Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы ввоза на таможенную территорию Украины промышленными предприятиями товаров с целью создания новых производств с внедрением энергосберегающих технологий

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Порядок от 18.03.2009 № 284
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 березня 2009 р. N 284

Київ

Питання ввезення на митну територію України промисловими підприємствами товарів з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 червня 2009 року N 701

Постанову скасовано
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 вересня 2009 року N 1031)

Відповідно до пункту "ю" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та підпункту 5.18.3 пункту 5.18 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ввезення промисловими підприємствами на митну територію України товарів з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій;

Положення про Міжвідомчу комісію з питань формування переліку промислових підприємств та товарів, що ввозяться ними на митну територію України з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій.

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 701)

2. Міністерству промислової політики подати у триденний строк Кабінетові Міністрів України проект акта про затвердження складу Міжвідомчої комісії з питань формування переліку промислових підприємств та товарів, що ввозяться ними на митну територію України з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 701)

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
ввезення промисловими підприємствами на митну територію України товарів з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій

1. Цей Порядок визначає механізм ввезення промисловим підприємством на митну територію України товарів як основних фондів, матеріалів, обладнання, устатковання та комплектувальних виробів, крім підакцизних товарів, з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів як внесків до статутного фонду підприємства (далі - товари).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, використовуються у такому значенні:

впровадження енергозберігаючих технологій - діяльність, спрямована на впровадження у виробництво методів або засобів, що забезпечують раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів порівняно з іншими варіантами використання або виробництва продукції однакового споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними показниками;

створення нового виробництва - діяльність, пов'язана з виробництвом нового виду продукції, модифікацією продукції та/або збільшенням обсягу виробництва продукції шляхом введення в експлуатацію на промисловому підприємстві нових виробничих потужностей;

(абзац другий пункту 2 замінено двома абзацами згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 701,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

промислове підприємство - статутний суб'єкт господарювання, який планує створити нове виробництво із впровадженням енергозберігаючих технологій з метою реалізації продукції, товарів і послуг та одержання прибутку.

3. Ввезення промисловим підприємством на митну територію України товарів здійснюється в установленому законодавством порядку та на підставі переліку промислових підприємств та товарів, що ввозяться ними на митну територію України з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій (далі - перелік).

4. З метою підготовки проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку утворюється Міжвідомча комісія з питань формування переліку промислових підприємств та товарів, що ввозяться ними на митну територію України з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій (далі - Комісія).

5. Для включення до переліку промислове підприємство подає на розгляд Комісії такі документи:

1) засвідчені в установленому порядку копії:

установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

документів про наявність у підприємства власних або орендованих виробничих приміщень, обладнання, земельної ділянки, призначеної для розміщення об'єктів нового виробництва;

зовнішньоекономічного контракту (договору) на постачання товару чи рішення вищого органу управління або керівника підприємства про ввезення товарів як внесків до статутного фонду підприємства або іншого документа, який є підставою для ввезення товарів на митну територію України;

2) заява про включення до переліку товарів як основних фондів, матеріалів, обладнання, устатковання та комплектувальних виробів, що плануються до ввезення з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій, із зазначенням найменування товару, коду товару згідно з УКТЗЕД (у разі, коли планують до ввезення комплектні об'єкти, із зазначенням найменування такого об'єкта та його коду згідно з УКТЗЕД), кількості та вартості товару;

3) висновок НАЕР щодо визнання проекту ефективним в частині впровадження енергозберігаючих технологій, виданий на підставі висновку державної експертизи з енергозбереження.

Для отримання висновку НАЕР підприємство подає до Агентства документи відповідно до встановленого порядку погодження НАЕР інноваційних та інвестиційних проектів.

Для отримання висновку державної експертизи з енергозбереження підприємство подає до Державної інспекції з енергозбереження разом з документами, передбаченими порядком проведення такої експертизи, затверджені норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на створення нового виробництва;

(підпункт 3 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 701)

4) інформація про прогнозний прибуток підприємства (із зазначенням обов'язкових платежів до державного бюджету) та строки перерахування до державного бюджету суми податків, що відшкодують втрати бюджету від звільнення операції з ввезення товарів від оподаткування, підписана керівником підприємства;

5) техніко-економічне обґрунтування та/або бізнес-план та проект створення нового виробництва із впровадженням енергозберігаючих технологій;

(підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 701)

6) висновок щодо обґрунтованості заявленої вартості товару, наданий спеціалізованою державною експертною установою.

6. Комісія може відмовити промисловому підприємству у включенні до переліку в разі порушення ним вимог щодо подання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, або у разі порушення таким підприємством законодавства у сфері енергозбереження.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 701)

Подані документи не повертаються підприємству.

