Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2008 г. N 923

КМ Украины
Постановление КМ от 20.05.2009 № 534
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2009 р. N 534

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 квітня 2011 року N 461)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694), викласти в новій редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

1. Цей Порядок установлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил (далі - свідоцтво), що видається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю (далі - інспекція) за формою згідно з додатком 1.

Свідоцтво - документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

3. Для одержання свідоцтва замовник або уповноважена ним особа подає інспекції, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт, письмову заяву за формою згідно з додатком 2.

До заяви додаються:

проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку;

акт готовності об'єкта до експлуатації, підписаний генпроектувальною та генпідрядною організаціями, субпідрядними організаціями, що здійснювали будівництво, замовником, страховою компанією (у разі, коли об'єкт застрахований) за формою згідно з додатком 3.

Прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, господарських споруд, прибудов, будівництво яких здійснено без залучення підрядних організацій, проводиться за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об'єктів.

4. Акт готовності об'єкта до експлуатації підлягає за письмовим зверненням замовника погодженню протягом 10 робочих днів виконавчим комітетом сільської, селищної або міської ради, або місцевою державною адміністрацією та органами, до повноважень яких згідно із законом належить участь у прийнятті закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію (далі - уповноважений орган).

У разі наявності зауважень уповноважений орган подає їх у письмовій формі у десятиденний строк замовникові та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

Якщо у зазначений строк акт готовності об'єкта до експлуатації не погоджено уповноваженим органом або не подані зауваження у письмовій формі, він вважається таким, що погоджений зазначеним органом без зауважень.

Замовник зобов'язаний забезпечити усунення недоліків, зазначених у зауваженнях.

У разі коли замовник не погоджується із зауваженнями, він подає до інспекції одночасно із заявою обґрунтоване заперечення.

5. Заява разом з документами, що додаються до неї, реєструється у журналі реєстрації виданих свідоцтв і відмов у їх видачі за формою згідно з додатком 4.

6. У разі невідповідності заяви та документів, що додаються до неї, вимогам пунктів 3 і 4 цього Порядку інспекція повертає їх замовникові або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня після реєстрації заяви із зазначенням підстави.

Замовник може повторно звернутися до інспекції лише після усунення недоліків, що стали підставою для повернення заяви.

7. У разі коли подана замовником заява з документами, що додаються до неї, відповідає вимогам пунктів 3 і 4 цього Порядку, інспекція проводить підсумкову перевірку відповідності збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та готовності його до експлуатації (далі - підсумкова перевірка), яка розпочинається не пізніше ніж на третій робочій день після реєстрації заяви.

Підсумкова перевірка проводиться на об'єкті будівництва і не може тривати більш як чотири робочих дні.

8. Інспекція під час проведення підсумкової перевірки має право відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають, та у разі необхідності залучати заінтересовані органи.

9. На закінченому будівництвом об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними стандартами, будівельними нормами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.

На об'єкті виробничого призначення, де встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, склад пускових комплексів якого змінено з порушенням установленого нормативними документами порядку, заборонено.

10. У разі коли закінчений будівництвом об'єкт приймається в експлуатацію в I або IV кварталі, строки виконання окремих видів робіт (з оздоблення фасадів, опорядження території тощо) можуть бути перенесені у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Перелік таких робіт і строки їх виконання визначаються замовником, про що робиться відповідний запис в акті готовності об'єкта до експлуатації.

Якщо проектною документацією передбачено виділення окремого пускового комплексу, він може бути прийнятий в експлуатацію окремо від об'єкта в цілому. При цьому в житловій частині будинку повинні бути створені належні умови для її безпечної експлуатації.

В окремих випадках до прийняття об'єкта в експлуатацію замовник, який затвердив проект, може вносити погоджені в установленому порядку пропозиції щодо зміни складу пускових комплексів. При цьому із складу пускових комплексів не повинні виключатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а також ті, що призначені для створення безпечних умов життєдіяльності.

11. Житлові будинки, в яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних і юридичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено інвестиційним договором про будівництво, та за умови їх відповідності санітарним, протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіонбудом.

Житлові будинки, в яких квартири побудовані за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів і призначені для соціально незахищених верств населення (інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни, багатодітні сім'ї, громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо), приймаються в експлуатацію за умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі.

