Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аренды жилья с выкупом

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.03.2009 № 274
редакция действует с 01.02.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2009 р. N 274

Київ

Про затвердження Порядку оренди житла з викупом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2011 року N 1390
,
 від 22 січня 2014 року N 27

Відповідно до статті 5 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок оренди житла з викупом, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади у тримісячний строк:

подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;

привести власні акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
оренди житла з викупом

1. Оренда житла з викупом є особливим видом найму (оренди) житла. Відносини оренди житла з викупом (далі - оренда) встановлюються на підставі договору, до якого застосовуються положення статей 8101, 811, 813 - 820, 823, частини другої статті 825, статей 826 і 12321 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

2. За договором оренди одна сторона - підприємство-орендодавець (далі - орендодавець) передає другій стороні - фізичній особі - орендарю (далі - орендар) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови сплати орендних платежів у повному обсязі (викупу житла), житло переходить у власність орендаря.

Орендодавець здійснює розпорядження житлом до сплати орендарем орендних платежів у повному обсязі.

Орендар володіє і користується житлом, отриманим в оренду, а після сплати орендних платежів у повному обсязі набуває право власності на таке житло.

Реєстрація місця проживання орендаря за адресою об'єкта оренди здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

3. Об'єктом оренди може бути квартира або її частина, житловий будинок або його частина, що призначаються та придатні для постійного проживання в них.

4. Договір оренди укладається відповідно до статті 811 Цивільного кодексу України.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.01.2014 р. N 27)

5. У примірному договорі оренди, який затверджується Мінрегіоном, зазначаються:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

1) найменування сторін;

2) характеристики житла, що передається в оренду;

3) строк, на який укладається договір;

4) розмір, порядок формування, форма і строки внесення орендних платежів та умови їх перегляду;

5) підстави дострокового розірвання договору;

6) порядок повернення коштів у разі дострокового розірвання договору;

7) формування резерву непередбачених витрат, пов'язаних з обслуговуванням зобов'язань орендаря (далі - резерв);

8) зобов'язання сторін;

9) відповідальність сторін.

6. Орендні платежі складаються з платежів на викуп житла та винагороди (доходу) орендодавця.

Вартість житла, визначена у договорі оренди, складається з платежів на викуп житла та початкового внеску орендаря.

Винагорода (дохід) орендодавця визначається як процентна ставка від платежів на викуп житла, розмір якої встановлюється у договорі оренди.

Сплата орендних платежів у повному обсязі засвідчується актом, що є невід'ємною частиною договору.

Орендар має право достроково погасити платежі на викуп житла.

7. Порядок компенсації орендарем витрат орендодавця (страхові платежі, оформлення права власності на нерухоме майно, державна реєстрація обтяжень нерухомого майна, оплата нотаріальних послуг) визначається договором.

8. Резерв формується за рахунок орендаря.

Розмір резерву не може перевищувати 3 відсотки вартості житла.

Невикористані кошти резерву зараховуються як платежі орендаря на викуп житла.

9. Оплата спожитих житлово-комунальних послуг здійснюється орендарем. У разі виникнення заборгованості з оплати зазначених послуг орендодавець погашає її за рахунок коштів резерву.

10. Орендар зобов'язаний:

використовувати житло лише для проживання в ньому, забезпечувати збереження житла, підтримувати його в належному стані, дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572 (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 270; Офіційний вісник України, 2006 р., N 4, ст. 159; 2009 р., N 3, ст. 78).

Перепланування та реконструкція житла здійснюється лише за згодою орендодавця та відповідно до законодавства.

11. Договір оренди може бути розірваний відповідно до закону.

У разі розірвання зазначеного договору за рішенням суду повернення коштів здійснюється відповідно до рішення суду.

У разі розірвання договору за згодою сторін повернення коштів здійснюється відповідно до умов договору.

12. У разі розірвання договору оренди орендар та інші особи, які проживають разом з ним, підлягають виселенню з житла без надання їм іншого житлового приміщення.

13. У разі смерті орендаря всі права та обов'язки за договором оренди переходять до спадкоємця. Відмова спадкоємців від договору здійснюється у порядку, встановленому статтею 1273 Цивільного кодексу України.

____________

Опрос