Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для организационного и финансового обеспечения спорта высших достижений

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 28.01.2009 № 102
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 січня 2009 р. N 102

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організаційного та фінансового забезпечення спорту вищих досягнень

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 червня 2010 року N 464

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 лютого 2011 року N 109)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організаційного та фінансового забезпечення спорту вищих досягнень, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організаційного та фінансового забезпечення спорту вищих досягнень

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік Мінсім'ямолодьспорту за програмою "Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, обладнання та інвентарю довгострокового використання для спортсменів та тренерів, здійснення видатків, пов'язаних із службовими відрядженнями по території України, орендою приміщень, оплатою комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних послуг, проведенням поточного ремонту приміщень і технічним обслуговуванням обладнання, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, електронної пошти, обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій, послуг, пов'язаних з митним оформленням товарів, придбаних у нерезидентів, банківських послуг, послуг з обробки інформації, страхування приміщень, охорони, в тому числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, установлення і обслуговування програмного забезпечення, послуг з перезарядження картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, підвищення кваліфікації кадрів у закладах, які мають необхідну ліцензію, обов'язкові платежі до бюджету тощо), придбання малоцінного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, обладнання та інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях державного та міжнародного значення;

(підпункт "1" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 464)

2) забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, витратних матеріалів, інвентарю, зокрема хімічних реактивів, лабораторного посуду та спецодягу, передплата періодичних друкованих видань, здійснення видатків, пов'язаних із службовими відрядженнями по території України, орендою приміщень, оплатою транспортних послуг та утриманням транспортних засобів, проведенням поточного ремонту приміщень і технічним обслуговуванням обладнання, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, електронної пошти, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг, послуг з обробки інформації, страхування приміщень, охорони, в тому числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, установлення та обслуговування програмного забезпечення, послуг з перезарядження картриджів, тонерів, послуг перекладача, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, обов'язкові платежі до бюджету тощо), здійснення антидопінгового контролю в спорті та сплату щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції;

3) забезпечення діяльності управління з матеріально-технічного забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання та інвентарю довгострокового використання, передплата періодичних друкованих видань, видатки, пов'язанні із службовими відрядженнями по території України, орендою приміщень, оплатою транспортних послуг, проведенням поточного ремонту приміщень і технічним обслуговуванням обладнання, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, електронної пошти, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг, послуг з обробки інформації, страхування приміщень, охорони, в тому числі обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, установлення та обслуговування програмного забезпечення, послуг з перезарядження картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, обов'язкові платежі до бюджету тощо);

(підпункт "3" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 464)

4) виплату грошових винагород спортсменам та їх тренерам відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. N 539 "Про встановлення винагород спортсменам України - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 477) та від 23 липня 2008 р. N 680 "Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1883);

5) виплату державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених у встановленому законодавством порядку.

До малоцінних предметів, матеріалів та інвентарю належать ті предмети, матеріали та інвентар, строк експлуатації яких не перевищує 365 календарних днів або вартість яких без податку на додану вартість не перевищує 1000 гривень (включно).

3. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 2 цього Порядку, проводиться Мінсім'ямолодьспортом з урахуванням поданого Національним антидопінговим центром та управлінням з матеріально-технічного забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" обґрунтування потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, календарних планів заходів та регламентних документів міжнародних спортивних організацій тощо, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 464)

Перелік необхідного спортивного обладнання та інвентарю, одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення затверджується Мінсім'ямолодьспортом.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 464)

4. Закупівля товарів і послуг за бюджетні кошти проводиться в установленому законодавством порядку.

У договорах про закупівлю товарів і послуг обов'язково передбачаються умови щодо:

заборони збільшення їх вартості, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов'язані із зміною курсу валюти;

недопущення включення до собівартості послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх наданням, або необгрунтованого завищення їх вартості.

Договори про надання послуг з організації та проведення заходів укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду (користування) приміщень та обладнання - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

5. Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, що затверджений Державним казначейством.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними у пункті 2 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

7. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос