Идет загрузка документа (126 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и контроля за их оборотом

КМ Украины
Постановление КМ от 03.06.2009 № 589
редакция действует с 30.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 2009 р. N 589

Київ

Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 жовтня 2010 року N 929
,
 від 2 листопада 2011 року N 1125
,
від 2 березня 2016 року N 150
,
 від 8 серпня 2016 року N 512
,
від 29 березня 2017 року N 210
,
від 30 травня 2018 року N 419
,
від 29 липня 2020 року N 668
,
від 28 жовтня 2020 року N 1012

Відповідно до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом

(У тексті Порядку слово "Комітет" в усіх відмінках замінено словом "Держкомнаркоконтроль" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року N 929)

(У тексті Порядку слово "Держкомнаркоконтроль" в усіх відмінках замінено словом "ДСКН" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 року N 1125)

(У тексті Порядку слово "МВС" замінено словами "Національна поліція" у відповідному відмінку, а слова "територіальний орган внутрішніх справ" в усіх відмінках - словами "структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року N 150)

(У тексті Порядку слово "ДСКН" замінено словом "Держлікслужба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 року N 512)

(У тексті Порядку слова "структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції" у всіх відмінках замінено словами "структурний підрозділ територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року N 210)

(У тексті Порядку слова ", що скріплюються печаткою суб'єкта господарювання", ", що скріплюється печаткою", "і скріплюється печаткою суб'єкта господарювання" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року N 419)

(У тексті Порядку слова "структурний підрозділ територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності" у всіх відмінках замінено словами "територіальний (відокремлений) підрозділ міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року N 1012)

1. Цей Порядок визначає процедуру провадження суб'єктами господарювання - юридичними особами незалежно від форми власності (далі - суб'єкти господарювання) діяльності, пов'язаної з культивуванням рослин, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з її території, транзитом через територію України, використанням, знищенням (далі - обіг) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік), та контролю за їх обігом.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (далі - Закон) провадять діяльність, пов'язану з обігом:

наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та прекурсорів, включених до списку 1 таблиці IV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі - засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку);

препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1203 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2885), зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі - препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму);

препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1203 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2885), зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції) (далі - препарати, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);

прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку;

рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку.

Дія цього Порядку не поширюється на діяльність з обігу лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що провадить особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, за результатом закупівлі, проведеної особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, за кошти державного бюджету. У разі відсутності ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, забезпечення дотримання вимог статті 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" здійснюється шляхом залучення особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з дотриманням вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. N 668)

3. Відповідальність за неналежне виконання вимог цього Порядку несе керівник суб'єкта господарювання.

4. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях, а також як гуманітарної допомоги забороняється, за винятком випадків, коли наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори надсилаються у відповідні регіони України за окремим рішенням Кабінету Міністрів України у період дії надзвичайного стану.

5. Діяльність, пов'язана з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Держлікслужбою.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 р. N 929,
 від 02.11.2011 р. N 1125
,
 від 08.08.2016 р. N 512)

6. Операції з реалізації засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюються виключно між суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з обігом таких речовин і засобів.

7. Ввезення на територію України, вивезення з її території та транзит через територію України засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється суб'єктами господарювання на підставі дозволу, виданого Держлікслужбою, через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

8. Виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та препаратів (лікарських засобів) в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється суб'єктами господарювання у межах квот, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України.

Для визначення обсягів квот:

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щороку до 15 листопада подають МОЗ розрахунок потреби в наркотичних засобах і психотропних речовинах, включених до таблиць II і III переліку, препаратах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, на наступний рік за формою згідно з додатком 1;

суб'єкти господарювання подають щороку до 1 грудня Держлікслужбі заяву на визначення квоти наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, на наступний рік для їх виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території за формою згідно з додатком 2.

На підставі проведених розрахунків Держлікслужба готує та подає МОЗ пропозиції щодо визначення обсягів квот.

Виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з її території наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини в кількості, що перевищує гранично допустиму, понад визначені Кабінетом Міністрів України обсяги квот забороняється.

9. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюється:

закладами охорони здоров'я та ветеринарної медицини у разі визнання таких засобів і речовин непридатними для подальшого використання. Цими закладами також знищуються невикористані рештки зазначених засобів і речовин у відкритих ампулах;

виробниками зазначених засобів і речовин у разі визнання їх непридатними для подальшого використання у виробництві. Виробники також знищують відходи, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів;

суб'єктами господарювання, що використовують зазначені засоби і речовини в наукових та навчальних цілях, а також в інших цілях, передбачених Законом.

10. Для знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, згідно з наказом керівника суб'єкта господарювання утворюється комісія, яку очолює керівник або його заступник. До складу комісії включається представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю, присутність якого під час знищення таких засобів і речовин обов'язково забезпечується керівником зазначеного підрозділу.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1012)

Знищення закладами охорони здоров'я та ветеринарної медицини невикористаних решток зазначених засобів і речовин у відкритих ампулах та виробниками відходів, що утворилися у процесі виробництва, у розмірах, що визначені технологічними регламентами, здійснюється без залучення представника територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.

11. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, може здійснюватися суб'єктом господарювання власними силами у разі наявності у нього ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку, або на договірних умовах суб'єктом господарювання, який має зазначену ліцензію.

12. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, крім їх невикористаних решток у відкритих ампулах та відходів, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів, здійснюється суб'єктами господарювання за визначеним Держлікслужбою методом.

Для визначення методу знищення суб'єкт господарювання подає Держлікслужбі такі документи:

заяву за формою згідно з додатком 3;

абзац четвертий пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.08.2016 р. N 512)

копію ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із знищенням засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, якщо їх знищення здійснюється суб'єктом господарювання власними силами;

засвідчену в установленому порядку копію договору про знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, із суб'єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження зазначеного виду діяльності, якщо їх знищення здійснюється на договірних умовах;

копію повідомлення про строк проведення знищення, надісланого суб'єктом господарювання територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.

13. Держлікслужба у десятиденний строк розглядає подані суб'єктом господарювання документи та в письмовій формі повідомляє його про прийняте рішення щодо визначення методу знищення.

14. За результатами знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, власними силами суб'єкт господарювання складає у трьох примірниках акт за формою згідно з додатком 4, який засвідчується підписами членів комісії. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю та територіальному органові Держлікслужби.

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 150)

У разі знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, іншим суб'єктом на договірних умовах суб'єкт господарювання, який здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, який здійснив знищення, другий - у суб'єкта господарювання - власника таких засобів і речовин, інші надсилаються відповідно територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю та територіальному органові Держлікслужби.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 150)

15. Суб'єкти господарювання, які використовують засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, в ампулах, зобов'язані знищувати порожні ампули, в яких містилися зазначені засоби і речовини, в установленому МОЗ порядку.

16. Інформація про засоби і речовини, включені до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препарати, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання.

Документи, пов'язані з обігом зазначених засобів і речовин, зберігаються суб'єктом господарювання не менш як 5 років.

17. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов'язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6.

Відомості про розбіжності в балансі товарно-матеріальних цінностей або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються суб'єктом господарювання:

Національна поліція - щодо операцій, проведених у межах території України;

Національна поліція та СБУ - щодо експортно-імпортних операцій.

18. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов'язані подавати Держлікслужбі за формою згідно з додатками 7, 8 і 9:

до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території;

до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

19. Порядок обігу засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності визначається МОЗ.

20. Діяльність, пов'язана з обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії на виробництво, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, виданої відповідним органом ліцензування.

21. Перелік препаратів (лікарських засобів), що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю під час ввезення на митну територію України, вивезення за її межі та транзит через територію України, визначається наказом МОЗ за поданням Держлікслужби.

22. Ввезення на територію України та транзит через її територію препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється суб'єктами господарювання на підставі виданого Держлікслужбою дозволу через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

23. Вивезення з території України препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється на підставі виданого Держлікслужбою дозволу в разі надходження запиту від національного компетентного органу країни - імпортера.

24. Зберігання препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також знищення препаратів, визнаних непридатними для подальшого використання, здійснюється суб'єктами господарювання у порядку, встановленому МОЗ.

