Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения государственной аттестации детских заведений оздоровления и отдыха и присвоения им соответствующих категорий

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 28.04.2009 № 426
редакция действует с 28.04.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2009 р. N 426

Київ

Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 червня 2012 року N 556
,
 від 24 квітня 2013 року N 310
,
від 7 жовтня 2015 року N 816
,
від 27 грудня 2018 року N 1165
,
від 14 квітня 2021 року N 348

Відповідно до статті 34 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій

1. Цей Порядок визначає механізм проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - заклади) і присвоєння їм відповідних категорій.

Дія цього Порядку не поширюється на оздоровчі заклади для дітей та молоді, державна атестація яких проводиться відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту".

2. Державна атестація є однією з форм державного контролю за діяльністю закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності та проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, оцінювання стану організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, стану матеріально-технічної бази закладу і забезпечення відповідними фахівцями.

3. Державну атестацію закладів усіх форм власності проводить атестаційна комісія, яка утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (далі - уповноважений орган) залежно від місця розташування закладів, що атестуються, із залученням представників центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, і громадських організацій. Типове положення про атестаційну комісію затверджується Мінсоцполітики.

До складу атестаційної комісії входять представники уповноваженого органу, інших органів виконавчої влади в кількості не більше ніж п'ять осіб, які мають відповідну професійну кваліфікацію, досвід практичної роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.

До складу атестаційної комісії не включаються працівники закладу, в якому проводиться державна атестація, та особи, діяльність яких пов'язана з роботою такого закладу.

4. Державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років під час надання ними послуг з оздоровлення та відпочинку.

5. Державна атестація закладів проводиться згідно з планом, який складається та затверджується на п'ять років. План проведення державної атестації закладів затверджується уповноваженим органом за погодженням із Нацсоцслужбою і доводиться до відома керівника/власника закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення державної атестації.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

6. Керівник/власник закладу не пізніше ніж за два місяці до початку державної атестації подає атестаційній комісії інформаційно-аналітичну довідку про діяльність закладу за міжатестаційний період, в якій зазначається про стан дотримання вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей у частині матеріально-технічного, кадрового і методичного забезпечення, організації та проведення оздоровчо-виховного процесу, організації дозвілля та медичного обслуговування.

До інформаційно-аналітичної довідки додаються завірені керівником/власником закладу копії:

статуту (положення);

виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

документів, що підтверджують право на користування земельною ділянкою або право власності на неї;

штатного розпису;

калькуляції вартості путівки;

виховних та оздоровчих планів і програм, за якими працює заклад.

7. Строк проведення державної атестації закладу не повинен перевищувати п'яти календарних днів.

8. Атестаційна комісія за результатами державної атестації протягом 10 робочих днів складає акт із висновками щодо присвоєння закладу відповідної категорії за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у трьох примірниках, перший з яких зберігається в уповноваженому органі, другий - у керівника/власника закладу, третій - в Нацсоцслужбі.

На підставі акта атестаційна комісія протягом п'яти робочих днів приймає рішення про визнання закладу атестованим і доводить його до відома керівника/власника закладу та Нацсоцслужби.

За результатами державної атестації закладу може бути присвоєна вища, перша, друга або третя категорія. Критерії присвоєння закладу відповідної категорії затверджуються Мінсоцполітики.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

9. У разі незгоди з висновком атестаційної комісії керівник/власник закладу протягом 10 робочих днів з дня отримання акта, зазначеного у пункті 8 цього Порядку, може його оскаржити до Нацсоцслужби, повідомивши про це атестаційній комісії.

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

Нацсоцслужба утворює вищу атестаційну комісію із залученням представників інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади. Положення про вищу атестаційну комісію та її склад затверджується Нацсоцслужбою.

(абзац другий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

Вища атестаційна комісія протягом місяця розглядає матеріали за результатами проведення державної атестації та може прийняти рішення щодо проведення повторної державної атестації з погодженням строку її проведення з керівником/власником закладу. Повторну державну атестацію в такому випадку проводить вища атестаційна комісія. За результатами проведеної державної атестації протягом 10 робочих днів складається акт за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Рішення вищої атестаційної комісії за результатами повторної державної атестації може бути оскаржено в суді.

10. Закладу, який пройшов державну атестацію, уповноважений орган видає свідоцтво, зразок якого затверджується Мінсоцполітики.

11. Облік результатів державної атестації здійснюється Нацсоцслужбою.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

12. Заклади, які не пройшли державну атестацію, не мають права залучатися до надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.

Неатестованим вважається заклад:

який не проходив державну атестацію;

керівником/власником якого порушено вимоги цього Порядку або під час проведення державної атестації якого виявлено, що результати його діяльності та/або умови організації процесу оздоровлення та відпочинку не відповідають державним соціальним стандартам оздоровлення та відпочинку дітей або можуть вплинути на безпеку та стан здоров'я дітей;

який протягом місяця з дня відновлення або початку (для новостворених закладів) роботи не надіслав документи для проведення атестації.

Атестаційна комісія з'ясовує причини непроходження закладом державної атестації, приймає рішення щодо проведення повторної (позачергової) державної атестації та внесення змін до плану державної атестації, про що повідомляє Нацсоцслужбу.

(абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

Державна атестація такого закладу проводиться першочергово, у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати подання суб'єктом документів.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1165)

13. Керівник/власник закладу зобов'язаний сприяти атестаційній та вищій атестаційній комісії у проведенні державної атестації.

14. Результати проведення державної атестації закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності оприлюднюються на офіційних веб-сайтах уповноваженого органу та Нацсоцслужби.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

15. У міжатестаційний період керівник/власник закладу є персонально відповідальним за забезпечення якості та обсягу надання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до присвоєної категорії.

У разі виявлення в міжатестаційний період порушень у діяльності атестованого закладу, що можуть вплинути на безпеку та стан здоров'я дітей, або фактів порушення вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей уповноважений орган після проведення детальної перевірки може прийняти рішення про скасування результатів раніше проведеної державної атестації або призначення позачергової атестації за погодженням з Нацсоцслужбою.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

16. Матеріали проведення державної атестації зберігаються уповноваженим органом протягом п'яти років.

З ініціативи керівника/власника закладу державна атестація закладу може бути проведена позачергово. У зв'язку з цим вносяться відповідні зміни до плану атестації, зазначеного в пункті 5 цього Порядку.

17. За особами, які залучаються до роботи в атестаційних комісіях, на час проведення державної атестації закладу зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

18. Контроль за проведенням державної атестації та координацію роботи з її проведення здійснює Нацсоцслужба.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

19. Нормативно-правове регулювання питань державної атестації закладів забезпечує Мінсоцполітики.

Методичну допомогу щодо державної атестації закладів надає Нацсоцслужба.

(пункт 19 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2012 р. N 556
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.04.2013 р. N 310
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.10.2015 р. N 816)

____________

Опрос