Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Национального агентства Украины по иностранным инвестициям и развитию

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 28.01.2009 № 48
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 січня 2009 р. N 48

Київ

Про утворення Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 року N 464

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 травня 2010 року N 356)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку.

2. Затвердити Положення про Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку, що додається.

3. Передати Український центр сприяння іноземному інвестуванню до сфери управління Національного агентства з іноземних інвестицій та розвитку.

4. Розмістити Національне агентство з іноземних інвестицій та розвитку у будинку по вул. Саксаганського, 1а, у м. Києві на умовах оренди у приміщеннях четвертого поверху робочою площею 202,6 кв. метра та п'ятого поверху (праве крило) робочою площею 250 кв. метрів.

ДАК "Хліб України" укласти з Національним агентством з іноземних інвестицій та розвитку договір оренди зазначених приміщень на умовах відшкодування Компанії фактичних витрат, пов'язаних з їх утриманням.

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 771 "Про передачу Українського центру сприяння іноземному інвестуванню до сфери управління Державного агентства з інвестицій та інновацій" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1650) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 р. N 80 "Про розміщення Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

7. Міністерству фінансів здійснити в установленому порядку передачу частини бюджетних коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2009 рік Державному агентству з інвестицій та інновацій, до Національного агентства з іноземних інвестицій та розвитку у зв'язку з перерозподілом функцій.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 27

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку

1. Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку (Укрзовнішінвест) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Укрзовнішінвест є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері сприяння іноземному інвестуванню національної економіки (далі - іноземне інвестування).

2. Укрзовнішінвест у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

Укрзовнішінвест організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства.

3. Основними завданнями Укрзовнішінвесту є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері сприяння іноземному інвестуванню;

сприяння реалізації проектів з іноземними інвестиціями;

розроблення проектів та цільових планів інвестиційного розвитку територій;

удосконалення нормативно-правової бази з питань іноземного інвестування.

4. Укрзовнішінвест відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції і здійснює заходи щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері сприяння іноземному інвестуванню;

2) розробляє в межах своїх повноважень та забезпечує відповідно до законодавства здійснення заходів із створення позитивного інвестиційного іміджу України;

3) проводить моніторинг ефективності діяльності органів виконавчої влади у сфері залучення іноземних інвестицій та подає відповідну інформацію Кабінетові Міністрів України;

4) вивчає світовий досвід із залучення інвестицій та запровадження механізму їх стимулювання, готує пропозиції щодо його поширення в Україні;

5) вживає заходів до активізації роботи із залучення іноземних інвестицій для реалізації пріоритетних проектів;

6) розробляє концепції та проекти державних цільових програм з питань сприяння іноземному інвестуванню, вживає заходів для їх виконання;

7) розробляє у межах своїх повноважень проекти нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері сприяння іноземному інвестуванню;

8) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку, Державного бюджету України і Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

9) виконує в межах своїх повноважень разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування державні і регіональні цільові програми; здійснює окремі заходи, спрямовані на сприяння іноземному інвестуванню;

10) інформує Кабінет Міністрів України про проблеми із залученням іноземних інвестицій;

11) організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій розвитку сфери інвестиційної діяльності;

12) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво у сфері інвестиційної діяльності;

13) установлює та підтримує зв'язки з Міжнародною асоціацією агентств сприяння інвестиціям, іншими міжнародними організаціями відповідного спрямування;

14) сприяє захисту законних прав та інтересів іноземних інвесторів в їх відносинах з державними органами у процесі підготовки та реалізації пріоритетних проектів;

15) формує базу даних про інвестиційні програми і проекти, що реалізуються на території України із залученням іноземних інвестицій, міжнародні інвестиційні програми і проекти, у виконанні яких беруть участь вітчизняні суб'єкти господарювання;

16) сприяє досудовому врегулюванню спорів іноземних інвесторів та державних органів;

17) бере відповідно до законодавства участь у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, укладення договорів концесії з метою реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях національної економіки;

18) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у проведенні спільних заходів з активізації інвестиційної діяльності, з розроблення проектів та цільових планів інвестиційного розвитку територій;

19) проводить моніторинг, узагальнює та оприлюднює в установленому порядку результати роботи із залучення іноземних інвестицій, а також моніторинг дотримання вимог законодавства у сфері сприяння іноземному інвестуванню;

20) бере участь в організації навчання і підвищення кваліфікації фахівців у сфері сприяння іноземному інвестуванню, готує пропозиції щодо удосконалення системи їх підготовки та перепідготовки;

21) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу, бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок;

22) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, зокрема утворює, реорганізовує, ліквідує в установленому законодавством порядку підприємства, установи та організації;

23) забезпечує видання бюлетеня з питань, що належать до його компетенції;

24) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;

25) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Укрзовнішінвест має право:

1) залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, утворювати комісії та експертні групи з питань, що належать до його компетенції.

6. Укрзовнішінвест під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями.

7. Укрзовнішінвест у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Агентство у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Агентства підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Агентства, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

8. Укрзовнішінвест здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

9. Укрзовнішінвест очолює Генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Генеральний директор має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Генерального директора Агентства.

10. Генеральний директор Укрзовнішінвесту:

1) здійснює керівництво Агентством, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Агентство завдань;

2) визначає у межах своїх повноважень напрями роботи Агентства;

3) погоджує у межах своїх повноважень проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

4) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності;

5) приймає в установленому порядку рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Агентства, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, затверджує положення про зазначені органи;

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Агентства;

7) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства;

8) притягає в установленому законодавством порядку до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства;

9) підписує нормативно-правові акти та інші документи Агентства;

10) затверджує положення про структурні підрозділи Агентства;

11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрзовнішінвесту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Агентстві утворюється колегія у складі Генерального директора (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Генеральний директор Агентства.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначає Генеральний директор Агентства.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Агентства.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів діяльності в Укрзовнішінвесті можуть утворюватися наукові ради, інші консультативні та дорадчі органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Генеральний директор Агентства.

13. Граничну чисельність працівників Укрзовнішінвесту затверджує Кабінет Міністрів України.

Структура Укрзовнішінвесту затверджується його Генеральним директором в установленому порядку.

Штатний розпис і кошторис Укрзовнішінвесту затверджує його Генеральний директор за погодженням з Мінфіном.

14. Укрзовнішінвест є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

2. У Положенні про Український центр сприяння іноземному інвестуванню, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2005 р. N 666 "Про утворення Українського центру сприяння іноземному інвестуванню" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 31, ст. 1865; 2006 р., N 22, ст. 1650):

у пункті 2, абзаці п'ятому пункту 8 та абзаці четвертому пункту 9 слово "Держінвестицій" замінити словом "Укрзовнішінвест" у відповідному відмінку;

у тексті Положення слова "Голова Держінвестицій" у всіх відмінках замінити словами "Генеральний директор Укрзовнішінвесту" у відповідному відмінку.

3. У пункті 4 Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 749 "Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1497):

у підпункті 4 слова "залучення іноземних інвестицій в національну економіку та" виключити;

підпункт 11 виключити;

у підпункті 17 слова "інвестицій та" виключити;

у підпункті 18 слова "інвестиційних та" виключити.

____________

Опрос