Идет загрузка документа (782 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития гражданской защиты на 2009 - 2013 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 25.02.2009 № 156
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 лютого 2009 р. N 156

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 жовтня 2009 року N 1245
,
 від 22 червня 2011 року N 677

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2012 року N 1028)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки, що додається.

2. Міністерству надзвичайних ситуацій, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади здійснювати фінансування завдань і заходів, визначених Програмою, що затверджена цією постановою, у межах призначень, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. N 677)

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити регіональні програми і плани заходів із забезпечення цивільного захисту.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки

Загальна частина

У сфері цивільного захисту передбачено, згідно із законодавством, одночасне функціонування системи Цивільної оборони України, єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а також єдиної системи цивільного захисту, створення якої не завершено.

Проте функціональні підсистеми єдиної системи цивільного захисту не сформовано і не підготовлено до виконання покладених на них завдань. Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам. Понад 80 відсотків одиниць техніки, якою оснащені підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС, експлуатуються більш як 20 - 30 років. Наявність сучасних видів техніки та засобів оперативного реагування становить лише 3 відсотки, а індивідуального спорядження та засобів захисту - 20 відсотків потреби.

Щороку збільшується кількість пожеж та загиблих людей. Протягом 2008 року зареєстровано близько 47 тис. пожеж, збитки від яких становлять майже 432 млн. гривень.

Не організовано належним чином роботу із забезпечення пожежної безпеки в сільській місцевості, де щороку виникає майже третина кількості усіх пожеж, а гасіння їх значно ускладнюється через затримку з прибуттям до місця пожежі державних пожежно-рятувальних підрозділів.

На сьогодні у державі функціонує 883 підрозділи місцевої пожежної охорони (за нормативною потребою - 3171), на балансі яких перебуває 1033 одиниці пожежної техніки, що вичерпала свій ресурс.

До зниження рівня безпеки населення призводить збільшення кількості:

геологічних процесів, зокрема зсувних, на території майже 200 міст і селищ міського типу та майже 1 тис. сільських населених пунктів;

гідрогеологічних явищ, зокрема підтоплень, у зоні впливу яких перебуває більш як 1 тис. населених пунктів;

гідрометеорологічних явищ - урагани, смерчі, буревії, сильні опади, град, обледеніння, спека, посуха, що спостерігаються в усіх регіонах.

На даний час функціонує 16735 потенційно небезпечних підприємств та інших об'єктів, аварії на 955 з них можуть призвести до виникнення надзвичайної ситуації державного та регіонального рівня. Відсутня надійна система оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації. Не створено систему екстреної допомоги населенню, зокрема державну диспетчерську службу за єдиним телефонним номером "112" (далі - система-112), необхідну насамперед у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У 2000 - 2008 роках проблеми у сфері цивільного захисту розв'язувалися у межах 13 державних та регіональних програм соціально-економічного розвитку, більшість з яких не виконано у повному обсязі через обмеженість фінансування.

Мета Програми

Метою Програми є створення єдиної системи цивільного захисту та ефективних сил цивільного захисту для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язати проблему можливо за двома варіантами, які передбачають:

перший - створення єдиної системи цивільного захисту із збереженням єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Розв'язання проблеми за першим варіантом може призвести до дублювання повноважень і функцій органів виконавчої влади усіх рівнів у сфері цивільного захисту, створення паралельних функціональних і територіальних підсистем, утворення додаткових сил цивільного захисту, призначених для вирішення завдань із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

У разі реалізації зазначеного варіанта підвищення ефективності здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій не буде досягнуто;

другий, оптимальний - створення єдиної системи цивільного захисту на основі системи Цивільної оборони України та єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Розв'язання проблеми за другим варіантом сприятиме:

створенню:

- єдиної системи управління процесами цивільного захисту з виключенням дублювання управлінських функцій на регіональному рівні;

- ефективних сил цивільного захисту;

- сучасних центрів управління під час надзвичайних ситуацій;

- локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів у разі виникнення аварії;

відновленню діяльності підрозділів місцевої пожежної охорони і добровільних протипожежних формувань;

забезпеченню матеріально-технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту енергоефективним обладнанням;

формуванню єдиного державного реєстру сил та засобів цивільного захисту;

удосконаленню системи підготовки високопрофесійних фахівців з питань цивільного захисту.

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2009 - 2010 роки) передбачається:

удосконалити:

- нормативно-правову базу, спрямовану на створення єдиної системи цивільного захисту;

- систему управління процесами цивільного захисту та структури сил цивільного захисту, зокрема шляхом утворення сил швидкого реагування;

- механізм взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у процесі здійснення заходів цивільного захисту;

- структуру та забезпечити належний рівень оснащеності спеціалізованих аварійно-відновлювальних формувань центральних органів виконавчої влади, об'єктів підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних служб (формувань) регіонального і місцевого підпорядкування, громадських організацій;

створити:

- єдину систему цивільного захисту;

- систему-112 у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- за територіально-виробничим принципом у регіонах і на підприємствах позаштатні (невоєнізовані) формування, спеціалізовані служби цивільного захисту;

визначити повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту;

відновити діяльність та доукомплектувати підрозділи МНС аварійно-рятувальною, інженерною та спеціальною пожежною технікою, засобами рятування, індивідуального спорядження та захисту, спеціальним обладнанням і приладами, граничні строки експлуатації яких закінчуються у 2009 році;

забезпечити утримання, збереження та розвиток фонду захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони);

відновити діяльність мінімально необхідної кількості підрозділів місцевої пожежної охорони та створити умови для формування добровільних протипожежних формувань;

здійснити заходи щодо забезпечення сучасними технічними засобами виконання робіт з проведення гідрометеорологічного спостереження;

розробити і виконати галузеві та регіональні програми, плани заходів, спрямовані на вирішення проблемних питань у сфері цивільного захисту;

виконати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з підвищення ефективності заходів цивільного захисту;

оптимізувати систему індикації біологічних патогенних агентів та санітарно-протиепідемічного забезпечення населення у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

розробити та виконати державні програми забезпечення медичних закладів автомобілями швидкої медичної допомоги, насамперед тих, що обслуговують сільське населення, та матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних служб (формувань) та служб і сил цивільного захисту центральних органів виконавчої влади, регіонів (міст і районів), об'єктів підвищеної небезпеки;

упровадити ефективний організаційно-фінансовий механізм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від їх наслідків.

На другому етапі (2011 - 2013 роки) передбачається:

удосконалити:

- єдину систему цивільного захисту;

- мережу навчально-методичних центрів комплексної підготовки і перепідготовки фахівців з питань цивільного захисту (з урахуванням відповідної спеціалізації);

створити:

- у складі МНС сучасні центри управління під час надзвичайних ситуацій;

- сили цивільного захисту швидкого реагування та систему-112;

- локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки і локальні системи оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів у разі виникнення аварії;

- систему моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям, постійно діючі центральні, регіональні та місцеві координуючі органи;

- банк даних про потенційну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій транскордонного характеру;

- спеціальний підрозділ у складі МНС для проведення державної експертизи проектів рішень з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;

- авіаційні підрозділи, оснащені медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги і транспортування хворих та постраждалих до лікувальних закладів;

- електронну базу даних, навчально-методичні та інші матеріали для організації дистанційного навчання та консультування з питань цивільного захисту;

здійснити матеріально-технічне забезпечення Державної служби медицини катастроф і Держсанепідемслужби;

завершити роботу з оновлення в підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС аварійно-рятувальної, інженерної та спеціальної пожежної техніки, засобів рятування, індивідуального спорядження та захисту, спеціального обладнання та приладів, граничні строки експлуатації яких закінчуються в 2012 році; створити резерв зазначеної техніки та обладнання;

переоснастити та дооснастити:

- авіаційні підрозділи МНС сучасною технікою багатоцільового призначення для здійснення заходів цивільного захисту з урахуванням вимог міжнародних стандартів;

- Державну спеціалізовану аварійно-рятувальну службу на водних об'єктах сучасною спеціальною технікою та обладнанням;

- Державну спеціалізовану аварійно-рятувальну службу пошуку та рятування туристів сучасним спеціальним альпіністським і аварійно-рятувальним обладнанням, засобами пересування, малої механізації та зв'язку;

- Державну спеціальну (воєнізовану) гірничорятувальну (аварійно-рятувальну) службу сучасною автомобільною та інженерною технікою, спеціальним хімічним та пожежним обладнанням;

- державне підприємство "Мобільний рятувальний центр МНС" інженерною технікою, засобами малої механізації та зв'язку, радіаційного і хімічного захисту, спеціальними приладами та обладнанням, робототехнікою, автотранспортними засобами і засобами життєзабезпечення постраждалих;

- мобільний госпіталь МНС сучасною медичною технікою та обладнанням;

- гідрометеорологічну службу, зокрема мережі метеорологічного, авіаметеорологічного, аерологічного, гідрологічного (річкового і морського) спостереження, автоматизованими технічними комплексами, приладами та обладнанням;

- мережу метеорологічного радіолокаційного спостереження допплерівськими метеолокаторами та інші прогностичні центри Держгідромету сучасними програмно-апаратними засобами цифрового моделювання і прогнозування погоди і водного режиму;

відновити діяльність підрозділів місцевої пожежної охорони та утворити добровільні протипожежні формування;

організувати навчання за напрямами освітньої кваліфікації "Цивільний захист" і "Охорона праці".

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити оптимальну і ефективну єдину систему цивільного захисту;

забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту територій, об'єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту та системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям;

зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та досягти гарантований рівень захисту населення і територій від їх наслідків;

підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту;

зменшити кількість постраждалого населення та загиблих людей від надзвичайних ситуацій.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 10574,55 млн. гривень, з них за рахунок державного бюджету - 8138,85 млн., місцевих бюджетів - 1958,2 млн., інших джерел - 477,5 млн. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів, відповідальним за виконання окремих завдань і заходів Програми та в цілому за Програмою.

 

(У додатках 1 - 3 до Програми: слова "Мінпаливенерго", "Мінтрансзв'язку", "Мінпромполітики", "Держкомлісгосп" замінено відповідно словами "Міненерговугілля", "Мінінфраструктури", "Агентство держмайна", "Держлісагентство", а слова "Мінрегіонбуд" і "Мінжитлокомунгосп" замінено словом "Мінрегіон" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 677)

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 1156.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 156.

3. Державний замовник-координатор - МНС.

4. Керівник Програми - Міністр надзвичайних ситуацій.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. N 677)

5. Виконавці заходів Програми - МНС, МВС, МОЗ, Мінприроди, Міненерговугілля, Агентство держмайна, Мінінфраструктури, Мінрегіон, Держлісагентство, Держгірпромнагляд, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади освіти та наукові установи МНС, об'єкти підвищеної небезпеки.

