Идет загрузка документа (3391 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы "Молодежь Украины" на 2009 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 28.01.2009 № 41
редакция действует с 16.07.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 січня 2009 р. N 41

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 3 листопада 2010 року N 1015
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 28 листопада 2012 року N 1107
,
 від 29 травня 2013 року N 380
,
 від 26 червня 2013 року N 458

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Молодь України" на 2009 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 31 березня Міністерству молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. N 458)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Молодь України" на 2009 - 2015 роки

Мета Програми

Метою Програми є створення системи правових та соціально-економічних умов для ефективної соціалізації та самореалізації молоді, забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді, розв'язання її проблем.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає розв'язання проблеми шляхом проведення систематичних заходів державними установами за рахунок бюджетних коштів. Такий варіант є недостатньо ефективним, оскільки потребує концентрації бюджетних коштів у значному обсязі та запровадження державних пільг для молоді, що може призвести до незадоволення інших категорій населення.

Другий, оптимальний варіант передбачає широкомасштабне впровадження сучасних технологій, які дають змогу забезпечити взаємодію з усіма представниками молоді та соціальними інститутами, що заінтересовані у розв'язанні проблем молоді.

Для ефективної соціалізації та самореалізації молоді необхідно забезпечити реалізацію виваженої державної молодіжної політики та участь молоді у розбудові демократичної держави, а також залучення організацій, які мають досвід роботи з молоддю, значні ресурси для надання соціальних та інших послуг.

Для розв'язання проблеми необхідно провести ряд інформаційних та організаційних заходів, що дасть змогу впровадити ефективний механізм партнерства і взаємодії, сучасні технології, систему збору і обробки актуальної та достовірної інформації про можливості і потреби молоді, розробити нові стандарти роботи з молоддю.

Крім того, досвід європейських країн свідчить, що така активна взаємодія стосовно реалізації державної молодіжної політики дає позитивні результати.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити на 15,6 відсотка рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити сприятливі умови для її всебічного розвитку;

збільшити чисельність молоді, залученої до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

підвищити рівень правової культури молоді, зокрема щодо забезпечення прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, відповідальності за своє майбутнє і майбутнє країни;

підвищити на 70,7 відсотка рівень свідомого ставлення молоді до власного здоров'я, боротьби із шкідливими звичками;

збільшити на 19,2 відсотка чисельність молоді, залученої до проведення заходів, спрямованих на творчий розвиток особистості;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

створити умови для самостійного працевлаштування молоді;

удосконалити нормативно-правову базу з питань формування і реалізації державної молодіжної політики, зокрема міжнародного молодіжного співробітництва;

збільшити на 43,3 відсотка чисельність молоді, що бере активну участь у виконанні програм, розроблених дитячими і молодіжними громадськими організаціями;

збільшити на 10 тис. осіб щороку чисельність молоді, що відвідує установи, які працюють з молоддю;

збільшити на 4,2 відсотка чисельність молоді, залученої до роботи в молодіжних трудових загонах;

збільшити на 0,5 відсотка чисельність учнівської та студентської молоді, залученої до участі в інтелектуальних змаганнях державного та міжнародного рівня;

удосконалити систему виявлення, навчання, виховання обдарованої молоді;

консолідувати зусилля органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів для проведення роботи з обдарованою молоддю.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами проведення моніторингу її виконання.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 257419 тис. гривень, у тому числі 97501,2 тис. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 139369,3 тис. - місцевих бюджетів, 20548,5 тис. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх фінансових можливостей.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 825 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 43, ст. 1427).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 41 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 458).

3. Державний замовник - координатор - Міністерство молоді та спорту.

