Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности

КМ Украины
Постановление КМ от 10.06.2009 № 590
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 червня 2009 р. N 590

Київ

Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 392/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1446 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1988; 2003 р., N 30, ст. 1546; 2005 р., N 50, ст. 3126), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки

1. Пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки (далі - Інспекція) є урядовим органом, що діє у системі МНС і є відповідальним перед Кабінетом Міністрів України, підзвітним та підконтрольним МНС.

2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС та цим Положенням.".

2. У пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"здійснення державного нагляду і контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки;";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"проведення державної експертизи проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій.".

3. Абзаци десятий і одинадцятий пункту 4 викласти в такій редакції:

"забезпечує у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку проведення державної експертизи проектів і рішень стосовно забезпечення техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій;

перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення населення у разі виникнення таких ситуацій на об'єктах, які необхідно обладнати зазначеними системами;".

4. Доповнити Положення пунктом 51 такого змісту:

"51. Посадові особи Інспекції, професійна діяльність яких безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду і контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, з метою реалізації своїх повноважень мають право:

проводити перевірку центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань дотримання законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки;

пред'являти громадянам, підприємствам, установам та організаціям, у тому числі іноземним, вимоги щодо здійснення передбачених законодавством заходів стосовно забезпечення цивільного захисту та техногенної безпеки;

призупиняти до усунення фактів порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, а також виконання робіт, якщо такі порушення створюють загрозу життю або здоров'ю людей;

обмежувати або зупиняти в установленому порядку роботи з будівництва, реконструкції та розширення об'єктів, що проводяться з порушенням вимог законодавства у сфері цивільного захисту;

вносити пропозиції щодо зупинення дії виданих дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки у разі недотримання умов таких дозволів або порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту;

здійснювати у разі необхідності звуко-, кіно- і відеозапис як допоміжний засіб, що застосовується для запобігання правопорушенням у сфері цивільного захисту та їх розкриття, складати акти перевірок, приписи та протоколи, подавати в установленому порядку матеріали з питань порушення вимог законодавства відповідним органам для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності;

здійснювати згідно із законом відповідно до своєї компетенції контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб та тимчасово зупиняти діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб;

розглядати в установленому законом порядку справи щодо накладення штрафів на підприємства, установи та організації за порушення вимог законодавства, давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх компетенції.

Посадові особи Інспекції, професійна діяльність яких безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду і контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, здійснюють інші повноваження відповідно до Закону України "Про правові засади цивільного захисту".".

5. У пункті 6 слова "з питань цивільного захисту та техногенної безпеки" замінити словами "з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки (далі - начальник Інспекції)".

6. У пункті 8:

доповнити пункт абзацом третім такого змісту:

"подає Міністрові з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на затвердження положення про територіальні інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, погоджує штатний розпис та затверджує плани їх робіт;";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"подає в установленому порядку Міністрові з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади начальників територіальних інспекцій - головних державних інспекторів з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та їх заступників, погоджує призначення на посаду та звільнення з посади начальників інспекцій - головних державних інспекторів з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в районах, містах, районах у містах;".

7. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Перший заступник і заступники начальника Інспекції одночасно за посадою є відповідно першим заступником Головного державного інспектора України з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки і заступниками Головного державного інспектора України з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.

Начальники структурних підрозділів Інспекції та їх заступники, інші посадові особи Інспекції, професійна діяльність яких безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду і контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, одночасно за посадою є відповідно старшими державними інспекторами, державними інспекторами з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.".

8. Пункт 10 виключити.

____________

Опрос