Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Совета по вопросам профессиональной ориентации населения

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 21.01.2009 № 28
редакция действует с 16.05.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 січня 2009 р. N 28

Київ

Про утворення Ради з питань професійної орієнтації населення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2011 року N 858
,
 від 5 червня 2013 року N 399
,
 від 7 серпня 2013 року N 557
,
від 26 квітня 2017 року N 294

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань професійної орієнтації населення.

2. Затвердити Положення про Раду з питань професійної орієнтації населення, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань професійної орієнтації населення

1. Рада з питань професійної орієнтації населення (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 858)

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

всебічне вивчення проблемних питань та розроблення пропозицій за результатами аналізу діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, всеукраїнських громадських організацій, інших об'єднань громадян і всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців у частині професійної орієнтації населення;

сприяння координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади та їх взаємодії з органами місцевого самоврядування і сторонами соціального діалогу;

розроблення пропозицій і рекомендацій щодо підвищення рівня професійної орієнтації населення, її нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, наукового, методичного та інформаційного забезпечення;

участь у визначенні пріоритетів фундаментальних та прикладних наукових досліджень з питань, що належать до її компетенції;

забезпечення проведення системного аналізу актів законодавства з питань професійної орієнтації населення з метою визначення основних напрямів його вдосконалення та проектів актів законодавства із зазначених питань;

сприяння вивченню, узагальненню і поширенню вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи у сфері професійної орієнтації населення;

розроблення пропозицій щодо розвитку міжнародного співробітництва, спрямованого на вдосконалення державної системи професійної орієнтації населення.

4. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи, комісії, залучати за згодою для участі в їх роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, профспілок, їх об'єднань, громадських організацій, інших об'єднань громадян, організацій роботодавців, їх об'єднань, наукових установ тощо (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, профспілок, їх об'єднань, громадських організацій, інших об'єднань громадян, організацій роботодавців, їх об'єднань з питань професійної орієнтації населення;

взаємодіяти з утвореними в установленому порядку радами з питань професійної орієнтації населення в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

вносити Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції щодо вирішення актуальних питань функціонування державної системи професійної орієнтації населення;

організовувати та проводити конференції, симпозіуми, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції.

5. Рада утворюється у складі голови, трьох заступників голови та членів Ради, які здійснюють свої повноваження і обов'язки на громадських засадах.

Головою Ради є Міністр соціальної політики.

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. N 399)

До складу Ради входять по одному заступнику Міністра соціальної політики, Міністра освіти і науки, Міністра молоді та спорту, Міністра охорони здоров'я, Міністра фінансів, Голови Державної служби зайнятості, Міністра юстиції, а також академік - секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук, вісім представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, всеукраїнських громадських організацій, інших громадських об'єднань і вісім представників всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців за їх згодою.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. N 399
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 557
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 294)

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.08.2011 р. N 858)

6. Голова Ради має трьох заступників.

Заступником голови Ради з числа членів Ради, що представляють центральні органи виконавчої влади, Національну академію педагогічних наук, є заступник Міністра соціальної політики. Інші заступники голови Ради обираються на її засіданні з числа членів Ради, що представляють всеукраїнські профспілки, їх об'єднання, всеукраїнські громадські організації, інші об'єднання громадян і всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 858,
 від 07.08.2013 р. N 557)

7. Персональний склад Ради затверджується головою Ради.

Строк повноважень членів Ради становить три роки.

8. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводиться її головою або одним із заступників голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік.

Регламент роботи Ради затверджується головою Ради.

9. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як:

дві третини членів Ради;

по чотири члени Ради, що представляють центральні органи виконавчої влади, Національну академію педагогічних наук; всеукраїнські профспілки, їх об'єднання, всеукраїнські громадські організації, інші об'єднання громадян; всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 858,
 від 07.08.2013 р. N 557)

10. На своїх засіданнях Рада формує пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції, які фіксуються в протоколі засідання.

Пропозиції і рекомендації вважаються такими, що схвалені, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Протокол засідання Ради підписує голова Ради, а у разі його відсутності - заступник голови.

11. Пропозиції і рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного акта Кабінетом Міністрів України.

12. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Мінсоцполітики за сприяння Державної служби зайнятості.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 858,
 від 07.08.2013 р. N 557)

____________

Опрос