4. Керівник Програми - Міністр молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - Міністерство молоді та спорту, МОН, МОЗ, МВС, Міноборони, ДСНС, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання Програми - 2009 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

усього

у тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, форумів, пленерів, виставок, видання творів молодих авторів та здійснення інших заходів, спрямованих на забезпечення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

2188472

135897

90848

40127

399840

462975

511595

547190

розвитку творчих ініціатив молоді,
у тому числі
участь українських команд клубу веселих та кмітливих у відкритому кубку клубу веселих та кмітливих країн - учасниць СНД

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

2588,4

548,4

275

725

50

140

400

450

Міністерством молоді та спорту

453572

135897

90848

40127

250

36450

70000

80000

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

1595

 

 

 

335

380

420

460

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

11500

 

 

 

2500

2750

3000

3250

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації:

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

580

 

 

 

121

134,9

154,7

169,4

Вінницькою

5100

 

 

 

1200

1250

1300

1350

Волинська

 

154,3

 

 

 

20

35,8

46,5

52

Дніпропетровська

 

785,2

 

 

 

185,2

190,1

198

211,9

Волинською

10360

 

 

 

1890

2260

2760

3450

Донецька

 

1920

 

 

 

420

490

500

510

Дніпропетровською

41300

 

 

 

9500

10000

10700

11100

Житомирська

 

491,2

 

 

 

116,2

120

125

130

Донецькою

1353000

 

 

 

318000

335000

340000

360000

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирською

1035

 

 

 

250

255

260

270

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

4079

 

 

 

1207

1358

1514

 

Івано-Франківською

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

60

 

 

 

12

14

16

18

Київською

10200

 

 

 

3000

3500

3700

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

1500

 

 

 

300

350

400

450

Львівська

 

374

 

 

 

82

90

97

105

Луганською

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

183

 

 

 

42

40

58

43

Львівською

1135

 

 

 

260

280

295

300

Одеська

 

778,1

 

 

 

175

187,4

200,7

215

Миколаївською

2780

 

 

 

630

670

720

760

Полтавська

 

150

 

 

 

30

35

40

45

Одеською

24000

 

 

 

6000

6000

6000

6000

Рівненська

 

980

 

 

 

230

240

250

260

Полтавською

37000

 

 

 

8500

9000

9500

10000

Сумська

 

149

 

 

 

28

33

40

48

Рівненською

8200

 

 

 

1800

2000

2100

2300

Тернопільська

 

80

 

 

 

20

20

20

20

Сумською

14000

 

 

 

2500

3000

4000

4500

Харківська

 

4216

 

 

 

1066

1050

1050

1050

Тернопільською

9500

 

 

 

2000

2500

2500

2500

Херсонська

 

37

 

 

 

8,5

9

9,5

10

Харківською

16250

 

 

 

4000

4000

4100

4150

Хмельницька

 

44

 

 

 

5

7

12

20

Херсонською

4600

 

 

 

1000

1100

1200

1300

Черкаська

 

269,4

 

 

 

62,4

66

69

72

Хмельницькою

8900

 

 

 

2000

2100

2300

2500

Чернівецька

 

460

 

 

 

100

110

120

130

Черкаською

70000

 

 

 

10000

15000

20000

25000

Чернігівська

 

292,9

 

 

 

70,9

70

74

78

Чернівецькою

90000

 

 

 

21000

22000

23000

24000

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

2550

 

 

 

500

600

700

750

міськдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

5069,9

 

 

 

913,6

1373,7

1388,4

1394,2

Севастопольська

 

20

 

 

 

5

5

5

5

Київською

7990

 

 

 

1760

1910

2060

2260

Севастопольською

4000

 

 

 

1000

1000

1000

1000

Разом

 

25356,4

548,4

275

725

5304,8

6198,9

6807,8

5496,5

у тому числі

державний бюджет

2588,4

548,4

275

725

50

140

400

450

місцевий бюджет

22768

 

 

 

5254,8

6058,9

6407,8

5046,5

кількість залученої молоді, осіб

579025

3764

18

177

128951

140775

148550

156790

інтелектуального розвитку молоді

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

1275

199,5

9

259,6

23,4

33,5

350

400

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

5020,5

 

 

 

1122

1208

1300

1390,5

Міністерством молоді та спорту

5565

3764

18

177

51

170

615

770

облдержадміністрації:

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

13270

 

 

 

3200

3180

3350

3540

Вінницька

 

43,9

 

 

 

8,8

10,1

11,6

13,4

Волинська

 

108,3

 

 

