Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы реализации недвижимого военного имущества Вооруженных Сил в 2009 году

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 15.04.2009 № 348
действует с 24.04.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2009 р. N 348

Київ

Питання реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил у 2009 році

Відповідно до статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" та статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації на аукціонах у 2009 році нерухомого військового майна Збройних Сил, зокрема разом із земельними ділянками, на яких воно розташоване (додається).

2. Зупинити на 2009 рік дію Порядку реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил на аукціонах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 1063 "Деякі питання реалізації та управління військовим майном" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 64, ст. 2506; 2008 р., N 28, ст. 874).

3. У підпункті 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. N 313 "Про заходи щодо удосконалення управління об'єктами державної власності" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 28, ст. 874) слова "на аукціонах виключно разом із земельними ділянками" замінити словами "виключно на аукціонах, зокрема разом із земельними ділянками".

4. Доповнити абзац третій пункту 1 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669; 2005 р., N 37, ст. 2299; 2008 р., N 100, ст. 3317), після слів "крім випадків відчуження" словом "рухомого".

5. Головному контрольно-ревізійному управлінню здійснювати у межах своїх повноважень контроль за дотриманням вимог законодавства під час реалізації на аукціонах у 2009 році нерухомого військового майна Збройних Сил, зокрема разом із земельними ділянками, на яких воно розташоване.

6. Поширити дію затвердженого згідно з пунктом 1 цієї постанови Порядку на військові формування, правоохоронні органи спеціального призначення та Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
реалізації на аукціонах у 2009 році нерухомого військового майна Збройних Сил, зокрема разом із земельними ділянками, на яких воно розташоване

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу нерухомого військового майна Збройних Сил, зокрема разом із земельними ділянками, на яких воно розташоване (далі - майно та земельна ділянка), згідно з переліками, що затверджуються відповідно до пункту 6 Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 26).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

аукціон - форма проведення торгів, за якою лот продається тому учасникові, що запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану ліцитатором у ході проведення торгів;

крок аукціону - визначена в установленому порядку мінімальна грошова надбавка, на яку в процесі проведення аукціону підвищується кожна запропонована ціна лота;

ліцитатор - ведучий аукціону, призначений його організатором;

лот - майно та земельна ділянка, що підлягають продажу на аукціоні. Земельна ділянка до складу лота не включається, якщо продажу підлягають вбудовано-прибудовані приміщення, підвали, окремі поверхи будівель тощо;

організатор аукціону - уповноважене Кабінетом Міністрів України на реалізацію військового майна підприємство (організація);

переможець - учасник аукціону, що в ході його проведення запропонував за лот найвищу ціну;

стартова ціна - ціна, з якої розпочинається продаж лота на аукціоні.

3. Продаж майна та земельних ділянок проводиться на підставі договору, що укладається між Міноборони та організатором аукціону, в якому визначаються, зокрема, строк продажу та розмір витрат організатора аукціону, пов'язаних з його організацією, що підлягають відшкодуванню.

Організатор аукціону зобов'язаний здійснювати правочини, пов'язані з продажем майна та земельних ділянок на умовах, найбільш вигідних для Міноборони, та діяти відповідно до вказівок зазначеного Міністерства.

Підготовка до проведення аукціону

4. Підготовка до аукціону проводиться його організатором та Міноборони і включає:

1) інвентаризацію майна та земельної ділянки;

2) незалежну оцінку майна;

3) виготовлення в установленому законодавством порядку землевпорядної документації;

4) проведення в установленому законодавством порядку експертної грошової оцінки земельної ділянки;

5) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

6) виготовлення технічного паспорта земельної ділянки;

7) оформлення відповідно до вимог законодавства документів, що посвідчують право власності на майно та право користування земельною ділянкою; проведення державної реєстрації таких прав;

8) визначення стартової ціни;

9) укладення договору між Міноборони та організатором аукціону;

10) підготовку і опублікування організатором аукціону оголошення про його проведення.

У разі коли до складу лота земельна ділянка не включена, підготовка, передбачена підпунктами 3 - 6 цього пункту, не проводиться, а підготовка, передбачена підпунктами 1 і 7 цього пункту, проводиться лише в частині, що стосується майна.

5. Організатор аукціону визначає на конкурсних засадах юридичну або фізичну особу, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, а також суб'єкта оціночної діяльності, що має ліцензію на виконання робіт з експертної грошової оцінки земель.

6. За результатами оцінки складається звіт про оцінку лота із зазначенням вартості майна, а також вартості земельної ділянки, що включена до складу лота, яка не може бути нижчою від її експертної грошової оцінки.

Площа будівлі, земельної ділянки, на якій розташована будівля, та їх місцезнаходження визначаються згідно з документами технічної інвентаризації і землевпорядною документацією.

7. Стартова ціна визначається з урахуванням результатів незалежної оцінки майна, проведеної суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Методики оцінки майна, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2669), результатів експертної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1941) (якщо до складу лота входить земельна ділянка), кон'юнктури ринку, витрат, пов'язаних з підготовкою до аукціону (технічною інвентаризацією, державною реєстрацією права власності на майно та права користування земельною ділянкою, проведенням незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки земельної ділянки, виготовленням землевпорядної документації тощо).

