Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра детских заведений оздоровления и отдыха

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 28.04.2009 № 425
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2009 р. N 425

Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1116
,
 від 10 серпня 2011 року N 849
,
 від 21 грудня 2011 року N 1332
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
 від 24 квітня 2013 року N 330

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2019 року N 580)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

(У тексті Порядку слова "власник (засновник)" в усіх відмінках замінено словами "засновник (власник)" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року N 1116)

(У тексті Порядку слово "Мінсім'ямолодьспорт" в усіх відмінках замінено словом "Мінсоцполітики" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року N 1332)

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Реєстр).

2. До Реєстру вносяться дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності, які мають статус юридичної особи або перебувають у складі підприємств, установ та організацій як їх філії чи структурні підрозділи.

Дія цього Порядку не поширюється на оздоровчі заклади, що здійснюють позашкільну освіту відповідно до статті 12 Закону України "Про позашкільну освіту".

3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку вносяться до Реєстру за рішенням комісії, що утворюється Мінсоцполітики.

Порядок діяльності комісії визначає Мінсоцполітики.

4. Власником інформації, що міститься у Реєстрі, є держава.

5. Одержання, зберігання, накопичення, захист, використання та поширення інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку забезпечує Мінсоцполітики.

6. Реєстр ведеться на електронних носіях.

Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення Реєстру;

контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;

надання інформації;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз, актуалізація даних тощо);

зберігання інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку протягом п'яти років після внесення відомостей про реорганізацію, ліквідацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру та передачі реєстраційної справи до архіву;

запобігання несанкціонованому внесенню змін до відомостей, що містяться в Реєстрі;

достовірність та повноту інформації, що міститься в реєстраційних картках;

своєчасне внесення інформації про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

7. Вимоги і правила захисту інформації, що міститься в Реєстрі, визначає Мінсоцполітики.

8. До Реєстру вносяться такі відомості про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку і його засновника (власника):

найменування закладу;

місцезнаходження закладу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку та засоби зв'язку (міжміський телефонний код, номери телефону, телефаксу, адреса веб-сторінки та електронної пошти);

рік заснування закладу;

форма власності закладу;

найменування органу, до сфери управління якого належить заклад (для закладів державної форми власності);

прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу;

тип закладу;

режим функціонування закладу;

дата і результати проведення державної атестації закладу;

види послуг з оздоровлення та відпочинку;

серія, номер, дата, строк дії та ким видана ліцензія (у разі провадження закладом видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню);

наявність спеціально відведеної території закладу;

кількість ліжко-місць у закладі;

вартість ліжко-дня;

графік змін;

найменування засновника (власника) (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб);

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

дата державної реєстрації;

абзац двадцятий пункту 8 виключено

(абзац двадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2013 р. N 233)

місцезнаходження засновника (власника) (поштовий індекс, держава, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку та засоби зв'язку (міжміський телефонний код, номери телефону, телефаксу, адреса веб-сторінки та електронної пошти);

інші відомості про заклад;

фото закладу (до 10 в електронному вигляді);

номер закладу в Реєстрі;

номер і дата видачі довідки про внесення до Реєстру;

зміна найменування закладу;

зміна засновника (власника), його найменування та місцезнаходження;

перепрофілювання, реорганізація або ліквідація закладу;

зміна, викликана виправленням помилок (граматичних, синтаксичних);

підстава, дата виключення закладу з Реєстру.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1116)

9. Для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру засновник (власник) або його уповноважена особа (далі - заявник) подає комісії заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та реєстраційну картку за формою згідно з додатком 1.

До заяви про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру додаються засвідчені засновником (власником) копії:

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849,
 від 08.04.2013 р. N 233)

абзац третій пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849)

статуту закладу;

свідоцтва про державну атестацію закладу (після проходження державної атестації);

(абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1116)

ліцензії (у разі провадження закладом видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню);

(абзац шостий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1116)

розрахунку вартості ліжко-дня;

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1116)

графіка змін.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1116)

10. Комісія перевіряє комплектність документів та їх відповідність вимогам цього Порядку.

Комісія має право отримувати додаткові пояснення для перевірки відомостей, що подаються для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру.

11. Документи, необхідні для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру, підлягають довгостроковому зберіганню і повинні подаватися у швидкозшивачі, з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів. Заява та документи повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені печаткою засновника (власника).

12. Засновник (власник) несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

13. Комісія не розглядає питання щодо внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру у разі, коли:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог цього Порядку;

документи подані не в повному обсязі.