25. Діяльність, пов'язана з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Держлікслужбою.

26. Ввезення на територію України, вивезення з її території та транзит через територію України прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюється суб'єктами господарювання на підставі виданого Держлікслужбою дозволу через пункти пропуску через митний кордон України, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1950 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2371).

27. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюється:

закладами охорони здоров'я та ветеринарної медицини у разі визнання прекурсорів непридатними для подальшого використання;

виробниками прекурсорів у разі визнання їх непридатними для подальшого використання у виробництві. Виробники також знищують відходи, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів;

суб'єктами господарювання, що використовують такі прекурсори в наукових та навчальних цілях, а також в інших цілях, передбачених Законом.

Для знищення зазначених прекурсорів згідно з наказом керівника суб'єкта господарювання утворюється комісія, яку очолює керівник або заступник керівника суб'єкта господарювання.

28. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, може здійснюватися суб'єктом господарювання власними силами в разі наявності у нього ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із знищенням таких прекурсорів, або на договірних умовах суб'єктом господарювання, який має зазначену ліцензію.

29. Знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку (за винятком калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти), в обсягах, що перевищують 10 кілограмів на місяць, а також знищення калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти здійснюється суб'єктами господарювання виключно за визначеним Держлікслужбою методом.

Для визначення методу знищення суб'єкт господарювання подає Держлікслужбі такі документи:

заяву за формою згідно з додатком 3;

абзац четвертий пункту 29 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.08.2016 р. N 512)

- абзац п'ятий пункту 29 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.08.2016 р. N 512)

- абзац шостий пункту 29 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.08.2016 р. N 512)

копію ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із знищенням прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, якщо їх знищення здійснюється суб'єктом господарювання власними силами;

засвідчену в установленому порядку копію договору про знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, із суб'єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження діяльності із знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, якщо їх знищення здійснюється на договірних умовах;

копію повідомлення про строк проведення знищення, надісланого суб'єктом господарювання територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.

Держлікслужба у десятиденний строк розглядає подані суб'єктом господарювання документи та в письмовій формі повідомляє його про прийняте рішення.

30. У разі коли суб'єкт господарювання здійснює знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, в обсягах, що перевищують 10 кілограмів на місяць, до складу комісії обов'язково включається представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.

Знищення калію перманганату та ангідриду оцтової кислоти незалежно від їх кількості здійснюється комісією, до складу якої обов'язково включається представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.

31. За результатами знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, власними силами суб'єкт господарювання складає у трьох примірниках акт за формою згідно з додатком 4, який засвідчується підписами членів комісії. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю та територіальному органові Держлікслужби.

(абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 150)

У разі знищення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, іншим суб'єктом господарювання на договірних умовах суб'єкт господарювання, який здійснив знищення, складає акт у чотирьох примірниках, який засвідчується підписами членів комісії. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, який здійснив знищення, другий - у суб'єкта господарювання - власника прекурсорів, інші надсилаються територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю та територіальному органові Держлікслужби.

(абзац другий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 150)

32. Інформація про прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV переліку, вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання.

33. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, зобов'язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6.

Відомості про розбіжності в балансі товарно-матеріальних цінностей або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються суб'єктом господарювання:

Національна поліція - щодо операцій, проведених у межах території України;

Національна поліція та СБУ - щодо експортно-імпортних операцій.

34. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, подають Держлікслужбі за формою згідно з додатками 7, 8 і 9:

до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт про кількість зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території;

до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість зазначених речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

35. Операції з реалізації прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюються виключно між суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з обігом зазначених прекурсорів.

36. Діяльність, пов'язана з культивуванням, зберіганням, перевезенням та знищенням рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Держлікслужбою.

Суб'єкти господарювання під час провадження зазначеної діяльності повинні забезпечити виконання умов для запобігання розкраданню рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, і отриманої з них готової продукції чи відходів зазначених рослин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1026 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3024).

37. Культивування рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, здійснюється суб'єктами господарювання у межах квот, які щороку визначаються Кабінетом Міністрів України.

