Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 июля 2001 г. N 915

КМ Украины
Постановление КМ от 20.05.2009 № 508
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2009 р. N 508

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915

Дію абзацу четвертого пункту 2 змін,
затверджених цією постановою,
 зупинено Указом Президента України
 від 8 вересня 2009 року N 718/2009

Припинено конституційне провадження у справі за конституційним
 поданням Президента України
щодо відповідності Конституції України (конституційності)
 абзацу четвертого пункту 2 Змін, затверджених цією постановою,
 Ухвалою Конституційного Суду України від 3 березня 2010 року N 15-уп/2010

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 року N 128)

Додатково див.
 конституційне подання Президента України
 від 8 вересня 2009 року
,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 87, 20 листопада 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 93, 11 грудня 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 94, 14 грудня 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 94, 14 грудня 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 94, 14 грудня 2009 р.)
,
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 14 грудня 2009 року
,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 98, 28 грудня 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 41, 11 червня 2010 р.
,
 "Офіційний вісник України", N 82, 5 листопада 2012 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 28 листопада 2012 року
,
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 28 листопада 2012 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915 "Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1412; 2002 р., N 31, ст. 1478; 2003 р., N 48, ст. 2526) зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:

за погодженням з Державним комітетом статистики розробити і затвердити у двомісячний строк форму подання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, що використовують пакувальні матеріали і тару, інформації про заходи, вжиті для забезпечення збирання, заготівлі та утилізації таких матеріалів і тари;

розробити та подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект концепції створення системи збирання, заготівлі та утилізації використаних пакувальних матеріалів і тари;

забезпечити контроль за дотриманням зазначеними в абзаці другому цього пункту підприємствами, установами та організаціями вимог цієї постанови, проведення системного аналізу стану справ щодо збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини та забезпечення ними переробних підприємств.

3. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики у тримісячний строк забезпечити:

удосконалення стандартів у сфері поводження з упаковкою та відходами упаковки з урахуванням вимог Директиви Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 1994 р. N 94/62/ЕС "Про упаковку та відходи упаковки";

розроблення та затвердження Державного стандарту маркування пакувальних матеріалів.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915

1. У назві і тексті постанови слова "сортування, транспортування, переробки" замінити словом "заготівлі".

2. Пункти 3 і 5 викласти у такій редакції:

"3. Установити такі мінімальні норми утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів для підприємств, установ, організацій усіх форм власності у відсотках загальної маси тари і пакувальних матеріалів, які вони використовують в Україні або імпортують разом з продукцією: 2009 рік - 25, 2010 рік - 30, 2011 рік і наступні роки - 35.";

"5. Установити, що підприємства, установи та організації усіх форм власності, які використовують в Україні тару і пакувальні матеріали або імпортують їх разом з продукцією, зобов'язані:

самостійно з дотриманням вимог законодавства забезпечити приймання та утилізацію використаних тари і пакувальних матеріалів відповідно до встановлених пунктом 3 цієї постанови мінімальних норм утилізації або укласти з Компанією договори про організацію їх збирання, заготівлі та утилізації з оплатою послуг за тарифами, затвердженими пунктом 2 цієї постанови;

забезпечити виконання встановлених пунктом 3 цієї постанови норм утилізації, незалежно від того, самостійно чи на підставі укладених договорів вони здійснюють збирання і заготівлю використаних тари і пакувальних матеріалів;

подавати щороку до 10 грудня територіальним органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища інформацію про обсяги використаних ними тари і пакувальних матеріалів.

Кошти, що надходять як плата за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів відповідно до цієї постанови, зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий Компанією в Державному казначействі, і використовуються в порядку та за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Контроль за цільовим використанням зазначених коштів здійснюється органами контрольно-ревізійної служби та наглядовою радою, персональний склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.".

3. У пункті 7 слова "Міністерству економіки" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища".

4. У пункті 9 слова "Державній інспекції з контролю за цінами, Міністерству екології та природних ресурсів і Державній податковій адміністрації відповідно до своєї компетенції" замінити словами "Міністерству охорони навколишнього природного середовища".

5. У тексті постанови слова "сортування, перевезення, переробки" замінити словом "заготівлі", а слова "тара (упаковка)" в усіх відмінках замінити словами "тара і пакувальні матеріали" у відповідному відмінку.

6. Тарифи на послуги із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), затверджені зазначеною постановою, виключити.

____________

Опрос