6. Строк виконання: 2009 - 2013 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Державний бюджет 

8138,85 

1008,492 

1646,048 

1670,621 

1763,119 

2050,57 

Місцеві бюджети 

1958,2 

1,245 

1,445 

652,17 

651,97 

651,37 

Інші джерела 

477,5 

159 

159 

159,5 

  

  

Усього 

10574,55 

1168,737 

1806,493 

2482,291 

2415,089 

2701,94 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Розвиток єдиної системи цивільного захисту 

1. Забезпечення ефективності державного управління у сфері цивільного захисту 

  

  

  

  

  

  

  

розроблення: 

МНС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

кількість законопроектів 

  

  

  

  

проекту Кодексу цивільного захисту України

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

законопроектів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " - 

  

  

  

  

- про створення та використання оперативного фінансового резерву МНС  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- про збереження захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) 

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість нормативно-правових актів, відсотків 

100 

30 

30 

40 

  

  

нормативно-правових актів для здійснення заходів цивільного захисту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

створення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість функціональних підсистем 

12 

12 

  

  

  

  

функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту 

центральні органи виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

кількість територіальних підсистем 

27 

27 

  

  

  

  

територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту 

місцеві органи виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

кількість структурних підрозділів 

39 

  

39 

  

  

  

у центральних органах виконавчої влади структурних підрозділів з питань цивільного захисту 

центральні органи виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

2. Оптимізація сил цивільного захисту 

кількість реорганізованих загонів, відсотків 

100 

30 

30 

40 

  

  

удосконалення організаційно-штатної структури аварійно-рятувальних загонів МНС центрального підпорядкування  

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

утворення: 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість загонів, відсотків 

100 

30 

30 

40 

  

  

аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в регіонах 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

кількість підрозділів 

  

  

  

  

протипожежного авіаційного підрозділу МНС 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

кількість центрів 

11 

  

координаційних аварійно-рятувальних центрів Державної спеціальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах 

- " - 

  

14,3 

  

7,8 

2,6 

2,6 

1,3 

кількість підрозділів 

18 

  

мобільних рятувально-водолазних підрозділів 

- " - 

  

  

2,5 

2,5 

кількість центрів 

11 

  

територіальних центрів екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях 

МОЗ 

  

5,45 

  

1,3 

1,3 

1,55 

1,3 

- " - 

  

  

  

спеціальних регіональних центрів швидкого реагування у складі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

МНС 

  

14 

  

  

  

кількість підрозділів 

27 

  

  

на базі регіональних санітарно-
епідеміологічних станцій мобільних санітарно-
епідеміологічних підрозділів для здійснення оперативних санітарно-
протиепідемічних заходів у зв'язку з надзвичайними ситуаціями, їх матеріально-технічне оснащення 

МОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

42,75 

19,6 

5,9 

6,15 

5,1 

3. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації 

  

  

  

  

  

  

  

створення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість реєстрів 

  

  

  

  

єдиного державного реєстру сил та засобів цивільного захисту 

МНС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість центрів 

27 

  

  

регіональних центрів управління під час надзвичайних ситуацій 

МНС 

- " - 

108 

  

36 

36 

36 

  

- " -

  

  

  

  

центру управління під час надзвичайних ситуацій Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах 

- " - 

- " - 

0,58 

  

0,58 

  

  

  

- " -

  

  

  

  

у складі МНС Державного центру управління під час надзвичайних ситуацій 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

кількість пунктів 

27 

  

10 

  

пересувних пунктів управління територіальних органів управління МНС як підрозділів Державного центру управління під час надзвичайних ситуацій 

МНС 

державний бюджет 

54 

  

18 

20 

16 

  

- " - 

  

  

  

  

пересувного пункту управління МНС 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

кількість загонів 

  

  

мобільних авіаційних загонів у складі спеціальних регіональних центрів швидкого реагування 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість матеріальних резервів, відсотків 

100 

  

100 

  

  

  

матеріальних резервів для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків 

МНС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації 

державний та місцевий бюджети, інші джерела 

  

  

  

  

  

  

кількість планів, відсотків 

100 

50 

50 

  

  

  

розроблення та виконання разом із сусідніми державами планів з протидії надзвичайним ситуаціям транскордонного характеру 

МНС, місцеві органи виконавчої влади 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

174,58 

58,58 

56 

52 

  

4. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період 

кількість систем, відсотків 

100 

  

80 

20 

  

  

модернізація загальнодержавної, територіальних, спеціальних та об'єктових автоматизованих систем централізованого оповіщення 

МНС 

- " -

2,65 

  

2,58 

0,07 

  

  

кількість здійснених заходів, відсотків 

100 

30 

30 

40 

  

  

модернізація системи зв'язку цивільного захисту, в тому числі на пунктах управління центральних та місцевих органів виконавчої влади 

МНС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

- " - 

100 

  

50 

50 

  

  

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) 

МНС 

- " - 

33 

  

16,5 

16,5 

  

  

- " - 

100 

80 

налагодження випуску комплектувальних виробів інженерно-технічного обладнання 

Агентство держмайна 

- " - 

23,05 

0,05 

20 

кількість переліків 

  

  

  

  

внесення змін до переліку категорій населення, які підлягають забезпеченню засобами індивідуального захисту в мирний час та в особливий період, з урахуванням характеру ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій та особливостей ведення міжнародних воєнних конфліктів на сучасному етапі міжнародних відносин 

МНС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

кількість засобів індивідуального захисту, відсотків 

100 

24 

24 

24 

24 

накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних та небезпечних хімічних речовин для забезпечення непрацюючого населення 

МНС 

- " - 

630 

26 

151 

151 

151 

151 

кількість нормативних актів 

  

  

  

  

розроблення нормативного акта щодо удосконалення системи підготовки населення до дій під час надзвичайних ситуацій 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

688,7 

26,05 

171,08 

168,57 

152 

171 

5. Оптимізація системи охорони здоров'я та підвищення рівня медичного забезпечення працівників у сфері цивільного захисту 

кількість здійснених заходів, відсотків 

100 

  

40 

40 

14 

утворення центрального лікувального закладу МНС і оснащення його медичним обладнанням 

- " - 

- " - 

27,1 

  

0,1 

10 

10 

кількість автономних джерел електропостачання 

114 

  

28 

29 

28 

29 

придбання та встановлення автономних джерел електропостачання для лікувальних закладів 

МОЗ 

- " - 

11,4 

  

2,85 

2,85 

2,85 

2,85 

Разом за завданням 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

38,5 

  

2,95 

12,85 

12,85 

9,85 

6. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з питань цивільного захисту 

кількість навчально-
методичних центрів 

24 

  

  

удосконалення навчально-матеріальної бази навчально-методичних центрів з підготовки фахівців з питань цивільного захисту 

МНС 

- " - 

4,8 

  

1,6 

1,6 

1,6 

  

кількість здійснених заходів, відсотків 

100 

  

40 

20 

20 

20 

упровадження сучасних підходів до організації навчального процесу 

- " - 

- " - 

0,5 

  

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

- " - 

100 

  

50 

50 

  

  

створення електронних навчально-методичних та інших матеріалів і посібників 

- " - 

- " - 

0,08 

  

0,04 

0,04 

  

  

- " - 

100 

  

100 

  

  

  

організація навчання за напрямами освітньої кваліфікації "Цивільний захист" і "Охорона праці" 

МОН, МНС 

  

  

  

  

  

  

  

кількість науково-дослідних установ 

  

  

  

удосконалення матеріально-технічної бази науково-дослідних установ МНС 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

кількість паспортів 

28 

  

13 

розроблення електронних (картографічних) паспортів потенційно небезпечних об'єктів і територій (державного та регіонального рівня) 

- " - 

- " - 

11,6 

  

2,8 

1,2 

5,6 

кількість посібників та відеофільмів 

25 

  

10 

підготовка і видання науково-методичних посібників та створення відеофільмів 

- " - 

- " - 

5,85 

  

2,34 

1,17 

1,17 

1,17 

кількість стандартів 

87 

16 

20 

20 

21 

10 

розроблення та затвердження державних стандартів у сфері цивільного захисту 

- " - 

- " -

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

32,33 

  

14,48 

6,91 

4,07 

6,87 

Разом за розділом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

973,36 

40,05 

263,19 

250,23 

227,07 

192,82 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

7. Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

  

  

  

  

  

  

  

створення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість систем 

  

  

  

  

системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям 

МНС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації 

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

955 

318 

318 

319 

  

  

локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у 
зонах можливого ураження та персоналу зазначених об'єктів у разі виникнення аварій 

об'єкти підвищеної небезпеки 

інші джерела 

477,5 

159 

159 

159,5 

  

  

кількість систем, відсотків 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

системи комплексного екологічного моніторингу регіону видобування та первинної переробки уранової сировини 

Мінприроди 

державний бюджет 

13,3 

2,66 

2,66 

2,66 

2,66 

2,66 

кількість зон, відсотків 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

зон небезпечного деформаційного впливу об'єктів гірничого виробництва на прилеглі території, будівлі і споруди 

Держгірпромнагляд 

- " - 

0,16 

0,032 

0,032 

0,032 

0,032 

0,032 

кількість здійснених заходів, відсотків 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

проведення робіт з попередження природних та техногенних явищ і процесів у Керченській протоці 

Мінприроди 

- " - 

0,6 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

0,12 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

прогнозування катастрофічних явищ і процесів на межі суша-море, проведення аналізу їх впливу на екологічний стан рекреаційного потенціалу, зокрема в акваторії Азово-Чорноморського басейну 

- " - 

- " - 

0,3 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

забезпечення режимної, безперервної роботи сейсмічних станцій 

Національна академія наук 

- " - 

9,3 

1,86 

1,86 

1,86 

1,86 

1,86 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

розширення мережі сейсмічних та геофізичних станцій та їх переоснащення 

- " - 

- " - 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

утворення сейсмічних станцій у південних та південно-східних областях та регіональних центрів збирання і оброблення даних у мм. Дніпропетровську та Одесі 

- " - 

- " - 

кількість здійснених заходів, відсотків 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

складення геолого-геофізичної основи нової уточненої карти загального сейсмічного районування території України 

Національна академія наук 

державний бюджет 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

складення карт загального сейсмічного районування території України з визначенням даних, необхідних для проведення розрахунків сейсмічної стійкості будівель і споруд 

- " - 

- " - 

1,4 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

розроблення проектів нормативно-правових актів щодо сейсмічного мікрорайонування територій, на яких розташовані населені пункти та експериментальні майданчики, важливі та екологічно небезпечні будівлі та споруди 

Мінрегіон 

- " - 

  

  

  

  

  

  

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

проведення сейсмічного мікрорайонування територій, на яких розташовані населені пункти, будівельні майданчики, важливі і потенційно небезпечні об'єкти 

- " - 

- " - 

18,35 

3,67 

3,67 

3,67 

3,67 

3,67 

кількість здійснених заходів, відсотків 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

організація та проведення інженерно-
сейсмометричних спостережень на типових і експериментальних будинках (спорудах) з метою встановлення рівня їх сейсмічної стійкості, здійснення контролю за їх конструктивними елементами під час сильних землетрусів та інших загрозливих природних явищ 

Мінрегіон 

державний бюджет 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

- " - 

100 

  

40 

20 

20 

20 

розроблення прогнозно-моделювальних комплексів за основними видами надзвичайних ситуацій 

МНС 

- " - 

0,5 

  

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

проведення паспортизації потенційно небезпечних об'єктів та ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів 

МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади, потенційно небезпечні об'єкти 

- " - 

  

  

  

  

  

  

- " - 

100 

  

  

20 

30 

50 

розроблення документів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на потенційно небезпечних об'єктах 