14. За наявності однієї або кількох зазначених у пункті 13 цього Порядку підстав не пізніше ніж протягом 30 календарних днів після надходження заяви комісія приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п'яти робочих днів повідомляє засновника (власника) в письмовій формі.

15. Після усунення причин, що були підставою для прийняття комісією рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати документи, необхідні для внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру.

16. Комісія протягом 30 календарних днів після надходження документів приймає рішення про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру та видає відповідну довідку за формою згідно з додатком 2 або приймає рішення про відмову у внесенні закладу до Реєстру.

Дублікат довідки у разі потреби може бути виданий на підставі заяви, поданої заявником.

17. Підставами для прийняття рішення про відмову у внесенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру є невідповідність документів вимогам цього Порядку та недостовірність зазначених у них відомостей.

18. Про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру або відмову в його внесенні заявника повідомляють протягом п'яти робочих днів після прийняття відповідного рішення.

19. Виправлення помилок у Реєстрі здійснюється на підставі заяви, поданої заявником, та документів, що підтверджують необхідність внесення відповідних змін до відомостей, що містяться у Реєстрі.

Інформація про графіки змін та вартість ліжко-дня уточнюється щороку на підставі даних, поданих заявником.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1116)

20. Інформація про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Реєстру та виключення з нього розміщується на веб-сайті Мінсоцполітики.

21. Організаційно-методичне забезпечення ведення Реєстру здійснює Мінсоцполітики.

22. Формування та ведення Реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.

23. У разі зміни найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і засновника (власника), його місцезнаходження заявник зобов'язаний протягом 15 робочих днів після реєстрації в установленому порядку подати комісії заяву про внесення змін до Реєстру за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що є підставою для внесення змін.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1116)

24. Підставою для виключення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку з Реєстру у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією є заява та документи про погодження з відповідним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування та Мінсоцполітики рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу.

25. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.

26. Юридичні та фізичні особи можуть одержати інформацію, що міститься в Реєстрі, за письмовим зверненням до Мінсоцполітики або безпосередньо на веб-сайті Міністерства.

27. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює Мінсоцполітики.

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження закладу:

Поштовий індекс _________________ Область _____________________________________________

Район _____________________________ Населений пункт ___________________________________

Вулиця __________________________________ Будинок ____________________________________

Корпус (за наявності) _________________ Міжміський телефонний код _______________________

Номер телефону/телефаксу _____________________________________________________________

Адреса веб-сторінки та електронної пошти (за наявності) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рік заснування закладу _________________________________________________________________

Форма власності закладу _______________________________________________________________

Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад (для закладів державної форми власності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника закладу _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Тип закладу __________________________________________________________________________

Режим функціонування закладу _________________________________________________________

Дата і результати проведення державної атестації закладу ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

Види послуг з оздоровлення та відпочинку ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Серія, номер, дата, строк дії та ким видана ліцензія (у разі провадження закладом видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Наявність спеціально відведеної території закладу ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Кількість ліжко-місць у закладі ___________________________________________________________

Найменування засновника (власника) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (для юридичних осіб)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові власника (для фізичних осіб) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________________

Дата державної реєстрації _______________________________________________________________

Серія, номер та ким видані виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців __________________________

____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження засновника (власника):

Поштовий індекс _______________________ Держава ______________________________________

Область _______________________________ Район ________________________________________

Населений пункт ___________________________ Вулиця ___________________________________

Будинок _______________________________ Корпус (за наявності) ___________________________

Міжміський телефонний код _______________ Номер телефону/телефаксу ______________________
_____________________________________________________________________________________

Адреса веб-сторінки та електронної пошти (за наявності) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

________________________
(засновник (власник)/або
уповноважена ним особа) 

____________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

___ _____________ 20__ р. 

  

  

М. П. 

  

  

Примітка. Інформація в електронній формі, що додається, зберігається разом з реєстраційною карткою. 

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.12.2010 р. N 1116
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 849)

 

Міністерство соціальної політики

ДОВІДКА
про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру

Найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку __________________________________
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження _____________________________________________________________________

Інформація про власника (засновника) та керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ____________________________________________________

Дата та номер рішення про внесення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до Державного реєстру _______________________________________________________________________________

Номер у Державному реєстрі _____________________________________________________________
 

Міністр соціальної політики
 

 
_________________
(підпис) 

 
__________________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 
М. П. 

  

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1332,
 від 24.04.2013 р. N 330)

____________

Опрос