Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы развития государственных предприятий "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" и "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля"

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 10.04.2009 № 491
редакция действует с 31.08.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 квітня 2009 р. N 491

Київ

Про затвердження Державної програми розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2011 року N 889

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля" (далі - Програма), що додається.

2. Державному космічному агентству:

(абзац перший пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 р. N 889)

забезпечити розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для здійснення заходів, визначених у Програмі;

разом з Міністерством фінансів передбачати під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік видатки для фінансування Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля"

Аналіз результатів космічної діяльності та визначення головних проблем реалізації державної політики у цій сфері

У найближчі десятиріччя космічна галузь залишатиметься на провідних позиціях у сфері втілення останніх досягнень науки і техніки, створення наукоємної високотехнологічної продукції з високим ступенем переробки та підтримки стабільних темпів економічного розвитку держави.

Космічна діяльність спрямовується на підтримання міжнародної безпеки, забезпечення обороноздатності держав, поглиблення міждержавного інформаційного обміну, прогнозування природних катаклізмів, пошук нових родовищ корисних копалин. Результати такої діяльності використовуються в різних галузях економіки.

Провідні космічні держави світу докладають чимало зусиль для збереження та розвитку космічної галузі, виступають замовниками та організаторами наукових досліджень у сфері створення нових космічних технологій, надання космічних послуг вітчизняним компаніям та іншим країнам.

Україна є активним учасником світової космічної діяльності поряд із США, Росією, Францією, Китаєм, Індією та Японією, оскільки володіє унікальними космічними технологіями і повним циклом (розроблення - виробництво - експлуатація - утилізація) виробництва ракетно-космічної техніки. Можливості доступу до космічного простору сприяють налагодженню взаємовигідних відносин з високорозвинутими державами, прискоренню євроатлантичної інтеграції та вступу України до ЄС.

Незважаючи на прийняття протягом останніх 15 років трьох національних космічних програм, проблемним питанням у вітчизняній космічній галузі залишається виробництво ракетно-космічної техніки.

Основними підприємствами з розроблення і виробництва ракетно-космічної техніки є державні підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля" (далі - підприємства).

На сьогодні підприємства беруть активну участь у таких масштабних високотехнологічних міжнародних проектах, як "Морський старт" (партнери - США, Росія, Норвегія), "Наземний старт" і "Дніпро" (Росія), "Циклон-4" (Бразилія), розпочинається перспективний проект "Жасмин" (Індія), завершений проект "ЄгиптСат" (Єгипет).

Підприємства є також учасниками реалізації зовнішньої політики держави, оскільки забезпечують можливість створення власних ракетних комплексів для захисту стратегічних інтересів України.

За основним напрямом діяльності підприємства майже стовідсотково орієнтовані на експорт, за переважною більшістю цивільних напрямів мають великі перспективи стати імортозамінюючими.

Замовлення підприємствам, підтверджені укладеними контрактами, забезпечать протягом 2009 - 2013 років збільшення обсягів основного виробництва (без урахування послуг з наземного експлуатаційного обслуговування, виробництва супутників, кулебалонів, супутніх замовлень на використання механообробного, ливарного та інструментального виробництва і виготовлення цивільної продукції) більш як у 5 разів - близько 800 млн. доларів США на рік.

Однак унаслідок того, що починаючи з 2005 року підприємства не отримували державної підтримки та через зростання цін на сировину, матеріали і комплектувальні вироби в той час, коли ціни на продукцію підприємств, що поставляється за довгостроковими контрактами, залишаються сталими, підприємства стали збитковими. Так, нестача обігових коштів призвела до зупинення процесу технічного переоснащення, істотного відставання темпів зростання заробітної плати від середніх у промисловості та регіоні, глибокої кадрової кризи.

Незважаючи на значний досвід виходу із складних економічних ситуацій, на підприємствах накопичилися проблеми, які вони не можуть самостійно розв'язувати, а саме:

значна зношеність виробничих потужностей;

гостра потреба у кадрах, особливо у молодих спеціалістах, низький рівень оплати праці та нерозв'язаність соціальних проблем робітників (середній вік працюючих становить 52 роки, а за такими професіями, як інженер-технолог та інженер-конструктор, - близько 65 років). Через відсутність кадрів підприємства не в змозі виконувати у повному обсязі міжнародні контракти;

значна диверсифікація господарської діяльності, що не дає змоги сконцентрувати виробничі ресурси на основному напрямі - виробництво ракетно-космічної техніки;

застаріла структура та система управління, що не дають змоги ефективно виконувати управлінські функції, притаманні ринковій економіці.

