Идет загрузка документа (137 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка разработки региональных программ модернизации систем теплоснабжения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.04.2009 № 401
редакция действует с 01.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2009 р. N 401

Київ

Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2011 року N 1390
,
від 23 січня 2019 року N 45

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання (далі - регіональні програми).

2. Метою регіональних програм є:

1) суттєве зменшення обсягів споживання природного газу та заміщення його альтернативними видами палива, зниження енергоємності виробництва, впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

2) запровадження використання місцевих видів палива (торфу, деревини, відходів рослинного походження тощо, нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини, відновлюваних джерел енергії (енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів) і вторинних енергетичних ресурсів (доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів), введення нових виробничих потужностей;

3) підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання;

4) впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку теплової енергії, індивідуальних теплових пунктів;

5) зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

3. Проекти регіональних програм розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями з урахуванням затверджених місцевими органами виконавчої влади схем теплопостачання.

Проекти регіональних програм розробляються на підставі даних опитних листів згідно з додатками 1 - 7.

4. Регіональна програма повинна містити такі розділи:

1) вступ (результати енергетичного аудиту, визначення проблем теплозабезпечення, оцінка специфіки регіону);

2) мета і завдання програми;

3) шляхи розв'язання проблем;

4) строк дії програми;

5) механізм виконання програми (у тому числі правове, фінансове та організаційне забезпечення);

6) очікувані результати виконання програми.

Регіональна програма включає план заходів щодо її виконання.

У плані заходів зазначаються:

найменування завдань і заходів;

строк здійснення заходів;

відповідальні за виконання заходів;

джерела та обсяги фінансування;

очікувані результати.

5. Проект регіональної програми повинен супроводжуватися техніко-економічним обґрунтуванням щодо кожного заходу.

У випадках, визначених Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку", здійснюється стратегічна екологічна оцінка проекту регіональної програми.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 45)

6. Регіональні програми погоджуються Мінрегіоном та затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

7. Фінансування витрат, пов'язаних з розробленням та виконанням регіональних програм, провадиться відповідно до законодавства.

8. Строк дії регіональної програми, як правило, не повинен перевищувати п'ять років.

 

ОПИТНИЙ ЛИСТ
для оцінки потенціалу енергозбереження за регіональною програмою технічної модернізації систем теплопостачання регіону, міста, району

Найменування регіону, міста, району _____________________________________________________

Відповідальна особа ___________________________________________________________________
                                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові) 

Контактні телефон, телефакс, адреса електронної пошти ____________________________________
____________________________________________________________________________________

Повне і скорочене найменування підприємств теплопостачання, адреса, контактні телефон, телефакс, адреса електронної пошти ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування показника 

Одиниця виміру 

Величина 

Примітка 

1. Кількість абонентів підприємств теплопостачання 

одиниць 

  

  

2. Кількість джерел теплопостачання: 

- " - 

  

  

ТЕЦ 

  

  

  

котелень, теплопродуктивність яких становить менш як 3 Гкал/г 

  

  

  

котелень, теплопродуктивність яких становить від 3 до 20 Гкал/г 

  

  

  

котелень, теплопродуктивність яких становить більш як 20 Гкал/г 

  

  

  

3. Коефіцієнт корисної дії джерел теплопостачання: 

відсотків 

  

  

ТЕЦ 

  

  

  

котелень, теплопродуктивність яких становить менш як 3 Гкал/г 

  

  

  

котелень, теплопродуктивність яких становить від 3 до 20 Гкал/г 

  

  

  

котелень, теплопродуктивність яких становить більш як 20 Гкал/г 

  

  

  

4. Середній коефіцієнт корисної дії котелень 

- " - 

  

  

5. Загальна теплопродуктивність котелень, ТЕЦ 

тис. Гкал 

  

  

6. Середній коефіцієнт корисної дії котлів, що працюють: 

відсотків 

  

  

на природному газі 

  

  

  

на рідкому паливі 

  

  

  

на вугіллі 

  

  

  

7. Кількість і тип котлів: 

одиниць 

  

  

із строком експлуатації понад 20 років 

  

  

  

малоефективних з коефіцієнтом корисної дії до 80 відсотків 

  

  

  

8. Кількість і тип котлів на ТЕЦ: 

- " - 

  

  

із строком експлуатації понад 20 років 

  

  

  

малоефективних з коефіцієнтом корисної дії до 85 відсотків 

  

  

  

9. Кількість і тип котлів, що працюють: 

- " - 

  

  

на природному газі 

  

  

  

на рідкому паливі 

  

  

  

на вугіллі 

  

  

  

10. Кількість палива, яке спожито за минулий рік: 

  

  

  

природний газ 

млн. куб. метрів 

  

  

рідке паливо 

тис. тонн 

  

  

вугілля 

- " - 

  

  

у тому числі в житлово-комунальній сфері: 

