Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для физкультурно-спортивной реабилитации и спорта инвалидов

КМ Украины
Постановление КМ от 28.01.2009 № 104
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 січня 2009 р. N 104

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2009 року N 1008

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 березня 2011 року N 198)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсім'ямолодьспорту за програмою "Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

забезпечення діяльності штатних збірних команд спортсменів-інвалідів (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, спортивного інвентарю, одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, обладнання та інвентарю довгострокового використання, видатки на службові відрядження по території України, оренду приміщень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних послуг, поточного ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, електронної пошти, обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій, послуг, пов'язаних з митним оформленням товарів, придбаних у нерезидентів, банківських послуг, послуг з обробки інформації, страхування приміщень, охорони, в тому числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення та обслуговування програмного забезпечення, послуг з перезарядки картриджів, тонерів, обов'язкові платежі до бюджету тощо), придбання малоцінного спортивного інвентарю, одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки національних збірних команд з видів спорту для інвалідів до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1008)

забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, видатки на службові відрядження по території України, оренду приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточного ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, електронної пошти, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг, послуг з обробки інформації, страхування приміщень, охорони, в тому числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення та обслуговування програмного забезпечення, послуг з перезарядки картриджів, тонерів, оплата за участь у короткострокових семінарах, обов'язкові платежі до бюджету тощо);

організацію і проведення навчально-тренувальних зборів в Україні та за кордоном, всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні з видів спорту для інвалідів, всеукраїнських заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, забезпечення участі національних збірних команд спортсменів-інвалідів України у міжнародних змаганнях, що проводяться за кордоном, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік;

виплату грошових винагород спортсменам-інвалідам та їх тренерам за зайняті призові місця в міжнародних спортивних змаганнях відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 704 "Про заохочення спортсменів-інвалідів та їх тренерів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 60, ст. 2036);

виплату державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку.

До малоцінних предметів, матеріалів та інвентарю належать ті предмети, матеріали та інвентар, строк експлуатації яких не перевищує 365 календарних днів або вартість яких без податку на додану вартість не перевищує 1000 гривень (включно).

3. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 2 цього Порядку, проводиться Мінсім'ямолодьспортом з урахуванням поданого Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" обґрунтування потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного спортивного обладнання та інвентарю, одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, календарних планів заходів та регламентних документів міжнародних спортивних організацій тощо.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1008)

Конкретний перелік витрат, пов'язаних з організацією і проведенням всеукраїнських змагань, міжнародних змагань в Україні з видів спорту для інвалідів, визначається положеннями про проведення зазначених змагань, затвердженими в установленому порядку.

Перелік необхідного спортивного обладнання та інвентарю, одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення затверджується Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1008)

4. Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, що затверджений Державним казначейством.

5. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

У договорах про закупівлю товарів і послуг обов'язково передбачаються умови щодо:

заборони збільшення їх вартості, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов'язані із зміною курсу валюти;

недопущення включення до собівартості послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх наданням, або необґрунтованого завищення їх вартості.

Договори про надання послуг з організації та проведення спортивних заходів укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду (користування) спортивних споруд та обладнання - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними у пункті 2 цього Порядку;

придбання для проведення спортивних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня товарів і послуг, використання яких безпосередньо не пов'язане з організацією таких заходів та участю в них;

оплату участі у міжнародних змаганнях, що проводяться за кордоном, осіб, які безпосередньо не здійснювали підготовку спортсменів національних збірних команд з видів спорту для інвалідів до зазначених змагань, а також тих, участь яких у таких змаганнях не є обов'язковою відповідно до регламенту їх проведення, включаючи офіційних осіб;

оплату посередницьких послуг;

здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

7. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються відповідно до законодавства.

____________

Опрос