Ця Програма спрямована на забезпечення виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008 - 2012 роки, дотримання міждержавних контрактних зобов'язань щодо космічного співробітництва, збільшення частки високотехнологічного експорту, задоволення існуючого попиту на основну продукцію підприємств, на їх активне залучення до участі у нових міжнародних проектах і стратегічних альянсах у космічній галузі.

Мета і основні завдання

Мета Програми полягає у зміцненні статусу України як космічної держави у довгостроковій перспективі, гарантуванні виконання Україною міжнародних космічних контрактів, розширенні участі в міжнародних космічних проектах, створенні нового, адаптованого до ринкових умов суб'єкта господарювання у ракетно-космічній галузі, здатного забезпечити розроблення, випробування, виробництво та експлуатацію конкурентоспроможної високотехнологічної наукоємної продукції космічного та цивільного призначення шляхом зміни організаційно-правової структури та техніко-технологічної модернізації, розв'язання проблем кадрового забезпечення та здійснення заходів щодо розвитку системи управління підприємств.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми зазначені у додатку 1.

Основними завданнями Програми є:

забезпечення розвитку матеріально-технічної бази для розроблення та виробництва ракетно-космічної і авіаційної техніки, модернізація багатопрофільної експериментальної бази;

диверсифікація і модернізація виробництва непрофільної машинобудівної продукції;

забезпечення розвитку структурних підрозділів підприємств, що провадять непрофільну діяльність;

реструктуризація підприємств;

ліквідація дефіциту кадрів.

Завдання і заходи з виконання Програми зазначені у додатку 2.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі три основні варіанти розв'язання проблеми.

Перший - технологічний, під час застосування якого основна увага приділяється модернізації ракетно-космічної і авіаційної техніки.

Застосування такого варіанта дасть змогу найшвидше отримати результати, оскільки передбачає реформування (розвиток і технічне оновлення) лише основного виробництва, орієнтованого на експорт. Для цього необхідно 2813,8 млн. гривень, з них 1316,3 млн. за рахунок державного бюджету (47 відсотків) і 1497,5 млн. гривень (53 відсотки) - залучених кредитних ресурсів. З огляду на те, що підприємства перебувають у державній власності, кредити в необхідних обсягах можуть надаватися лише під гарантії Кабінету Міністрів України. Однак позитивний ефект триватиме недовго, оскільки буде розв'язана лише одна проблема.

Другий - організаційно-господарський, тобто реструктуризація організаційної структури підприємств з наближенням її до сучасних ринкових умов господарювання.

Такий варіант є більш прийнятним, оскільки прискорює ринкову адаптацію підприємств, створює сприятливі правові умови для ведення бізнесу, реалізації конкурентних переваг на світовому ринку космічних послуг і залучення банківських кредитів.

Проте застосування зазначеного варіанта не дасть змоги здійснити заходи з технологічного вдосконалення виробництва, що призведе до незворотного відставання від світових тенденцій розвитку ракетно-космічної техніки.

Крім того, під час застосування такого варіанта можливі ускладнення і затримки через необхідність внесення змін до Законів України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" і "Про підприємництво".

Третій - реорганізація і технологічне оновлення підприємств передбачає проведення робіт з модернізації основного, допоміжного і супутнього виробництва одночасно із зміною організаційної структури підприємств шляхом їх об'єднання, що дасть змогу скоротити строки реформування підприємств, підвищити їх інвестиційну привабливість вже на етапі реструктуризації, залучити кредитні ресурси до реалізації інвестиційних проектів з розвитку і модернізації виробництва.

Застосування такого варіанта сприятиме концентруванню всіх наявних ресурсів - фінансових, матеріальних, людських, інтелектуальних - на головних напрямах реструктуризації підприємств у відносно короткий строк (до п'яти років), досягненню істотних зрушень у технічному оновленні, розвитку системи управління та реструктуризації підприємств, перетворенню їх на ефективний суб'єкт ринкової економіки, що відповідатиме конкурентним вимогам і достойно представлятиме державу на світовому ринку космічних послуг.

