Идет загрузка документа (290 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении номенклатуры и количества товаров, операции по ввозу и вывозу которых осуществляются в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о перемещении товаров в рамках сотрудничества в освоении космического пространства, создании и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники

КМ Украины
Постановление КМ, Номенклатура от 27.12.2008 № 1163
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2008 р. N 1163

Київ

Про затвердження номенклатури та кількості товарів, операції з ввезення і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 червня 2010 року N 531
,
 від 20 квітня 2011 року N 429

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 січня 2012 року N 53)

Відповідно до статті 2 Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити на період до 1 січня 2012 р. номенклатуру та кількість товарів, операції з ввезення і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки, підписаної 11 лютого 2001 р., згідно з додатками 1 і 2.

2. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з ввезення товарів з митної території Російської Федерації на митну територію України згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки від 11 лютого 2001 р., подають щомісяця до 10 числа наступного періоду митному органові погоджений з Національним космічним агентством звіт про цільове використання товарів, звільнених від обкладення ввізним митом та податком на додану вартість, у двох примірниках за встановленою Державною митною службою формою. Другий примірник звіту з відміткою митного органу подається зазначеними суб'єктами щомісяця до 15 числа наступного періоду Національному космічному агентству.

У разі виявлення фактів нецільового використання товарів митні та податкові органи вживають заходів до нарахування та стягнення несплачених сум ввізного мита, податку на додану вартість, штрафів та пені в порядку та розмірах, визначених законом.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 847 "Про затвердження номенклатури та кількості товарів, операції з ввезення і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1884).

4. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

НОМЕНКЛАТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ
товарів, операції з ввезення (імпорт) яких з митної території Російської Федерації на митну територію України здійснюються згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки від 11 лютого 2001 року

Код згідно з УКТЗЕД (ДКПП

Найменування товару (послуги) 

Одиниця виміру 

Кількість 

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля", м. Дніпропетровськ 

3604 90 00 00 

Електрозапалювач типу ЭВП-34 

штук 

300 

3703 10 00 00 

Фотопапір, картон і текстильні матеріали сенсибілізовані, неекспоновані (Діазопапір ТУ 5454-001-11758846-01 форматом 878 х 40) 

рулонів 

5400 

3820 00 00 90 

Антифриз "Термосол А-25" 

літрів 

20000 

3917 31 90 00 

Фторопластові трубопроводи DN25-DN125 

штук 

100 

3919 90 

Липка металізована стрічка на основі поліамідної плівки (тип НИИКАМ-ПМ-ОА-Л ТУ 2245-21680878-003-2001) 

кв. метрів 

500 

4901 

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів
(технічна документація, звіт "Дослідження навантаження у забезпечення можливості пуску ракети космічного призначення "Зеніт-3SLБФ" з космічним апаратом "Спектр-Р" без проведення статичних випробувань приладного відсіку ракетоносія") (брошура) 

штук 

4901
4906 00 00 00 

Технічна документація на електрозапалювач типу ЭВП-34

Звіт про результати проведення пусків ракет-носіїв "Зеніт", "Дніпро", "Циклон" та їх модифікацій

Технічна та експлуатаційна документація системи обслуговування та забезпечення запуску, схема поєднання інтерфейсів складових частин системи управління ракетно-космічного комплексу "Циклон-4", принципові схеми обладнання та їх опис, вихідні дані системи автоматизованого дистанційного управління, ресиверної, будівельної частини і суміжних систем, узгоджувальні креслення

Технічна документація (книга), що стосується програмного продукту MSC Patran з електронною копією Конструкторська та експлуатаційна документація прогумованого герметичного чохла ракети-носія "Циклон-4"

Технічна документація за темою "Циклон-2К"

Технічна документація інтеграції двигунів 11Д69 і 11Д26 до ракети-носія "Циклон-4" та звіт про випуск матеріалів для ескізного проекту "Забезпечення дроселювання двигуна 11Д26 на 20 відсотків номіналу" 

комплектів 

84 

4901
4906 00 00 00 

Технічна, конструкторська та експлуатаційна документація обладнання підготовки та подачі повітря (ОППП) для системи термостатування високого тиску, системи забезпечення стиснутими газами КРК "Циклон-4" (комплект)

Технічна документація, звіти про результати розроблення щодо експлуатації програмно-методичного забезпечення з розрахунку аерогазодинамічних характеристик виробів ракетно-космічної техніки (книги), комплекти з електронною копією

