Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда, предусмотренных для финансирования проектов, связанных с консервацией производственных мощностей промышленных предприятий, реструктуризацией и ликвидацией объектов предприятий горной химии и предприятий по подземной добыче железной руды, утилизацией боеприпасов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 13.05.2009 № 472
действует с 29.05.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 травня 2009 р. N 472

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для фінансування проектів, пов'язаних з консервацією виробничих потужностей промислових підприємств, реструктуризацією та ліквідацією об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобування залізної руди, утилізацією боєприпасів

Відповідно до частини другої статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для фінансування проектів, пов'язаних з консервацією виробничих потужностей промислових підприємств, реструктуризацією та ліквідацією об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобування залізної руди, утилізацією боєприпасів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для фінансування проектів, пов'язаних з консервацією виробничих потужностей промислових підприємств, реструктуризацією та ліквідацією об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобування залізної руди, утилізацією боєприпасів

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у пункті 2 частини першої статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" для фінансування проектів, пов'язаних з консервацією виробничих потужностей промислових підприємств, реструктуризацією та ліквідацією об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобування залізної руди, утилізацією боєприпасів (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти виділяються за рішенням Кабінету Міністрів України з визначенням джерел їх покриття на безповоротній основі відповідно до Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793).

3. Бюджетні кошти спрямовуються за такими бюджетними програмами, передбаченими Мінпромполітики в Законі України "Про Державний бюджет України на 2009 рік":

"Консервація виробничих потужностей промислових підприємств" - на виконання робіт з консервації ртутного виробництва на державному підприємстві гідрогеологічного захисту "Шахта 2-біс" відповідно до затвердженого проекту переведення підприємства у режим гідрогеологічного захисту та ліквідації споруд, не пов'язаних з гідрозахистом, у сумі 4000 тис. гривень;

"Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди" - на виконання робіт з реструктуризації підприємств з підземного видобутку залізної руди в сумі 10000 тис. гривень;

"Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності" - на виконання робіт з реструктуризації та ліквідації об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів у зоні їх діяльності в сумі 6000 тис. гривень;

"Утилізація звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання та зберігання" - на виконання робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, що проводяться відповідно до Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. N 812 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 24, ст. 1768), та Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 940 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2765).

Перелік робіт за проектами, пов'язаними з консервацією виробничих потужностей промислових підприємств, реструктуризацією та ліквідацією об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобування залізної руди, з визначенням одержувачів бюджетних коштів наведено у додатку.

Перелік робіт за проектами, пов'язаними з утилізацією звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, визначається Мінпромполітики за погодженням з Міноборони, Мінфіном та Мінекономіки.

4. Мінфін вносить у встановленому порядку зміни до розпису державного бюджету за відповідними бюджетними програмами в межах коштів державного бюджету, що передбачається спрямувати на їх виконання.

5. Відкриття Мінпромполітики та одержувачам бюджетних коштів рахунків в органах Державного казначейства, перерахування бюджетних коштів, а також відображення проведених операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, у бухгалтерському обліку здійснюються у порядку, встановленому Державним казначейством.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. Оплата виконаних робіт здійснюється Мінпромполітики та одержувачами бюджетних коштів у межах установлених обсягів видатків на підставі актів фактично виконаних робіт за їх кошторисною вартістю відповідно до умов договорів та на підставі зареєстрованих в органах Державного казначейства бюджетних зобов'язань.

8. Виконавці робіт у разі отримання попередньої оплати подають щомісяця не пізніше 4 числа наступного періоду Мінпромполітики та одержувачам бюджетних коштів довідку про фактично виконані роботи за формою, затвердженою Мінпромполітики.

9. Одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця не пізніше 4 числа наступного періоду Мінпромполітики звіт про виконані роботи.

10. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках Мінпромполітики та одержувачів бюджетних коштів станом на 1 січня 2010 р. за відповідними бюджетними програмами, обов'язково повертаються до Стабілізаційного фонду.

11. Мінпромполітики подає щомісяця до 5 числа наступного періоду Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів, а в разі повернення їх залишків до Стабілізаційного фонду також відповідну інформацію.

12. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПЕРЕЛІК
робіт за проектами, пов'язаними з консервацією виробничих потужностей промислових підприємств, реструктуризацією та ліквідацією об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобування залізної руди

Найменування заходу 

Код еконо-
мічної класи-
фікації видатків держав-
ного бюджету
 

Загальна кошторисна вартість проекту, тис. гривень 

Залишкова кошторисна вартість проекту на 1 січня 2009 р., тис. гривень 

Строк реалізації проекту, роки 

Обсяг видатків за рахунок коштів Стабілі-
заційного фонду у 2009 році, тис. гривень 

Правова підстава 

Очікувані результати 

усього 

у тому числі капі-
тальних робіт 

усього 

у тому числі капі-
тальних робіт 

Одержувач бюджетних коштів Новояворівське державне підприємство "Екотрансенерго" 

1. Будівництво об'єктів та проведення робіт з метою відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених гірничими роботами земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", 

2410 

78703,498 

24032,1 

43359,8 

11335,7 

2009 

1000 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 87 "Про затвердження проекту відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених гірничими роботами земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка" 

запобігання негативним екологічним наслідкам у зоні діяльності підприємства 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

будівництво каналу "Водосховище Новий Яр - кар'єр" 

  

  

  

  

150 

  

150 

будівництво каналу "Водосховище Великий Гноєнець - кар'єр" 

  

  

  

  

550,7 

  

550,7 

будівництво водовідвідної канави на західному схилі відвалу N 1 

  

  

  

  

174,7 

  

174,7 

буріння і обладнання сітки гідроспостережних свердловин за рівнем і складом підземних і ґрунтових вод у межах депресійної воронки 

  

  

  

  

124,6 

  

124,6 

Одержувач бюджетних коштів Роздільське державне гірничо-хімічне підприємство "Сірка" 

2. Будівництво об'єктів з метою ліквідації сірчаних кар'єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", 

2410 

49193,639 

22407,8 

32645,7 

13766,7 

2009 

1000 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 622 "Про затвердження проекту ліквідації сірчаних кар'єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП "Сірка" 

запобігання негативним екологічним наслідкам у зоні діяльності підприємства 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

будівництво каналу від озера до р. Дністер 

  

  

  

  

3274,2 

  

1000 

Одержувач бюджетних коштів Стебницьке державне гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" 

3. Будівництво об'єктів та проведення робіт з консервації рудника N 2 і рекультивації порушених земель Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал", 

2410 

162453,532 

53228,5 

123376,6 

38455,7 

2012 

2000 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 166 "Про затвердження комплексного проекту консервації рудника N 2 і рекультивації порушених земель Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал" 

запобігання негативним екологічним наслідкам у зоні діяльності підприємства 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

будівництво берегової насосної станції на північній частині секції N 2 хвостосховища 

  

  

  

  

540,4 

  

540,4 

будівництво водовідводу насичених розсолів від берегової насосної станції до секції N 1 

  

  

  

  

680,4 

  

492,7 

будівництво розсолопроводу від ствола "Східний-біс" до ствола "Головний" 

  

  

  

  

71,6 

  

71,6 

приготування і перекачування розсолів 

  

  

  

  

5518,5 

  

765,3 

здійснення авторського нагляду 

  

  

  

  

2327 

  

30 

виконання проектно-вишукувальних робіт 

  

  

  

  

3608,8 

  

100 

Одержувач бюджетних коштів державне госпрозрахункове підприємство "Подорожненський рудник" 

4. Будівництво об'єктів для забезпечення виконання робіт із закриття сірчаного кар'єру і відновлення ландшафту в зоні діяльності державного госпрозрахункового підприємства "Подорожненський рудник", 

2410 

29833,1 

12413,3 

13083,1 

6977,7 

2009 

1000 

наказ Мінпромполітики від 7 червня 2004 р. N 271 

запобігання негативним екологічним наслідкам у зоні діяльності підприємства 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

будівництво водовідвідного каналу від водоскиду з акумулюючого басейну в р. Свіча 

  

  

  

  

923,8 

  

923,8 

будівництво гірничотехнічної дільниці 

  

  

  

  

571,4 

  

76,2 

Одержувач бюджетних коштів дочірнє підприємство "Калійний завод" ВАТ "Оріана" 

5. Проведення робіт з ліквідації екологічних наслідків діяльності дочірнього підприємства "Калійний завод" ВАТ "Оріана", 

2410 

11202,7 

1000 

5367 

2171,7 

2009 

1000 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 485 "Про затвердження плану заходів з ліквідації екологічних наслідків діяльності дочірнього підприємства "Калійний завод" ВАТ "Оріана" на 2003 - 2012 роки" 

- " - 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

закладення відпрацьованих камер рудника "Ново-Голинь" дренажними водами Домбровського кар'єру 

  

  

  

  

690,1 

  

200 

закладення відпрацьованих камер рудника "Ново-Голинь" розсолами хвостосховища N 2 

  

  

  

  

210 

  

210 

утримання розсолопроводу від хвостосховища N 2 до ствола "Головний" рудника "Ново-Голинь" 

  

  

  

  

72,4 

  

72,4 

ліквідація вентиляційних стволів N 3, N 4 та "Головний" 

  