місцеві органи виконавчої влади, потенційно небезпечні об'єкти 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

створення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

100 

50 

50 

  

  

  

банку даних про потенційні загрози виникнення надзвичайних ситуацій транскордонного характеру 

МНС 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість систем 

  

  

  

  

автоматизованої системи контролю за рівнем радіаційного та хімічного забруднення 

Мінприроди 

державний бюджет 

1,23 

0,73 

0,5 

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

системи запобігання надзвичайним ситуаціям 

Львівська облдержадміністрація, МНС 

місцевий бюджет 

0,7 

0,9 

0,8 

0,6 

  

кількість підрозділів 

28 

28 

  

  

  

  

спеціальних підрозділів для проведення державної експертизи проектів рішень з питань цивільного захисту 

МНС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

розроблення: 

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість методичних рекомендацій 

  

  

  

  

методичних рекомендацій щодо практичної реалізації проектними та будівельними організаціями нових Державних будівельних норм (ДБН В.1.1-12-2006) 

Мінрегіон 

  

  

  

  

  

  

  

кількість методик 

  

  

  

  

методики проведення оцінки ризиків об'єктів підвищеної небезпеки 

МНС 

  

  

  

  

  

  

  

кількість державних стандартів 

  

  

  

  

державних стандартів "Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення. Терміни та визначення" 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

державних стандартів "Потенційно небезпечні об'єкти. Терміни та визначення" 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

кількість положень

  

  

  

  

положення про проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на потенційно небезпечних об'єктах 

МНС 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

543,64 

172,712 

172,882 

172,682 

12,982 

12,382 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

63,14 

13,012 

12,982 

12,382 

12,382 

12,382 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

0,7 

0,9 

0,8 

0,6 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

477,5 

159 

159 

159,5 

  

  

Створення системи екстреної допомоги населенню 

8. Технічне переоснащення оперативно-
диспетчерських служб 

кількість здійснених заходів, відсотків 

100 

25 

25 

25 

25 

  

створення та введення в експлуатацію програмно-технічних комплексів і технічне переоснащення комплексів оперативно-
диспетчерських служб за номерами "102", "103" і "104" 

МВС, 
МОЗ, 
Міненерговугілля
Мінрегіон 

державний бюджет 

211,77 

59,19 

56,61 

51,51 

44,46 

  

  

211,77 

59,19 

56,61 

51,51 

44,46 

  

  

141,18 

39,46 

37,74 

34,34 

29,64 

  

  

141,18 

39,46 

37,74 

34,34 

29,64 

  

- " - 

100 

60 

15 

15 

10 

  

розроблення технічного проекту типового прикладного програмного забезпечення програмно-технічних комплексів оперативно-
диспетчерських служб за номерами "102", "103" і "104"; закупівля ліцензійного програмного забезпечення 

МВС, 
МОЗ, 
Міненерговугілля
Мінрегіон 

- " - 

6,261 

3,54 

1,02 

0,63 

1,071 

  

  

6,261 

3,54 

1,02 

0,63 

1,071 

  

  

3,8 

2,36 

0,68 

0,42 

0,34 

  

  

3,8 

2,36 

0,68 

0,42 

0,34 

  

кількість здійснених заходів, відсотків 
  
  
  

100 

60 

15 

15 

10 

  

створення волоконнооптичних ліній для підключення програмно-технічних комплексів оперативно-диспетчерських служб за номерами "102", "103" і "104" до спеціальних вузлів екстрених та довідкових служб ВАТ "Укртелеком" 

МВС, 
МОЗ, 
Міненерговугілля
Мінрегіон 

державний бюджет 

10,119 

3,69 

1,92 

3,519 

0,99 

  

  

10,119 

3,69 

1,92 

3,519 

0,99 

  

  

5,78 

2,46 

1,28 

1,38 

0,66 

  

  

5,78 

2,46 

1,28 

1,38 

0,66 

  

Разом за завданням 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

757,82 

221,4 

198,5 

183,598 

154,322 

  

Технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту 

9. Технічне переоснащення підрозділів оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту 

одиниць 

  

  

  

  

  

  

1) закупівля автомобільної техніки: 

МНС 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

130 

14 

17 

18 

37 

44 

легкових оперативних автомобілів 

  

  

9,1 

1,02 

1,182 

1,213 

2,62 

3,065 

  

575 

31 

119 

130 

141 

154 

вантажних автомобілів, самоскидів і тягачів 

  

  

218,5 

11,72 

45,37 

49,37 

53,565 

58,475 

  

30 

автобусів та мікроавтобусів 

  

  

10,53 

2,05 

1,108 

2,107 

2,155 

3,11 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

238,13 

14,79 

47,66 

52,69 

58,34 

64,65 

  

  

  

  

  

  

  

2) закупівля спеціальної пожежної техніки: 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

- " - 

149 

10 

32 

33 

35 

39 

пожежних автодрабин заввишки до 45 метрів 

  

  

298 

20 

64 

66 

70 

78 

- " - 

64 

18 

13 

14 

16 

пожежних телескопічних автопідіймачів заввишки до 45 метрів 

  

  

140,8 

6,6 

39,6 

28,6 

30,8 

35,2 

- " - 

46 

11 

12 

пожежних автодрабин заввишки до 60 метрів 

  

  

345 

45 

60 

67,5 

82,5 

90 

одиниць 

41 

10 

11 

пожежних телескопічних автопідіймачів комбінованих з драбиною заввишки до 60 метрів 

  

  

369 

18 

81 

90 

81 

99 

- " - 

153 

10 

35 

35 

36 

37 

автомобілів пожежних першої допомоги 

  

  

76,5 

17,5 

17,5 

18 

18,5 

- " - 

80 

10 

20 

20 

30 

  

пожежно-рятувальних автомобілів типу АРА-м 

  

  

40 

10 

10 

15 

  

- " - 

300 

20 

65 

70 

75 

70 

пожежних автоцистерн місткістю до 3 тонн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання 

  

  

180 

12 

39 

42 

45 

42 

- " - 

144 

10 

31 

33 

35 

35 

пожежних автоцистерн місткістю до 5 тонн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання 

  

  

115,2 

24,8 

26,4 

28 

28 

- " - 

83 

13 

17 

23 

26 

пожежних автоцистерн місткістю до 8 тонн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання 

  

  

83 

13 

17 

23 

26 

- " - 

пінопідйомників заввишки до 50 метрів 

  

  

12 

1,5 

1,5 

1,5 

4,5 

- " - 

14 

пожежних насосних станцій 

  

  

16,8 

3,6 

2,4 

3,6 

2,4 

4,8 

- " - 

18 

автомобілів порошкового гасіння 

  

  

21,6 

4,8 

2,4 

2,4 

- " - 

27 

автомобілів штабних 

  

  

7,56 

1,4 

0,84 

0,84 

2,24 

2,24 

- " - 

14 

автомобілів насосно-рукавних 

  

  

6,3 

1,35 

0,9 

1,35 

0,9 

1,8 

- " - 

32 

автомобілів газоводяного гасіння 

  

  

76,8 

14,4 

14,4 

16,8 

16,8 

14,4 

- " - 

32 

автомобілів комбінованого гасіння 

  

  

76,8 

14,4 

14,4 

16,8 

16,8 

14,4 

відсотків 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

рукавів пожежних (згідно з номенклатурою) 

  

  

105,934 

16,212 

19,376 

21,798 

22,996 

25,552 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

пожежно-рятувального обладнання 

  

  

67 

10 

12 

14 

15 

16 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

пожежно-рятувальних пристроїв 

  

  

67 

10 

12 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

2105,294 

201,262 

429,116 

458,088 

494,436 

522,392 

одиниць 

  

  

  

  

  

  

3) закупівля інженерної техніки та засобів: 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

120 

10 

26 

27 

29 

28 

вантажопідйомних засобів 

  

  

108 

23,4 

24,3 

26,1 

25,2 

  

108 

21 

22 

27 

33 

засобів для механізації землерийних робіт 

  

  

108 

21 

22 

27 

33 

  

335 

21 

77 

78 

79 

80 

спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів 

  

  

303,221 

19,01 

69,7 

70,6 

71,5 

72,411 

  

205 

13 

36 

44 

52 

60 

електротехнічних засобів 

  

  

51,25 

3,25 

11 

13 

15 

  

300 

20 

60 

70 

70 

80 

спеціальних засобів для подолання водних перешкод 

  

  

45 

10,5 

10,5 

12 

  

200 

20 

30 

40 

50 

60 

ремонтних засобів 

  

  

20 

  

180 

10 

33 

41 

44 

52 

компресорних засобів 

  

  

45 

2,5 

8,25 

10,25 

11 

13 

  

100 

20 

20 

25 

30 

елементів теплової групи 

  

  

50 

2,5 

10 

10 

12,5 

15 

  

323 

35 

49 

64 

80 

95 

засобів для добування води 

  

  

16,099 

1,75 

2,45 

3,191 

3,966 

4,742 

  

250 

10 

55 

60 

65 

60 

піротехнічної техніки, засобів та майна 

  

  

125 

27,5 

30 

32,5 

30 

  

220 

10 

41 

47 

55 

67 

потужних засобів малої механізації 

  

  

44 

8,2 

9,4 

11 

13,4 

  

370 

10 

70 

90 

100 

100 

малопотужних засобів малої механізації 

  

  

37 

10 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

952,57 

56,01 

198,5 

214,241 

234,066 

249,753 

  

  

  

  

  

  

  

4) закупівля техніки та обладнання для забезпечення радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту: 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

одиниць 

40 

  

10 

10 

10 

10 

техніки для радіаційної, хімічної та бактеріологічної розвідки 

  

  

20 

  

- " - 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

техніки для радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту 

  

  

50 

10 

10 

10 

10 

10 

- " - 

20 

ремонтної техніки 

  

  

16 

3,2 

3,2 

3,2 

3,2 

3,2 

- " - 

15 

пересувних радіометричних лабораторій 

  

  

15 

відсотків 

100 

5,6 

21 

24 

8,4 

41 

спеціального обладнання, приладів, засобів індивідуального захисту та спеціальних речовин 

  

  

56,44 

2,7 

10,15 

11,6 

12,49 

19,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

157,44 

18,9 

31,35 

32,8 

33,69 

40,7 

  

  

  

  

  

  

  

5) закупівля плавучих засобів, водолазної техніки та обладнання і шкіперського майна: 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

комплектів 

310 

49 

55 

61 

68 

77 

плавучих засобів 

  

  

95,26 

14,994 

16,794 

18,808 

21,066 

23,595 

одиниць 

35 

спеціальної водолазної техніки 

  

  

23,81 

3,748 

4,198 

4,702 

5,267 

5,899 

- " - 

1867 

294 

329 

369 

413 

462 

водолазного спорядження та обладнання 

  

  

31,75 

4,998 

5,598 

6,269 

7,022 

7,865 

- " - 

661 

44 

132 

145 

161 

179 

шкіперського майна 

  

  

7,94 

0,53 

1,53 

1,7 

1,89 

2,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

158,573 

24,27 

28,12 

31,479 

35,245 

39,459 

одиниць 

  

  

  

  

  

  

6) закупівля медичної техніки та обладнання: 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

77 

21 

16 

14 

14 

12 

санітарних і реанімаційних та автомобілів автоперев'язувальних АП з відповідною комплектацією 