Технічна документація (книга) результатів моделювання польоту ракети-носія за програмами "Морський старт", "Наземний старт", експериментальних досліджень аеродинамічних характеристик моделей ракети-носія "Зеніт-3SLБ", головного блока ракети-носія "Циклон-4", дренажних пристроїв головного обтічника, приладового відсіку, перехідного відсіку ракети-носія "Зеніт-2SLB"

Технічна документація та технічні умови комплектувальних виробів для наземних випробувань за темою "Циклон-4"

Звіти про виготовлення і результати випробування двигунів РД171М N 1, 2 і 3 (для ракетно-космічного комплексу "Зеніт"), повідомлення про внесення змін до документації

Брошури N 38 - 43

Технічна документація (книга) розрахунково-балістичного забезпечення навчально-натурних робіт на ракеті А18М 

штук 

171 

  

  

  

  

4901
4906 00 00 00 

Технічна документація продовження строку експлуатації комплектувальних елементів, виробів та систем ракети А18М 

комплектів 

69 

4901
4906 00 00 00 

Технічна документація, висновки розгляду та узгодження робочої документації складових частин комплекту технологічного обладнання стартового комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4": підіймально-встановлювальний агрегат, система заповнення окислювачем, система заповнення паливом, система збору промислових стоків, система нейтралізації парів компонентів ракетного палива і промислових стоків, система термостатування головного блока повітрям високого тиску, система газового контролю, система пристартових вимірювань, система оптичних вимірювань, автоматизована система керування підготовкою і пуском ракети космічного призначення, пусковий стіл, транспортно-встановлювальний агрегат, платформа буферна, ваговий макет (комплект)

Технічна документація трубопровідної арматури системи збору та нейтралізації парів і промислових стоків стартового комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект)

Експлуатаційна документація імітаторів роботи технологічного устаткування (комплект)

Експлуатаційна документація системи автоматизованого дистанційного керування агрегатами стартового комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект)

Технічна документація забезпечення авторського, технічного (гарантійного) нагляду і технічного сприяння в організації ремонту та модернізації ракетних комплексів П118М, П118, П961 та ракетно-космічних комплексів і систем К11К68, К11К69, К11К77 (комплект)

Експлуатаційна та конструкторська документація трубопровідної арматури наземного комплексу КРК "Циклон-4". Габаритні креслення арматури, схеми (брошури, комплект)

Технічна документація підтвердження можливості модернізації (продовження строку експлуатації) комплектувальних елементів виробу А18М у забезпеченні підтвердження можливості продовження строку експлуатації комплексу П118М (комплект)

Звіт про готовність бортового програмного забезпечення даних на пуск ракети-носія "Зеніт-2S" ("Зеніт-2SБ", "Зеніт-3SL") до пуску ракети космічного призначення "Зеніт-3SL" ("Зеніт-3SLБ") з космічними апаратами (два примірники на кожний пуск, комплект)

Технічна документація аналізу роботи системи керування ракет космічного призначення " Зеніт-3SL" і " Зеніт-3SLБ". у тому числі дороблення алгоритмів базового польотного завдання і інструкції (три примірники на кожний пуск, комплект)

Науково-технічний звіт. Визначення витратних характеристик моделі дренажного пристрою головного обтічника ракети космічного призначення "Зеніт-2SLБ" 

штук 

362 

4901
4906 00 00 00
62.30.10 

Акти виконаних робіт та технічний звіт про виведення комерційних супутників за допомогою ракети-носія "Дніпро" 

комплектів 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

4901
4906 00 00 00
74.30.1 

Акти виконаних робіт, конструкторська документація та технічний звіт про проведення експериментального дослідження в аеродинамічних трубах і на газодинамічних стендах для визначення аеродинамічних і газодинамічних характеристик ракети-носія "Циклон-4"

Технічна та конструкторська документація виготовлення моделі та визначення розподілу тиску моделі головного блока ракети-носія "Циклон-4" за результатами випробувань

Акти виконаних робіт, конструкторська документація та технічний звіт про проведення експериментального дослідження аеродинамічних характеристик ракети-носія "Зеніт-3SLБ"

Технічна та конструкторська документація виготовлення моделі та визначення аеродинамічних характеристик моделі головного блока ракети-носія "Циклон-4" за результатами випробувань