  

  

  

населення: 

  

  

  

природний газ 

млн. куб. метрів 

  

  

рідке паливо 

тис. тонн 

  

  

вугілля 

- " - 

  

  

підприємства теплопостачання: 

  

  

  

природний газ 

млн. куб. метрів 

  

  

рідке паливо 

тис. тонн 

  

  

вугілля 

- " - 

  

  

підприємства, що надають комунально-побутові послуги: 

  

  

  

природний газ 

млн. куб. метрів 

  

  

рідке паливо 

тис. тонн 

  

  

вугілля 

- " - 

  

  

бюджетні підприємства та організації: 

  

  

  

природний газ 

млн. куб. метрів 

  

  

рідке паливо 

тис. тонн 

  

  

вугілля 

- " - 

  

  

11. Кількість житлових будинків та адміністративних будівель, що опалюються централізовано підприємствами теплопостачання 

одиниць 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

одноповерхових 

  

  

  

двоповерхових 

  

  

  

багатоповерхових 

  

  

  

12. Загальна площа житлових будинків та адміністративних будівель, що опалюються централізовано підприємствами теплопостачання 

тис. кв. метрів 

  

  

13. Кількість теплової енергії, відпущеної споживачам 

Гкал на рік 

  

  

14. Частка житлового фонду, який забезпечується централізовано гарячим водопостачанням 

відсотків 

  

  

15. Частка природного газу, який використовується для виробництва теплової енергії, від загального використання всіма споживачами газу 

- " - 

  

  

16. Втрати в теплових мережах 

відсотків 

  

  

17. Вартість палива на момент розроблення програми: 

  

  

  

природний газ, 1 тис. куб. метрів 

доларів США 

  

  

рідке паливо, 1 тонна 

- " - 

  

  

вугілля, 1 тонна 

- " - 

  

  

18. Кількість центральних теплових пунктів 

одиниць 

  

  

19. Кількість житлових будинків та адміністративних будівель, в яких доцільно встановити індивідуальні теплові пункти 

- " - 

  

  

20. Протяжність теплових мереж у двотрубному вимірі, всього 

кілометрів 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

діаметром до 200 міліметрів 

  

  

  

діаметром від 200 до 400 міліметрів 

  

  

  

діаметром від 400 до 600 міліметрів 

  

  

  

діаметром від 600 міліметрів 

  

  

  

аварійних мереж 

  

  

  

ветхих мереж 

  

  

  

21. Кількість електроенергії, яку спожито минулого року 

млн. кВт·г 

  

  

22. Використання електричної енергії в нічний час у котельнях для опалення та гарячого водопостачання __________________
                                                                                                       (так, ні) 

  

  

  

23. Джерела та найменування вторинних теплових енергоресурсів, їх потенціал:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Гкал на рік 

  

  

24. Кількість відходів на рік: 

тис. тонн 

  

  

сільського господарства (солома) 

  

  

  

лісового господарства (тирса, щепа, кора тощо) 

  

  

  

25. Необхідність та можливість встановлення когенераційних установок __________________
                                     (так, ні) 

  

  

  

Оцінка потужності: 

МВт 

  

  

теплоенергія 

  

  

  

електроенергія 

  

  

  

Характеристики котелень для встановлення когенераційних установок 

  

  

  

Теплові потужності теплопостачання у періоди: 

Гкал/г 

  

  

опалювальний 

  

  

  

неопалювальний 

  

  

  

Електричні потужності, що забезпечують технологічні потреби котелень 

МВт 

  

  

Наявність потенційних споживачів електричної енергії
__________________
                (так, ні) 

  

  

  

Можливості та умови постачання електроенергії в зовнішні мережі
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

  

  

  

Наявність низькопотенційних джерел теплової енергії (каналізаційних стоків, річок), розташованих поряд з котельнями (когенераційними установками) _________________________
                                                                                                   (так, ні) 

  

  

  

Тарифи на: 

  

  

  

електроенергію, 1 кВт·г 

гривень 

  

  

теплову енергію, 1 Гкал 

- " - 

  

  

природний газ, 1 тис. куб. метрів 

доларів США 

  

  

26. Необхідність та можливість установлення теплових насосів
_______________________
                  (так, ні) 

 

  

  

Оцінка потужності  

МВт 

 

 

Опитний лист заповнюється місцевими державними адміністраціями.

Під кількістю абонентів підприємств теплопостачання слід розуміти кількість персональних рахунків для сплати за спожиті тепло та гарячу воду.

Під середнім коефіцієнтом корисної дії котелень слід розуміти середнє арифметичне значення коефіцієнта корисної дії, що визначається за формулою

Аналогічно визначається середній коефіцієнт корисної дії котлів.