  

  

  

1199,1 

  

517 

Одержувач бюджетних коштів Державне підприємство "Кривбасшахтозакриття" 

6. Ліквідація об'єктів шахти "Гігант" та проведення гірничо-технічної рекультивації хвостосховища центральної збагачувальної фабрики шахти "Гігант", 

2410 

220210 

155370 

144896,3 

122741,2 

2014 

6460 

наказ Мінпромполітики від 8 червня 2001 р. N 238 

запобігання негативним екологічним наслідкам та техногенним явищам у зоні діяльності шахти "Гігант" 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

будівництво ставків-відстійників з підвідними та відвідними трубопроводами ємністю 30 тис. куб. метрів 

  

  

  

  

11040,7 

  

1000 

будівництво водовідвідної канави з дорогою для обслуговування 

  

  

  

  

11624,2 

  

1500 

гірничо-технічна рекультивація хвостосховища центральної збагачувальної фабрики шахти "Гігант" 

  

  

  

  

52745,4 

  

3500 

ліквідація об'єктів, зокрема: 

  

  

  

  

38792 

  

260 

- перевантажувального вузла шахти "Гігант" 

  

  

  

  

272,2 

  

134,2 

- будівлі вентиляційної установки шахти "В-3" 

  

  

  

  

125,8 

  

125,8 

виконання проектних робіт 

  

  

  

  

8232,5 

  

200 

7. Ліквідація об'єктів шахти "Саксагань" та відселення мешканців с-ща Карнаватка, м. Кривий Ріг, із зони зсуву земної поверхні, 

2410 

41774 

31980 

15531,7 

13391,7 

2014 

3185,4 

наказ Мінпромполітики від 22 березня 2001 р. N 113 

запобігання негативним техногенним явищам, екологічним наслідкам, виникненню соціальної напруги в зоні діяльності шахти "Саксагань" 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

відселення мешканців с. Карнаватка із зони зсуву земної поверхні 

  

  

  

  

7632,6 

  

3000 

ліквідація об'єктів, зокрема надшахтної будівлі подрібнювальної 
установки шахти "Саксагань" 

  

  

  

  

4597 

  

185,4 

  

  

  

  

530,1 

  

185,4 

8. Ліквідація об'єктів шахти "Першотравнева" та проведення проектних робіт з перевірки земельних ділянок на радіаційне забруднення з подальшою рекультивацією земель шахти "Першотравнева", 

2410 

85400 

43180 

43320,1 

43320,1 

2014 

354,6 

наказ Мінпромполітики від 26 листопада 2001 р. N 192 

запобігання негативним екологічним наслідкам у зоні діяльності шахти "Першотравнева" 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

ліквідація об'єктів, зокрема будівлі котельної шахти "Об'єднана" 

  

  

  

  

25686
361,1 

  

150
150 

проведення проектних робіт 

  

  

  

  

4270 

  

204,6 

Одержувач бюджетних коштів Державне підприємство "Шахта 2-біс" 

9. Проведення робіт з переведення державного підприємства "Шахта 2-біс" у режим гідрогеологічного захисту та ліквідації споруд, не пов'язаних з гідрозахистом, 

2410 

36160,3 

24364,6 

30360,3 

19490,7 

2006 -  2010 

4000 

наказ Мінпромполітики від 9 лютого 2006 р. N 41 

забезпечення гідрогеологічного захисту гірничих робіт, що проводяться на сусідніх вугільних шахтах виробничого об'єднання "Артемвугілля" (м. Горлівка) та на ділянках каналу "Сіверський Донець - Донбас" і житлових масивах "Ртутний" та "Мічуріна" від підтоплення, зсувів та провалів земної поверхні 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

реконструкція вентиляційної установки стовбура "2-біс" 

  

1138,5
(5294,6*) 

815,5
(3037,2*) 

 
(2012,4*) 

 
(1437,5*) 

2007- 2009 

2012,4 

реконструкція калориферної установки стовбура "2-біс" 

  

191,2
(677,9*) 

136,9 (462*) 

191,2 (677,9*) 

136,9
(462*) 

2009 

677,9 

реконструкція надшахтної будівлі стовбура "2-біс" 

  

1131,3 

810,6 

1131,3
(1560,4*) 

810,6
(1239,7*) 

2007- 2009 

1239,7* 

виконання проектних робіт 

  

1625,3 

1354,5 

1348,3 

1348,3 

2009 

70 

Усього 

  

  

  

  

  

  

20000 

  

  

____________
* У дужках зазначена сума, що скоригована державним інститутом "Дніпрогіпрошахт" з метою приведення кошторисної вартості проекту до рівня цін на 1 жовтня 2008 року. 

____________

Опрос