Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка координации работ по стандартизации, выполняемых центральными органами исполнительной власти за средства государственного бюджета

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, План от 04.02.2009 № 77
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2009 р. N 77

Київ

Про затвердження Порядку координації робіт із стандартизації, які виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти державного бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2011 року N 1390

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 року N 674)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок координації робіт із стандартизації, які виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти державного бюджету, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
координації робіт із стандартизації, які виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти державного бюджету

(У тексті Порядку слово "Мінрегіонбуд" у всіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1390)

1. Цей Порядок визначає механізм координації робіт із стандартизації, які виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти державного бюджету (далі - координація робіт).

2. Координація робіт здійснюється Держспоживстандартом, а в частині, що стосується будівництва та промисловості будівельних матеріалів, - Мінрегіоном шляхом:

1) розгляду та погодження пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо формування щорічного плану національної стандартизації;

2) затвердження щорічного плану національної стандартизації з визначенням у ньому пріоритетів розвитку національної стандартизації та стратегічних цілей у цій сфері (з урахуванням заходів і завдань, визначених у програмних документах щодо економічного та соціального розвитку України, програмах розвитку галузей економіки і нормативно-правових актах органів державної влади);

3) погодження розроблених центральними органами виконавчої влади проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання питань, пов'язаних із стандартизацією;

4) опрацювання інформації про стандартизацію, що надходить від центральних органів виконавчої влади відповідно до цього Порядку;

5) проведення спільних із центральними органами виконавчої влади засідань колегіальних органів, нарад, робочих зустрічей, навчань.

3. Виконання робіт із стандартизації за кошти державного бюджету здійснюється за такими пріоритетами:

розроблення національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними (регіональними) та прирівняними до них документами, насамперед стандартів, застосування яких є підтвердженням відповідності продукції вимогам технічних регламентів;

розроблення основоположних організаційно-методичних та загальнотехнічних нормативних документів щодо сфери стандартизації, процедури оцінки відповідності, метрології, класифікації, зокрема національних термінологічних стандартів;

розроблення нормативних документів, що спрямовані на забезпечення науково-технічного прогресу, підвищення рівня безпеки життя і здоров'я споживачів (користувачів), їх майна, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, конкурентоспроможності продукції і послуг, економії та раціонального використання ресурсів, технічної та інформаційної сумісності, а також взаємозамінності продукції тощо;

проведення науково-дослідних робіт із забезпечення розвитку, реформування та функціонування національної стандартизації.

4. Центральні органи виконавчої влади:

подають згідно з вимогами законодавства пропозиції щодо формування щорічного плану національної стандартизації та внесення змін до нього для погодження Держспоживстандарту, а в частині, що стосується будівництва та промисловості будівельних матеріалів, - Мінрегіону;

готують разом з технічними комітетами стандартизації проект щорічного плану робіт із стандартизації (далі - щорічний план) за формою згідно з додатком;

інформують Держспоживстандарт, а в частині, що стосується будівництва та промисловості будівельних матеріалів, - Мінрегіон про проекти щорічного плану, планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт із національної стандартизації, що затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади;

розробляють після прийняття Закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням погоджених пропозицій і затверджують щорічні плани відповідно до затверджених видатків та інформують Держспоживстандарт.

Проекти нормативних документів зазначаються у щорічному плані за технічними комітетами стандартизації, що розміщуються в порядку зростання номерів таких комітетів. Якщо проекти нормативних документів розроблені за напрямами, що не відповідають напрямам діяльності технічних комітетів стандартизації, такі проекти зазначаються наприкінці щорічного плану за організаціями-розробниками.

До щорічного плану додається пояснювальна записка, в якій зазначаються пріоритети робіт із стандартизації, кількість проектів нормативних документів та дані про розподіл їх за технічними комітетами стандартизації і організаціями-розробниками, види проектів нормативних документів, види робіт, строки їх виконання тощо.

Проект щорічного плану подається на паперовому та електронному носіях.

У разі коли у запропонованих до розроблення проектах національних стандартів передбачено інші вимоги, ніж ті, що містяться в аналогічних міжнародних (регіональних) стандартах, разом з пропозиціями щодо їх розроблення до зазначеного плану подаються обґрунтування необхідності таких вимог та проекти повідомлень відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ 1.13 "Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України";

подають до 1 липня поточного року та до 1 лютого наступного року Держспоживстандарту інформацію про стан виконання щорічного плану та внесення змін до нього за звітний період, а Мінрегіону - інформацію про стан виконання щорічного плану в частині, що стосується будівництва та промисловості будівельних матеріалів.

Мінрегіон подає до Держспоживстандарту узагальнену інформацію про стан виконання щорічного плану в частині, що стосується будівництва та промисловості будівельних матеріалів, за звітний період.

5. Держспоживстандарт подає щороку до 1 березня Мінекономіки та Мінфіну звіт про результати виконання плану національної стандартизації.

 

ПЛАН
робіт із стандартизації на 20__ рік

__________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)

Код проекту нормативного документа згідно з Українським класифікатором нормативних документів ДК 004 

Назва проекту нормативного документа та вид роботи 

Позначення міжнародних (регіональних) нормативних документів (ISO, IEC, EN тощо) 

Строк виконання робіт (місяць, рік) 

Технічний комітет стандартизації, організація-
розробник та співвиконавці 

Найменування та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансуються роботи, вартість робіт, тис. гривень 

Директивні та програмні документи 

початок 

подано для затвердження 

Примітки: 

1. У разі застосування міжнародних (регіональних) нормативних документів у графі третій наводиться інформація про відповідність національних нормативних документів міжнародним (регіональним) згідно з вимогами ДСТУ 1.7 "Національна стандартизація. Правила і методи прийняття, оформлення та застосування міжнародних і регіональних стандартів". 

  

2. У графі останній зазначається найменування програмних документів щодо економічного та соціального розвитку України, програм розвитку галузей економіки та нормативно-правових актів органів державної влади, на підставі яких розробляється нормативний документ, а також директиви ЄС, згідно з якою розробляються національні стандарти, застосування яких є підтвердженням відповідності продукції вимогам технічного регламенту. 

____________

Опрос