Акти виконаних робіт, конструкторська документація та технічний звіт про проведення експериментального дослідження дренажних устроїв головного обтічника, приладового відсіку, перехідного відсіку ракети-носія "Зеніт-2SLБ"

Акти виконаних робіт, конструкторська документація та технічний звіт про визначення газодинамічних параметрів дії струменів ракетного двигуна на космічний апарат, газодинамічних параметрів дії струменів прискорювачів на поверхню хвостового відсіку ракети-носія "Циклон-4"

Акти виконаних робіт, конструкторська документація та технічний звіт про визначення газодинамічних параметрів дії струменів ракетного двигуна розгінного ступеня "Дніпро" на космічний апарат

Акти виконаних робіт, конструкторська документація та технічний звіт про проведення дослідно-конструкторської роботи "Продовження строку експлуатації виробу А18М" 

- " - 

- " - 

4901
4906 00 00 00 

Конструкторська документація двигуна 11Д123 ракет-носіїв "Зеніт-SL", 11К77, у тому числі креслення, повідомлення на зміну, технічні умови, рішення, картки дозволу, альбоми (брошури)

Конструкторська документація двигунів 11Д69, 11Д26 ракети-носія "Циклон-4", у тому числі креслення, повідомлення на зміну, технічні умови, рішення, картки дозволу, альбоми (брошури)

Конструкторська документація схеми взаємодії інтерфейсів складових частин стартового комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4" на етапі робочої документації, в тому числі модель взаємодії агрегатів стартового обладнання (комплект)

Робоча конструкторська документація трубопровідної арматури системи збору та нейтралізації парів і промислових стоків стартового комплексу "Циклон-4" (комплект)

Конструкторська документація імітаторів роботи технологічного устаткування (комплект)

Конструкторська документація системи автоматизованого дистанційного керування агрегатами стартового комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект) 

штук 

231 

4901
4906 00 00 00 

Конструкторська та експлуатаційна документація наземного обладнання систем гарантованого енергопостачання технічного комплексу, космічного апарата і космічної головної частини, систем гарантованого енергопостачання заправної станції, систем гарантованого енергопостачання стартової позиції за темою "Циклон-4"

Звіт про результати збільшення експлуатаційного строку комплектів 15Р56, стендового обладнання 15Р69, 15Р123, 15Р124, 15Р126, 15Р127, 15Р128, 15Н1672, запасних частин і приладдя бортової батареї 15Л860-31 у складі виробу А18М комплексу П118М

Висновок (книга) про результати збільшення експлуатаційного строку комплектів 15Р56, стендового обладнання 15Р69, 15Р123, 15Р124, 15Р126, 15Р127, 15Р128, 15Н1672, запасних частин і приладдя, бортової батареї 15Л860-31 у складі виробу А18М комплексу П118М

Конструкторська документація наземного обладнання, системи та комплектувальні вироби за темою "Циклон-4"

Конструкторська документація розроблення ракет-носіїв, ракетних комплексів у цілому, включаючи наземне обладнання "Зеніт", "Дніпро", "Циклон" та їх модифікації 

комплектів 

239 

5402 10 

Нитки високоміцні з нейлону або з інших поліамідів

(джгут "Русар" ТУ 2272-047-51605609-2004) 

комплектів 

1150 

5903 

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів товарної позиції 5902

(липка металізована стрічка на основі поліамідної плівки типу НИИКАМ-КПМА ТУ 6-00-21680878-14-09, НИИКАМ-РАМ-2 ТУ 6-00-21680878-19-2000) 

кв. метрів 

600 

5906 99 90 00 

Текстильні матеріали прогумовані

(герметичні чохли із тканини марки 18-4 ТУ 105916-86) 

штук 

6815 10 1000 

Вироби з графіту або інших вуглецевих матеріалів

(матеріал вуглецевий волокнистий "Урал" 3/2-15 ЕХО ГОСТ 28005-88) 

- " - 

300 

7019 

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього

(тканина кремнеземна прошита дротом із нержавіючої сталі згідно з СТГ 5952-21680878-043-2008) 

кв. метрів 

3000 

7410 

Фольга мідна (тиснена або не тиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів) завтовшки не більш як 0,15 міліметра (без урахування основи)