  

  

100,7 

26,800 

20 

18,5 

18,5 

16,9 

  

769 

144 

163 

162 

150 

150 

медичного обладнання 

  

  

59,513 

11,239 

11,539 

12,039 

12,039 

12,657 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

160,213 

38,039 

31,539 

30,539 

30,539 

29,557 

- " - 

  

  

  

  

  

  

7) закупівля авіаційної техніки: 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

транспортно-пасажирського літака типу АН-74 

  

  

127,5 

127,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

транспортно-пасажирського літака типу АН-74 

  

  

255 

  

  

  

127,5 

127,5 

  

  

  

  

  

транспортного літака типу АН-70 

  

  

320 

  

  

  

  

320 

  

  

  

  

  

адміністративного (штабного) літака типу "Фалкон" 

  

  

51 

  

  

51 

  

  

  

  

  

  

  

санітарного вертольота типу Мі-8 МТВ (Мі-171) 

 

  

37,8 

37,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

пошуково-рятувального вертольота типу Мі-8 МТВ (Мі-171) 

  

  

151,2 

  

75,6 

  

  

75,6 

  

  

  

  

пожежного вертольота типу КА-32 

  

  

150 

  

  

100 

50 

  

  

  

  

легкого медично-рятувального вертольота категорії "А" 

  

  

120 

30 

60 

  

  

30 

  

10 

  

  

легкого вертольота категорії "А" повітряного спостереження типу КТ-112 

  

  

12 

2,4 

4,8 

4,8 

  

  

  

  

  

  

  

радіотехнічного обладнання для оснащення аеродрому "Ніжин" 

  

  

10,75 

10,75 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

1235,25 

208,45 

140,4 

155,8 

177,5 

553,1 

Разом за завданням 9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

5007,47 

561,721 

906,685 

975,637 

1063,816 

1499,611 

10. Технічне переоснащення підрозділів Державної гідрометеорологічної служби 

одиниць 

  

  

  

  

  

  

закупівля спеціальної техніки та обладнання: 

МНС 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

3062 

67 

62 

166 

761 

2006 

автоматизованих метеорологічних станцій, автоматизованих вимірювачів метеорологічних параметрів, пересувних гідрометеорологічних станцій та хімічних лабораторій, автомобілів, наземних систем прийому інформації геостаціонарних і полярно-орбітальних штучних супутників Землі, еталонів та повірочного обладнання 

  

  

140,3 

3,06 

2,82 

7,605 

34,88 

91,935 

  

450 

57 

67 

83 

178 

65 

автоматизованих технічних засобів вимірювання, обробки та передачі авіаметеорологічної інформації 

  

  

81 

10,2 

12 

15 

32 

11,8 

  

  

  

аерологічних вимірювальних комплексів 

  

  

1,9 

0,8 

0,4 

0,7 

  

  

  

125 

60 

40 

25 

  

  

автоматизованих гідрометеорологічних постів та вимірювачів 

  

  

2,5 

1,2 

0,8 

0,5 

  

  

  

700 

22 

30 

42 

92 

514 

автоматизованих станцій, метеорологічних та гідрохімічних приладів 

  

  

41,3 

1,3 

1,8 

2,5 

5,4 

30,3 

  

1000 

100 

118 

188 

224 

370 

аналітичних приладів та обладнання 

  

  

17 

1,7 

3,2 

3,8 

6,3 

  

допплерівських метеорологічних радіолокаційних комплексів 

  

  

70 

10 

10 

10 

20 

20 

  

370 

50 

50 

50 

100 

120 

апаратури для систем обробки і архівації інформації, ведення баз даних, автоматизованих робочих місць, сучасних програмно-апаратних засобів чисельного модулювання, прогнозування погоди і водного режиму 

  

  

29 

16 

Разом за завданням 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

383 

30,26 

45,82 

41,505 

100,08 

165,335 

11. Технічне переоснащення підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби 

одиниць 

  

  

  

  

  

  

1) закупівля автомобільної техніки: 

МНС 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

35 

оперативних аварійно-рятувальних автомобілів марки "Богдан" А-092, або А-062, або С-09211 

  

  

7,7 

0,22 

1,98 

1,98 

1,98 

1,54 

  

38 

10 

10 

оперативних автомобілів САРМ-С марки ГАЗ-3310 або аналогічних 

  

  

45,6 

1,2 

12 

12 

10,8 

9,6 

  

12 

оперативних повнопривідних автомобілів САРМ-В марки КамАЗ-4326 (4 х 4) або аналогічних 

  

  

20,05 

1,67 

5,01 

3,34 

5,02 

5,01 

  

10 

самоскидів марки КамАЗ-65115 

  

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

  

13 

оперативних легкових повнопривідних автомобілів САРМ-Л марки "Мітцубісі Л-200" 

  

  

1,69 

0,39 

0,39 

0,39 

0,26 

0,26 

  

комбінованих дорожніх машин КДМ 130 ПМ-ПС 

  

  

1,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

  

10 

автовишок ВС-2201 

  

  

4,4 

0,88 

0,88 

0,88 

0,88 

0,88 

  

автомобілів технічного обслуговування транспортних засобів 

  

  

1,5 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

  

10 

екскаваторів "Борекс-2201" 

  

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

  

10 

  

автокранів вантажопідйомністю до 20 тонн КС-45719 на базі КамАЗ-53215 

  

  

  

3,6 

1,8 

1,8 

1,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

96,19 

5,91 

25,41 

21,94 

22,29 

20,64 

  

  

  

  

  

  

  

2) закупівля інженерної техніки та спеціального обладнання: 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

комплектів 

38 

комплектів гідравлічних та пневматичних аварійно-рятувальних інструментів з маслостанцією типу "Холматро" або "Лукас" 

  

  

9,31 

0,72 

2,16 

2,23 

2,23 

1,97 

одиниць 

38 

різаків бензинових дискових типу "Мотор січ" 

  

  

0,19 

0,04 

0,04 

0,04 

0,035 

0,035 

- " - 

38 

бензопил типу "Штіль" 

  

  

0,114 

0,023 

0,025 

0,024 

0,021 

0,021 

- " - 

1000 

200 

200 

200 

200 

200 

світильників індивідуальних типу СГГ-5 

  

  

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

комплектів 

38 

електростанцій потужністю 5 кВт типу "Геко" 

  

  

0,95 

0,2 

0,2 

0,2 

0,175 

0,175 

- " - 

76 

19 

19 

19 

16 

компресорів кисневих типу КД-8 для наповнення кисневих балонів 

  

  

4,56 

0,18 

1,14 

1,14 

1,14 

0,96 

- " - 

38 

10 

компресорів повітряних для наповнення балонів типу "Колтрі сап Драгер" 

  

  

3,04 

0,24 

0,8 

0,72 

0,64 

0,64 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

засобів зв'язку 

  

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

- " - 

  

  

  

модулів для забезпечення життєдіяльності особового складу в польових умовах 

  

  

  

  

  

одиниць 

38 

  

16 

камер морозильних 

  

  

0,5 

  

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

- " - 

100 

  

40 

20 

20 

20 

приладів для розвідки типу "Пошук 2М" 

  

  

  

0,8 

0,4 

0,4 

0,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

24,164 

1,703 

6,665 

6,154 

5,041 

4,601 

  

  

  

  

  

  

  

3) закупівля аварійно-рятувального обладнання: 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

- " - 

76 

18 

18 

18 

17 

костюмів типу "Трельчем супер" для проведення аварійних робіт в агресивному середовищі 

  

  

1,84 

0,14 

0,4 

0,44 

0,46 

0,4 

- " - 

200 

40 

40 

40 

40 

40 

костюмів типу "Рятувальник" 

  

  

0,1 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

комплектів 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

костюмів для хімічного захисту типу "Чемпіон еліт" 

  

  

0,4 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

комплектів 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

костюмів типу ІКАР "Іней" 

  

  

0,25 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

- " - 

12 

мотопомп плавучих типу "АКВАФЕСТ 8НР-С" 

  

  

0,174 

0,044 

0,044 

0,029 

0,029 

0,029 

- " - 

12 

насосів типу К-200/50 

  

  

0,12 

0,03 

0,03 

0,02 

0,02 

0,02 

- " - 

10 

насосів для перекачування нафтопродуктів типу КРТЕ-150/315-294ХС 

  

  

0,1 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

одиниць 

20 

рукавів напірних гумотканних діаметром 80 і 100 міліметрів 

  

  

0,005 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

- " - 

20 

рукавів всмоктувальних гумотканних діаметром 80 і 100 міліметрів 

  

  

0,005 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

комплектів 

20 

насосів для перекачування агресивних речовин типу "ТІАХЕМ" 

  

  

0,2 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

одиниць 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

костюмів протитеплових типу ПТК-100 

  

  

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

- " - 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

костюмів протипожежних типу "Крашьюн-200" 

  

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

- " - 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

костюмів для роботи при температурі до 700 °C 

  

  

2,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

- " - 

200 

40 

40 

40 

40 

40 

шоломів протитеплових 

  

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

9,695 

1,726 

1,986 

2,001 

2,021 

1,961 

  

  

  

  

  

  

  

4) закупівля хімічного обладнання: 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

одиниць 

500 

  

150 

150 

100 

100 

костюмів для хімічного захисту 

  

  

  

1,5 

1,5 

комплектів 

1000 

  

300 

300 

200 

200 

респіраторів кисневих ізолюючих 4-годинної дії типу Р-30 в комплекті з панорамною маскою 

  

  

  

2,1 

2,1 

1,4 

1,4 

- " - 

500 

  

200 

100 

100 

100 

респіраторів кисневих ізолюючих 2-годинної дії типу Р-34 в комплекті з панорамною маскою 

  

  

  

1,6 

0,8 

0,8 

0,8 

- " - 

500 

  

150 

150 

100 

100 

апаратів дихальних повітряних типу "Дрегер" 

  

  

  

1,5 

1,5 

- " - 

15 

  

пересувних газоаналітичних лабораторій 

  

  

11,25 

  

2,25 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

приладів для перевірки дихальних апаратів типу ІР-2 

  

  

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

- " - 

200 

40 

40 

40 

40 

40 

універсальних приладів для перевірки дихальних апаратів типу УКП-5 

 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

одиниць 

2000 

  

500 

500 

500 

500 

панорамних масок до кисневих респіраторів 

  

  

10 

  

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

газоаналізаторів 

  

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

- " - 

400 

  

100 

100 

100 

100 

хімічних поглиначів вапняних 

  

  

  

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

50,75 

0,5 

14,2 

13,4 

11,7 

10,95 

комплектів 

  

  

  

  

  

  

5) закупівля медичної техніки та обладнання: 

МНС

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

100 

15 

25 

20 

20 

20 

приладів для перевірки апаратів штучної вентиляції легень типу КП-3М 

  

  

0,2 

0,05 

0,05 

0,03 

0,03 

0,04 

  

100 

20 

20 

20 

20 

20 

апаратів штучної вентиляції легень типу ГС-10 або ГС-11С 

  

  

0,5 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

  

20 

  

медичних інструментів та предметів медичного призначення, тренажерів 

  

  

10 

  

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

  

100 

  

40 

20 

20 

20 

іммобілізаційного обладнання 

  

  

  

