Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2009 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мер государственной политики по вопросам молодежи, женщин и семьи

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.04.2009 № 295
редакция действует с 26.12.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2009 р. N 295

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 травня 2009 року N 471
,
від 17 липня 2009 року N 736
,
від 23 червня 2009 року N 1395

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсім'ямолодьспорту за програмою "Здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату грантів Президента України для обдарованої молоді та премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також на здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї, передбачених:

Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2009 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 41 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 7, ст. 217), - створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей (зокрема підтримання пластового (скаутського) руху), пропаганда та формування здорового способу життя, вирішення питань зайнятості молоді, розроблення та впровадження інноваційного механізму розв'язання проблеми безробіття серед молоді, проведення серед неї профорієнтаційної роботи, підтримання руху молодіжних трудових загонів, інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій (зокрема виконання міжурядових та міжвідомчих договорів з питань молоді, організація обміну досвідом між українськими та іноземними молодими державними службовцями, проведення міжнародних акцій за участю представників України та міжнародних організацій);

Державною програмою підтримки сім'ї на період до 2010 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. N 244 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 13, ст. 476), - проведення інформаційно-просвітницької роботи серед молоді з підготовки до сімейного життя та відповідального батьківства, популяризація здорового способу життя, організація роботи з відродження та збереження національних сімейних традицій і цінностей, виготовлення, розміщення та розповсюдження соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім'ї, проведення навчально-роз'яснювальної роботи серед фахівців з питань сім'ї щодо запобігання насильству в сім'ї, підготовка державної доповіді про становище сімей в Україні;

Державною програмою протидії торгівлі людьми на період до 2010 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 410 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 18, ст. 718), - проведення навчально-роз'яснювальної роботи з надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії торгівлі людьми;

Державною програмою з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1834 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 25), - проведення навчально-роз'яснювальної роботи з питань гендерної рівності для різних категорій державних службовців, підготовка, видання та розповсюдження буклетів, плакатів, іншої літератури та відеороликів за тематикою протигендерного насильства і дискримінації, підготовка та публікація щорічної державної доповіді щодо утвердження гендерної рівності в Україні;

Стратегією демографічного розвитку в період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. N 879 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 26, ст. 1898), - проведення навчально-роз'яснювальної роботи з питань демографічного розвитку;

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 533 "Про проведення 8-го Міжнародного дитячого фестивалю "Змінимо світ на краще";

(пункт 2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. N 736,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

Указом Президента України від 29 жовтня 2009 р. N 880 "Про заходи щодо проведення новорічних і різдвяних свят для дітей.

(пункт 2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. N 1395,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

Заходи державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї організовуються в порядку, встановленому Мінсім'ямолодьспортом.

3. Не допускається спрямування бюджетних коштів на здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї:

громадськими організаціями;

з метою отримання прибутку;

які не проводяться на загальнодержавному чи міжнародному рівні;

які фінансуються за іншими бюджетними програмами.

4. Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінсім'ямолодьспортом згідно із затвердженим ним календарним планом виходячи з обґрунтованої потреби в коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, з урахуванням особливостей конкретного заходу, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, а також необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. N 471)

5. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в порядку, встановленому Державним казначейством.

6. Закупівля товарів і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. У договорах про закупівлю товарів і послуг за державні кошти обов'язково передбачаються вимоги щодо:

недопущення включення до собівартості послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх наданням, або необґрунтованого завищення вартості послуг;

коригування визначеної в договорі суми та зобов'язань сторін у разі зменшення бюджетних призначень за програмою під час уточнення показників державного бюджету або зменшення Мінсім'ямолодьспортом обсягу бюджетних призначень.

Договори про надання послуг, необхідних для організації і проведення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї, укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

8. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос