Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О разъяснении особенностей применения отдельных норм Указа Президента Украины от 3 июля 1998 г. N 727 для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность за пределами Украины, в условиях мирового финансово-экономического кризиса

КМ Украины
Постановление КМ от 05.03.2009 № 236
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 березня 2009 р. N 236

Київ

Про роз'яснення особливостей застосування окремих норм Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727 для фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової фінансово-економічної кризи

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 квітня 2009 року N 454

Дію постанови зупинено
 Указом Президента України
 від 2 листопада 2009 року N 890/2009

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 березня 2010 року N 278)

Додатково див.
 конституційне подання Президента України
 від 2 листопада 2009 року
,
оголошення
("Офіційний вісник України", N 10, 22 лютого 2010 р.)
,
Ухвалу Конституційного Суду України
 від 31 березня 2010 року N 23-уп/2010
,
 ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 5 серпня 2010 року

З метою зменшення впливу наслідків світової фінансово-економічної кризи на рівень життя та соціального захисту фізичних осіб - підприємців, які є громадянами України, провадять підприємницьку діяльність за межами України без залучення до неї найманих працівників та членів сім'ї, в тому числі за договорами цивільно-правового характеру, та в яких дохід за календарний рік не перевищує 500 тис. гривень (далі - фізичні особи, які провадять підприємницьку діяльність за межами України), Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Роз'яснити, що фізичні особи, які провадять підприємницьку діяльність за межами України без трудових договорів, окремі норми Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28 червня 1999 р. N 746) застосовують на добровільних засадах в такому порядку:

(абзац перший постановляючої частини у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2009 р. N 454)

- відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" фізична особа, що має намір стати підприємцем і провадити підприємницьку діяльність за межами України і якій присвоєно ідентифікаційний номер, або уповноважена нею особа для проведення державної реєстрації повинна подати особисто або надіслати рекомендованим листом (з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем свого проживання в Україні такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору в розмірі 34 гривень за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (адреса органів реєстрації, форми реєстраційних карток, дані про рахунки, на які вноситься реєстраційний збір, розміщені на офіційній веб-сторінці Державного комітету з питань регулярної політики та підприємництва).

Реєстраційна картка заповнюється українською мовою машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис фізичної особи на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинен бути нотаріально засвідчений (відповідно до Закону України "Про нотаріат" справжність підпису на документах засвідчується нотаріусом, посадовими особами органів місцевого самоврядування або консульськими установами України).

Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем, повинна подати державному реєстратору виключно особисто:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються уповноваженою особою, вона повинна пред'явити свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження (довіреність з підписом фізичної особи, який засвідчується нотаріально або консульською установою України).

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, подані для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, якщо:

реєстраційна картка, подана (надіслана рекомендованим листом) державному реєстратору, не заповнена державною мовою;

реєстраційна картка не заповнена машинодруком або від руки друкованими літерами та якщо на реєстраційній картці (заяві, повідомленні), що надсилається державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника не засвідчений нотаріусом, посадовими особами органів місцевого самоврядування або консульськими установами України;

- фізичні особи, які провадять підприємницьку діяльність за межами України, мають право обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку (далі - свідоцтво).

Підставою для видачі свідоцтва є подання фізичною особою, яка провадить підприємницьку діяльність за межами України, або уповноваженою нею особою письмової заяви та платіжного документа (квитанція, копія платіжного доручення з відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) єдиного податку за період, що становить не менш як календарний місяць.

Заява подається зазначеною фізичною особою особисто чи надсилається поштою до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації не пізніш як за 15 днів до початку місяця, з якого вона обирає спосіб оподаткування за єдиним податком, за умови сплати фізичною особою - підприємцем усіх установлених податків, зборів (обов'язкових платежів) за попередній календарний рік.

Свідоцтво видається на зазначений в заяві строк в межах календарного року.

Орган державної податкової служби за місцем державної реєстрації фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність за межами України, за наявності платіжного документа про сплату єдиного податку зобов'язаний протягом 10 робочих днів після надходження заяви безоплатно видати свідоцтво або надати мотивовану відмову в його видачі.

Якщо після закінчення календарного року фізична особа продовжує сплачувати єдиний податок, свідоцтво на наступний рік видається без подання заяви.

У разі несплати єдиного податку в установлений строк фізична особа, яка провадить підприємницьку діяльність за межами України, втрачає право на оподаткування шляхом сплати єдиного податку.

Рекомендувати місцевим радам встановлювати ставку єдиного податку для фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України, за календарний місяць у максимальному розмірі (200 гривень).

Платники єдиного податку можуть здійснювати доплату до розмірів рекомендованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що встановлюються щороку Кабінетом Міністрів України до 1 січня.

У 2009 році розміри рекомендованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за кожен місяць становлять: базовий - 845 гривень, підвищений - 1690, максимальний - 3530 гривень.

Про розмір обраного рекомендованого внеску платник єдиного податку зазначає у заяві про сплату єдиного податку.

Єдиний податок сплачується щомісяця авансовим внеском не пізніше 20 числа місяця, що настає за періодом, в якому здійснювалася попередня сплата податку, на окремий рахунок у відділенні Державного казначейства.

Фізична особа, яка провадить підприємницьку діяльність за межами України, за власним бажанням може сплачувати єдиний податок за весь період дії свідоцтва, але в межах календарного року.

Кошти, що надійшли від сплати єдиного податку фізичними особами, які провадять підприємницьку діяльність за межами України, наступного дня перераховуються органами Державного казначейства:

до місцевих бюджетів за місцем державної реєстрації платника єдиного податку - 43 відсотки;

до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;

до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - 4 відсотки;

до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 11 відсотків.

З метою зарахування періоду роботи за кордоном у повному обсязі до страхового стажу фізична особа, яка провадить підприємницьку діяльність за межами України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. N 366 повинна сплачувати починаючи з 1 травня 2009 р. страхові внески, що без урахування частини єдиного податку, перерахованої до Пенсійного фонду України, становить у 2009 році 128 гривень за місяць.

(абзаци двадцять сьомий - тридцятий замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2009 р. N 454,
у зв'язку з цим абзаци тридцять перший - тридцять сьомий
 вважати відповідно абзацами тридцять п'ятим - сорок першим)

Фізична особа, яка провадить підприємницьку діяльність за межами України та сплачує єдиний податок, є особою, застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства.

Облік сплаченої частини єдиного податку, що спрямовується до Пенсійного фонду України, та доплати до розмірів рекомендованих страхових внесків, їх використання та внесення відомостей до системи персоніфікованого обліку здійснюються у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України.

Обмін інформацією про фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України та сплачують єдиний податок і доплату до розмірів рекомендованих страхових внесків, між Державною податковою адміністрацією та Пенсійним фондом здійснюється на центральному рівні в порядку, що визначається окремими протоколами обміну.

Доходи фізичної особи, яка провадить підприємницьку діяльність за межами України, що обкладаються єдиним податком, в сумі до 500 тис. гривень не включаються до складу її загального річного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку її загальних податкових зобов'язань.

У разі коли сума доходу за календарний рік перевищує 500 тис. гривень, сума перевищення оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 7.1 статті 7 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", яка становить 15 відсотків, у порядку, передбаченому розділом IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", який діє у частині оподаткування доходів фізичних осіб від провадження підприємницької діяльності.

Фізична особа, яка провадить підприємницьку діяльність за межами України, звільняється від подання звітності.

Форма заяви про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, затверджена наказом Державної податкової адміністрації від 29 жовтня 1999 р. N 599, та інформація про окремий рахунок відділень Державного казначейства про розміри рекомендованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, форма заяви про здійснення доплати до розмірів рекомендованих внесків та інша інформація розміщується на офіційних веб-сторінках Державної податкової адміністрації та Пенсійного фонду України.

2. Громадяни, які отримують доходи за межами України та сплачують податки відповідно до законів країни, у якій провадять підприємницьку діяльність, підпадають під дію конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

(постанову доповнено пунктом 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2009 р. N 454)

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

 

Інд. 25

Опрос