поточний рахунок ДК "Газ України" як плату за спожитий природний газ, та залишку коштів, що утворився на момент перерахувань, на поточні рахунки підприємств теплоенергетики.

10. У разі неподання НАК "Нафтогаз України" до установи уповноваженого банку нормативів відрахування коштів суми, що надходять за послуги з теплопостачання, акумулюються на спеціальному рахунку підприємства теплоенергетики до надходження нормативів.

11. Оплата послуг з обслуговування уповноваженим банком поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих підприємствами теплоенергетики та їх відокремленими підрозділами, здійснюється такими підприємствами виключно з їх поточних рахунків у розмірі, що не перевищує 1 відсотка загальної суми коштів, що надійшли від усіх категорій споживачів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті підприємствами теплоенергетики та їх відокремленими підрозділами.

12. Керівники підприємств теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне укладення договорів про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання.

 

РЕЄСТР
нормативів відрахувань коштів, що надходять від усіх категорій споживачів теплової енергії на поточні рахунки із спеціальним режимом використання

                                                           на ______________ 200_ року
                                                                                                 (місяць)

Порядковий номер 

Найменування підприємства теплоенергетики 

Вартість спожитого природного газу за календарний рік, що передує даті укладення договору, гривень 

Вартість виробленої теплової енергії, що передує даті укладення договору, гривень 

Базовий норматив відрахувань коштів на рахунок ДК "Газ України", відсотків 

Оплата природного газу, отриманого підприємством теплоенергетики у місяці, що передує місяцю, в якому проводяться розрахунки, відсотків 

Коригуючий коефіцієнт 

Норматив відрахувань коштів на рахунок ДК "Газ України", відсотків 

____________

Опрос