Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Совета по вопросам профессиональной ориентации населения

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 21.01.2009 № 28
редакция действует с 12.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 січня 2009 р. N 28

Київ

Про утворення Ради з питань професійної орієнтації населення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2011 року N 858
,
 від 5 червня 2013 року N 399
,
 від 7 серпня 2013 року N 557
,
від 26 квітня 2017 року N 294
,
від 3 березня 2020 року N 206

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань професійної орієнтації населення.

2. Затвердити Положення про Раду з питань професійної орієнтації населення, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань професійної орієнтації населення

1. Рада з питань професійної орієнтації населення (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 858)

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

всебічне вивчення проблемних питань та розроблення пропозицій за результатами аналізу діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, всеукраїнських громадських організацій, інших об'єднань громадян і всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців у частині професійної орієнтації населення;

сприяння координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади та їх взаємодії з органами місцевого самоврядування і сторонами соціального діалогу;

розроблення пропозицій і рекомендацій щодо підвищення рівня професійної орієнтації населення, її нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, наукового, методичного та інформаційного забезпечення;

участь у визначенні пріоритетів фундаментальних та прикладних наукових досліджень з питань, що належать до її компетенції;

забезпечення проведення системного аналізу актів законодавства з питань професійної орієнтації населення з метою визначення основних напрямів його вдосконалення та проектів актів законодавства із зазначених питань;

сприяння вивченню, узагальненню і поширенню вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи у сфері професійної орієнтації населення;

розроблення пропозицій щодо розвитку міжнародного співробітництва, спрямованого на вдосконалення державної системи професійної орієнтації населення.

4. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи, комісії, залучати за згодою для участі в їх роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, профспілок, їх об'єднань, громадських організацій, інших об'єднань громадян, організацій роботодавців, їх об'єднань, наукових установ тощо (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, профспілок, їх об'єднань, громадських організацій, інших об'єднань громадян, організацій роботодавців, їх об'єднань з питань професійної орієнтації населення;

взаємодіяти з утвореними в установленому порядку радами з питань професійної орієнтації населення в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

вносити Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції щодо вирішення актуальних питань функціонування державної системи професійної орієнтації населення;

організовувати та проводити конференції, симпозіуми, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції.

5. Рада утворюється у складі голови, трьох заступників голови та членів Ради, які здійснюють свої повноваження і обов'язки на громадських засадах.

Головою Ради є Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

До складу Ради входять по одному заступнику Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністра освіти і науки, Міністра культури, молоді та спорту, директора Державного центру зайнятості, а також академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук, п'ять представників всеукраїнських профспілок та їх об'єднань, п'ять представників всеукраїнських громадських організацій, інших громадських об'єднань і п'ять представників всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців за їх згодою.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.08.2011 р. N 858
,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. N 399,
від 07.08.2013 р. N 557,
від 26.04.2017 р. N 294,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 206)

6. Голова Ради має трьох заступників.

Заступником голови Ради з числа членів Ради, що представляють центральні органи виконавчої влади, Національну академію педагогічних наук, є заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Інші заступники голови Ради обираються на її засіданні з числа членів Ради, що представляють всеукраїнські профспілки, їх об'єднання, всеукраїнські громадські організації, інші об'єднання громадян і всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 858,
 від 07.08.2013 р. N 557
,
від 03.03.2020 р. N 206)

7. Персональний склад Ради затверджується головою Ради.

Строк повноважень членів Ради становить три роки.

8. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводиться її головою або одним із заступників голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік.

Регламент роботи Ради затверджується головою Ради.

9. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як по три члени Ради, що представляють центральні органи виконавчої влади, Національну академію педагогічних наук; всеукраїнські профспілки, їх об'єднання; всеукраїнські громадські організації, інші об'єднання громадян; всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 858,
від 07.08.2013 р. N 557,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 206)

10. На своїх засіданнях Рада формує пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції, які фіксуються в протоколі засідання.

Пропозиції і рекомендації вважаються такими, що схвалені, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Протокол засідання Ради підписує голова Ради, а у разі його відсутності - заступник голови.

11. Пропозиції і рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного акта Кабінетом Міністрів України.

12. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Мінекономіки за сприяння Державного центру зайнятості.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 858,
 від 07.08.2013 р. N 557
,
від 03.03.2020 р. N 206)

____________

Опрос