Доцільність установлення в будинках індивідуальних теплових пунктів визначається підприємствами теплопостачання на підставі порівняння капіталовкладень в модернізацію центральних теплових пунктів з капіталовкладеннями в будівництво індивідуальних теплових пунктів, а також обстеження будівель з метою визначення принципової можливості встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Основними джерелами вторинних теплових ресурсів можуть бути технологічні установки підприємств, теплові відходи, які можуть бути використані для отримання теплової енергії (теплоносія та гарячої води).

Річний потенціал (Eп, Гкал) вторинних енергоресурсів підприємства визначається за формулою

Eп = Vr · cr · tr · 10-6,

де Vr - об'єм газових теплових відходів підприємства, тис. куб. метрів на рік;

cr - теплоємність газу при tr, °C; ккал/куб. метр·°C;

tr- середня температура газових теплових відходів, °C.

Річний потенціал каналізаційних стоків об'єкта (Eк, Гкал) визначається за формулою

Eк = Vк · cк · tк · 10-6,

де Vк - об'єм каналізаційних стоків об'єкта, тис. куб. метрів на рік;

cк - теплоємність каналізаційних стоків при tк, °C; ккал/куб. метр·°C.

tк - середня температура каналізаційних стоків, °C.

Загальний річний потенціал регіону, міста, району визначається за формулою

 

Потенціал відходів сільського господарства (солома), лісового господарства (тирса, щепа, кора тощо) визначається за офіційними статистичними даними і в опитному листі зазначається загальна кількість одного виду, наприклад солома, тонн на рік.

 

ОПИТНИЙ ЛИСТ
для оцінки стану модернізації котельного та тепломережного обладнання підприємств теплопостачання

Найменування підприємства теплопостачання _____________________________________________ 

Адреса ______________________________________________________________________________ 

Контактні телефон, телефакс, адреса електронної пошти _____________________________________ 

Прізвище, ім'я та по батькові директора ___________________________________________________ 

1. Характеристика підприємства теплопостачання:

1) відомості про інвентарізацію об'єктів у сфері теплопостачання (включаючи розподіл на системи централізованого, помірно централізованого, децентралізованого, автономного, індивідуального, теплопостачання);

2) кількість котелень, у тому числі тих, що працюють на:

природному газі ______________________________________________________________________, 

вугіллі ______________________________________________________________________________, 

на рідкому паливі _____________________________________________________________________; 

3) середня кількість відпущеної теплової енергії, Гкал на рік:

стан обліку споживання теплової енергії на опалення, гаряче водопостачання (кількість установлених приладів обліку та регулювання теплової енергії, клас точності, частка об'єктів, які не облаштовані приладами) _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 

протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні, у тому числі мережі опалення та гарячого водопостачання, кілометрів ____________________________________________________________, 

частка теплових мереж, відсотків:

у ветхому стані _______________________________________________________________________, 

аварійному стані ______________________________________________________________________, 

знос тепломереж, відсотків _____________________________________________________________, 

кількість центральних теплових пунктів, одиниць __________________________________________, 

кількість установлених індивідуальних теплових пунктів, одиниць ____________________________, 

середня потужність одного індивідуального теплового пункту, МВт __________________________. 

кількість індивідуальних теплових пунктів, які доцільно встановити в житлових будинках та адміністративних будівлях _____________________________________________________________, 

середня потужність зазначених індивідуальних теплових пунктів, МВт ________________________, 

базове споживання природного газу в минулому році, млн. куб. метрів ________________________, 

вартість 1 Гкал теплової енергії на поточний рік, гривень ___________________________________, 

опалювана площа, кв. метрів ___________________________________________________________, 

кількість працівників __________________________________________________________________, 

кількість споживачів теплової енергії:

фізичних осіб ________________________________________________________________________, 

юридичних осіб ______________________________________________________________________. 

2. Котельне обладнання (заповнюється таблиця 2.1).

3. Тепломережне обладнання (заповнюється таблиця 2.2).

Опитний лист заповнюється підприємством теплопостачання.

Доцільність встановлення в житлових будинках та адміністративних будівлях індивідуальних теплових пунктів визначається підприємствами теплопостачання на підставі порівняння капіталовкладень в модернізацію центральних теплових пунктів з капіталовкладеннями в будівництво індивідуальних теплових пунктів, а також обстеження зазначених будівель з метою визначення можливості встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Доцільність впровадження електрокотлів визначається підприємством теплопостачання за наявності використання електроенергії в нічний час (з 23 до 6 години) з урахуванням нічного тарифу, а також можливістю їх розташування в котельнях або в центральних теплових пунктах.

Під перспективою застосування труб з новітніми теплоізоляційними матеріалами слід розуміти оцінку можливості заміни підприємством теплопостачання аварійних і ветхих теплових мереж на мережі з попередньо ізольованими трубами (з пінополіуретановою ізоляцією, труби типу "Ізопрофлекс" тощо) у відсотках загальної протяжності таких мереж протягом періоду виконання програми.