0,8 

0,4 

0,4 

0,4 

  

15 

  

велоергометрів 

  

  

4,5 

  

1,2 

1,2 

1,2 

0,9 

  

35 

муляжів для тренування штучної вентиляції легень 

  

  

2,1 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

19,3 

0,57 

5,07 

4,65 

4,65 

4,36 

Разом за завданням 11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

200,099 

10,409 

53,331 

48,145 

45,702 

42,512 

12. Технічне переоснащення підрозділів Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку та рятування туристів 

  

  

  

  

  

  

  

закупівля спеціальної техніки та обладнання: 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

відсотків 

100 

20 

23 

17 

12 

28 

експедиційного обладнання 

  

  

2,241 

0,466 

0,513 

0,373 

0,27 

0,619 

- " - 

100 

22 

23 

16 

19 

20 

сигнальних засобів 

  

  

0,754 

0,166 

0,177 

0,118 

0,144 

0,149 

- " - 

100 

23 

28 

28 

15 

засобів для пересування по снігу 

  

  

3,406 

0,22 

0,775 

0,939 

0,967 

0,505 

- " - 

100 

20 

30 

24 

14 

12 

медичного обладнання та засобів 

  

  

1,336 

0,265 

0,395 

0,324 

0,19 

0,162 

відсотків 

100 

26 

26 

26 

18 

освітлювальних пристроїв 

  

  

0,295 

0,078 

0,078 

0,076 

0,051 

0,012 

- " - 

100 

16 

30 

20 

18 

16 

засобів малої механізації 

  

  

3,047 

0,493 

0,929 

0,6 

0,527 

0,498 

- " - 

100 

35 

11 

12 

17 

25 

шанцевих інструментів 

  

  

0,085 

0,029 

0,01 

0,011 

0,014 

0,021 

- " - 

100 

22 

24 

24 

19 

11 

оптико-електронних приладів 

  

  

0,786 

0,173 

0,19 

0,185 

0,15 

0,088 

- " - 

100 

20 

27 

20 

28 

альпіністського спорядження 

  

  

12,713 

0,609 

2,567 

3,409 

2,533 

3,595 

- " - 

100 

27 

28 

27 

16 

обмундирування та взуття 

  

  

17,42 

0,442 

4,658 

4,789 

4,615 

2,916 

- " - 

100 

  

25 

25 

25 

25 

водолазного спорядження 

  

  

1,222 

  

0,308 

0,308 

0,303 

0,303 

- " - 

100 

35 

27 

20 

13 

засобів зв'язку 

  

  

4,853 

0,267 

1,721 

1,287 

0,964 

0,614 

- " - 

100 

28 

22 

22 

20 

посуду 

  

  

2,801 

0,247 

0,786 

0,606 

0,606 

0,556 

- " - 

100 

40 

25 

25 

медичних засобів індивідуального захисту 

  

  

0,042 

0,015 

0,009 

0,009 

0,008 

0,001 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

індивідуальних аптечок 

  

  

0,034 

0,007 

0,007 

0,007 

0,007 

0,007 

- " - 

100 

30 

20 

20 

15 

15 

санітарних сумок 

  

  

0,252 

0,082 

0,051 

0,051 

0,034 

0,034 

одиниць 

78 

20 

20 

15 

16 

оперативно-штабних спеціальних автомобілів марки УАЗ підвищеної прохідності або аналогічних 

  

  

15,6 

1,4 

3,2 

- " - 

  

  

спеціальних оперативно-штабних легкових автомобілів 

  

  

0,5 

0,25 

0,125 

0,125 

  

  

- " - 

74 

12 

24 

12 

20 

снігоходів 

  

  

3,7 

0,6 

1,3 

0,5 

0,3 

- " - 

74 

24 

17 

13 

13 

квадроциклів 

  

  

11,1 

3,6 

2,5 

одиниць 

  

  

катамаранів 4-місних 

  

  

0,083 

0,033 

0,033 

0,017 

  

  

- " - 

  

  

катамаранів 2-місних 

  

  

0,045 

0,018 

0,018 

0,009 

  

  

  

  

човнів надувних з двигунами 

  

  

0,84 

0,24 

0,24 

0,12 

  

0,24 

Разом за завданням 12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

83,156 

7,1 

22,49 

20,363 

16,683 

16,52 

13. Технічне переоснащення підрозділів Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах 

- " - 

  

  

  

  

  

  

закупівля спеціальної техніки та обладнання: 

МНС 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

163 

40 

40 

40 

40 

катерів 

  

  

150,75 

5,69 

36,265 

36,265 

36,265 

36,265 

  

607 

100 

128 

126 

127 

126 

водолазного спорядження та обладнання 

  

  

13,317 

2,2 

2,78 

2,779 

2,779 

2,779 

  

25 

спеціальної автомобільної техніки 

  

  

16 

1,92 

3,84 

3,84 

3,2 

3,2 

  

165 

10 

40 

40 

40 

35 

засобів зв'язку 

  

  

11,075 

0,671 

2,685 

2,685 

2,684 

2,35 

  

551 

  

138 

138 

138 

137 

засобів інженерно-технічного забезпечення 

  

  

10,875 

  

2,719 

2,719 

2,718 

2,719 

Разом за завданням 13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

202,017 

10,481 

48,289 

48,288 

47,646 

47,313 

14. Технічне переоснащення підрозділів державного підприємства "Мобільний рятувальний центр МНС" 

- " - 

  

  

  

  

  

  

закупівля автомобільної техніки: 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

оперативних легкових автомобілів 

  

  

0,52 

0,26 

  

0,13 

  

0,13 

  

оперативних легкових автомобілів підвищеної прохідності 

  

  

0,87 

0,145 

0,145 

0,29 

0,145 

0,145 

  

  

  

автомобілів вантажопідйомністю 1,5 тонни 

  

  

0,135 

0,045 

  

0,045 

  

0,045 

  

  

  

  

  

автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 тонни 

  

  

0,07 

  

  

  

  

0,07 

одиниць 

автомобілів підвищеної прохідності вантажопідйомністю до 5 тонн 

  

  

1,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

  

  

автомобілів вантажопідйомністю до 8 тонн 

  

  

0,96 

0,24 

0,24 

0,24 

  

0,24 

  

  

  

  

  

самоскидів вантажопідйомністю до 10 тонн 

  

  

0,24 

  

  

  

0,24 

  

  

автомобілів з напівпричепом класу ЕВРО-3 

  

  

5,85 

1,3 

1,3 

0,65 

1,3 

1,3 

  

  

  

  

автобусів класу ЕВРО-3 до 50 посадочних місць 

  

  

0,5 

0,25 

  

  

  

0,25 

  

  

  

  

  

мікроавтобуса до 10 посадочних місць 

  

  

0,36 

0,36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

евакуаторів 

  

  

0,22 

  

  

0,22 

  

  

  

  

  

  

  

кухні польової типу ПАК-200 

  

  

0,4 

  

  

  

0,4 

  

  

  

  

  

  

автомобіля швидкої медичної допомоги 

  

  

0,22 

0,22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

автомобіля реанімаційного 

  

  

0,3 

0,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

автоцистерни для підвозу води місткістю 5 - 10 тонн 

  

  

0,15 

  

0,15 

  

  

  

  

причепів до вантажних автомобілів 

  

  

0,24 

0,03 

0,06 

0,03 

0,06 

0,06 

  

причепів до мікроавтобусів 

  

  

0,063 

0,014 

0,014 

0,014 

0,014 

0,007 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

12,611 

3,414 

2,359 

1,869 

2,409 

2,56 

одиниць 

  

  

  

  

  

  

2) закупівля інженерної техніки: 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

  

мікроавтобусів аварійно-рятувальних 

  

  

  

  

  

  

  

  

мікроавтобуса водолазного 

  

  

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

мікроавтобуса кінологічного 

  

  

0,15 

  

  

0,15 

  

  

  

  

  

  

  

мікроавтобуса для проведення хімічної розвідки та забезпечення захисту 

  

  

0,2 

  

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

мікроавтобуса вибухотехнічного 

  

  

0,5 

  

  

  

  

0,5 

  

  

  

  

  

мікроавтобуса для робототехніки 

  

  

0,7 

  

  

  

0,7 

  

  

  

  

  

екскаваторів типу ЕОВ-4421 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

екскаватора типу ЕО-2621 

  

  

0,9 

  

0,9 

  

  

  

  

  

  

  

  

бульдозера типу ДЗ-42 

  

  

0,5 

  

  

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

автонавантажувача марки "Вобсет" 

  

  

0,3 

  

  

  

0,3 

  

  

  

  

автонавантажувачів 

  

  

0,3 

0,1 

  

0,1 

  

0,1 

  

  

  

  

  

автокрана вантажопідйомністю 100 тонн 

  

  

0,9 

  

  

  

0,9 

  

  

  

  

  

  

колінчастого автопідйомника 

  

  

0,6 

  

0,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

водоочисної автомобільної станції 

  

  

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

установок для добування води 

  

  

0,6 

0,3 

  

0,3 

  

  

  

  

  

  

  

опріснювальної автомобільної станції 

  

  

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

електростанції силової потужністю 30 кВт 

  

  

0,15 

  

0,15 

  

  

  

  

  

  

  

  

електростанції силової потужністю 100 кВт 

  

  

0,2 

  

0,2 

  

  

  

  

  

  

дизель-компресорів 

  

  

0,75 

  

0,25 

0,25 

0,25 

  

  

  

  

  

компресорів переносних 

  

  

0,3 

0,2 

  

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

14,55 

4,1 

3,3 

2,4 

4,15 

0,6 

одиниць 

  

  

  

  

  

  

3) закупівля засобів зв'язку: 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

станції супутникового зв'язку типу "ТРЕС" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

мобільних станцій (ретрансляторів) транкінгового зв'язку типу АЙКОМ ІЦ-ФР 4000-50В 

  

  

0,3 

0,15 

  

0,15 

  

  

  

200 

20 

50 

50 

40 

40 

радіостанцій індивідуальних транкінгового зв'язку типу АЙКОМ ІЦ-Ф21 

  

  

0,3 

0,03 

0,075 

0,075 

0,06 

0,06 

  

  

  

  

мобільних радіостанцій типу АЙКОМ ІЦ-Ф521 для зв'язку з підрозділами МВС та іншими спеціальними службами 

  

  

0,006 

0,003 

  

  

0,003 

  

  

  

  

  

мобільних радіостанцій типу АЙКОМ ІЦ-А110 для зв'язку з повітряними суднами 

  

  

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

  

  

мобільних радіостанцій типу АЙКОМ ІЦ-Ф7000 

  

  

0,02 

0,01 

  

  

0,01 

  

  

  

  

  

  

цифрової автоматичної телефонної станції типу "Меридіан" 

  

  

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

120 

24 

24 

24 

24 

24 

телефонних апаратів 

  

  

0,018 

0,004 

0,003 

0,004 

0,003 

0,004 

  

факсимільних апаратів 

  

  

0,009 

0,003 

0,002 

0,001 

0,002 

0,001 

  

мобільних терміналів 

  

  

0,005 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

  

мобільних радіотелефонів 

  

  

0,005 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

  

  

  

  

  

польового кабелю типу ТРП-2х0,4-3 

  

  

0,003 

  

  