Для розрахунку обсягів квот на наступний рік суб'єкти господарювання щороку до 15 листопада подають Держлікслужбі заяви за формою згідно з додатком 10.

На підставі проведених розрахунків Держлікслужба готує та подає МОЗ погоджені пропозиції щодо визначення обсягів квот.

38. Культивування рослин, включених до списку 3 таблиці I переліку, з перевищенням визначених обсягів квот забороняється.

39. Під час збирання врожаю маку знищення їх пожнивних залишків здійснюється суб'єктом господарювання шляхом подрібнення і розкидання, після чого проводиться дискування поля з наступним переорюванням. Комбайни, що використовуються для збирання врожаю рослин маку, повинні бути обладнані пристроями для подрібнення пожнивних залишків.

Механізми комбайнів після збирання врожаю маку в той же день очищуються від відходів, пожнивні залишки щодня приорюються.

Знищення пожнивних залишків здійснюється суб'єктами господарювання у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб'єкта господарювання і територіального органу Національної поліції та представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.

(абзац третій пункту 39 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. N 210)

За результатами знищення пожнивних залишків складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 11, який засвідчується підписами членів комісії. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються Національній поліції та Держлікслужбі.

40. Очищення насіння маку здійснюється суб'єктом господарювання на спеціально відведеному об'єкті чи у приміщенні зерноочисними машинами, обладнаними спеціальними пристроями для збирання відходів.

Механізми зерноочисних машин після очищення насіння маку в той же день очищуються від відходів, пожнивні залишки щодня спалюються.

41. Переробка стебел конопель здійснюється суб'єктом господарювання на спеціально відведеному об'єкті чи у приміщенні.

42. Знищення залишків після очищення насіння маку або переробки стебел конопель здійснюється суб'єктами господарювання після їх зважування шляхом щоденного спалювання у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб'єкта господарювання і територіального органу Національної поліції та представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.

(абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 150)

За результатами знищення складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 12, який засвідчується підписами членів комісії. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються Національній поліції та Держлікслужбі.

У разі коли суб'єкт господарювання приймає рішення про знищення посівів рослин з будь-яких причин, такі посіви підлягають знищенню шляхом переорювання на полях висіву скошених та подрібнених рослин у присутності комісії, до складу якої включаються керівники суб'єкта господарювання і територіального органу Національної поліції та представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю.

(абзац третій пункту 42 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 150)

За результатами знищення складається акт у трьох примірниках за формою згідно з додатком 11, який засвідчується підписами членів комісії. Перший примірник акта залишається у суб'єкта господарювання, інші надсилаються Національній поліції та Держлікслужбі.

43. Суб'єкт господарювання веде облік готової продукції (насіння маку та волокна конопель) та їх залишків після очищення і переробки у журналі за формою згідно з додатком 13. Сторінки в журналі обліку пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання.

44. Суб'єкти господарювання щороку до 1 жовтня подають Держлікслужбі звіт про результати діяльності із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин, включених до списку 3 таблиці I, за формою згідно з додатком 14.

45. Контроль за виконанням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється Держлікслужбою, МОЗ, Національною поліцією, СБУ, Держмитслужбою та іншими органами в межах їх повноважень, визначених законодавством.

Контроль за виконанням законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в органах Національної поліції, СБУ, Збройних Силах та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється згідно із законом відповідними центральними органами виконавчої влади.

(абзац другий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 150)

46. Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів незалежно від форми власності.

Про факти порушення вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органи виконавчої влади повідомляють Держлікслужбу.

47. Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Держлікслужба надсилає інформацію до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН відповідно до положень міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

48. Переліки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щокварталу надсилаються Держлікслужбою до Національної поліції і СБУ.

