Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выплате в 2009 году гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных до 2 января 1992 г. в учреждения Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, действовавших на территории Украины, и в облигации Государственного целевого беспроцентного займа 1990 года, государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сберегательного банка СССР, приобретенные на территории Украинской ССР

КМ Украины
Постановление КМ от 20.05.2009 № 481
действует с 26.05.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2009 р. N 481

Київ

Про виплату в 2009 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, та в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР

Відповідно до Законів України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" та "Про Державний бюджет України на 2009 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Провести у 2009 році виплату громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, правонаступниками яких є відповідно відкриті акціонерні товариства "Державний ощадний банк України" (далі - Ощадбанк) та Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" (далі - НАСК "Оранта"), страхові компанії "Дніпро", "Оранта-Січ", "Астарта", "Орадон", акціонерна страхова компанія "Оранта-Лугань", а також в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР, у загальному розмірі 250 млн. гривень, у тому числі:

1) 87 млн. гривень - вкладникам з числа тих, що не отримали протягом 2008 року компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. N 1 (Офіційний вісник України, 2008 p., N 2, ст. 51), у порядку черговості внесення відомостей про них до інформаційно-аналітичної системи "Реєстр вкладників заощаджень громадян" у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 1000 гривень на одного вкладника;

2) 157 млн. гривень - спадкоємцям вкладників, які померли у 2005 - 2008 роках і не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2005 - 2008 років, а також померлих у 2009 році або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 500 гривень;

3) 6 млн. гривень - спадкоємцям застрахованих осіб чи страхувальників, які померли у 2006 - 2008 роках і не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2006 - 2008 років, а також померлих у 2009 році або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", в межах залишку проіндексованого страхового внеску, але не більш як 500 гривень.

2. Для проведення зазначених у пункті 1 цієї постанови виплат Державне казначейство перераховує згідно з розписом видатків державного бюджету на підставі розподілу, проведеного Міністерством фінансів, і необхідних документів, що подаються Міністерством Державному казначейству, кошти у сумі 250 млн. гривень на рахунок Ощадбанку та на рахунок НАСК "Оранта".

Ощадбанк зараховує кошти, що надійшли на його рахунок, на поточні чи вкладні (депозитні) рахунки громадян України, відомості про яких внесено до інформаційно-аналітичної системи "Реєстр вкладників заощаджень громадян", відповідно до порядку проведення у 2009 році його установами виплати громадянам України компенсації грошових заощаджень, що затверджується Ощадбанком за погодженням з Міністерством фінансів.

НАСК "Оранта" перераховує кошти, що надійшли на її рахунок, обласним та міським дирекціям, а також відкритим акціонерним товариствам страховим компаніям "Дніпро", "Оранта-Січ", "Астарта", "Орадон" та акціонерній страховій компанії "Оранта-Лугань" відповідно до порядку здійснення у 2009 році дирекціями та компаніями виплати громадянам України компенсації страхових внесків, що затверджується НАСК "Оранта" за погодженням з Міністерством фінансів.

3. Ощадбанку, НАСК "Оранта", відкритим акціонерним товариствам страховим компаніям "Дніпро", "Оранта-Січ", "Астарта", "Орадон" та акціонерній страховій компанії "Оранта-Лугань" подавати щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству фінансів звіт про проведення у 2009 році виплати компенсації громадянам України грошових заощаджень і страхових внесків за встановленою Міністерством формою.

4. Міністерству фінансів здійснювати у разі потреби на підставі пропозицій Ощадбанку та НАСК "Оранта" перерозподіл коштів у межах їх залишків з урахуванням відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням виплат.

5. Ощадбанку та НАСК "Оранта":

забезпечити до 25 грудня 2009 р. проведення виплат згідно з цією постановою;

перерахувати у разі наявності на кінець 2009 року залишок коштів, що надійшли з державного бюджету на їх рахунки для проведення зазначених виплат, але не використаних до 25 грудня, до державного бюджету в останній робочий день бюджетного року.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 34

Опрос