 

15

26,1

31,2

36

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

489,3

 

 

 

109,6

116,9

127,6

135,2

Донецька

 

1700

 

 

 

350

400

450

 

Вінницькою

6600

 

 

 

1500

1600

1700

1800

Волинською

6750

 

 

 

1200

1500

1800

2250

Дніпропетровською

48000

 

 

 

9000

11000

13000

15000

Житомирська

 

56

 

 

 

9

12

15

20

Донецькою

79000

 

 

 

15000

21000

21000

22000

Закарпатська

 

308

 

 

 

64

69

80

95

Житомирською

350

 

 

 

80

85

90

95

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

7200

 

 

 

1500

1700

1900

2100

Івано-Франківська

 

80

 

 

 

20

20

20

20

Запорізькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

370

 

 

 

120

120

120

10

Кіровоградська

 

55

 

 

 

10

12

15

18

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

570

 

 

 

100

120

150

200

Львівська

 

80

 

 

 

20

20

20

20

Луганською

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

868,1

 

 

 

248,3

195,8

206,4

217,6

Львівською

800

 

 

 

200

200

200

200

Одеська

 

889,3

 

 

 

200

214,2

229,4

245,7

Миколаївською

41000

 

 

 

9 500

10000

10500

11000

Полтавська

 

120

 

 

 

30

30

30

30

Одеською

24000

 

 

 

6000

6000

6000

6000

Рівненська

 

490

 

 

 

115

120

125

130

Полтавською

200000

 

 

 

50000

50000

50000

50000

Сумська

 

202

 

 

 

37

45

55

65

Рівненською

7200

 

 

 

1500

1700

1900

2100

Тернопільська

 

155

 

 

 

35

40

40

40

Сумською

10500

 

 

 

2000

2500

3000

3000

Харківська

 

1185

 

 

 

290

295

300

300

Тернопільською

4500

 

 

 

800

1000

1200

1500

Херсонська

 

64

 

 

 

13

15

17

19

Харківською

1250

 

 

 

300

300

325

325

Хмельницька

 

89

 

 

 

8

16

25

40

Херсонською

49000

 

 

 

10000

11000

13000

15000

Черкаська

 

150,8

 

 

 

35

37

38,8

40

Хмельницькою

9500

 

 

 

2000

2000

2500

3000

Чернівецька

 

520

 

 

 

100

120

140

160

Черкаською

40000

 

 

 

10000

10000

10000

10000

Чернігівська

 

177,2

 

 

 

40,9

42

45,3

49

Чернівецькою

13000

 

 

 

2500

3000

3500

4000

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

4200

 

 

 

800

1000

1100

1300

міськдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

2123,3

 

 

 

386,5

550,9

578,3

607,7

Севастопольська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київською

6400

 

 

 

1600

1600

1600

1600

Разом

 

16249,6

199,5

9

259,6

3290,5

3648,5

4250,6

4592,1

Севастопольською

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

державний бюджет

1275

199,5

9

259,6

23,4

33,5

350

400

місцевий бюджет

14974,7

 

 

 

3267,1

3615

3900,6

4192,1

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

112217
 

 
 

 
 

 
 

44184
 

22452
 

23953
 

21628
 

2) проведення всеукраїнських та регіональних семінарів, засідань за круглим столом, нарад, конкурсів з метою залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

350

 

 

 

 

 

150

200

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

2320

 

 

 

510

555

600

655

облдержадміністрації:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерством молоді та спорту

475

 

 

 

 

 

200

275

Вінницька

 

184,8

 

 

 

37

42,6

48,9

56,3

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

3620

 

 

 

870

890

910

950

Волинська

 

50,8

 

 

 

5,2

11,7

11,9

22

Дніпропетровська

 

202

 

 

 

43,9

48,3

52,7

57,1

Донецька

 

550

 

 

 

130

130

140

150

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

195

 

 

 

45

48

50

52

Закарпатська

 

54

 

 

 

12

12

15

15

Вінницькою

2100

 

 

 

450

500

550

600

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинською

1403

 

 

 

220

302

413

468

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

400

 

 

 