 

РОЗРАХУНОК
потреби в наркотичних засобах, психотропних речовинах, включених до таблиць II і III переліку, препаратах (лікарських засобах), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму

для _________________________________________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)
____________________________________________________________________________________

на 20__ рік 

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини 

Кількість в ампулах, капсулах, таблетках та інших лікарських формах 

Кількість у грамах 

_______________________
(найменування посади керівника) 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

ЗАЯВА
на визначення квоти на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, препарати (лікарські засоби), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму

_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)
_________________________________________________________________

на 20__ рік

(грамів)

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини 

Номер списку та таблиці переліку 

Виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин 

Виробництво наркотичних засобів і психотропних речовин 

Ввезення на територію України 

Вивезення з території України 

Зберігання

 

_______________________
(найменування посади керівника) 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

ЗАЯВА
на визначення методу знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму

Заявник ____________________________________________________________________________
                                                            (найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)
____________________________________________________________________________________
номер телефону ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                               (номер ліцензії, ким і коли видана, строк дії ліцензії) 

Визначити метод знищення ____________________________________________________________
                                                                                     (назва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
____________________________________________________________________________________
                               препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи
____________________________________________________________________________________
                                                      прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму)
____________________________________________________________________________________
                           (виробник, серія, дата виробництва (виготовлення), коли і звідки надійшов, лікарська форма,
____________________________________________________________________________________
                                                                     кількість в одній упаковці, загальна кількість) 

Знищення планується провести на ______________________________________________________
                                                                                                            (найменування суб'єкта господарювання,
____________________________________________________________________________________
                                                                                        його місцезнаходження)
з _________________________________________ по _______________________________________
                                                      (дата)                                                                                                  (дата) 

До заяви додаються:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________ 

______________________
(найменування посади керівника) 

_______________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р.

  

  

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

АКТ
про знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму

___ ____________ 20__ р.

Комісією, утвореною згідно з наказом від ___ ____________ N _____, у складі
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
складено цей акт про те, що ____________________________________________________________
                                                                                                                                      (дата)
проведено знищення _________________________________________________________________
                                                                               (назва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
____________________________________________________________________________________
                                препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, 
____________________________________________________________________________________
                                   включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV
____________________________________________________________________________________
                                                          переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму) 

Знищення проведено на _______________________________________________________________
                                                                                                    (найменування суб'єкта господарювання,
____________________________________________________________________________________
                                                                                      його місцезнаходження)
на підставі документів ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Метод знищення _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Члени комісії 

________________
(підпис)
________________
________________ 

____________________________
(ініціали та прізвище)
____________________________
____________________________ 

______________________
(найменування посади керівника)

________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму

Назва ______________________________________________________________________________
                                        (наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, препарати (лікарські засоби),
____________________________________________________________________________________
                     що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або)
____________________________________________________________________________________
                         прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму)

Доза, відсоток, одиниця виміру _________________________________________________________ 

Рік, місяць 

Залишок на перше число 

Надходження 

Видача 

Залишок на кінець місяця 

найменування  

номер і дата документа 

кількість 

найменування  

номер і дата документа 

кількість 

 

__________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________________
(адреса, телефон, телефакс)

БАЛАНС
товарно-матеріальних цінностей
за ___ ____________ 20__ р.

Вид товарно-матеріальних цінностей ____________________________________________________
                                                                                                                (наркотичні засоби, психотропні речовини
____________________________________________________________________________________
                                            і прекурсори, препарати (лікарські засоби), що містять наркотичні засоби,
____________________________________________________________________________________
                                 психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори,
____________________________________________________________________________________
                                       включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму) 

Назва товарно-матеріальних цінностей 

Одиниця виміру 

Залишок на початок кварталу  

Прихід 

Витрата 

Залишок на кінець кварталу 

________________________
(найменування посади керівника) 

____________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер

____________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

ЗВІТ
про виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму
за ___ ____________ 20__ року

___________________________________________________________________________________
                                                   (найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження) 

Номер телефону ____________________

Ліцензія від ___ ____________ 20__ р. N ______
видана _____________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування органу ліцензування) 

Строк дії ліцензії до ___ ____________ 20__ р.

Види господарської діяльності _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(упаковок)

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини 

Лікарська форма та форма випуску 

Виготовлено за звітний період 

Вироблено за звітний період 

Знищено за звітний період 

Складські запаси станом на 31 грудня 20__ р. 