Найбільш ефективним є третій варіант розв'язання проблеми. Для його реалізації необхідно забезпечити:

розвиток матеріально-технічної бази для розроблення і виробництва ракетно-космічної і авіаційної техніки;

диверсифікацію і модернізацію виробництва непрофільної машинобудівної продукцію;

зміну організаційної структури підприємств для приведення у відповідність з ринковими умовами, вимогами конкуренції та інтеграційних процесів, що відбуваються в світі;

удосконалення системи управління підприємствами з використанням інформаційних технологій;

посилення кадрового потенціалу підприємств, здійснення заходів щодо ліквідації дефіциту кадрів, зокрема створення фонду службового житла для працівників підприємств.

Необхідність забезпечення виконання завдань, визначених Державною програмою розвитку промисловості на 2003 - 2011 роки, та реалізації державних пріоритетів, установлених Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", також вимагають комплексного розв'язання зазначених проблем.

Таким чином, мета Програми буде досягнута шляхом утворення підприємства світового рівня із замкненим циклом випуску дрібносерійної і одиничної високотехнологічної та наукоємної інноваційної продукції аерокосмічного призначення.

Етапи виконання Програми

Виконання Програми здійснюватиметься у два етапи.

На першому етапі (2009 - 2010 роки) передбачається:

розробити проект реструктуризації підприємств;

виділити на підставі затвердженого в установленому порядку проекту реструктуризації із складу державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" структурні підрозділи, зокрема тракторний і тролейбусний заводи, завод башт і вітроенергетичних установок, будівельно-монтажний комплекс, авіаційну транспортну та енергогенеруючу компанії, і утворити на їх базі окремі юридичні особи - державні підприємства з подальшим об'єднанням у державний концерн.

На другому етапі (2011 - 2013 роки) передбачається проведення корпоратизації державних підприємств - членів державного концерну, крім державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова", з можливою реорганізацією державного концерну в корпорацію з включенням до її складу державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля", а також здійснення комплексу заходів, передбачених проектом реструктуризації та спрямованих як на подолання кризових явищ, так і на створення необхідних організаційних, економічних і технічних умов для реформування.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

збереження позиції України на світовому космічному ринку;

перетворення підприємств у високоефективне науково-технологічне підприємство;

здійснення технічного переозброєння підприємств на основі новітніх енергозберігаючих високопродуктивних технологій;

якісне оновлення багатопрофільної експериментальної бази, що сприятиме зменшенню в 5 - 6 разів вартості натурних випробувань та зниженню загальних витрат на створення нових зразків ракетно-космічної техніки;

утворення галузевого центру з підготовки та підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів ракетно-космічної галузі;

підвищення на 10 відсотків ефективності проектів;

досягнення позитивних показників рентабельності виробництва;

збільшення розміру заробітної плати працівників, забезпечивши її для основних робочих спеціальностей на рівні 120 відсотків середньої заробітної плати у регіоні;

нарощення конкурентних можливостей підприємств насамперед на зовнішньому ринку;

створення 3858 нових робочих місць;

збільшення в 5 разів обсягу основного виробництва;

зменшення на 20 відсотків питної енергоємності виробленої продукції;

самостійне залучення близько 490 млн. гривень позабюджетних коштів для реалізації інноваційних проектів з виробництва імпортозамінної продукції;

залучення під державні гарантії близько 1400 млн. гривень позабюджетних інвестицій для реалізації інвестиційних проектів, з них 1100 млн. - на будівництво житла;

надходження до бюджету і позабюджетних фондів близько 1900 млн. гривень.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Обсяг фінансування повинен коригуватися щороку виходячи з результатів виконання Програми за минулі роки та реальних можливостей державного бюджету.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми, становить 6593,1 млн. гривень.

 

ПАСПОРТ
Державної програми розвитку державних підприємств "Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля"

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2009 р. N 491.

2. Державний замовник - ДКА.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 р. N 889)

3. Відповідальні виконавці заходів Програми - державні підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля".

4. Строк виконання - до 2013 року.

5. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Державний бюджет 

2312,3 

220,9 

690,1 

471,1 

704,7 

225,5 

Інші джерела 

4280,8 

801 

1472,1 

623,8 

654 

729,9 

Усього 

6593,1 

1021,9 

2162,2 

1094,9 

1358,7 

955,4 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля"

Найменування завдання 

Найменування заходу 

Джерело фінансування 

Обсяг фінансу-
вання, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

I. Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" 

1. Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази виробництва ракетно-космічної і авіаційної техніки 

технічне оновлення виробництва, забезпечення виконання укладених міждержавних договорів 

державний бюджет 

1316,3 

16,2 

322,1 

289 

578,5 

110,5 

кредит під державні гарантії 

940,1 

385,3 

282,4 

70,5 

114,8 

87,1 

Разом 

2256,4 

401,5 

604,5 

359,5 

693,3 

197,6 

забезпечення розвитку та оновлення інструментального виробництва (розширення асортименту, підвищення якості спеціальних видів інструменту і оснащення) 

державний бюджет 

70,6 

10,1 

60,5 

  

  

  

власні кошти 

4,2 

1,1 

3,1 

  

  

  

Разом 

74,8 

11,2 

63,6 

  

  

  

модернізація обладнання ливарного виробництва, освоєння перспективних сегментів внутрішнього ринку високоточної ливарної продукції 

власні кошти 

2,8 

1,5 

1,3 

  

  

  

інші джерела 

27,3 

10,5 

16,8 

  

  

  

Разом 

30,1 

12 

18,1 

  

  

  

модернізація та відновлення експлуатаційних властивостей і потужності енергетичної інфраструктури, здійснення енергоефективних заходів 

державний бюджет 

166,9 

45,3 

51,5 

42,1 

12,5 

15,5 

власні кошти 

9,4 

4,3 

0,9 

1,2 

1,6 

1,4 

інші джерела 

17,9 

9,1 

4,3 

1,5 

1,6 

1,4 

Разом 

194,2 

58,7 

56,7 

44,8 

15,7 

18,3 

Разом за завданням 1 

  

  

2555,5 

483,4 

742,9 

404,3 

709 

215,9 

у тому числі 

  

державний бюджет 

1553,8 

71,6 

434,1 

331,1 

591 

126 

кредит під державні гарантії 

940,1 

385,3 

282,4 

70,5 

114,8 

87,1 

власні кошти 

16,4 

6,9 

5,3 

1,2 

1,6 

1,4 

інші джерела 

45,2 

19,6 

21,1 

1,5 

1,6 

1,4 

2. Диверсифікація і модернізація виробництва непрофільної машинобудівної продукції 

забезпечення розвитку і модернізація виробництва башт вітроенергетичних установок для потужних електрогенераторів 

власні кошти 

48,5 

10 

38,5 

  

  

  

інші джерела 

443,3 

  

443,3 

  

  

  

Разом 

491,8 

10 

481,8 

  

  

  

реконструкція, технічне переоснащення та збільшення обсягу виробництва до 10 тис. тракторів на рік для сільського та комунального господарства 

інші джерела 

75,9 

54,7 

21,2 

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

567,7 

64,7 

503 

  

  

  

у тому числі 

  

власні кошти 

48,5 

10 

38,5 

  

  

  

інші джерела 

519,2 

54,7 

464,5 

  

  

  

3. Забезпечення розвитку структури підрозділів, що провадять непрофільну діяльність 

диверсифікація діяльності та оновлення парку літаків авіаційної транспортної компанії 

власні кошти 

  

  

  

  

інші джерела 

271 

271 

  

  

  

  

Разом 

272 

272 

  

  

  

  

забезпечення розвитку Національної бази олімпійської і параолімпійської підготовки спортивного комплексу "Метеор" 

інші джерела 

50,1 

16,7 

16,7 

16,7 

  

  

Разом за завданням 3 

  

  

322,1 

288,7 

16,7 

16,7 

  

  

у тому числі 

  

власні кошти 

  

  

  

  

інші джерела 

321,1 

287,7 

16,7 

16,7 

  

  

4. Реструктуризація підприємства 

розроблення проекту реструктуризації підприємства 

державний бюджет 

  

  

  

власні кошти 

  

  

  

Разом 

11 

  

  

  

здійснення заходів з підготовки до реформування підприємства 

державний бюджет 

27 

20 

  

  

  

власні кошти 

  

  

  

Разом 

33 

23 

10 

  

  

  

Разом за завданням 4 

  

  

44 

31 

13 

  

  

  