0,003 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

2,866 

0,902 

1,082 

0,235 

0,08 

0,567 

  

  

  

  

  

  

  

4) закупівля рятувального та іншого спеціального обладнання і засобів: 

МНС 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

відсотків 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

протигазів, комплектів для радіаційного та хімічного захисту, приладів індивідуального контролю, радіометрів, регістраторів, газоаналізаторів, турборозпилювачів 

  

  

4,001 

0,829 

0,855 

0,834 

0,809 

0,674 

відсотків 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

човнів, двигунів, барокамер, водолазного спорядження, компресорів, приладів підводного освітлення та зв'язку, одягу 

  

  

1,897 

0,732 

0,399 

0,232 

0,232 

0,302 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

комплектів гідравлічних інструментів різних 

  

  

2,172 

0,508 

0,398 

0,44 

0,398 

0,428 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

комплектів пневматичних інструментів різних 

  

  

1,136 

0,204 

0,223 

0,284 

0,221 

0,204 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

комплектів індивідуального та групового спорядження, драбин, тросів, ліхтарів, лебідок, касок 

  

  

3,072 

0,626 

0,609 

0,625 

0,609 

0,603 

одиниць 

  

  

  

мотоциклів 

  

  

0,038 

0,019 

  

  

  

0,019 

- " - 

  

  

  

  

квадрацикла 

  

  

0,016 

  

  

  

0,016 

  

- " - 

  

  

  

  

гідроцикла 

  

  

0,035 

  

  

  

0,035 

  

- " - 

  

  

  

  

аероглісера 

  

  

0,157 

  

0,157 

  

  

  

- " - 

  

  

тепловізорів 

  

  

0,023 

0,008 

0,008 

  

0,007 

  

- " - 

  

  

  

приладів для відеоспостереження 

  

  

0,054 

  

  

0,027 

  

0,027 

відсотків 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

насосів, мотобензорізаків, елекро- та пневмоперфораторів, бензо- та електропилок, обладнання для освітлення 

  

  

0,343 

0,073 

0,063 

0,071 

0,072 

0,064 

відсотків 

100 

13 

25 

25 

12 

25 

наметів багатомісних, господарських, штабних, модулів 

  

  

0,513 

0,096 

0,106 

0,101 

0,094 

0,116 

- " - 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

причепів-цистерн, плит, термосів, камер холодильних 

  

  

0,08 

0,025 

0,012 

0,019 

0,012 

0,012 

- " - 

100 

20 

10 

20 

30 

20 

форменого літнього та зимового одягу рятувальників, черевиків спеціальних, спальних мішків зимових, рукавичок, плащів, сигнальних жилетів, наколінників 

  

  

0,72 

0,13 

0,122 

0,13 

0,208 

0,13 

Разом за завданням 14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

44,284 

11,666 

9,693 

7,267 

9,352 

6,306 

15. Модернізація аварійно-рятувальних підрозділів державного підприємства "Морська аварійно-рятувальна служба" 

  

  

  

  

  

  

  

1) проведення ремонту: 

Мінтранс-
зв'язку 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

відсотків 

100 

  

20 

30 

50 

  

водолазних ботів типу "Водолаз лісничий", ВРД-34, "Арктур" 

  

  

  

1,5 

2,5 

  

- " - 

100 

  

100 

  

  

  

плавпричалу 

  

  

1,8 

  

1,8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) закупівля рятувального та іншого спеціального обладнання і засобів: 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

одиниць 

  

  

  

  

швидкісних катерів 

  

  

86,4 

  

86,4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

оперативного легкового автомобіля 

  

  

0,216 

  

0,216 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

вантажно-
пасажирського автомобіля 

  

  

0,098 

  

0,098 

  

  

  

одиниць 

  

  

  

  

мікроавтобуса 

  

  

0,327 

  

0,327 

  

  

  

метрів 

3000 

  

1000 

1500 

500 

  

бонового загородження 

  

  

4,77 

  

1,59 

2,385 

0,795 

  

одиниць 

  

  

  

пристрою для миття бонів 

  

  

1,4 

  

0,9 

0,5 

  

  

- " - 

  

  

  

  

підводного робота 

  

  

0,121 

  

0,121 

  

  

  

відсотків 

100 

  

1,3 

43,9 

43 

11,8 

спеціального обладнання для локалізації і ліквідації аварійних розливів нафти 

  

  

72,809 

  

0,809 

31 

31 

10 

Разом за завданням 15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

172,941 

  

93,261 

35,385 

34,295 

10 

16. Оновлення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів Держспецтрансслужби 

  

  

  

  

  

  

  

закупівля: 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

одиниць 

легкових оперативних автомобілів 

  

  

0,6 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

- " - 

мікроавтобусів 

  

  

2,1 

0,7 

0,35 

0,35 

0,35 

0,35 

- " - 

пожежних автомобілів першої допомоги 

  

  

6,6 

2,2 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

- " - 

спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів 

  

  

4,2 

1,4 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

- " - 

10 

піротехнічної техніки, засобів та майна 

  

  

10 

- " - 

техніки для проведення радіаційної, хімічної та біологічної розвідки 

  

  

3,6 

1,2 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

одиниць 

пересувних радіометричних лабораторій 

  

  

5,4 

1,8 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

- " - 

12 

плавучих засобів 

  

  

0,84 

0,28 

0,14 

0,14 

0,14 

0,14 

відсотків 

18 

20 

20 

20 

20 

20 

водолазного спорядження та обладнання 

  

  

0,15 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

комплектів 

12 

комплектів гідравлічних та пневматичних аварійно-рятувальних інструментів з маслостанцією типу "Холматро" або "Лукас" 

  

  

1,2 

0,3 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

одиниць 

12 

різаків бензинових дискових типу "Мотор січ" 

  

  

0,084 

0,021 

0,021 

0,014 

0,014 

0,014 

- " - 

12 

бензопил типу "Штіль" 

  

  

0,12 

0,024 

0,024 

0,024 

0,024 

0,024 

- " - 

12 

світильників індивідуальних типу СГГ-5 

  

  

0,06 

0,015 

0,015 

0,01 

0,01 

0,01 

- " - 

електростанцій потужністю 5 кВт типу "Геко" 

  

  

0,042 

0,014 

0,007 

0,007 

0,007 

0,007 

- " - 

компресорів кисневих типу КД-8 

  

  

0,48 

0,16 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

- " - 

приладів для розвідки типу "Пошук 2М" 

  

  

0,09 

0,03 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

- " - 

60 

20 

10 

10 

10 

10 

костюмів типу "Рятувальник" 

  

  

0,156 

0,052 

0,026 

0,026 

0,026 

0,026 

комплектів 

мотопомп плавучих типу "АВКВАФЕСТ 8НР-С" 

  

  

0,06 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

- " - 

насосів для перекачування агресивних речовин типу "ТІАХІМ" 

  

  

0,9 

0,3 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

одиниць 

18 

костюмів для хімічного захисту 

  

  

0,36 

0,1 

0,08 

0,06 

0,06 

0,06 

комплектів 

36 

респіраторів кисневих ізолюючих 4-годинної дії типу Р-30 у комплекті з панорамною маскою 

  

  

0,36 

0,08 

0,08 

0,08 

0,06 

0,06 

- " - 

36 

апаратів дихальних повітряних типу "Дрейгер" 

  

  

0,54 

0,12 

0,12 

0,12 

0,09 

0,09 

- " - 

приладів для перевірки дихальних апаратів типу ІР-2 

  

  

0,42 

0,14 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

одиниць 

газоаналізаторів 

  

  

0,066 

0,022 

0,011 

0,011 

0,011 

0,011 

- " - 

18 

хімічних поглиначів вапняних 

  

  

0,126 

0,035 

0,028 

0,021 

0,021 

0,021 

Разом за завданням 16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

38,554 

11,243 

6,957 

6,818 

6,768 

6,768 

17. Технічне переоснащення сил цивільного захисту Держлісагентства 

- " - 

  

  

  

  

  

  

закупівля пожежної техніки: 

Держлісагентство

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

250 

40 

50 

50 

50 

60 

пожежних автоцистерн місткістю до 3 тонн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання 

  

  

150 

24 

30 

30 

30 

36 

  

60 

10 

10 

10 

15 

15 

пожежних автоцистерн місткістю до 5 тонн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання 

  

  

48 

12 

12 

  

15 

пожежних автоцистерн місткістю до 8 тонн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання 

  

  

15 

Разом за завданням 17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

213 

35 

41 

41 

45 

51 

18. Матеріально-технічне оснащення пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління МНС у Львівській області 

відсотків 

100 

50 

50 

  

  

  

закупівля пожежно-рятувального автомобіля типу АПД-2, засобів зв'язку, рятування та індивідуального захисту 

Львівська облдержадміністрація 

місцевий бюджет 

1,09 

0,545 

0,545 

  

  

  

Разом за розділом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6337,171 

734,575 

1171,921 

1224,408 

1360,902 

1845,365 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

6336,081 

734,03 

1170,376 

1224,408 

1360,902 

1845,365 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

1,09 

0,545 

0,545 

  

  

  

Забезпечення пожежної безпеки 

19. Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки 

кількість підрозділів 

  

  

  

  

  

  

1) утворення підрозділів місцевої пожежної охорони 

  

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

  

6,9 

  

  

2,29952 

2,29952 

2,29952 

  

  

  

  

  

  

  

  

облдержадміністрації: 

  

  

  

  

  

  

  

  

264 

  

  

88 

88 

88 

  

Вінницька 

  

75,88 

  

  

25,2947 

25,2947 

25,2947 

  

123 

  

  

41 

41 

41 

  

Волинська 

  

35,36 

  

  

11,78503 

11,78503 

11,78503 

  

75 

  

  

25 

25 

25 

  

Дніпропетровська 

  

21,56 

  

  

7,18599 

7,18599 

7,18599 

  

57 

  

  

19 

19 

19 

  

Донецька 

  

16,38 

  

  

5,46136 

5,46136 

5,46136 

  

201 

  

  

67 

67 

67 

  

Житомирська 

  

57,78 

  

  

19,25847 

19,25847 

19,25847 

  

57 

  

  

19 

19 

19 

  

Закарпатська 

  

16,38 

  

  

5,46136 

5,46136 

5,46136 

  

27 

  

  

  

Запорізька 

  

7,76 

  

  

2,58696 

2,58696 

2,58696 

  

27 

  

  

  

Івано-Франківська 

  

7,76 

  

  

2,58696 

2,58696 

2,58696 

  

99 

  

  

33 

33 

33 

  

Київська 

  

28,46 

  

  

9,48551 

9,48551 

9,48551 

  

78 

  

  

26 

26 

26 

  

Кіровоградська 

  

22,42 

  

  

7,47343 

7,47343 

7,47343 

  

45 

  

  

15 

15 

15 

  

Луганська 

  

12,93 

  

  

4,3116 

4,3116 

4,3116 

  

48 

  

  

16 

16 

16 

  

Львівська 

  

13,8 

  

  

4,59904 

4,59904 

4,59904 

  

108 

  

  

36 

36 

36 

  

Миколаївська 

  

31,04 

  

  

10,34783 

10,34783 

10,34783 

  

342 

  

  

114 

114 

114 

  

Одеська 

  

98,3 

  

  

32,76814 

32,76814 

32,76814 

  