(мідна фольга (завширшки 50 і 200 міліметрів) з основою марки НИИКАМ-ЭЛ згідно з СТГ 4440-21680878-04-2008) 

- " - 

1500 

8307 10 90 00 

Металорукави 4655А-12-200-2,5-3,47, 4655А-12-200-2,5-6 серії 4603А; рукави гнучкі металеві DN25-DN100, компенсатори сильфонні DN25-DN150 

штук 

342 

8412 

Двигуни та силові установки

(електрогідравлічні підсилювачі ПМ 15Б-500М-10) 

- " - 

8414 10 80 00 

Насоси вакуумні мембранні НВМ-3 

- " - 

8421 29 90 00 

Фільтроелементи 1.1400.G10-FOO-00-P, 2.360 H6SL-BOOO-0-P, 18.46 P10-GOO-0-P 

- " - 

49 

8421 39 30 00 

Пневмообладнання систем забезпечення стиснутими газами, обладнання для підготовки та подачі повітря до системи термостатування високого тиску 

комплектів 

1501 

8421 39 98 00 

Фільтри-поглиначі з комплектувальними елементами (касети) для системи збору та нейтралізації парів і промислових стоків стартового комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4" 

- " - 

8471 

Машини для автоматичної обробки інформації та їх блоки, магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у закодованому вигляді та машини для обробки цієї інформації, не включені до інших угруповань (периферійні пристрої, приводи для запису інформації CDRW, FDD, монітор розміром екрана 15 дюймів TFT, модулі аналогового введення WAGO 750-456, WAGO 750-461, модулі цифрового введення WAGO 750-514, модулі мережі WAGO 750-600; плати аналогового введення Advantch PCI-1712, Advantch PCI-1734, модулі живлення WAG0750-610, процесорні модулі Advantech PCA-6186, процесори Fastwel CPU-686E, блоки живлення Octagon 7112/24

Модулі процесорні (контролери) RX7I IC698CPE020 (010) GE Fanuc
Кошики RX7I IC698CHS117 (017) GE Fanuc
Модулі живлення RX7I IC698PSA350 GE Fanuc
Модулі комунікаційні RX7I IC698ETM001 GE Fanuc
Модулі розширення IC200UEX VERSAMAX, GE Fanuc, живлення IC200PWR VERSAMAX, IC693PWR SERIES 90-30 GE Fanuc; дискретного вводу/виводу IC200MDL, IC200 MDD VERSAMAX, IC693MDL SERIES 90-30 GE Fanuc, аналогового вводу/виводу IC200MALG VERSAMAX, IC693ALG SERIES 90-30 GE Fanuc, контролю температури IC693TCM, зв'язку IC670GB GENIUS GE Fanuc, IC200CBL VERSAMAX GE Fanuc, корпуси Advantech IPC-610, об'єднані плати Advantech PCA6114P7, виріб СМ-5) 

штук 

1665 

8473 

Частини та приладдя, призначені винятково або головним чином для машин товарних позицій 8469 - 8472

(шасі для встановлення модулів IC693CHS SERIES 90-30, IC200CHS VERSAMAX GE Fanuc) 

штук 

250 

8481* 

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі (пневмоарматура системи забезпечення стиснутими газами) 

комплектів 

8481*  

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі (трубопровідна арматура для систем ракетно-космічного комплексу "Циклон-4", включаючи клапани: запірні прямоточні з сигналізатором положення затвору КПЛВ.491145.003, кулясті з ручним керуванням КПЛВ.491825.008, з пневмоприводом нормально закриті з кутовою проточною частиною КПЛВ.492245.003, КПЛВ.492245.001, КПЛВ.492245.002, КПЛВ.492255.001, КПЛВ.492255.002, КПЛВ.492255.003, з пневмоприводом нормально закриті з прямоточною проточною частиною КПЛВ.492145.002, з пневмоприводом нормально закриті з зміщеними фланцями КПЛВ.492145.001, КПЛВ.492155.007, КПЛВ.492155.008, КПЛВ.492155.009, запобіжні КПЛВ.494145.013, КПЛВ.494145.015, КПЛВ.494145.018, запірні з ручним керуванням КПЛВ.491141.004, зворотні КПЛВ.494325.001; КПЛВ.494325.002, КПЛВ.494315.001, КПЛВ.494315.002, запірно-регулювальні з електроприводом КПЛВ.493155.001; КПЛВ.493155.002, кулясті регулюючі з електроприводом КПЛВ.493725.001)  