Таблиця 2.1. Котельне обладнання   

Адреса котельні 

Тип котлів 

Кількість встанов-
лених котлів 

Кількість котлів в експлуатації 

Вид палива 

Коефіцієнт корисної дії котлів, відсотків 

Підключене наванта-
ження в опалю-
вальний період, Гкал/г 

Теплоносій 

Максимальне споживання палива, тис. куб. метрів (тонн) на годину 

Мінімальне споживання палива, тис. куб. метрів (тонн) на годину 

Річне споживання палива, тис. куб. метрів (тонн) 

Емісія діоксиду вуглецю, тонн на рік, (базовий рівень) 

Можливість установ-
лення електро-
котлів (так, ні) 

Кількість котлів, що підлягають 

пара, тонн на годину 

вода, Гкал/г 

заміні 

модернізації 

реконструкції 

Таблиця 2.2. Тепломережне обладнання 

Адреса котельні 

Діаметр 720 міліметрів 

Діаметр 630 міліметрів 

Діаметр 530 міліметрів 

Діаметр 426 міліметрів 

Діаметр 377 міліметрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Адреса котельні 

Діаметр 325 міліметрів 

Діаметр 273 міліметри 

Діаметр 219 міліметрів 

Діаметр 139 міліметрів 

Діаметр 133 міліметрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Адреса котельні 

Діаметр 125 міліметрів 

Діаметр 114 міліметрів 

Діаметр 108 міліметрів 

Діаметр 89 міліметрів 

Діаметр 76 міліметрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Адреса котельні 

Діаметр 57 міліметрів 

Діаметр 48 міліметрів 

Діаметр 43 міліметри 

Діаметр 32 міліметри 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотрубному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, метрів 

Протяжність мереж у двотруб-
ному обчисленні, що реконстру-
юється, метрів 

Вартість попередньо ізольованої труби, євро 

 

ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час модернізації існуючих котелень, де планується розміщення когенераційних установок

1. Найменування заводу - виготовлювача установленого котельного обладнання, кількість та ресурси котлів _______________________________________________________________________________.

2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і фактичні):
тиск, кПа ____________________________________________________________________________

витрати, куб. метрів на годину __________________________________________________________.

3. Електричні потужності котельні, де планується розміщення когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних потреб, МВт ________________________________________________.

4. Вид палива, що використовується _____________________________________________________.

5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на кілограм) __________________________.

6. Характеристика електрообладнання:

тип електродвигунів, розташованих у котельнях ___________________________________________

електрична потужність технологічного обладнання котельні в опалювальний сезон:

- максимальна (пускова), МВт __________________________________________________________

- середня, МВт _______________________________________________________________________

- мінімальна, МВт ____________________________________________________________________

- добові витрати, кВт·г ________________________________________________________________.

електрична потужність технологічного обладнання котельні в неопалювальний сезон:

- максимальна (пускова), МВт __________________________________________________________

- середня, МВт _______________________________________________________________________

- мінімальна, МВт ____________________________________________________________________

- добові витрати, кВт·г ________________________________________________________________

можливість приєднання когенераційної установки до існуючих електричних мереж і розподільних пристроїв ______________, напруга в мережі, кВ __________.
                              (так, ні) 

7. Котельні:

місцезнаходження котельні ____________________________________________________________

кількість котлів _______________________________________________________________________

загальна площа, котельні, кв. метрів _____________________________________________________

найменування та місцезнаходження потенційних споживачів теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних установок ____________________________________________________________________________________

розташування котельні ________________________________________________________________
                                                                                                    (житлова, промислова зона тощо) 

місце розміщення когенераційної установки, наявність приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної установки контейнерного типу __________________________________
____________________________________________________________________________________ 

екологічні вимоги:

- максимально допустимі норми рівня шуму на території котельні, дБ _________________________ 

- гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 ___________________________________________________________________________________. 

8. Кліматичні умови: 

Параметри  

Найбільш холодний місяць  

Найбільш теплий місяць  

температура, °C: 

  

  

мінімальна 

  

  

максимальна 

  

  

середньомісячна 

  

  

відносна вологість, відсотків 

  

  

9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою Ріхтера) ____________________________________________________________________________________. 

10. Технічні показники системи гарячого водопостачання:

температура холодної води на вході в систему, °C _________________________________________ 

температура гарячої води на виході із системи, °C _________________________________________ 

об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину ________________________________________. 

11. Технічні показники системи опалення:

температура води прямого напрямку, °C ________________________________________________ 

температура води зворотного напрямку, °C ______________________________________________ 

об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину ________________________________________. 