100

100

100

100

Київська

 

6662

 

 

 

1923

2229

2510

 

Донецькою

34000

 

 

 

25000

2800

3000

3200

Кіровоградська

 

25

 

 

 

3

5

7

10

Житомирською

365

 

 

 

80

90

95

100

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

2000

 

 

 

500

500

500

500

Львівська

 

24

 

 

 

6

6

6

6

Запорізькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

65

 

 

 

35

9

10

11

Івано-Франківською

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

 

132,5

 

 

 

26

33,1

35,5

38

Київською

7300

 

 

 

2100

2300

2900

 

Полтавська

 

24

 

 

 

6

6

6

6

Кіровоградською

180

 

 

 

30

40

50

60

Рівненська

 

306

 

 

 

68

71

77

90

Луганською

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівською

2000

 

 

 

500

500

500

500

Тернопільська

 

90

 

 

 

20

20

25

25

Миколаївською

1130

 

 

 

500

180

200

250

Харківська

 

61

 

 

 

12

15

17

17

Одеською

1000

 

 

 

250

250

250

250

Херсонська

 

34

 

 

 

7

8

9

10

Полтавською

4000

 

 

 

1000

1000

1000

1000

Хмельницька

 

43

 

 

 

10

10,5

11

11,5

Рівненською

2000

 

 

 

500

500

500

500

Черкаська

 

43

 

 

 

10

10,5

11

11,5

Сумською

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

300

 

 

 

40

60

80

120

Тернопільською

800

 

 

 

200

200

200

200

Чернігівська

 

28,3

 

 

 

6,3

6,8

7,3

7,9

Харківською

794

 

 

 

154

200

215

225

міськдержадміністрації:

- " -
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Херсонською

3450

 

 

 

830

850

870

900

Хмельницькою

3300

 

 

 

500

800

1000

1000

Київська

 

252,2

 

 

 

 

80

84

88,2

Черкаською

40000

 

 

 

10000

10000

10000

10000

Севастопольська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

1100

 

 

 

200

250

300

350

Разом

 

11996,6

 

 

 

2955,4

3417,5

3964,3

1659,5

Чернігівською

400

 

 

 

100

100

100

100

у тому числі

державний бюджет

350

 

 

 

 

 

150

200

міськдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий

11646,6

 

 

 

2955,4

3417,5

3814,3

1459,5

Київською

400

 

 

 

100

100

100

100

бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопольською

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість олімпіад, конкурсів

87

 

 

 

 

29

29

29

3) проведення всеукраїнських та регіональних олімпіад, Інтернет-олімпіад, конкурсів

МОН

державний бюджет

6000

 

 

 

 

2000

2000

2000

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

57764

 

 

 

 

18863

19323

19578

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН

11100

 

 

 

 

3700

3700

3700

облдержадміністрації:

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 

1515

 

 

 

330

375

395

415

Волинською

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

82

 

 

 

20

20

20

22

Дніпропетровською

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькою

14364

 

 

 

 

4788

4788

4788

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирською

830

 

 

 

 

260

270

300

Івано-Франківська

 

379,2

 

 

 

94,8

94,8

94,8

94,8

Закарпатською

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

2280

 

 

 

 

760

760

760

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

 

368

 

 

 

90

91

92

95

Кіровоградською

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

1311,7

 

 

 

302,1

318,7

336,2

354,7

Луганською

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

 

533,6

 

 

 

120

128,5

137,7

147,4

Львівською

300

 

 

 

 

100

100

100

Полтавська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

7200

 

 

 

 

2350

2400

2450

Рівненська

 

400

 

 

 

100

100

100

100

Одеською

7200

 

 

 

 

2400

2400

2400

Сумська

 

444

 

 

 

86

100,5

119

138,5

Полтавською

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

 

529

 

 

 

139

115

150

125

Рівненською

240

 

 

 

 

80

80

80

Харківська

 

465

 

 

 

110

115

120

120

Сумською

2800

 

 

 

 

800

1000

1000

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

400

 

 

 

 

125

125

150

Хмельницька

 

587

 

 

 