у тому числі 

  

державний бюджет 

36 

27 

  

  

  

власні кошти 

  

  

  

5. Ліквідація дефіциту кадрів 

створення фонду службового житла 

державний бюджет 

100 

50 

30 

20 

  

  

кредит під державні гарантії 

1107 

  

307 

250 

250 

300 

власні кошти 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

інші джерела 

1100 

  

300 

250 

250 

300 

Разом 

2407 

70 

657 

540 

520 

620 

удосконалення роботи з кадрами, проведення навчання і підвищення кваліфікації робітників підприємства 

державний бюджет 

80,1 

30,1 

20 

15 

10 

власні кошти 

52,2 

7,2 

10 

12 

15 

Разом 

132,3 

37,3 

28 

25 

22 

20 

Разом за завданням 5 

  

  

2539,3 

107,3 

685 

565 

542 

640 

у тому числі 

  

державний бюджет 

180,1 

80,1 

50 

35 

10 

кредит під державні гарантії 

1107 

  

307 

250 

250 

300 

власні кошти 

152,2 

27,2 

28 

30 

32 

35 

інші джерела 

1100 

  

300 

250 

250 

300 

Усього за розділом I 

  

  

6028,6 

975,1 

1960,6 

986 

1251 

855,9 

у тому числі 

  

державний бюджет 

1769,9 

178,7 

493,1 

366,1 

601 

131 

кредит під державні гарантії 

2047,1 

385,3 

589,4 

320,5 

364,8 

387,1 

власні кошти 

226,1 

49,1 

75,8 

31,2 

33,6 

36,4 

інші джерела 

1985,5 

362 

802,3 

268,2 

251,6 

301,4 

II. Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля" 

1. Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази з розроблення ракетно-космічної техніки 

технічне оновлення багатопрофільної експериментальної бази 

державний бюджет 

489,4 

25 

178,4 

97,8 

97,8 

90,4 

упровадження сучасних комп'ютерних технологій для виготовлення ракетно-космічної техніки 

державний бюджет 

14,3 

5,2 

1,9 

2,2 

2,6 

2,4 

власні кошти 

2,1 

0,8 

0,7 

0,6 

  

  

Разом 

16,4 

2,6 

2,8 

2,6 

2,4 

Разом за завданням 1 

  

  

505,8 

31 

181 

100,6 

100,4 

92,8 

у тому числі 

  

державний бюджет 

503,7 

30,2 

180,3 

100 

100,4 

92,8 

власні кошти 

2,1 

0,8 

0,7 

0,6 

  

  

2. Реструктуризація підприємства 

розроблення проекту реструктуризації підприємства 

державний бюджет 

  

  

  

власні кошти 

0,6 

0,4 

0,2 

  

  

  

Разом 

3,6 

2,4 

1,2 

  

  

  

здійснення заходів з підготовки до реформування підприємства 

державний бюджет 

  

  

  

власні кошти 

  

  

  

Разом 

11 

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

14,6 

9,4 

5,2 

  

  

  

у тому числі 

  

державний бюджет 

12 

  

  

  

власні кошти 

2,6 

1,4 

1,2 

  

  

  

3. Ліквідація дефіциту кадрів 

удосконалення роботи з кадрами, проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників підприємства 

державний бюджет 

26,7 

12,7 

3,3 

1,7 

власні кошти 

17,4 

2,4 

2,7 

3,3 

Разом 

44,1 

6,4 

15,4 

8,3 

7,3 

6,7 

Усього за розділом II 

  

  

564,5 

46,8 

201,6 

108,9 

107,7 

99,5 

у тому числі 

  

державний бюджет 

542,4 

42,2 

197 

105 

103,7 

94,5 

власні кошти 

22,1 

4,6 

4,6 

3,9 

Усього за Програмою 

  

  

6593,1 

1021,9 

2162,2 

1094,9 

1358,7 

955,4 

у тому числі 

  

державний бюджет 

2312,3 

220,9 

690,1 

471,1 

704,7 

225,5 

кредит під державні гарантії 

2047,1 

385,3 

589,4 

320,5 

364,8 

387,1 

власні кошти 

248,2 

53,7 

80,4 

35,1 

37,6 

41,4 

інші джерела 

1985,5 

362 

802,3 

268,2 

251,6 

301,4 

____________

Опрос