12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду (існуючі та очікувані):

витрати на місяць

Місяць 

Гаряча вода, МВт 

Пара, тонн на годину 

Холод, МВт 

максимальне значення 

середньомісячне значення 

максимальне значення 

середньомісячне значення 

максимальне значення 

середньомісячне значення 

витрати на добу

Година доби 

Найбільш холодний день року 

Найбільш теплий день року 

електрична потужність, МВт 

споживан-
ня пари, тонн на годину 

гаряче водопос-
тачання, МВт 

споживан-
ня холоду, МВт 

електрична потужність, МВт 

споживан-
ня пари, тонн на годину 

гаряче водопос-
тачання, МВт 

споживан-
ня холоду, МВт 

витрати електричної енергії на місяць

Місяць 

Середньомісячна потужність, МВт 

Максимальна потужність, МВт 

13. Економічні показники (фактичні):

вартість тепла для опалення (з податком на додану вартість), гривень за 1 Гкал
____________________________________________________________________________________ 

вартість спожитої води (з податком на додану вартість), гривень за 1 куб. метр
____________________________________________________________________________________ 

вартість послуг з водовідведення (з податком на додану вартість), гривень за 1 куб. метр
____________________________________________________________________________________ 

вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1 тис. куб. метрів
____________________________________________________________________________________ 

вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на додану вартість), гривень за 1 кВт·г
____________________________________________________________________________________ 

собівартість виробленої електричної енергії (з податком на додану вартість), гривень за 1 кВт·г
_____________________________________________________________________________________ 

оціночна вартість виробленої електричної енергії для постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість), гривень за 1 кВт·г _______________________________________________________

витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів, платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного середовища, гривень за рік _____________________________________________________________________________________. 

Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових котлів у котельнях. 

 

ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час розроблення і створення теплонасосного джерела теплохолодопостачання

1. Загальна інформація про підприємство-замовника:

найменування підприємства ___________________________________________________________

місцезнаходження підприємства ________________________________________________________

телефон, телефакс, адреса електронної пошти _____________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові директора підприємства ______________________________________

прізвище, ім'я, по батькові та посада уповноваженої особи __________________________________

основні види діяльності підприємства ___________________________________________________

форма власності ______________________________________________________________________

джерела фінансування (державний, місцевий бюджет тощо) _________________________________

2. Характеристика об'єкта:

місцезнаходження об'єкта ______________________________________________________________

режим роботи теплового насоса ________________________________________________________
                                                                                                 (опалювання, гаряче водопостачання, охолодження тощо) 

опалювальний період, годин ___________________________________________________________

мінімальна температура зовнішнього повітря за опалювальний період, °C _____________________

період гарячого водопостачання, годин __________________________________________________

3. Система опалювання:

вид системи опалювання ______________________________________________________________
                                                                                                                  (відкрита, закрита) 

теплове навантаження системи опалювання, Гкал/г ________________________________________

об'єм води, що витрачається в системі опалювання, куб. метрів на годину _____________________________________________________________________________________ 

температурний режим системи опалювання (прямий, зворотний напрямок), °C ____________________________________________________________________________________ 

4. Гаряче водопостачання:

теплове навантаження системи гарячого водопостачання, Гкал/г _____________________________

температура холодної води, що подається в систему гарячого водопостачання, °C ____________________________________________________________________________________ 

об'єм води, що витрачається для забезпечення гарячого водопостачання, куб. метрів на годину:

середній розрахунковий _________________________, фактичний ____________________________ 

5. Система вентиляції:

теплове навантаження системи вентиляції, Гкал/г _________________________________________

температура води прямого напрямку системи вентиляції, °C ________________________________ 

температура води зворотного напрямку системи вентиляції, °C _____________________________ 

6. Система кондиціювання повітря:

теплове навантаження системи кондиціювання повітря, Гкал/г ______________________________ 

температура охолодженої води системи кондиціювання повітря, °C __________________________ 

температура води зворотного напрямку системи кондиціювання повітря, °C ___________________ 

7. Джерело низькопотенційної теплоти:

тип джерела теплоти (свердловина, технічні викиди, каналізаційні стоки, ґрунт, водоймище тощо) ____________________________________________________________________________________ 

об'єм води, повітря, що витрачається, куб. метрів на годину:

реальний ________________, мінімальний _________________, максимальний _________________

температура джерела теплоти, °C:

реальна __________________, мінімальна __________________, максимальна __________________ 

наявність в джерелі теплоти хімічно агресивних речовин, а також механічних включень _____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (так, ні) 

8. Економічні показники:

вартість тепла для опалювання (з податком на додану вартість), гривень за 1 Гкал
____________________________________________________________________________________ 

вартість спожитої води (з податком на додану вартість), гривень за 1 куб. метр
_____________________________________________________________________________________ 

вартість послуг з водовідведення (з податком на додану вартість), гривень за 1 куб. метр
_____________________________________________________________________________________ 

вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1 тис. куб. метрів
_____________________________________________________________________________________ 

вартість електроенергії (з податком на додану вартість), гривень за 1 кВт·г
_____________________________________________________________________________________ 

9. Екологічні показники:

максимально допустимий рівень шуму, дБ ________________________________________________