72 

  

  

24 

24 

24 

  

Полтавська 

  

20,7 

  

  

6,89856 

6,89856 

6,89856 

  

96 

  

  

32 

32 

32 

  

Рівненська 

  

27,59 

  

  

9,19807 

9,19807 

9,19807 

  

93 

  

  

31 

31 

31 

  

Сумська 

  

26,73 

  

  

8,91063 

8,91063 

8,91063 

  

54 

  

  

18 

18 

18 

  

Тернопільська 

  

15,52 

  

  

5,17392 

5,17392 

5,17392 

  

75 

  

  

25 

25 

25 

  

Харківська 

  

21,56 

  

  

7,18599 

7,18599 

7,18599 

  

57 

  

  

19 

19 

19 

  

Херсонська 

  

16,38 

  

  

5,46136 

5,46136 

5,46136 

  

171 

  

  

57 

57 

57 

  

Хмельницька 

  

49,15 

  

  

16,38407 

16,38407 

16,38407 

  

66 

  

  

22 

22 

22 

  

Черкаська 

  

18,97 

  

  

6,32368 

6,32368 

6,32368 

  

75 

  

  

25 

25 

25 

  

Чернівецька 

  

21,56 

  

  

7,18599 

7,18599 

7,18599 

  

30 

  

  

10 

10 

10 

  

Чернігівська 

  

8,62 

  

  

2,8744 

2,8744 

2,8744 

  

  

  

  

Севастопольська міськдержадміністрація 

  

0,86 

  

  

0,28744 

0,28744 

0,28744 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

680,35 

  

  

226,78 

226,78 

226,78 

одиниць 

  

  

  

  

  

  

2) закупівля пожежних автомобілів для місцевої пожежної охорони 

  

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

  

2,78 

  

  

0,92522 

0,92522 

0,92522 

  

  

  

  

  

  

  

  

облдержадміністрації: 

  

  

  

  

  

  

  

  

264 

  

  

88 

88 

88 

  

Вінницька 

  

30,53 

  

  

10,17744 

10,17744 

10,17744 

  

123 

  

  

41 

41 

41 

  

Волинська 

  

14,23 

  

  

4,74176 

4,74176 

4,74176 

  

75 

  

  

25 

25 

25 

  

Дніпропетровська 

  

8,67 

  

  

2,89132 

2,89132 

2,89132 

  

57 

  

  

19 

19 

19 

  

Донецька 

  

6,59 

  

  

2,1974 

2,1974 

2,1974 

  

201 

  

  

67 

67 

67 

  

Житомирська 

  

23,25 

  

  

7,74873 

7,74873 

7,74873 

  

57 

  

  

19 

19 

19 

  

Закарпатська 

  

6,59 

  

  

2,1974 

2,1974 

2,1974 

  

27 

  

  

  

Запорізька 

  

3,12 

  

  

1,04087 

1,04087 

1,04087 

  

27 

  

  

  

Івано-Франківська 

  

3,12 

  

  

1,04087 

1,04087 

1,04087 

  

99 

  

  

33 

33 

33 

  

Київська 

  

11,45 

  

  

3,81654 

3,81654 

3,81654 

  

78 

  

  

26 

26 

26 

  

Кіровоградська 

  

9,02 

  

  

3,00697 

3,00697 

3,00697 

  

45 

  

  

15 

15 

15 

  

Луганська 

  

5,2 

  

  

1,73479 

1,73479 

1,73479 

  

48 

  

  

16 

16 

16 

  

Львівська 

  

5,55 

  

  

1,85044 

1,85044 

1,85044 

  

108 

  

  

36 

36 

36 

  

Миколаївська 

  

12,49 

  

  

4,1635 

4,1635 

4,1635 

  

342 

  

  

114 

114 

114 

  

Одеська 

  

39,55 

  

  

13,18441 

13,18441 

13,18441 

  

72 

  

  

24 

24 

24 

  

Полтавська 

  

8,33 

  

  

2,77567 

2,77567 

2,77567 

  

96 

  

  

32 

32 

32 

  

Рівненська 

  

11,1 

  

  

3,70089 

3,70089 

3,70089 

  

93 

  

  

31 

31 

31 

  

Сумська 

  

10,76 

  

  

3,58523 

3,58523 

3,58523 

  

54 

  

  

18 

18 

18 

  

Тернопільська 

  

6,25 

  

  

2,08175 

2,08175 

2,08175 

  

75 

  

  

25 

25 

25 

  

Харківська 

  

8,67 

  

  

2,89132 

2,89132 

2,89132 

  

57 

  

  

19 

19 

19 

  

Херсонська 

  

6,59 

  

  

2,1974 

2,1974 

2,1974 

  

171 

  

  

57 

57 

57 

  

Хмельницька 

  

19,78 

  

  

6,59221 

6,59221 

6,59221 

  

66 

  

  

22 

22 

22 

  

Черкаська 

  

7,63 

  

  

2,54436 

2,54436 

2,54436 

  

75 

  

  

25 

25 

25 

  

Чернівецька 

  

8,67 

  

  

2,89132 

2,89132 

2,89132 

  

30 

  

  

10 

10 

10 

  

Чернігівська 

  

3,47 

  

  

1,15653 

1,15653 

1,15653 

  

  

  

  

Севастопольська міськдержадміністрація 

  

0,35 

  

  

0,11565 

0,11565 

0,11565 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

273,75 

  

  

91,25 

91,25 

91,25 

одиниць 

  

  

  

  

  

  

3) будівництво пожежних депо 

  

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

  

10,14 

  

  

3,37981 

3,37981 

3,37981 

  

  

  

  

  

  

  

  

облдержадміністрації: 

  

  

  

  

  

  

  

  

264 

  

  

88 

88 

88 

  

Вінницька 

  

111,53 

  

  

37,17786 

37,17786 

37,17786 

  

123 

  

  

41 

41 

41 

  

Волинська 

  

51,96 

  

  

17,3215 

17,3215 

17,3215 

  

75 

  

  

25 

25 

25 

  

Дніпропетровська 

  

31,69 

  

  

10,56189 

10,56189 

10,56189 

  

57 

  

  

19 

19 

19 

  

Донецька 

  

24,08 

  

  

8,02704 

8,02704 

8,02704 

  

201 

  

  

67 

67 

67 

  

Житомирська 

  

84,92 

  

  

28,30587 

28,30587 

28,30587 

  

57 

  

  

19 

19 

19 

  

Закарпатська 

  

24,08 

  

  

8,02704 

8,02704 

8,02704 

  

27 

  

  

  

Запорізька 

  

11,41 

  

  

3,80228 

3,80228 

3,80228 

  

27 

  

  

  

Івано-Франківська 

  

11,41 

  

  

3,80228 

3,80228 

3,80228 

  

99 

  

  

33 

33 

33 

  

Київська 

  

41,83 

  

  

13,9417 

13,9417 

13,9417 

  

78 

  

  

26 

26 

26 

  

Кіровоградська 

  

32,95 

  

  

10,98437 

10,98437 

10,98437 

  

45 

  

  

15 

15 

15 

  

Луганська 

  

19,01 

  

  

6,33714 

6,33714 

6,337114 

  

48 

  

  

16 

16 

16 

  

Львівська 

  

20,28 

  

  

6,75961 

6,75961 

6,75961 

  

108 

  

  

36 

36 

36 

  

Миколаївська 

  

45,63 

  

  

15,20913 

15,20913 

15,20913 

  

342 

  

  

114 

114 

114 

  

Одеська 

  

144,49 

  

  

48,16223 

48,16223 

48,16223 

  

72 

  

  

24 

24 

24 

  

Полтавська 

  

30,42 

  

  

10,13942 

10,13942 

10,13942 

  

96 

  

  

32 

32 

32 

  

Рівненська 

  

40,56 

  

  

13,51922 

13,51922 

13,51922 

  

93 

  

  

31 

31 

31 

  

Сумська 

  

39,29 

  

  

13,09675 

13,09675 

13,09675 

  

54 

  

  

18 

18 

18 

  

Тернопільська 

  

22,81 

  

  

7,60456 

7,60456 

7,60456 

  

75 

  

  

25 

25 

25 

  

Харківська 

  

31,69 

  

  

10,56189 

10,56189 

10,56189 

  

57 

  

  

19 

19 

19 

  

Херсонська 

  

24,08 

  

  

8,02704 

8,02704 

8,02704 

  

171 

  

  

57 

57 

57 

  

Хмельницька 

  

72,24 

  

  

24,08112 

24,08112 

24,08112 

  

66 

  

  

22 

22 

22 

  

Черкаська 

  

27,88 

  

  

9,29447 

9,29447 

9,29447 

  

75 

  

  

25 

25 

25 

  

Чернівецька 

  

31,69 

  

  

10,56189 

10,56189 

10,56189 

  

30 

  

  

10 

10 

10 

  

Чернігівська 

  

12,67 

  

  

4,22476 

4,22476 

4,22476 

  

  

  

  

Севастопольська міськдержадміністрація 

  

1,27 

  

  

0,42248 

0,42248 

0,42248 

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

1000 

  

  

333,3 

333,3 

333,3 

Разом за розділом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

1954,11 

  

  

651,37 

651,37 

651,37 

Разом за Програмою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10574,55 

1168,737 

1806,493 

2482,291 

2415,089 

2701,94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

8138,85 

1008,492 

1646,048 

1670,621 

1763,119 

2050,57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

1958,2 

1,245 

1,445 

652,17 

651,97 

651,37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

477,5 

159 

159 

159,5 

  

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

МНС 

державний бюджет 

6877,063 

671,687 

1345,548 

1387,385 

1506,049 

1966,367 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МВС 

- " - 

228,15 

66,42 

59,55 

55,659 

46,521 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МОЗ 

- " - 

245 

66,42 

63,7 

59,809 

50,921 

4,15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінприроди 

- " - 

15,43 

3,57 

3,34 

2,84 

2,84 

2,84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Міненерговугілля 

- " - 

150,76 

44,28 

39,7 

36,14 

30,64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Агентство держмайна

державний бюджет 

23,05 

0,05 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінінфраструктури 

- " - 

211,495 

67,399 

44,074 

42,199 

40,059 

16,764 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінрегіон 

- " - 

25,35 

5,07 

5,07 

5,07 

5,07 

5,07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінрегіон 

- " - 

150,76 

44,28 

39,7 

36,14 

30,64 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Держлісагентство 

- " - 

213 

35 

41 

41 

45 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Держгірпромнагляд 

- " - 

0,16 

0,032 

0,032 

0,032 

0,032 

0,032 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Національна академія наук 

- " - 

21,7 

4,34 

4,34 

4,34 

4,34 

4,34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

місцевий бюджет 

19,82 

  

  

6,60455 

6,60455 

6,60455 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

облдержадміністрації:  

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вінницька 

  

217,94 

  

  

72,65 

72,65 

72,65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Волинська 

  

101,55 

  

  

33,84829 

33,84829 

33,84829 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дніпропетровська 

  

61,92 

  

  

20,6392 

20,6392 

20,6392 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Донецька 

  

47,05 

  

  

15,6858 

15,6858 

15,6858 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Житомирська 

  

165,95 

  

  

55,31307 

55,31307 

55,31307 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Закарпатська 

  

47,05 

  

  