штук 

560

8481 10 99 00 

Редуктори тиску ОСТ 92-132-00: Т600-00 dy 4 мм, Т608-00 dy 10 мм, T610-00 dy 10 мм, Т616-00 dy 20 мм, Т622-00 dy 20 мм, Т630-00 dy 32 мм, T640-00 dy 50 мм 

штук 

105 

8481 20 90 00 

Трубопровідна арматура для системи збору та нейтралізації парів і промислових стоків стартового комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (клапани запобіжні технологічні Ду 10/20 КПЛВ.494145.014; Ду 10/20 КПЛВ.494145.015 та клапан запобіжний з мембраною Ду 10/20 КПЛВ.494145.016) 

- " - 

8481 30 91 00 

Трубопровідна арматура для системи збору та нейтралізації парів і промислових стоків стартового комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4"

(клапани зворотні Ду 50 КПЛВ.494445.006, Ду 25 КПЛВ. 494315.003;
Ду 10 КПЛВ.494315.004, КПЛВ.494325.001, КПЛВ.494325.002, КПЛВ.494315.001, КПЛВ.494315.002, клапани запобіжні КПЛВ.494145.011, КПЛВ.494145.012, КПЛВ.494145.013) 

- " - 

46 

8481 30 99 00 

Клапани зворотні DN10-DN125, ОСТ 92-0129-70: Т302-00 dy 4 мм, Т306-00 dy 6 мм, Т308-00 dy 6 мм, Т314-00 dy 10 мм, Т316-00 dy 10 мм, Т318-00 dy 20 мм, Т322-00 dy 20 мм, Т330-00 dy 32 мм 

штук 

157 

8481 40 90 00 

Клапани запобіжні DN32/50, DN50/80, ОСТ 92-0130-70: Т408-00 dy 10 мм, Т410-00 dy 10 мм, Т412-00 dy 10 мм, Т413-00 dy 10 мм, Т424-00 dy 32 мм, Т425-00 dy 50 мм 

- " - 

76 

8481 80 59 00 

Клапани регулювальні DN50-DN125, крани шарові регулювальні з електроприводом КПЛВ.493725.001, 11нж 902П-16-80-65-3-0-Е-2 ТУ 3742-002-57170176-2001 

- " - 

40 

8481 80 63 00 

Трубопровідна арматура для системи збору та нейтралізації парів і промислових стоків стартового комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (клапани запірні нормально закриті прямоточні Ду 25 КПЛВ.492145.003, Ду 32 КПЛВ.492145.004, Ду 50 КПЛВ.492145.005, Ду 50 КПЛВ.492145.006, Ду 15 КПЛВ.492241.001, Ду 20 КПЛВ.492241.002, із зміщеними патрубками
Ду 32 КПЛВ.492145.007, клапани запірні прямоточні Ду 6 КПЛВ.491141.004, Ду 10 КПЛВ.491141.005, Ду 15 КПЛВ.491141.006, Ду 25 КПЛВ.491145.002, Ду 32 КПЛВ.491145.003, Ду 50 КПЛВ.491145.004, Ду 32 КПЛВ.493145.006, Ду 50 КПЛВ.493145.007, Ду 6 КПЛВ.491141.007; Ду 15 КПЛВ.491141.008)
Клапани сильфонні 

- " - 

284 

8481 80 63 00 

DN6 ИУСЮ.491246.001-17 ТУ 26-07-1573-91, DN 15 ИУСЮ.491246.001-11 ТУ 26-07-1573-91; крани шарові: ВНИЛ.491811.002 18 DN 10, запірний DN 100 ТДЦ 39016-100; клапани з пневмоприводом нормально закриті (НЗ): з кутовою проточною частиною КПЛВ.492255.001, КПЛВ.492255.002, КПЛВ.492255.003, КПЛВ.492245.001, КПЛВ.492245.003, КПЛВ.492145.002; із зміщеними фланцями КПЛВ.492155.007, КПЛВ.492155.008, КПЛВ.492155.009, КПЛВ.492245.002; з прямоточною проточною частиною КПЛВ.494325.001 