місце вимірювання шуму _______________________________________________________________

витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів, платою за забруднення джерелом теплоти навколишнього природного середовища, гривень за рік ______________________________ 

10. Інженерне забезпечення:

резерв електричних потужностей для роботи теплових насосів, кВт ___________________________

потужність діючої трансформаторної підстанції, кВт _________________________________________

характеристика наявних котлів та можливість їх заміни на теплові насоси
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час встановлення теплоутилізаційного обладнання

1. Відомості про котельню:

найменування (місцезнаходження) котельні _______________________________________________

теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (тільки для котлів, які споживають природний газ) 

сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів, Гкал/г _________________________
_____________________________________________________________________________________

сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що експлуатуються, Гкал/г ____________________
_____________________________________________________________________________________

підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

підключене навантаження в неопалювальний період Гкал/г __________________________________
_____________________________________________________________________________________

мінімальна температура зворотної мережної води перед входженням у котел, °C
_____________________________________________________________________________________

опалювальний період, годин ____________________________________________________________

вартість теплової енергії (з податком на додану вартість), гривень за 1 Гкал _____________________
_____________________________________________________________________________________ 

вартість природного газу (з податком на додану вартість), гривень за 1000 куб. метрів ___________
____________________________________________________________________________________

вартість електроенергії (з податком на додану вартість), гривень за 1 кВт·г
____________________________________________________________________________________

2. Відомості про котел:

стаціонарний номер котла _____________________________________________________________

тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г ___________________________________ 

температура відхідних газів усередині котла при його номінальному навантаженні, °C ____________________________________________________________________________________ 

номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ________________________________________ 

витрата мережної води через котел, тонн на годину ________________________________________ 

аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед пальником і напором димових газів на виході з котла), Па ___________________________________

тип димососу ________________________________________________________________________

максимальний напір, Па _______________________________________________________________

тип вентилятора ______________________________________________________________________

максимальний напір, Па ________________________________________________________________ 

 

ОПИТНИЙ ЛИСТ*
оцінки потенціалу використання відходів сільського та лісового господарств, звалищ твердих побутових відходів з метою отримання альтернативних видів палива для енергетичного споживання

____________
* Опитний лист заповнюється місцевими державними адміністраціями з використанням офіційної статистичної інформації. 

I. Сільське господарство

1. Поголів'я худоби за категоріями господарств у регіоні

(тис. голів) 

Категорія господарств 

Велика рогата худоба 

у тому числі корови 

Свині 

Вівці та кози 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Сільськогосподарські підприємства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

зокрема фермерські господарства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Господарства населення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Поголів'я худоби за категоріями господарств у районі

(тис. голів) 

Категорія господарств 

Велика рогата худоба 

у тому числі корови 

Свині 

Вівці та кози 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Сільськогосподарські підприємства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

зокрема фермерські господарства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Господарства населення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Валовий збір основних зернових і технічних культур у господарствах усіх категорій за районами регіону

(тис. тонн) 

Наймену-
вання району 

Пшениця 

Жито 

Ячмінь 

Овес 

Кукурудза на зерно 

Соняшник 

Ріпак 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Лісове господарство

Заготівля деревини, утворення, використання та постачання вторинної сировини і відходів виробництва державних лісових господарств регіону (заповнюється окремо за кожен рік за п'ять останніх років) 

Наймену-
вання державного лісового господар-
ства 

Адреса 

Загальна площа, гектарів 

Заготівля деревини, щільних куб. метрів 

Утворення, використання та постачання вторинної сировини і відходів виробництва, щільних куб. метрів 

усього 

пиловник 

деревина для техноло-
гічних потреб 

дрова 

наймену-
вання вторинної сировини, відходів виробництва 

наявність на початок звітного періоду 

одержано відходів із сторони 

використано, усього 

використано на забезпе-
чення потреб у паливі 

продано 

видалено, знешкод-
жено та захоронено 

наявність на кінець звітного періоду 

III. Полігони твердих побутових відходів

1. Інформація, необхідна для запровадження системи збору та утилізації біогазу на полігонах твердих побутових відходів

1) загальна інформація про підприємство:

власник полігона твердих побутових відходів _____________________________________________

найменування підприємства, що експлуатує полігон твердих побутових відходів  ____________________________________________________________________________________

загальний опис підприємства ___________________________________________________________
                                                                                                             (основний вид діяльності, кількість працівників, 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        форма власності)
_____________________________________________________________________________________

уповноважена особа ___________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові, адреса, телефон, телефакс, 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   адреса електронної пошти) 

2) загальна інформація про полігон:

відстань від полігона до найближчого населеного пункту, кілометрів __________________________

назва населеного пункту _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

кількість жителів _____________________________________________________________________

відстань до населеного пункту, що є основним джерелом твердих побутових відходів, кілометрів
____________________________________________________________________________________

