Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации пункта 11.21 статьи 11 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.04.2009 № 291
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2009 р. N 291

Київ

Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 лютого 2010 року N 152)

Відповідно до пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Державному казначейству:

зберегти відкриті переробним підприємствам за їх заявами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. N 805 "Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 19, ст. 839) небюджетні рахунки для зарахування сум податку на додану вартість для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі та забезпечити за заявами переробних підприємств відкриття таких рахунків.

Установити, що залишки коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств станом на 1 березня 2009 р. не підлягають перерахуванню до бюджету і використовуються на цілі, передбачені Порядком, затвердженим цією постановою;

подавати до 15 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації та Міністерству аграрної політики узагальнену інформацію про рух коштів переробних підприємств на небюджетних рахунках, відкритих у територіальних органах Державного казначейства.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі

1. Цей Порядок встановлює механізм обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності і господарювання, включаючи особисті селянські господарства (далі - сільськогосподарські товаровиробники), за поставлені ними починаючи з 17 березня 2009 р. переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі.

Нарахування і виплата дотацій проводиться переробними підприємствами усіх форм власності, що мають власні та орендовані переробні потужності.

Цей Порядок не поширюється на операції з поставки молока, молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів, виготовлених переробними підприємствами з імпортованої сировини та із сировини, поставленої не в живій вазі і не власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника, з поставки імпортованої сировини, з поставки молока і м'яса в живій вазі посередниками, а також з переробки сировини на давальницьких умовах.

2. Сільськогосподарські підприємства поставляють переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі відповідно до укладених договорів з нарахуванням податку на додану вартість за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість".

Особисті селянські господарства поставляють переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі за цінами без урахування податку на додану вартість.

3. Для визначення сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за молоко та м'ясо в живій вазі, які будуть поставлені ними, переробні підприємства проводять щомісяця до початку наступного періоду попередній розрахунок надходження і використання коштів з податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів (далі - готова продукція) (за видами сільськогосподарських тварин), виготовлених з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі, за формою згідно з додатком 1.

Відповідно до зазначеного розрахунку кожне переробне підприємство визначає суму податку на додану вартість, яка надійде на підприємство під час здійснення поставки готової продукції, та суму податку на додану вартість, що буде нарахована (перерахована) постачальникам товарів (робіт, послуг), а також розміри дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлене молоко та м'ясо в живій вазі на гривню вартості без урахування податку на додану вартість такої продукції.

Розмір дотації застосовується переробним підприємством до всіх сільськогосподарських товаровиробників на однаковому рівні за продукцію одного товарного виду пропорційно вартості без урахування податку на додану вартість поставленої продукції. Цей розрахунок переробні підприємства погоджують з управліннями агропромислового розвитку районних, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, а переробні підприємства системи Укоопспілки із споживчими товариствами (спілками споживчих товариств).

4. Переробні підприємства під час приймання поставлених молока та м'яса в живій вазі виписують приймальні квитанції сільськогосподарським підприємствам за формами ПК-1 і ПК-3, а особистим селянським господарствам - за формами ПК-2 і ПК-3а.

У квитанціях крім ваги та вартості поставленої продукції за договірними цінами окремими рядками зазначаються податок на додану вартість, сплачений у вартості поставленої продукції, та суми дотацій, що належать сільськогосподарському товаровиробнику, виходячи із загального обсягу закупленої продукції та розміру дотацій згідно з попереднім розрахунком переробних підприємств.

5. Перерахування коштів сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі здійснюється за платіжними дорученнями з поточного рахунка переробного підприємства за цінами відповідно до укладених договорів, а сум дотацій - з його небюджетного рахунка, відкритого в територіальному органі Державного казначейства (далі - небюджетний рахунок), на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників (крім тих, що ведуть особисте селянське господарство), які вони повинні відкрити в обслуговуючих банках протягом одного звітного періоду.

Оплата особистим селянським господарствам вартості поставлених ними переробному підприємству молока та м'яса в живій вазі і виплата дотацій здійснюється готівкою безпосередньо з каси переробного підприємства або згідно з договорами доручення. Для виплати дотацій готівкою переробне підприємство подає територіальному органу Державного казначейства за місцем відкриття небюджетного рахунка платіжні доручення на перерахування необхідних сум коштів з небюджетного рахунка на свій поточний рахунок для подальшого отримання таких коштів готівкою та внесення у касу зазначеного переробного підприємства.

