Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 1 марта 1999 г. N 303

КМ Украины
Постановление КМ от 24.04.2009 № 391
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 квітня 2009 р. N 391

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 303

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2010 року N 1236)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 9, ст. 347; 2000 р., N 33, ст. 1408; 2002 р., N 1, ст. 8, N 27, ст. 1274; 2003 р., N 14, ст. 613; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2008 р., N 93, ст. 3078) зміни, що додаються.

2. Установити, що для суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які утворюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключно (морської) економічної зони радіоактивні відходи та тимчасово їх зберігають, 2019 рік є останнім роком здачі для захоронення чи довгострокового зберігання радіоактивних відходів, які накопичені до 1 квітня 2009 року.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 травня 2009 року.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 303

1. У пункті 2 постанови слова "Раді міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству палива та енергетики, Державній податковій адміністрації разом з територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я і територіальними органами Державного комітету ядерного регулювання, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим".

2. У Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

"утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Територіальні органи Держатомрегулювання подають до 1 грудня року, що передує звітному, до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений строк, а також надсилають інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому вони відбулися. У переліку зазначається: назва підприємства, установи, організації (прізвище, ім'я та по батькові громадянина - суб'єкта господарювання); місцезнаходження (місце проживання громадянина - суб'єкта господарювання); ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації або ідентифікаційний номер відповідно до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; номер ліцензії із зазначенням строку її дії.

Невключення підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії до зазначеного переліку не звільняє їх від сплати збору.";

2) доповнити Порядок пунктом 21 такого змісту:

"21. Платниками збору за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками є суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, включаючи їх об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, розташовані на території інших адміністративно-територіальних одиниць; бюджетні та інші підприємства, установи і організації; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи в Україні; громадяни, які утворюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони радіоактивні відходи та тимчасово їх зберігають.";

3) доповнити пункт 4 абзацами такого змісту:

"Суми збору, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками збору - експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року на основі показників виробництва електричної енергії, нормативу збору, наведеного в таблиці 1.10 додатка 1, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного об'єму радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, і з фактичного об'єму радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р., та визначеного коригуючого коефіцієнта, наведеного відповідно в таблиці 2.6 додатка 2, за формулою:

АЕС = On х Н + (рнс х С1нс х V1нс + рв х С1в х V1в) + 1/32 (рнс х С2нс х V2нс + рв х С2в х V2в),

де АЕС - сума збору, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, гривень з копійками;

On - фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, кВт·год;

Н - норматив збору, який справляється за електричну енергію, вироблену експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, що переглядається у разі потреби один раз на рік, наведений у таблиці 1.10 додатка 1, гривень за 1 кВт·год;

1/32 - коефіцієнт реструктуризації збору за накопичені до 1 квітня 2009 р. радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 1 квітня 2011 р. до 1 квітня 2019 р., протягом іншого періоду дорівнює 0);

рнс, рв - коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.6 додатка 2;

С1нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;

С1в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;

С2нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 р., гривень з копійками;

С2в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 р., гривень з копійками;

V1нс - фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (оператора) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V1в - фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (оператора) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V2нс - фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 р., куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

V2в - фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 р., куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання).

Інші платники збору - суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, перелік яких визначено в установленому порядку, обчислюють суми збору пропорційно обсягу та активності радіоактивних матеріалів щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року, що сплачується у загальному розмірі 10 відсотків вартості кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання цього джерела. Вартість здавання накопичених до 1 квітня 2009 р. радіоактивних відходів для таких суб'єктів визначається за договорами між виробниками радіоактивних відходів і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами.

Не справляється збір за утворення радіоактивних відходів із суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:

1) уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела;

2) здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами.

Суми збору, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк, обчислюються платниками збору - виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року на підставі нормативів збору, наведених у таблиці 1.11 додатка 1, та пропорційно до строку зберігання таких відходів понад установлений строк за формулою:

S зберігання = N х V х T зберігання,

де S зберігання - сума збору, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, гривень з копійками;

N - норматив збору, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, наведений у таблиці 1.11 додатка 1;

V - фактичний об'єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);

T зберігання - кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк.";

4) доповнити пункт 9 підпунктом 31 такого змісту:

"31) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками.";

5) доповнити пункт 10 підпунктом 4 такого змісту:

"4) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками.";

6) доповнити пункт 11 абзацом такого змісту:

"Платники збору за забруднення навколишнього природного середовища, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, перераховують щомісяця суми збору в розмірі однієї третьої планового обсягу за квартал з перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду на спеціальний рахунок, який відкривається у Державному казначействі для обліку коштів, що надходять для формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення. Зазначений спеціальний рахунок призначено для здійснення розрахунково-касових операцій, пов'язаних із фінансуванням заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.";

7) пункт 12 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виробникам радіоактивних відходів, які на момент здачі радіоактивних відходів повністю сплатили збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, гарантується приймання радіоактивних відходів без додаткової оплати за установленими критеріями приймання експлуатуючою організацією сховищ для захоронення чи довгострокового зберігання радіоактивних відходів відповідно до графіків здавання-приймання радіоактивних відходів, складених виробниками і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами та узгоджених з МНС, Держатомрегулювання та територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

8) доповнити пункт 14 абзацами такого змісту:

"Контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений строк здійснюється органами Держатомрегулювання та державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 р.), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погоджується територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ та територіальними органами Держатомрегулювання. Вимоги щодо строків надання та змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності подаються платниками податків разом з податковим розрахунком збору.";

9) доповнити пункт 15 абзацами такого змісту:

"Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, здійснюється органами державної податкової служби за результатами документальних перевірок.

Органи державної податкової служби залучають за попереднім узгодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи Держатомрегулювання для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів.";

10) додаток 1 до Порядку доповнити таблицями 1.10 і 1.11 такого змісту:

"Норматив збору, який справляється за електричну енергію, вироблену експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій

Таблиця 1.10

Обсяг виробленої електроенергії,
кВт·год

Норматив збору, гривень/1 кВт·год 

0,0063 

Нормативи збору, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

Таблиця 1.11

Категорія відходів* 

Норматив збору, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, гривень/куб. метр 

Норматив збору, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання, гривень/куб. сантиметр 

Високоактивні 

300000 

10000 

Середньоактивні та низькоактивні 

5600 

2000 

____________
* Відповідно до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України.";

11) додаток 2 до Порядку доповнити таблицею 2.6 такого змісту:

"Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій (оператора) атомних електростанцій залежно від активності радіоактивних відходів

Таблиця 2.6

Категорія відходів* 

Коефіцієнт 

Значення коефіцієнта 

Високоактивні 

рв 

50 

Середньоактивні та низькоактивні 

рнс 

____________
* Відповідно до Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України.".

____________

Опрос