середня відстань перевезення, кілометрів _________________________________________________

рік відкриття полігона твердих побутових відходів, наявність проектної документації
____________________________________________________________________________________

кількість твердих побутових відходів, що вивозиться щороку з дати відкриття (за час існування) або у разі, коли даних недостатньо, експертна оцінка за останніх десять років ________________________
_____________________________________________________________________________________

назви населених пунктів, які обслуговує полігон, із зазначенням кількості жителів
____________________________________________________________________________________

наявність інших полігонів у місті (регіоні) _________________________________________________

ступінь заповнення ___________________________________________________________________

планований рік закінчення експлуатації полігона (якщо полігон закритий, рік закінчення експлуатації) ____________________________________________________________________________________ 

загальна площа полігона (землевідведення), гектарів _______________________________________

площа полігона, зайнята під відходи, гектарів _____________________________________________

середня, мінімальна та максимальна глибина полігона, метрів _______________________________

форма полігона та навколишнього рельєфу _______________________________________________

рельєф дна полігона __________________________________________________________________

крутість схилів, градусів _______________________________________________________________

об'єм твердих побутових відходів, що накопичені на полігоні, спосіб отримання даних, млн. куб. метрів ______________________________________________________________________________
                                                                                 (шляхом зважування, реєстрації об'єму 
____________________________________________________________________________________
                                                                    або кількості машин, вимірювання тіла полігона) 

маса твердих побутових відходів, що накопичені на полігоні, млн. тонн
____________________________________________________________________________________

наявність ущільнень та гідроізоляції дна і стінок котловану, тип ґрунтів
____________________________________________________________________________________

рівень ґрунтових вод, метрів ___________________________________________________________

рівень фільтрату в тілі полігона, метрів ___________________________________________________

кількість фільтрату, що утворюється протягом року, куб. метрів _________, хімічний склад
____________________________________________________________________________________, 

морфологічний склад твердих побутових відходів, спосіб отримання даних
____________________________________________________________________________________

наявність будівельних відходів, відсотків _________________________________________________

наявність промислових і токсичних відходів, відсотків ______________________________________

3) експлуатаційна практика:

опис наявних технічних засобів, що використовуються для ущільнення твердих побутових відходів,  їх кількість ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

періодичність пересипання ґрунтом ____________________________________________________

наявність верхнього шару ґрунту _______________________________________________________
                                                                                                                                                   (так, ні) 

наявність огорожі та охорони на полігоні ________________________________________________
                                                                                                                                                         (так, ні) 

присутність сторонніх осіб ____________________________________________________________
                                                                                                                                                (так, ні) 

спосіб знешкодження фільтрату ________________________________________________________
                                                                                                         (збір, очищення, рециркуляція, вивезення на 
___________________________________________________________________________________
                                                                                                  очисні споруди тощо) 

наявність контролю за газовими емісіями ________________________________________________
                                                                                                                                                  (так, ні) 

ступінь, частота, тривалість загорянь твердих побутових відходів _____________________________
____________________________________________________________________________________

4) додаткова інформація:

метеорологічні дані:

річна кількість опадів, міліметрів ________________________________________________________

обсяг випаровування, куб. метрів _______________________________________________________

середньомісячна температура влітку та взимку, °C ________________________________________

наявність карт полігона, даних топографічних зйомок, вертикальних розрізів
____________________________________________________________________________________
                                                                                                             (так, ні) 

технологічна інфраструктура полігона ___________________________________________________
                                                                                                              (газо-, електро-, тепло-, водопостачання)
___________________________________________________________________________________

споживання на полігоні твердих побутових відходів: теплової енергії, Гкал _____________, електричної енергії, кВт·г ___________________

наявність споживачів газу, теплової та електричної енергії, електричної енергії в радіусі 3 кілометрів від полігона із зазначенням встановленої потужності _______________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

IV. Інформація про сільськогосподарські підприємства з вирощування великої рогатої худоби, свиней та птиці

1. Загальна інформація про підприємство:

найменування _________________________________________________________________________ 

загальний опис підприємства ____________________________________________________________
                                                                                              (основні види діяльності, кількість працівників, 
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         форма власності, фінансовий стан)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

види та об'єм продукції, що випускається _________________________________________________

адреса, телефон, телефакс ______________________________________________________________.