12. За результатами розгляду заяви з документами, що додаються до неї, та підсумкової перевірки інспекція протягом двох робочих днів приймає рішення про видачу свідоцтва або відмову.

13. Інспекція оформляє рішення про видачу свідоцтва протягом двох робочих днів з дати прийняття, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації виданих свідоцтв та відмов у їх видачі.

Інформація про видані свідоцтва вноситься в установленому порядку до реєстру документів дозвільного характеру.

14. У разі прийняття рішення про відмову у видачі свідоцтва інспекція видає протягом двох робочих днів замовникові або уповноваженій ним особі письмову відмову за формою згідно з додатком 5, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації виданих свідоцтв та відмов у їх видачі.

Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена до суду.

15. Виявлена невідповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил повинна бути усунена у строк, визначений інспекцією.

Для одержання свідоцтва замовник може відповідно до вимог цього Порядку повторно звернутися до інспекції лише після усунення невідповідності збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

16. Інспекція надсилає протягом трьох робочих днів після оформлення свідоцтва його копію відповідному виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради або місцевій державній адміністрації, на території яких розташований об'єкт будівництва, для присвоєння йому поштової адреси.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради або місцева державна адміністрація протягом трьох робочих днів після присвоєння об'єкту будівництва поштової адреси письмово повідомляє про це заявникові, інспекції та органові статистики.

17. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є дата видачі зареєстрованого інспекцією свідоцтва.

18. Особливості прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з Мінрегіонбудом з урахуванням вимог законодавства щодо місцезнаходження об'єкта будівництва.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб на території України, здійснюється відповідно до цього Порядку.

Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Порядку, застосовуються правила міжнародних договорів України.

19. Експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, що не відповідають проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, забороняється.

 

СВІДОЦТВО N _______________
про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил

Цим свідоцтвом ______________________________________________________________________
                                                         (найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (окремого пускового комплексу) ________
____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування об'єкта будівництва згідно з проектом, характер
____________________________________________________________________________________
                           будівництва: нове, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення
____________________________________________________________________________________
                                                            тощо, місцезнаходження об'єкта та його основні показники)
проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та підтверджує його готовність до експлуатації.

Замовник об'єкта будівництва __________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;
____________________________________________________________________________________
                                                            найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи)
____________________________________________________________________________________

Генпроектувальник (проектувальник) ____________________________________________________
                                                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної
____________________________________________________________________________________
                                                   особи; найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи) 

Генпідрядник (підрядник) ______________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;
____________________________________________________________________________________
                                                          найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи) 

Свідоцтво видане на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації від ___ ____________ 20__ року.

Дата видачі свідоцтва ___ ____________ 20__ року.

____________________________________
(начальник або його заступник
органу державного
архітектурно-будівельного контролю)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

 

 

ЗАЯВА
про видачу свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил

____________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва: нове, реконструкція,
____________________________________________________________________________________
реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо)
____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)

 

До заяви додаються:

1. Проектна документація, затверджена у встановленому законодавством порядку, на ______ арк.

2. Акт готовності об'єкта до експлуатації на ______ арк.

____________
(дата)

____________
(підпис)

 

               М. П.

 

АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

м. __________________

N _____________

___ ____________ 20__ року

____________________________________________________________________________________
                                 (найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва: нове, реконструкція,
____________________________________________________________________________________
                                                    реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо)
____________________________________________________________________________________
                                                                                 (адреса місцезнаходження об'єкта)
____________________________________________________________________________________

                                                                               ____________________________________________
                                                                                                                         (код об'єкта згідно з Державним класифікатором
                                                                                                                                              будівель та споруд ДК 018-2000
)

1. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником ___________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування організації)
який виконав ________________________________________________________________________
                                                                                         (зазначаються види робіт)
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
та субпідрядними організаціями, _______________________________________________________
                                                                                                                             (найменування організації
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
які виконали ________________________________________________________________________
                                                                                       (зазначаються види виконаних робіт)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Проектна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником ___________
____________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування організації)
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
який виконав роботи з підготовки ______________________________________________________
                                                                                                     (назва частин або розділів проектної доккментації)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
та субпідрядними організаціями ________________________________________________________
                                                                                                                         (найменування організації)
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
які виконали ________________________________________________________________________
                                                                                           зазначаються види виконаних робіт) 