139

145

148

155

Харківською

9350

 

 

 

 

3000

3150

3200

Черкаська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

350

 

 

 

 

100

100

150

Чернігівська

 

324,3

 

 

 

75,1

76,8

82,8

89,6

Черкаською

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

1350

 

 

 

 

400

450

500

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

міськдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопольська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопольською

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

12938,8

 

 

 

1606

3680,3

3795,5

3857

у тому числі

державний бюджет

6000

 

 

 

 

2000

2000

2000

місцевий бюджет

6938,8

 

 

 

1606

1680,3

1795,5

1857

кількість олімпіад, конкурсів

27

 

 

 

 

9

9

9

4) забезпечення участі обдарованої учнівської молоді в міжнародних олімпіадах та конкурсах

МОН

державний бюджет

4500

 

 

 

 

1500

1500

1500

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

202

 

 

 

 

65

67

70

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН

120

 

 

 

 

40

40

40

облдержадміністрації:

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинською

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

90

 

 

 

20

20

25

25

 

Дніпропетровською

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

82

 

 

 

 

25

27

30

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеською

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавською

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківською

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

 

 

 

 

 

 

 

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міськдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопольська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

4590

 

 

 

20

1520

1525

1525

Севастопольською

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

державний бюджет

4500

 

 

 

 

1500

1500

1500

місцевий бюджет

90

 

 

 

20

20

25

25

кількість олімпіад та проектів

42

 

 

 

 

14

14

14

5) забезпечення участі обдарованої студентської молоді в міжнародних олімпіадах та проектах

МОН

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

13607

 

 

 

 

4524

4538

4545

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН

827

 

 

 

 

279

278

270

облдержадміністрації:

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 

410

 

 

 

40

100

120

150

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 

420

 

 

 

90

100

110

120

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинською

120

 

 

 

 

30

40

50

Закарпатська

 

90

 

 

 

20

20

25

25

Дніпропетровською

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькою

12000

 

 

 

 

4000

4000

4000

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

60

 

 

 

 

15

20

25

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

 

80

 

 

 

20

20

20

20

Миколаївською

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

 

1022

 

 

 

237

249

261

275

Одеською

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавською

300

 

 

 

 

100

100

100

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненською

150

 

 

 

 

50

50

50

Харківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківською

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

 

177,2

 

 

 

40,9

42

45,3

49

Черкаською

 

 

 

 

 

 

 

 

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

150

 

 

 

 

50

50

50

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міськдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопольська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

- " -

2199,2

 

 

 

447,9

531

581,3

639

Севастопольською

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість зборів

27

 

 

 

 

9

9

9

6) проведення навчальних та відбірково-тренувальних зборів за участю обдарованої молоді

МОН

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

924

 

 

 

 

308

308

308

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

МОН

234

 

 

 

 

78

78

78

облдержадміністрації:

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

155,3

 

 

 

30,2

36,3

42,6

46,2

Волинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькою

90

 

 

 

 

30

30

30

Житомирська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинською

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирською

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківською

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградською

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганською

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівською

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавська

 

80

 

 

 

20

20

20

20

Одеською

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавською

600

 

 

 

 

200

200

200

Сумська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненською

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумською

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківською

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонською

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

 

 

 

 

 

 

 

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

 

 

 

 

 

 

 

 

міськдержадміністраціям:

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопольська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастопольською

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

- " -

235,3

 

 

 

50,2

56,3

62,6

66,2

Разом за завданням 1

 

73565,9

747,9

284

984,6

13674,7

19052,5

20986,9

17835,3

у тому числі

державний бюджет

14713,4

747,9

284

984,6

73,4

3673,5

4400

4550

місцевий бюджет

58852,5

 

 

 

13601,3

15379

16586,9

13285,3

2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

512525

950

350

24

114779

125711

132962

137749

1) проведення всеукраїнських та регіональних акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, форумів, фестивалів з метою патріотичного виховання молоді

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

2980

385,5

94,5

50

 

650

850

950

ДСНС

- " -

197,4

 

 

 

 

 

98,7

98,7

Міністерством молоді та спорту

9224

950

350

24

 