2. Інформація про види відходів, що утворюються на підприємстві

1) відходи, що утворюються на підприємстві, де вирощується велика рогата худоба

поголів'я худоби ___________ голів,

бики-запліднювачі _________________, корови __________________, ялівки __________________,

молодняк відгодівельний _______________________, телята віком: три місяці __________________,

шість місяців ___________________, дванадцять місяців ____________________________________;

особливості утримання великої рогатої худоби:

вид застосовуваних кормів, тонн _______________________________________________________,

спосіб утримання тварин ______________________________________________________________,
                                                                                                      (підстилковий, безпідстилковий) 

вид застосовуваного підстилкового матеріалу, тонн ________________________________________,

спосіб видалення гною ________________________________________________________________,

об'єм гнойових стоків, куб. метрів: _________________, __________________, __________________,
                                                                                           (на добу)                                 (на сезон)                              (на рік) 

вологість гнойових стоків у збірному резервуарі, відсотків ____________________________________, 

зольність сухого залишку, відсотків _______________________________________________________, 

спосіб утилізації (зберігання) гною ________________________________________________________; 

2) відходи, що утворюються на підприємстві з вирощування свиней

поголів'я свиней _______________ голів,

кабан-запліднювач ________________________, свиноматки: холості __________________________, 

поросні свині ________________________________, підсисні _________________________________, 

поросята _________________________, _________________________, _________________________,
                                            (26 - 42 дні)                                        (43 - 60 днів)                                             (61 - 106 днів) 

свині на відгодівлі масою, кілограмів: до 70 ________________, більше 70 __________________;

особливості утримання свиней:

вид застосовуваних кормів, тонн _________________________________________________________, 

спосіб утримання тварин _______________________________________________________________,
                                                                                                  (підстилковий, безпідстилковий) 

вид застосовуваного підстилкового матеріалу, тонн _________________________________________, 

спосіб видалення гною _________________________________________________________________, 

об'єм гнойових стоків, куб. метрів: __________________, ___________________, _________________;
                                                                                            (на добу)                                  (на сезон)                                 (на рік).

вологість гнойових стоків у збірному резервуарі, відсотків ____________________________________, 

зольність сухого залишку, відсотків _______________________________________________________, 

спосіб утилізації (зберігання) гнойових стоків ______________________________________________; 

3) відходи, що утворюються на птахофабриці

кількість птахів, у тому числі окремо за видами, одиниць ____________________________________, 

особливості утримання птахів ___________________________________________________________, 
                                                                                                    (вид підстилки, кормів, використання антибіотиків тощо) 

система видалення посліду ______________________________________________________________,
                                                                                                           (скребкове видалення, гідрозмив тощо) 

кількість стоків посліду, тонн на добу _____________________________________________________, 

вміст сухої речовини у стоках, відсотків ___________________________________________________, 

вміст органіки в сухій речовині, відсотків __________________________________________________, 

вміст твердих неорганічних речовин у посліді, відсотків _____________________________________, 

спосіб утилізації (зберігання) посліду ______________________________________________________; 

4) інші відходи

об'єм відходів за видами, тонн на рік _____________________________________________________
                                                                                                                                   (бадилля рослин, некондиційний урожай, 
_________________________________________________________________________________________________
                                                                                             силосні відходи тощо) 

основні характеристики відходів, відсотків: вологість ________________________________________, 

зольність _____________________________________________________________________________, 

утворення відходів за сезонами (місяцями), тонн ___________________________________________; 

5) використання відходів для потреб господарства, тонн на рік _______________________________, 

спосіб утилізації надлишкового об'єму відходів ____________________________________________, 

собівартість утилізації відходів ___________________________________________________________. 

3. Споживання енергоносіїв тваринницьким підприємством 

Вид енергоносія 

Одиниця виміру 

Річне споживання 

Сумарні витрати на рік, гривень 

Природний газ 

куб. метр 

  

  

Мазут 

тонн 

  

  

Вугілля 

- " - 

  

  

Електроенергія 

кВт·т 

  

  

 

ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних про використання приладів автоматизації, диспетчеризації, контролю, діагностики

1. Довжина і діаметр трубопроводів тепломереж з діаметром труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів із зазначенням способу їх прокладення та строку експлуатації ____
____________________________________________________________________________________. 

2. Кількість і довжина трубопроводів тепломереж з діаметром труб більше ніж 100 міліметрів завдовжки більше ніж 50 метрів, обладнаних гільзами для термометрів ________________________
____________________________________________________________________________________. 

3. Кількість попередньо ізольованих труб тепломереж та типи застосованої ізоляції із зазначенням способу їх прокладення (підземний або повітряний) і типів прокладок ________________________
____________________________________________________________________________________. 

4. Дані про спеціалізовані лабораторії контролю якості палива, теплоізоляції та загального стану тепломереж, обмурівки котлів, про організацію пусконалагодження котлів та іншого теплотехнічного обладнання _________________________________________________________________________. 

5. Характеристика наявних приладів контролю загального стану тепломереж, строк експлуатації на дату заповнення цього листа, висновок про відповідність сучасним вимогам ___________________
____________________________________________________________________________________. 

6. Дані про чисельність і кваліфікацію персоналу, що здійснює контроль загального стану тепломереж
____________________________________________________________________________________. 

7. Контактна інформація про особу, що підготувала інформацію (прізвище, ім'я та по батькові, телефон, телефакс, адреса електронної пошти) _____________________________________________. 

____________

Опрос