3. Проектна документація затверджена __________________________________________________
                                                                                                                          (назва, дата і номер розпорядчого
____________________________________________________________________________________
                                                                                          документа замовника) 

4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий ________________________________________
                                                                                                                                                         (прізвище, ім'я та
____________________________________________________________________________________
                                                                                            по батькові, посада,
____________________________________________________________________________________
                                            найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю) 

____________ 20__ р. N __________

5. Будівельно-монтажні роботи виконано у період з:
__________________________              ___________________________
           (початок робіт - місяць, рік)                                   (закінчення робіт - місяць, рік) 

6. Основні показники об'єкта (крім житлових будинків) - потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна спроможність, кількість робочих місць (заповнюється в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

Основний показник

Одиниця виміру

За проектом

За архітектурно-технічним паспортом

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

 

 

 

 

 

 

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у початковий період ____________________________________
                                                                                                                                (початок випуску продукції із зазначенням обсягу)
____________________________________________________________________________________

Житловий будинок характеризується такими показниками:

Показник

Одиниця виміру

За проектом

За архітектурно-технічним паспортом

Загальна площа квартир

 

 

 

Кількість поверхів

 

 

 

Загальний будівельний об'єм

 

 

 

у тому числі підземних частин

 

 

 

Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень

 

 

 

Тип квартири

За проектом

За архітектурно-технічним паспортом

кількість квартир

площа квартир, кв. метрів

кількість квартир

площа квартир, кв. метрів

загальна

житлова

загальна

житлова

Однокімнатна

 

 

 

 

 

 

Двокімнатна

 

 

 

 

 

 

Трикімнатна

 

 

 

 

 

 

Чотирикімнатна і більше

 

 

 

 

 

 

Усього квартир

 

 

 

 

 

 

7. На об'єкті виконані згідно з державними будівельними нормами всі роботи, передбачені проектною документацією, обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після індивідуального та комплексного випробування комісіями (перелік актів додається).

8. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухонебезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом __________
____________________________________________________________________________________
                                                                                       (відомості про проведення)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Характеристика заходів додається до цього акта.

9. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

Перелік робіт

Строки виконання

Організація - виконавець (прізвище, ім'я та по батькові її керівника)

Підпис керівника

10. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією: усього _______________ тис. гривень, у тому числі витрати, пов'язані з будівельно-монтажними роботами, _____________ тис. гривень, витрати, пов'язані з придбанням машин, обладнання та інвентарю, _________________ тис. гривень.

11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію ______ тис. гривень, у тому числі: витрати, пов'язані з будівельно-монтажними роботами, ____________ тис. гривень, витрати, пов'язані з придбанням машин, обладнання та інвентарю, _________________ тис. гривень.

Вважати закінчений будівництвом об'єкт готовим до експлуатації

Замовник

_______________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

Генпроектувальник

_______________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

Генпідрядник

_______________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

Субпідрядні організації

_______________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

Страхова компанія

_______________
(посада)

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

______________________________
          (найменування органу місцевого
                 самоврядування/місцевої 
                 державної адміністрації) 

____________
(дата)

_________
(підпис)

_______________________
(посада, прізвище, ім'я та
по батькові)

______________________________
                         (найменування 
                уповноваженого органу) 

____________
(дата)

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та
по батькові)

 

М. П.

 

 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих свідоцтв та відмов у їх видачі

Порядковий номер запису

Номер свідоцтва

Дата видачі свідоцтва

Найменування замовника, генпідрядника і генпроектувальника із зазначенням їх адреси та номера телефону

Дата подачі замовником заяви

Акт готовності об'єкта до експлуатації

Дата надсилання свідоцтва органу місцевого самоврядування

Примітка

 

____________________________________________________________________________________
(інспекція державного архітектурно-будівельного контролю)

ВІДМОВА
у видачі свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил

___ ____________ 20__ року

N ______

За результатами розгляду заяви _________________________________________________________
                                                                                                                        (найменування замовника)
____________________________________________________________________________________
від ___ ____________ 20__ р. про видачу свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та документів, що додаються до неї, установлено:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

У видачі свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил
____________________________________________________________________________________
                     (найменування об'єкта будівництва згідно з проектом, характер будівництва: нове, реконструкція,
____________________________________________________________________________________
                           реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо, місцезнаходження об'єкта) 

ВІДМОВЛЕНО.

__________________________
(посада)

________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

М. П.

____________

Опрос