2100

2700

3100

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

910

 

 

 

205

220

235

250

ДСНС

2600

 

 

 

500

600

700

800

Радою міністрів Автономної Республіки Крим

10850

 

 

 

2450

2630

2800

2970

облдержадміністрації:

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

75,9

 

 

 

15

17,5

20,2

23,2

Волинська

 

150,3

 

 

 

15

34,5

44,8

56

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська

 

362,8

 

 

 

79,1

87

94,8

101,9

Вінницькою

930

 

 

 

190

220

250

270

Донецька

 

1100

 

 

 

200

250

300

350

Волинською

12693

 

 

 

1597

2891

3166

5039

Житомирська

 

35

 

 

 

5

8

10

12

Дніпропетровською

24300

 

 

 

5000

5600

6500

7200

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецькою

258000

 

 

 

60000

65000

65000

68000

Запорізька

 

243,5

 

 

 

50

59

64,5

70

Житомирською

690

 

 

 

150

160

180

200

Івано-Франківська

 

27

 

 

 

6

7,5

6

7,5

Закарпатською

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

3360

 

 

 

1015

1125

1220

 

Запорізькою

2000

 

 

 

350

550

550

550

Кіровоградська

 

78

 

 

 

15

18

20

25

Івано-Франківською

240

 

 

 

60

60

60

60

Луганська

 

146,4

 

 

 

26,4

40

40

40

Київською

6800

 

 

 

2000

2300

2500

 

Львівська

 

1179

 

 

 

279

290

300

310

Кіровоградською

1800

 

 

 

300

400

500

600

Миколаївська

 

136,4

 

 

 

26,5

33,6

36

40,3

Луганською

18000

 

 

 

4500

4500

4500

4500

Одеська

 

444,6

 

 

 

100

107,1

114,7

122,8

Львівською

19400

 

 

 

4400

4500

5000

5500

Полтавська

 

97

 

 

 

12

20

28

37

Миколаївською

18300

 

 

 

4400

4500

4600

4800

Рівненська

 

1091

 

 

 

299

228

317

247

Одеською

8000

 

 

 

2000

2000

2000

2000

Сумська

 

98

 

 

 

18

22

26

32

Полтавською

4400

 

 

 

1100

1100

1100

1100

Тернопільська

 

100

 

 

 

25

25

25

25

Рівненською

6400

 

 

 

2100

1100

2100

1100

Харківська

 

200

 

 

 

50

50

50

50

Сумською

6500

 

 

 

1000

1500

2000

2000

Херсонська

 

72

 

 

 

16

17

19

20

Тернопільською

6800

 

 

 

1200

1200

2200

2200

Хмельницька

 

55

 

 

 

2

12

14

27

Харківською

908

 

 

 

172

240

246

250

Черкаська

 

325

 

 

 

65

80

85

95

Херсонською

5290

 

 

 

1010

1260

1510

1510

Чернівецька

 

218

 

 

 

36

50

54

78

Хмельницькою

9500

 

 

 

2000

2000

2500

3000

Чернігівська

 

1046,5

 

 

 

243,6

289,8

251,3

261,8

Черкаською

40000

 

 

 

10000

10000

10000

10000

Чернівецькою

17400

 

 

 

3600

4100

4600

5100

Чернігівською

9100

 

 

 

1600

2100

2600

2800

міськдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Київською

10000

 

 

 

2500

2500

2500

2500

Київська

 

813,4

 

 

 

99,6

229,1

237,1

247,5

Севастопольською

2400

 

 

 

600

600

600

600

Севастопольська

 

40

 

 

 

10

10

10

10

Разом

 

15582,2

385,5

94,5

50

2913,2

3980,1

4571,1

3587,8

у тому числі

державний бюджет

3177,4

385,5

94,5

50

 

650

948,7

1048,7

місцевий бюджет

12404,8

 

 

 

2913,2

3330,1

3622,4

2539,1

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

80283
 

 
 

 
 

 
 

18862
 

19392
 

20457
 

21572
 

2) організація та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця"

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

1102,7

 

 