Стартова ціна не може бути нижчою від балансової вартості лота.

8. Оголошення про проведення аукціону повинне містити:

1) характеристику лота (найменування та місцезнаходження майна, відомості про земельну ділянку в обсязі, встановленому частиною другою статті 137 Земельного кодексу України, якщо вона включена до складу лота, тощо);

2) порядок подання заяви на участь в аукціоні (далі - заява) та кінцеву дату такого подання, що повинна становити не менш як три робочих дні до його початку;

3) перелік документів, що додаються до заяви;

4) час та місце ознайомлення з лотом;

5) час та місце проведення аукціону;

6) адресу, номер телефону і режим роботи організатора аукціону;

7) дані про розміри реєстраційного та гарантійного внесків, порядок їх сплати;

8) стартову ціну;

9) інші відомості, що визначаються Міноборони.

9. Оголошення про проведення аукціону публікується в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та розміщується на офіційному веб-сайті Міноборони не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення аукціону.

Умови участі в аукціоні

10. Участь в аукціоні можуть брати лише фізичні та юридичні особи, що подали в установлений строк документи, визначені організатором аукціону в оголошенні про його проведення, зареєстровані як учасники аукціону і сплатили реєстраційний та гарантійний внески.

Розмір реєстраційного внеску визначається організатором аукціону за погодженням з Міноборони та обчислюється з урахуванням потреби у покритті витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату опублікування оголошення про проведення аукціону.

Розмір гарантійного внеску визначається організатором аукціону за погодженням з Міноборони в межах від 10 до 50 відсотків стартової ціни.

11. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

Юридична особа, що перебуває у стані ліквідації або щодо якої порушено справу про банкрутство, юридична та фізична особи, що повідомили про себе недостовірну інформацію, не допускаються до участі в аукціоні.

12. Юридична та фізична особи, що бажають зареєструватися як учасники аукціону, подають його організаторові:

1) заяву;

2) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;

3) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичної особи та фізичної особи - підприємця), документа про підтвердження реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для нерезидента);

4) нотаріально засвідчені (для нерезидента - легалізовані та перекладені на українську мову) копії установчих документів і довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичної особи) або копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);

5) копії документів фінансової звітності за минулий рік та останній квартал (для юридичної особи та фізичної особи - підприємця);

6) документ, що посвідчує особу представника юридичної особи та її повноваження;

7) копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом провадження господарської діяльності на території України (для нерезидента).

13. До книги реєстрації учасників аукціону окремо за кожним лотом вносяться такі відомості:

1) для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер (для громадянина України), прізвище, ім'я та місце проживання (для іноземця і особи без громадянства);

2) для юридичної особи - резидента України - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; для юридичної особи - нерезидента - найменування та місцезнаходження.

14. Подання заяви є підтвердженням факту ознайомлення учасника з лотом та його характеристикою і свідчить про згоду з умовами проведення аукціону.

15. Інформація про учасників аукціону, їх кількісний та персональний склад, а також та, що міститься в поданих ними заявах, і про результати їх розгляду є конфіденційною і не підлягає розголошенню до опублікування результатів аукціону.

16. Аукціон визнається таким, що не відбувся:

1) за наявності менше двох учасників;

2) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову;

3) якщо переможець відмовився від підписання протоколу проведення аукціону (далі - протокол), відмовився від укладення або не прибув в установлений строк без поважної причини для підписання договору купівлі-продажу чи не перерахував кошти за придбаний лот в установлений строк та в повному обсязі;

4) якщо аукціон визнаний незаконним в установленому порядку;

5) у випадках, передбачених у підпунктах 7 і 8 пункту 21 цього Порядку.

Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається його організатором за погодженням з Міноборони.

17. У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, лот може бути запропонований для продажу на повторному аукціоні.

До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх торгів у випадках, передбачених у підпункті 3 пункту 16 цього Порядку.

Якщо лот пропонується для продажу на повторному аукціоні у зв'язку з тим, що жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову, Міноборони може зменшити стартову ціну, але не більш як на 30 відсотків.

Проведення аукціону

18. Аукціон проводиться ліцитатором у разі, коли забезпечено додержання вимог цього Порядку щодо його підготовки та участі в аукціоні і присутні уповноважений представник та два спостерігачі від Міноборони, права та обов'язки яких визначаються в договорі, що укладається між Міноборони і організатором аукціону.

Для участі в аукціоні кожному учасникові видається картка із зазначенням його номера.

19. До початку аукціону ліцитатор оголошує лот, ознайомлює з його характеристиками, умовами продажу і правилами проведення аукціону.

20. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.

У разі коли протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни жоден з учасників не заявив про намір придбати лот за такою ціною, ліцитатор знімає лот з продажу.

