Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выпуске казначейских обязательств

КМ Украины
Постановление КМ, Условия от 14.04.2009 № 362
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 квітня 2009 р. N 362

Київ

Про випуск казначейських зобов'язань

Дію пункту 11 Умов,
 затверджених цією постановою,
зупинено Указом Президента України
 від 30 квітня 2009 року N 286/2009
,
 який втратив чинність згідно з
 Указом Президента України
 від 13 червня 2009 року N 434/2009)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 травня 2009 року N 470

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 вересня 2012 року N 836)

Додатково див.
 конституційне подання Президента України
 від 30 квітня 2009 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству фінансів:

здійснити випуск казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі із строком обігу 12 місяців, номінальною вартістю 500 гривень, різними серіями. Загальна номінальна вартість кожної серії становить 200 млн. гривень;

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 470)

передбачити в проекті Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення казначейських зобов'язань;

забезпечити в установленому порядку виготовлення бланків сертифікатів казначейських зобов'язань та друкованої рекламної продукції для сприяння розміщенню казначейських зобов'язань.

(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 470)

2. Затвердити Умови розміщення та погашення казначейських зобов'язань, що додаються.

3. Взяти до відома, що генеральним агентом розміщення, доставки, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань є відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - Ощадбанк).

Міністерству фінансів під час укладання з Ощадбанком відповідного договору передбачити винагороду Ощадбанку:

за виконання функцій розміщення, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань у розмірі 1 відсоток номінальної вартості реалізованих казначейських зобов'язань;

на покриття його витрат за доставку бланків казначейських зобов'язань у розмірі 0,2 відсотка номінальної вартості казначейських зобов'язань, що підлягають розміщенню.

(абзац другий пункту 3 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 470)

4. Рекомендувати Національному банку:

затвердити за погодженням з Міністерством фінансів порядок доставки та інкасації бланків сертифікатів казначейських зобов'язань і купонів до них;

забезпечити безоплатну видачу готівки Ощадбанку для погашення казначейських зобов'язань і виплати доходу за ними.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 15 "Про випуск казначейських зобов'язань" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 64).

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 34

 

УМОВИ
розміщення та погашення казначейських зобов'язань

1. Казначейські зобов'язання розміщуються на добровільних засадах серед населення.

2. Кожна серія казначейських зобов'язань позначається літерами українського алфавіту.

Казначейські зобов'язання наступної серії розміщуються після продажу попередньої.

3. Доходи за казначейськими зобов'язаннями виплачуються кожні три місяці (далі - купонний період).

Сертифікат казначейського зобов'язання (далі - сертифікат) містить чотири купони. Розмір доходу за кожним купоном становить 20 гривень.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 470)

4. Придбання, виплата доходу та погашення казначейських зобов'язань здійснюються виключно у гривнях та за вибором фізичної особи у готівковій або безготівковій формі. У разі погашення казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними у безготівковій формі гроші перераховуються на рахунок, зазначений пред'явником сертифіката.

5. Розміщення казначейських зобов'язань проводиться безпосередньо ВАТ "Ощадбанк" або із залученням ним торговців цінними паперами.

6. ВАТ "Ощадбанк" отримує бланки сертифікатів, здійснює їх доставку до установ, які проводять розміщення казначейських зобов'язань, та в установленому порядку забезпечує ведення обліку бланків сертифікатів.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 470)

7. Забороняється розміщувати казначейські зобов'язання, бланки сертифікатів яких пошкоджені або мають будь-які дефекти, зокрема ті, що з'явилися під час їх виготовлення.

8. Розміщення казначейських зобов'язань припиняється за три робочих дні до закінчення строку їх обігу та/або купонного періоду.

9. Казначейські зобов'язання розміщуються за продажною вартістю, порядок визначення якої встановлює Мінфін.

Інформація про продажну вартість казначейських зобов'язань повинна бути розташована на видному місці у приміщенні, де здійснюється їх продаж.

10. Під час продажу казначейських зобов'язань працівник установи, яка проводить розміщення казначейських зобов'язань:

повинен повідомити покупцю про продажну вартість казначейського зобов'язання;

на зворотному боці сертифіката ставить свій підпис, зазначає найменування та адресу установи, дату продажу і засвідчує запис печаткою.

По закінченні купонного періоду казначейські зобов'язання продаються з відрізаними від сертифіката купонами за період, що минув.

11. Плата за проведення операцій з продажу, виплати доходу та погашення казначейських зобов'язань з фізичних осіб не справляється.

Вичерпний перелік вимог для придбання казначейських зобов'язань визначається цими Умовами.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 470)

12. Кошти, отримані від продажу казначейських зобов'язань, ВАТ "Ощадбанк" перераховує не пізніше ніж протягом трьох днів на окремий рахунок Державного казначейства.

13. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються ВАТ "Ощадбанк" за рахунок коштів державного бюджету. Для проведення розрахунків Державне казначейство перераховує кошти державного бюджету на кореспондентський рахунок ВАТ "Ощадбанк", відкритий у Національному банку, не пізніше ніж протягом останнього робочого дня відповідного купонного періоду або строку обігу казначейських зобов'язань у межах сум, передбачених у державному бюджеті.

14. Погашення казначейських зобов'язань та/або виплата доходу за ними здійснюються починаючи з другого дня, що настає після закінчення строку обігу казначейських зобов'язань та/або купонного періоду.

Під час погашення казначейських зобов'язань пред'явникам виплачується номінальна вартість казначейських зобов'язань та дохід за останнім купоном.

Казначейські зобов'язання не можуть бути погашені достроково.

Відрізані від сертифіката купони не дають права на отримання доходу.

15. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними припиняються через один рік після дати погашення, зазначеної у сертифікаті.

16. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються, якщо справжність сертифіката не викликає сумнівів, на ньому відсутні сліди підробки та збереглося більше ніж три четвертих його розміру і зображення серії та номера.

Загальна зношеність, зношеність за лінією згинання, забрудненість, надірваність та інші пошкодження, що не впливають на встановлення справжності сертифіката, не можуть бути причиною непогашення або невиплати доходу за казначейським зобов'язанням.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності сертифіката казначейське зобов'язання вилучається і надсилається на експертизу до Держзнака Мінфіну.

17. Втрачений або знищений сертифікат не поновлюється.

18. Під час виплати доходу за казначейськими зобов'язаннями купон відрізається від сертифіката, на зворотному боці купона ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою "Оплачено", що засвідчується підписом працівника, який здійснив операцію, із зазначенням дати виплати.

Останній купон не відрізається від сертифіката.

19. Під час погашення казначейських зобов'язань на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому кутку ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою "Погашено", що засвідчується підписом працівника, який здійснив операцію, зазначається дата погашення.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 470)

____________

Опрос