Переробні підприємства у кінці кожного робочого тижня перераховують половину зарахованої їм на поточний рахунок суми податку на додану вартість, нарахованого на обсяги поставленої ними готової продукції, на небюджетні рахунки. Остаточний розрахунок належної до перерахування на небюджетний рахунок суми податку на додану вартість проводиться щомісяця відповідно до окремої податкової декларації.

Перераховані безпосередньо з поточних рахунків переробних підприємств без зарахування на небюджетні рахунки суми коштів за рахунок сум податку на додану вартість, що розраховуються переробними підприємствами за окремою податковою декларацією, не враховуються як дотації.

Не перераховані на небюджетні рахунки суми податку на додану вартість та виплати сум коштів, здійснені з небюджетних рахунків за призначенням з порушенням цього Порядку, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету.

6. Переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі.

За результатами окремого обліку готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі, переробні підприємства відповідно до вимог Закону України "Про податок на додану вартість" визначають суми податкових зобов'язань та податкового кредиту, які виникають у зв'язку з переробкою та поставкою такої продукції, і складають окрему податкову декларацію, яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника податку на додану вартість у порядку і в строки, встановлені зазначеним Законом, з урахуванням вимог нормативно-правових актів ДПА. Визначена до сплати за окремою податковою декларацією сума податку на додану вартість перераховується переробним підприємством на його небюджетний рахунок у строки, встановлені для сплати податку на додану вартість, з урахуванням коштів, перерахованих відповідно до пункту 5 цього Порядку. Переробне підприємство не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним періодом, за кожний звітний (податковий) період подає як підтвердження сплати сум податку реєстр платіжних доручень на фактично зараховані на небюджетний рахунок кошти і виписку територіальних органів Державного казначейства з небюджетного рахунка. Суми податку на додану вартість, визначені переробним підприємством за окремою податковою декларацією, щодо яких переробне підприємство не подало органу державної податкової служби підтвердження їх перерахування на небюджетний рахунок, вважаються такими, що використовуються переробним підприємством не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету.

У разі встановлення за окремою податковою декларацією перевищення суми податкового кредиту над сумою податкових зобов'язань така сума перевищення покривається податковими зобов'язаннями наступних податкових періодів.

У разі коли товари (послуги), основні фонди, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення готової продукції, а частково для інших товарів (послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів за операціями з виготовлення готової продукції та відповідно за іншими операціями.

7. Переробні підприємства проводять щомісяця розрахунок сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставку молока та м'яса в живій вазі згідно з додатком 2 за фактичними даними про обсяги закупленого молока та м'яса в живій вазі і надходження на небюджетний рахунок сум податку на додану вартість. На підставі цього розрахунку переробними підприємствами проводиться остаточне перерахування за платіжними дорученнями сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені молоко та м'ясо в живій вазі за звітний період, крім особистих селянських господарств.

З урахуванням авансового платежу перерахування дотації проводитися переробним підприємством не менш як два рази на місяць.

Не перераховані переробними підприємствами на окремі рахунки сільськогосподарських товаровиробників суми дотацій у строки, встановлені законодавством для сплати податку на додану вартість до бюджету, вважаються такими, що використовуються не за цільовим призначенням і підлягають стягненню до державного бюджету.

8. Суми дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі сільськогосподарські товаровиробники використовують виключно для розвитку тваринництва - насамперед для забезпечення тваринництва кормами, відтворення поголів'я, придбання племінних ресурсів та здійснення ветеринарних заходів.

За використання дотації не за цільовим призначенням керівники сільськогосподарських підприємств несуть відповідальність згідно із законодавством.

9. Контроль за правильністю визначення сум податку на додану вартість та їх перерахуванням за платіжними дорученнями на небюджетні рахунки здійснюють органи державної податкової служби.

10. Переробні підприємства та сільськогосподарські товаровиробники ведуть бухгалтерський і податковий облік розрахунків з податку на додану вартість у порядку, встановленому законодавством.

11. Переробні підприємства подають до 5 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, управлінням агропромислового розвитку районних, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим звіт про рух коштів на небюджетних рахунках за формою, встановленою Мінагрополітики, Мінфіном, ДПА та Державним казначейством.

Переробні підприємства, зареєстровані у м. Києві, подають до 5 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про рух коштів на небюджетних рахунках Головному управлінню агропромислового розвитку Київської обласної держадміністрації.

Управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій узагальнюють до 8 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, зазначену інформацію в розрізі переробних підприємств і подають її головним управлінням агропромислового розвитку обласних держадміністрацій та Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим.

Головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим узагальнюють до 12 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, зазначену інформацію в розрізі переробних підприємств та подають Мінагрополітики.

Мінагрополітики узагальнює до 25 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, зазначену інформацію в розрізі регіонів та подає Мінфіну і ДПА.

12. Контроль за використанням коштів податку на додану вартість здійснюють управління агропромислового розвитку районних, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, відповідні органи державної податкової служби і фінансові органи разом із споживчими товариствами.

 

_________________________
     (найменування підприємства) 

 

ПОГОДЖЕНО
___________________________________
(управління агропромислового розвитку районних, головні управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та споживчі товариства) 

  

МП 

  

___________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

  

___ ____________ 200_ р. 

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК
надходження і використання коштів з податку на додану вартість, нарахованого на вартість поставлених молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів
у _____ році

1. Обсяги продукції, яку поставляють сільськогосподарські товаровиробники за договірними цінами згідно з укладеними договорами:

а) кількість, тонн ______________________________________________________________________

б) ціна без урахування податку на додану вартість, гривень за тонну ___________________________
_____________________________________________________________________________________

в) вартість без урахування податку на додану вартість, тис. гривень
_____________________________________________________________________________________

2. Виручка від реалізації готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі, без урахування податку на додану вартість, тис. гривень* ____________________________________________________________________________

3. Податок на додану вартість поставленої готової продукції (рядок 2 х 20 відсотків: 100), тис. гривень _____________________________________________________________________________  

4. Податок на додану вартість на молоко та м'ясо в живій вазі, допоміжні матеріали, енергоносії та інше, тис. гривень ____________________________________________________________________

5. Податок на додану вартість, який підлягає перерахуванню на небюджетний рахунок:

а) всього (рядок 3 - рядок 4), тис. гривень ________________________________________________

б) у відсотках до податку на додану вартість поставленої готової продукції (рядок 5а : рядок 3 х 100) _____________________________________________________________________________________

6. Розмір дотації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі (рядок 5а : рядок 1в х 100), копійок на 1 гривню _____________________________________________________________________________________

7. Авансована виплата дотацій сільськогосподарським товаровиробникам разом з оплатою за молоко та м'ясо в живій вазі, тис. гривень ________________________________________________ 

 

Директор 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Начальник
планово-економічного
відділу 

 
 
____________
(підпис) 

 
 
____________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

МП 

___ ____________ 200_ р.  

____________
* За окремими розрахунками.

 

РОЗРАХУНОК
сум дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені переробним підприємствам
___________________________________________
(молоко, м'ясо в живій вазі)
за __________________

Поряд-
ковий номер 

Сільсько-
господарський товаро-
виробник, що поставляє молоко та м'ясо в живій вазі 

Закуплено за приймальними квитанціями 

Надійшло податку на додану вартість для виплати дотацій на небюджетний рахунок, гривень 

Донараховано дотацій 

Перерахування,
гривень 

кількість сировини, кілограмів (центнерів) 

вартість сировини без урахування податку на додану вартість, гривень 

нараховано дотацій авансом 

копійок на 1 гривню вартості сировини без урахування податку на додану вартість (графа 7 - графа 5) : графу 4) 

загальна сума (графа 8 (разом) х графу 4), гривень 

фактично пере-
раховано 

підлягає перерахуванню сільсько-
господарському товаро-
виробнику різниця (графа 7 - графа 10) 

загальна сума, гривень 

копійок на 1 гривню вартості сировини без урахування податку на додану вартість 

10 

11 

  

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. N 271 "Про Порядок акумуляції та використання коштів, які нараховуються сільськогосподарськими товаровиробниками - платниками податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 9, ст. 328).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. N 805 "Про Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 19, ст. 839).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 374 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. N 271" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 745).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 488 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. N 271 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. N 233" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 805).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 715 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 р. N 805" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1096).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 573 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. N 271 і від 12 травня 1999 р. N 805" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 766).

7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1788 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2505).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 254 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 587).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2007 р. N 596 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. N 271 і від 12 травня 1999 р. N 805" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 24, ст. 993).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 122 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1999 р. N 271 і від 12 травня 1999 р. N 805" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 17, ст. 456).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. N 300 "Про доповнення пункту 2 Порядку нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 27, ст. 848).

____________

Опрос