 

232,7

220

300

350

Міноборони

- " -

20

 

 

 

 

 

10

10

Міністерством молоді та спорту

1720

 

 

 

450

390

420

460

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Міноборони

400

 

 

 

 

 

200

200

облдержадміністрації:

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

Радою міністрів

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

49,9

 

 

 

10

11,5

13,2

15,2

Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 

34

 

 

 

7

8

9

10

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецька

 

65

 

 

 

10

15

20

20

Вінницькою

320

 

 

 

80

80

80

80

Житомирська

 

18

 

 

 

3

4

5

6

Волинською

680

 

 

 

100

150

200

230

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровською

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

16,5

 

 

 

 

5

5,5

6

Донецькою

23500

 

 

 

5000

5500

6000

7000

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирською

390

 

 

 

80

90

100

120

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатською

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькою

30

 

 

 

 

10

10

10

Луганська

 

322,5

 

 

 

22,5

100

100

100

Івано-Франківською

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівська

 

254

 

 

 

45

57

70

82

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

29

 

 

 

29

 

 

 

Кіровоградською

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганською

32000

 

 

 

8000

8000

8000

8000

Полтавська

 

25

 

 

 

3

5

7

10

Львівською

690

 

 

 

150

160

180

200

Рівненська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївською

1040

 

 

 

260

260

260

260

Сумська

 

11,5

 

 

 

1,5

2

3

5

Одеською

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавською

400

 

 

 

100

100

100

100

Харківська

 

70

 

 

 

15

15

20

20

Рівненською

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонська

 

9

 

 

 

1

2

3

3

Сумською

165

 

 

 

30

40

45

50

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільською

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківською

16500

 

 

 

4000

4000

4250

4250

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсонською

48

 

 

 

12

12

12

12

Чернігівська

 

24,3

 

 

 

5,4

5,8

6,3

6,8

Хмельницькою

 

 

 

 

 

 

 

 

міськдержадміністрації:

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаською

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькою

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівською

400

 

 

 

100

100

100

100

Севастопольська

 

12

 

 

 

3

3

3

3

міськдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

2063,4

 

 

 

388,1

453,3

575

647

Київською

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

державний бюджет

1122,7

 

 

 

232,7

220

310

360

Севастопольською

2000

 

 

 

500

500

500

500

місцевий бюджет

940,7

 

 

 

155,4

233,3

265

287

кількість залученої молоді, осіб
у тому числі:

1445065
 

51084
 

61190
 

150060
 

237956
 

253239
 

332044
 

359492
 

3) проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних акцій, фестивалів і конкурсів з метою забезпечення активної участі молоді у житті суспільства та відзначенні свят

Міністерство молоді та спорту

державний бюджет

2004,9

150,4

352,5

400

94,4

257,6

350

400

ДСНС

- " -

197,4

 

 

 

 

 

98,7

98,7

Міністерством молоді та спорту

592644

51084

61190

150060

50060

50250

112000

118000

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

місцевий бюджет

445

 

 

 

145

100

100

100

ДСНС

1800

 

 

 

300

400

500

600

облдержадміністрації:

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

Радою міністрів
Автономної Республіки Крим

4065
 

 
 

 
 

 
 

890
 

960
 

1065
 

1150
 

Вінницька

 

276,7

 

 

 

55,4

63,7

73,3

84,3

облдержадміністраціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

Волинська

 

16,1

 

 

 

2

4,2

4,8

5,1

Дніпропетровська

 

86

 

 

 

20,5

21,2

21,8

22,5

Вінницькою

2600

 

 

 

500

600

700

800

Донецька

 

400

 

 

 

80

100

100

120

Волинською

6166

 

 

 

1046

1239

1569

2312

Житомирська

 

67

 

 

 

15

16

18

18

Дніпропетровською

1070

 

 

 

200

250

300

320

Закарпатська

 

155

 

 

 

35

35

40

45

Донецькою

155000

 

 

 

30000

35000

40000

50000

Запорізька

 

85

 

 

 

25

20

20

20

Житомирською

980

 

 

 

200

230

250

300

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 </