_______________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

ЗВІТ
про ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму
за ___ ____________ 20__ року

_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)

Номер телефону _________________________

Ліцензія від ___ ____________ 20__ р. N ______
видана ______________________________________________________________________________
                                                                             (найменування органу ліцензування) 

Строк дії ліцензії до ___ ____________ 20__ р.

Види господарської діяльності __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(упаковок)

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини 

Лікарська форма та форма випуску 

Ввезено на територію України за звітний період 

Дата, номер дозволу  

Вивезено з території України за звітний період 

Дата, номер дозволу  

Дата фактичного ввезення (вивезення) 

_______________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

ЗВІТ
про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму
за ___ ____________ 20__ року

_________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)

Номер телефону ____________________________

Ліцензія від ___ ____________ 20__ р. N ______
видана _____________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування органу ліцензування) 

Строк дії ліцензії до ___ ____________ 20__ р.

Види господарської діяльності __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(упаковок)

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини 

Лікарська форма та форма випуску 

Використано за звітний період 

Реалізовано за звітний період 

Складські запаси станом на 31 грудня 20__ р. 

в межах України 

за межами України 

_______________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

ЗАЯВА
про виділення квоти на культивування рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини
на 20__ рік

____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування суб'єкта господарювання)
____________________________________________________________________________________
                                                                                     (адреса, телефон, телефакс)
____________________________________________________________________________________

Ліцензія від ___ ____________ 20__ р. N ______
видана _____________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування органу ліцензування) 

Види господарської діяльності __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ ________________

Прошу виділити квоту на культивування рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей, включених до списку 3 таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в кількості ________ гектарів за місцем провадження діяльності _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (адреса) 

Наявність державних замовлень ________________________________________________________ 

_______________________
(найменування посади керівника)

___ ____________ 20__ р.

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

_______________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

_________________________________________________________________
(адреса, телефон, телефакс)

АКТ
про знищення рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини

___ ____________ 20__ р.

Комісією у складі ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
складено цей акт про те, що ___ ____________ 20__ р.
знищено пожнивні залишки (посіви) ________________________________ площею ____ гектарів
                                                                                                                 (назва рослин)
за місцем провадження діяльності ______________________________________________________
                                                                                                                                          (адреса)
____________________________________________________________________________________

Метод знищення _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Члени комісії 

__________________
(підпис)
__________________
__________________ 

____________________________
(прізвище та ініціали)
____________________________
____________________________ 

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

_______________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

_________________________________________________________________
(адреса, телефон, телефакс)

АКТ
про знищення залишків після очищення насіння маку або переробки конопель

Комісією у складі ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
складено цей акт про те, що ___ ____________ 20__ р.
проведено знищення __________________________________________________________________
                                                                               (залишків після очищення насіння маку або переробки конопель)
вагою _____________________________ кілограмів

Метод знищення _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Члени комісії 

__________________
(підпис)
__________________
__________________ 

____________________________
(прізвище та ініціали)
____________________________
____________________________ 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

ЖУРНАЛ
обліку насіння маку та волокон конопель, їх залишків після очищення і переробки

(кілограмів)

Дата реєстрації операції 

Оприбуткування сировини 

Результати доочищення 

Знищення 

насіння маку та волокна конопель  

залишки після доочищення і переробки 

дата і номер акта про знищення 

маса залишків після доочищення і переробки 

 

ЗВІТ
___________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
про культивування рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, у 20___ році

Порядковий номер 

Назва рослини 

Площа культивування, гектарів 

Обсяг
врожаю, кілограмів 

Маса знищених залишків після очищення, кілограмів 

Кількість насіння, кілограмів 

насіннєвого 

товарного 

_______________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. N 419)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. N 6 "Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 151).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1999 р. N 786 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає ліцензуванню" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 19, ст. 831).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 106 "Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 226).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 299 "Про затвердження Порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 558).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 743 "Про затвердження Порядку знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1114).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1763 "Про внесення змін до Порядку знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 47, ст. 2149).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 58 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 118).

8. Пункти 5 і 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 1146 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1605).

9. Пункт 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

10. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 602 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1319).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. N 616 "Про затвердження Порядку застосування заходів контролю за обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і/або прекурсорів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1692).

12. Пункти 3 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2825).

____________

Опрос