Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки паралимпийского движения в Украине

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 28.01.2009 № 101
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 січня 2009 р. N 101

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2009 року N 1009

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 лютого 2011 року N 199)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсім'ямолодьспорту за програмою "Фінансова підтримка паралімпійського руху в Україні" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються:

1) Національному комітетові спорту інвалідів України (далі - Комітет) на проведення серед інвалідів фізкультурно-оздоровчих, спортивних та організаційно-методичних заходів з розвитку та популяризації паралімпійського руху та спорту серед інвалідів (семінарів, конференцій, форумів, інших заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, передбачених календарним планом заходів Комітету на відповідний рік) та забезпечення участі в них (оплата проїзду, добових, проживання, страхування учасників заходів, оформлення віз, оренди приміщень та обладнання, транспортних послуг, придбання та виготовлення сувенірної і поліграфічної продукції, інші витрати), поточне утримання Комітету (оплата праці працівників, придбання канцелярських та господарських товарів, малоцінних предметів, матеріалів та інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, видатки на службові відрядження по території України і оренду приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточного ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, електронної пошти, комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Комітету, за напрямами, передбаченими планом використання бюджетних коштів);

2) Національному центрові параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів на його поточне утримання (оплата господарських товарів, витратних матеріалів і малоцінного інвентарю, комунальних послуг та енергоносіїв, поточного ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, інші поточні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Центру, за напрямами, передбаченими планом використання бюджетних коштів);

(підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1009)

3) Західному реабілітаційно-спортивному центрові на організаційне та матеріально-технічне забезпечення його діяльності (оплата праці працівників, придбання господарських товарів, витратних матеріалів і малоцінного інвентарю, видатки на службові відрядження по території України і оренду приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, комунальних послуг та енергоносіїв, поточного ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, інші поточні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Центру, за напрямами, передбаченими планом використання бюджетних коштів).

(абзац перший підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1009)

До малоцінних предметів, матеріалів та інвентарю належать ті, строк використання яких не перевищує 365 календарних днів або вартість яких без урахування податку на додану вартість не перевищує 1 тис. гривень включно.

3. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 2 цього Порядку, проводиться Мінсім'ямолодьспортом з урахуванням поданих Комітетом обґрунтування потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, календарного плану заходів Комітету, звітів про результати фінансово-господарської діяльності Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів і Західного реабілітаційно-спортивного центру за минулий період та прогнозних показників на поточний рік, а також з урахуванням можливості покриття відповідних витрат Комітету і зазначених центрів за рахунок власних коштів та інших джерел.

4. Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, що затверджений Державним казначейством.

5. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

У договорах про закупівлю товарів і послуг обов'язково передбачаються умови щодо:

заборони збільшення їх вартості, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов'язані із зміною курсу валюти;

недопущення включення до собівартості послуг витрат, що безпосередньо не пов'язані з їх наданням, або необґрунтованого завищення їх вартості.

Договори про надання послуг з організації та проведення заходів укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду (користування) приміщень, спортивних споруд та обладнання - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними у пункті 2 цього Порядку;

придбання для проведення заходів загальнодержавного та міжнародного рівня товарів і послуг, використання яких безпосередньо не пов'язане з організацією таких заходів та участю в них;

оплату посередницьких послуг;

здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

7. Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються відповідно до законодавства.

____________

Опрос