15,6858 

15,6858 

15,6858 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Запорізька 

  

22,29 

  

  

7,43011 

7,43011 

7,43011 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Івано-Франківська 

  

22,29 

  

  

7,43011 

7,43011 

7,43011 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Київська 

  

81,74 

  

  

27,24375 

27,24375 

27,24375 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кіровоградська 

  

64,39 

  

  

21,46477 

21,46477 

21,46477 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Луганська 

  

37,14 

  

  

12,38353 

12,38353 

12,38353 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Львівська 

  

43,72 

1,245 

1,445 

14,00909 

13,80909 

13,20909 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Миколаївська 

  

89,16 

  

  

29,72046 

29,72046 

29,72046 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одеська 

  

282,34 

  

  

94,11478 

94,11478 

94,11478 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Полтавська 

  

59,45 

  

  

19,81365 

19,81365 

19,81365 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівненська 

  

79,25 

  

  

26,41818 

26,41818 

26,41818 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сумська 

  

76,78 

  

  

25,59261 

25,59261 

25,59261 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тернопільська 

  

44,58 

  

  

14,86023 

14,86023 

14,86023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Харківська 

  

61,92 

  

  

20,6392 

20,6392 

20,6392 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Херсонська 

  

47,05 

  

  

15,6858 

15,6858 

15,6858 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хмельницька 

  

14,17 

  

  

47,0574 

47,0574 

47,0574 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Черкаська 

  

54,48 

  

  

18,16251 

18,16251 

18,16251 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чернівецька 

  

61,92 

  

  

18,16251 

18,16251 

18,16251 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чернігівська 

  

24,76 

  

  

8,25569 

8,25569 

8,25569 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Севастопольська міськдержадміністрація 

місцевий бюджет 

2,48 

  

  

0,82557 

0,82557 

0,82557 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

об'єкти підвищеної небезпеки 

інші джерела 

477,5 

159 

159 

159,5 

  

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. N 1245)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Розвиток єдиної системи цивільного захисту 

1. Забезпечення ефективності державного управління у сфері цивільного захисту 

кількість створених функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту 

12 

12 

  

  

  

  

кількість створених територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту 

27 

27 

  

  

  

  

кількість створених структурних підрозділів з питань цивільного захисту центральних органів виконавчої влади 

39 

  

39 

  

  

  

кількість територіальних органів управління МНС, в яких оптимізовано організаційно-штатну структуру 

27 

27 

  

  

  

  

кількість розроблених законодавчих актів 

  

  

  

  

кількість розроблених нормативно-правових актів для здійснення заходів цивільного захисту, відсотків 

100 

30 

30 

40 

  

  

2. Оптимізація та удосконалення сил цивільного захисту 

кількість реорганізованих загонів МНС центрального підпорядкування, відсотків 

100 

30 

30 

40 

  

  

кількість створених аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в регіонах, відсотків 

100 

30 

30 

40 

  

  

кількість утворених протипожежних авіаційних підрозділів МНС 

  

  

  

  

кількість утворених координаційних аварійно-рятувальних центрів Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах 

11 

  

кількість утворених мобільних рятувально-водолазних підрозділів 

18 

  

кількість утворених спеціальних регіональних центрів швидкого реагування 

  

  

  

кількість утворених мобільних санітарно-епідеміологічних підрозділів 

27 

  

  

кількість утворених у гарнізонах пожежно-рятувальних підрозділів 

1160 

1160 

  

  

  

  

кількість утворених аварійно-рятувальних служб регіонального та місцевого підпорядкування 

12 

  

  

  

3. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації 

кількість створених реєстрів сил та засобів цивільного захисту 

  

  

  

  

кількість утворених регіональних центрів управління під час надзвичайних ситуацій 

27 

  

  

кількість утворених центрів управління під час надзвичайних ситуацій Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах 

  

  

  

  

кількість утворених центрів управління під час надзвичайних ситуацій МНС 

  

  

  

  

кількість утворених пересувних пунктів управління в регіонах 

27 

  

10 

  

кількість утворених пересувних пунктів управління МНС 

  

  

  

  

кількість утворених мобільних авіаційних загонів у складі спеціальних регіональних центрів швидкого реагування оперативно-рятувальної служби 

  

  

кількість створених матеріальних резервів, відсотків 

100 

  

100 

  

  

  

4. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період 

кількість модернізованих систем централізованого оповіщення, відсотків 

100 

  

80 

20 

  

  

кількість здійснених заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), відсотків 

100 

  

50 

50 

  

  

кількість здійснених заходів щодо налагодження випуску комплектувальних виробів для інженерно-технічного обладнання, відсотків 

100 

80 

кількість накопичених засобів індивідуального захисту, відсотків 

100 

24 

24 

24 

24 

5. Оптимізація системи охорони здоров'я та підвищення рівня медичного забезпечення працівників у сфері цивільного захисту 

кількість придбаних та встановлених автономних джерел електропостачання для лікувальних закладів 

114 

  

28 

29 

28 

29 

6. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань цивільного захисту 

кількість навчально-методичних центрів, де удосконалено навчально-матеріальну базу 

24 

  

  

кількість здійснених заходів щодо упровадження сучасних підходів до організації навчального процесу, відсотків 

100 

  

40 

20 

20 

20 

кількість створених електронних навчально-методичних та інших матеріалів і посібників, відсотків 

100 

  

50 

50 

  

  

кількість розроблених електронних (картографічних) паспортів потенційно небезпечних об'єктів і територій (державного та регіонального рівня) 

28 

  

13 

кількість підготовлених та виданих науково-методичних посібників та відеофільмів 

25 

  

10 

кількість розроблених державних стандартів у сфері цивільного захисту 

87 

16 

20 

20 

21 

10 

7. Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

кількість створених систем моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям 

  

  

  

  

кількість створених локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій 

955 

318 

318 

319 

  

  

кількість створених автоматизованих систем контролю за станом радіаційних і хімічних підприємств, інших об'єктів підвищеної небезпеки 

  

  

  

  

кількість створених систем запобігання надзвичайним ситуаціям 

  

  

  

  

кількість утворених підрозділів для проведення державної експертизи проектів рішень з питань цивільного захисту та техногенної безпеки 

28 

28 

  

  

  

  

кількість розроблених державних стандартів у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям 

  

  

  

  

8. Технічне переоснащення оперативно-диспетчерських служб 

кількість створених програмно-технічних комплексів 

  

  

  

  

кількість розроблених технічних проектів 

  

  

  

  

кількість створених волоконно-оптичних ліній 

  

  

  

  

9. Технічне переоснащення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

кількість придбаної автомобільної техніки 

735 

51 

139 

154 

184 

207 

кількість придбаної пожежної техніки та обладнання 

1305 

109 

274 

280 

310 

322 

кількість придбаної інженерної техніки та засобів 

2711 

169 

518 

603 

676 

745 

кількість придбаних комплектів плавучих засобів, водолазної техніки та обладнання і шкіперського майна 

2873 

393 

522 

582 

650 

726 

кількість придбаних комплектів медичної техніки та обладнання 

846 

165 

179 

176 

164 

162 

кількість придбаних санітарних транспортно-пасажирських літаків типу АН-74 

  

  

  

  

кількість придбаних транспортно-пасажирських літаків типу АН-74 

  

  

  

кількість придбаних транспортних літаків типу АН-70 

  

  

  

  

кількість придбаних адміністративних (штабних) літаків типу "Фалкон" 

  

  

  

  

кількість придбаних санітарних вертольотів типу Мі-8 МТВ (Мі-171) 

  

  

  

  

кількість придбаних пошуково-рятувальних вертольотів типу Мі-8 МТВ (Мі-171) 

  

  

  

кількість придбаних пожежних вертольотів типу КА-32 

  

  

  

кількість придбаних легких медично-рятувальних вертольотів категорії "А" 

  

  

кількість придбаних легких вертольотів категорії "А" повітряного спостереження типу КТ-112 

10 

  

  

кількість придбаних комплектів радіотехнічного обладнання 

  

  

  

  

10. Технічне переоснащення організацій Державної гідрометеорологічної служби 

кількість придбаної спеціальної техніки та обладнання 

5723 

361 

370 

558 

1357 

3077 

11. Технічне переоснащення підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби 

кількість придбаної автомобільної техніки 

148 

14 

37 

34 

33 

30 

кількість придбаної інженерної техніки та спеціального обладнання 

1506 

253 

339 

310 

304 

300 

кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання 

870 

165 

178 

176 

176 

175 

кількість придбаного хімічного обладнання 

5315 

80 

1484 

1384 

1184 

1183 

кількість придбаної медичної техніки та обладнання 

370 

42 

101 

76 

76 

75 

12. Технічне переоснащення Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку та рятування туристів 

кількість придбаної техніки та обладнання для проведення робіт з пошуку та рятування туристів 

247 

34 

75 

53 

34 

51 

13. Технічне переоснащення Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах 

кількість придбаних катерів 

163 

40 

40 

40 

40 

кількість придбаного водолазного спорядження та обладнання 

607 

100 

128 

126 

127 

126 

кількість придбаної спеціальної автомобільної техніки 

25 

кількість придбаних засобів зв'язку 

165 

10 

40 

40 

40 

35 

кількість придбаних засобів інженерно-технічного забезпечення 

551 

138 

138 

138 

137 

14. Технічне переоснащення державного підприємства "Мобільний рятувальний центр МНС" 

кількість придбаної автомобільної техніки 

59 

15 

11 

11 

10 

12 

кількість придбаної інженерної техніки 

31 

кількість придбаних засобів зв'язку 

347 

53 

77 

79 

69 

69 

кількість придбаної техніки для пошуку та рятування людей 

10 

15. Модернізація аварійно-рятувальних підрозділів державного підприємства "Морська аварійно-рятувальна служба" 

кількість придбаних рятувальних шлюпок та плотів для рятувального судна "Світломор-4" 

12 

12 

  

  

  

  

кількість придбаних швидкісних катерів 

  

  

  

  

кількість придбаних автокранів 

  

  

  

  

кількість придбаних підводних роботів 

  

  

  

  

16. Оновлення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів Держспецтрансслужби 

кількість придбаних легкових оперативних автомобілів 

кількість придбаних мікроавтобусів 

кількість придбаних пожежних автомобілів першої допомоги 

кількість придбаних спеціальних аварійно-рятувальних автомобілів 

17. Технічне переоснащення сил цивільного захисту Держлісагентства 

кількість придбаних пожежних автоцистерн місткістю до 3 тонн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання 

250 

40 

50 

50 

50 

60 

кількість придбаних пожежних автоцистерн місткістю до 5 тонн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання 

60 

10 

10 

10 

15 

15 

кількість придбаних пожежних автоцистерн місткістю до 8 тонн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання 

15 

18. Матеріально-технічне оснащення пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління МНС у Львівській області 

кількість придбаних пожежно-рятувальних автомобілів, засобів зв'язку, рятування та індивідуального захисту, відсотків 

100 

50 

50 

  

  

  

19. Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки 

кількість утворених підрозділів місцевої пожежної охорони 

2367 

  

  

789 

789 

789 

кількість придбаних пожежних автомобілів 

2367 

  

  

789 

789 

789 

кількість збудованих пожежних депо 

2367 

  

  

789 

789 

789 

____________

Опрос