7. Промислове підприємство, що ввезло товари згідно із затвердженим в установленому порядку переліком, подає щомісяця до 5 числа наступного періоду до митного органу, який здійснив оформлення товару, звіт про використання товару за призначенням у двох примірниках, один з яких з відміткою про прийняття товару надсилається митним органом щомісяця до 13 числа наступного періоду податковому органові за місцем реєстрації підприємства. Форма звіту розробляється та затверджується Держмитслужбою за погодженням з ДПА.

8. Відчуження ввезених промисловим підприємством на митну територію України товарів третім особам, крім відчуження у складі введеного в експлуатацію цілісного майнового комплексу з виробництва продукції, заявленої на момент включення товару до переліку, вважається використанням товарів не за призначенням.

У разі відчуження товарів у складі такого комплексу до завершення періоду, протягом якого подається звіт про використання товару за призначенням, підприємство подає митному органові, який здійснив оформлення товару, та податковому органові за місцем реєстрації підприємства інформацію про нового власника цілісного майнового комплексу для подання зазначеним власником в установленому порядку даного звіту.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 701)

81. Державна інспекція з енергозбереження передбачає у щорічних планах роботи перевірки дотримання підприємствами затверджених норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

(Порядок доповнено пунктом 81 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 701)

9. Податковий орган за місцем реєстрації підприємства здійснює в установленому порядку контроль за використанням товарів, ввезених на митну територію України з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій, за призначенням.

У разі виявлення факту використання такого товару не за призначенням та невідповідності заявленому рівню енергоефективності проекту або несвоєчасної реалізації проекту податковий орган за місцем реєстрації підприємства вживає в установленому порядку заходів до стягнення несплачених сум податку на додану вартість в порядку та розмірах, передбачених абзацом другим підпункту 5.18.3 пункту 5.18 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість", та надсилає митному органові, що здійснив оформлення товару, відповідну інформацію для стягнення несплачених сум ввізного мита в порядку та розмірах, передбачених законодавством.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 701)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань формування переліку промислових підприємств та товарів, що ввозяться ними на митну територію України з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій

1. Міжвідомча комісія з питань формування переліку промислових підприємств та товарів, що ввозяться ними на митну територію України з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій (далі - Комісія), є постійно діючим дорадчим органом, утвореним з метою розгляду звернень промислових підприємств про включення їх та товарів, що ввозяться ними на митну територію України, у тому числі ввозяться як внески до статутних фондів таких підприємств, до відповідного переліку.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) формування переліку промислових підприємств та товарів, що ввозяться ними на митну територію України з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій (далі - перелік);

2) сприяння подальшому розвитку інвестиційного середовища шляхом створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій;

3) запобігання зловживанням під час ввезення на митну територію України товарів як основних фондів, матеріалів, обладнання, устатковання та комплектувальних виробів для створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій без сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань формує та подає до Мінпромполітики перелік для внесення його в установленому порядку Кабінетові Міністрів України.

5. Комісія має право:

1) отримувати від промислових підприємств в установленому порядку документи, інформацію про діяльність таких підприємств, інші відомості, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати у разі потреби фахівців органів виконавчої влади, промислових підприємств, виробничих об'єднань, асоціацій, провідних наукових та експертних установ (за погодження з їх керівниками);

3) організовувати та проводити наради з питань, що належать до її компетенції.

6. Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Голова Комісії:

1) вносить у разі потреби зміни до персонального складу Комісії;

2) організовує роботу Комісії;

3) скликає та проводить засідання Комісії;

4) підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує один із заступників голови Комісії.

8. Секретар Комісії, який призначається головою Комісії із складу працівників центрального апарату Мінпромполітики:

1) готує матеріали до засідання Комісії, інші документи, пов'язані з роботою Комісії;

2) інформує членів Комісії про порядок денний засідань Комісії, кількість та зміст звернень промислових підприємств про включення їх та товарів, що ввозяться ними на митну територію України, до переліку, час та місце проведення засідань Комісії;

3) веде протокол засідання Комісії.

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у міру надходження звернень промислових підприємств про включення їх та товарів, що ввозяться ними на митну територію України, до переліку, але не рідше ніж один раз на місяць.

10. Комісія працює згідно з регламентом роботи, який затверджує її голова.

11. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

12. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії.

13. На підставі рішення Комісії промислове підприємство та товар, що ввозиться ним на митну територію України, включаються до переліку.

14. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи Комісії здійснюється Мінпромполітики.

____________

Опрос