21. У ході аукціону обов'язкове додержання таких правил:

1) про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною учасники заявляють двома способами - підняттям таблички з номером, що повернутий до ліцитатора, або підняттям таблички з одночасним пропонуванням своєї ціни лота, яка повинна бути більша від названої ліцитатором мінімум на один крок і кратна кроку аукціону (крім випадку, зазначеного в підпункті 7 цього пункту). Не вважаються заявою про намір придбати лот дії учасника, що не відповідають вимогам цього підпункту;

2) значення кроку аукціону встановлюється його організатором у межах до 10 відсотків стартової ціни, а у випадку, зазначеному в підпункті 7 цього пункту, - ліцитатором;

3) підняття учасником таблички з номером після пропонування ліцитатором ціни лота (у тому числі стартової) свідчить про його згоду на запропоновану ліцитатором ціну. Ліцитатор називає номер учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на один крок аукціону;

4) підняття учасником таблички з одночасним пропонуванням своєї ціни лота свідчить про його намір придбати лот за запропонованою ним ціною. Ліцитатор називає номер учасника, що запропонував ціну, і оголошує наступну ціну, збільшену на один крок аукціону;

5) якщо після оголошення ліцитатором ціни лота одночасно кілька учасників піднімають табличку з номером, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на один крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-хто з них не запропонує свою ціну або ліцитатор не визначить, хто з учасників підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ним ціни;

6) якщо протягом неодноразового збільшення ліцитатором ціни лота одночасно кілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор може запропонувати їм назвати свою ціну лота;

7) якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною лота (крім стартової), але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на один крок аукціону, ліцитатор оголошує про зменшення кроку і називає наступну ціну, збільшену на новий крок. Якщо ніхто з учасників не заявляє про намір придбати лот за оголошеною ціною, ліцитатор може запропонувати їм назвати свою ціну. У разі коли ніхто з учасників не запропонував свою ціну, ліцитатор проводить консультації з уповноваженим представником Міноборони та учасниками, після яких торги поновлює або знімає лот з торгів. У разі коли один з учасників запропонував свою ціну, ліцитатор називає його номер і оголошує наступну ціну, збільшену на один крок аукціону, який визначається в межах від 10 до 50 відсотків різниці між останньою ціною, оголошеною ліцитатором, і ціною, запропонованою учасником;

8) якщо дії учасників (або певна інформація) свідчать про їх змову щодо поведінки на аукціоні чи щодо недопущення підвищення ціни певного лота, такий лот знімається з торгів ліцитатором за погодженням з уповноваженим представником Міноборони;

9) якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни, оголошеної ліцитатором, не буде заявлено про намір придбати певний лот за таку ціну, ліцитатор закінчує торги за таким лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та з вимовленням слова "продано", називає останню ціну, за якою учасники не заявили про свій намір придбати лот, ціну продажу лота і номер переможця та запрошує його для підписання протоколу;

10) переможцем вважається учасник аукціону, який на момент закінчення торгів заявив про намір придбати лот за найвищу ціну.

22. До протоколу, що ведеться у трьох примірниках, вносяться відомості про майно, учасників аукціону і стартову ціну, пропозиції учасників аукціону, результати торгів, зокрема ціна продажу та інформація про переможця.

Протокол підписують ліцитатор, переможець аукціону (його представник) та уповноважений представник Міноборони у день його проведення.

Примірники підписаного протоколу видаються уповноваженому представникові Міноборони, організаторові та переможцю аукціону.

23. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу ліцитатор може за згодою уповноваженого представника Міноборони виставити лот на аукціон повторно за стартовою ціною, яка менша від ціни, запропонованої переможцем, на один крок, що був останнім. У цьому разі переможець до подальшої участі в аукціоні не допускається.

Укладення договору купівлі-продажу та проведення розрахунків

24. Протягом десяти робочих днів після підписання протоколу організатор та переможець аукціону укладають договір купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. У договорі передбачається умова щодо його розірвання організатором аукціону в односторонньому порядку, якщо переможець не перерахував на зазначений у договорі рахунок кошти за придбаний лот в установлений строк та в повному обсязі.

Кошти перераховуються переможцем протягом десяти банківських днів після укладення договору купівлі-продажу в сумі, що становить різницю між ціною продажу лота та сумою гарантійного внеску.

25. Майно та земельна ділянка передаються переможцю аукціону згідно з актом після перерахування у повному обсязі коштів.

26. Кошти, що надійшли від продажу лота (за винятком витрат, пов'язаних з його підготовкою), зараховуються організатором аукціону до державного бюджету.

27. Сума реєстраційного внеску не повертається учасникам аукціону.

Сума гарантійного внеску не повертається переможцю, оскільки є частиною плати за придбаний лот, а також особам, зазначеним у підпункті 3 пункту 16 цього Порядку, частина внеску яких спрямовується на покриття витрат, пов'язаних з організацією та проведенням аукціону, а решта зараховується організатором аукціону до спеціального фонду державного бюджету. Іншим учасникам аукціону сума гарантійного внеску повертається організатором аукціону у десятиденний строк з вирахуванням платежу за банківський переказ. 

____________

Опрос