- " - 

167 

8481 80 63 00 

Клапани запірно-регулювальні з електроприводом КПЛВ.493155.001, КПЛВ.493155.002; клапан запірний з ручним керуванням КПЛВ.491145.001; клапани відсічні ОСТ 92-0128-70: Т210-00 dy 10 мм, Т216-00 dy 10 мм, Т218-00 dy 20 мм, Т222-00 dy 20 мм, Т226-00 dy 32 мм, Т230-00 dy 32 мм, Т238-00 dy 50 мм, Т240-00 dy 50 мм 

штук 

561 

8481 80 63 00 

Арматура системи збору та нейтралізації парів компонентів ракетного палива та промислових стоків згідно з технічним завданням "Циклон-4" 12.8160.161 ТЗ 

комплектів 

8481 80 79 00 

Вентилі прохідні Т114, Т122 ОСТ 92-0127-70, клапани запірні DN6, клапани запірні пневматичні сильфонні НЗ DN25-150, крани манометрові 

штук 

543 

8481 80 81 00 

Клапани кулькові: з ручним керуванням КПЛВ.491825.008; регулювальні КПЛВ.493725.001 з електроприводом

Вентилі ОСТ 2-0127-70 Т100-00 dy 4 мм, Т106-00 dy 6 мм, Т114-00 dy 10 мм, Т122-00 dy 20 мм, Т124-00 dy 32 мм, Т126-00 dy 32 мм, Т130-00 dy 32 мм, Т134-00 dy 50 мм, Т136-00 dy 50 мм 

- " - 

1668 

8481 90 00 00 

Клапани запобіжні мембрани D-076-858A

Запобіжні мембрани
ТУ 3645-001-27137885-99 

- " - 

28 

8502 

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі (турбінні перетворювачі витрат, перетворювачі електричні обертові ВТ 5509, АЦП Advantech PCI-1716) 

- " - 

25 

8504 40 99 00 

Перетворювачі ВТ 5509-01 

- " - 

8506 50 90 00 

Батареї літієві 10ER14PS-20 (БТ 149.00.000), 9ER20P-20Б (БТ 150.00.000), 10ER14PS-2 (варіант 2) 

- " - 

75 

8507 30 91 00 

Батареї хімічні та акумуляторні 22КСМ8, 15Н1456
Батареї акумуляторні для виробу А18М
Батареї акумуляторні 22НКГ-8СК ИКШЖ.563531.030 ТУ 

- " - 

10 

8507 30 98 00 

Батареї акумуляторні нікель-кадмієві 26НКМ-5 

штук 

10 

8507 80 98 00 

Акумулятори літій-іонні ЛИА-18, ЛИА-25 ТУ 3482-037 

- " - 

16 

8517 80 90 00 

Комутатори мережні Ethernet HUB; клемні плати ADAM-3951, ADAM-3962, ADAM-3968-A, Fastwel ТВ-20; чотирьохпортові плати Advantech PCI-1612B/9-A; АЦП Fastwel AI8S-5A-1, плати цифрового виводу Octagon 5610 

- " - 

18 

8524 39 10 00 

Диски для систем лазерного зчитування з результатами телеметричних вимірювань 

- " - 

17 

8526 

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування (комплект апаратури та приладів системи керування виробу А18М) 

- " - 

8526 92 90 00 

Радіолокаційні та радіозондувальні прилади (радари), радіонавігаційні прилади та радіоапаратура дистанційного управління; радіонавігаційні прилади до виробу А18М Апаратура (прилади) системи керування до виробу А18М 

комплектів 

8531 90 80 00 

Сигналізатори рівня ДСУ 313 

штук 

10 

8537 10 91 00 

Програмований контролер WAGO 750-842 

- " - 

8544 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями

(комплект кабелів для виробу А18М) 

комплектів 

8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

(перехідний відсік розгінного блока "Фрегат-СБ"

Комплект складових частин до виробу А18М) 

штук 

8803 90 98 00 

Елементи конструкції головних частин 15Ф183 для виготовлення космічних головних частин космічно-ракетного комплексу "Дніпро" 

штук 

10 

8803 90 98 00 

Частини до виробу А18М 

комплектів 

9014 20 

Прилади та апаратура для аеронавігації та космічної навігації

(інерціально-обчислювальний комплекс ЦЦ-398 у складі СУ РН "Циклон-4" N 1Л відповідно до 2Ц41.39.6305.103 ОХ X) 

- " - 

9023 00 80 00 

Макети габаритні, габаритно-динамічні та габаритно-теплові інерціально-обчислювального комплексу ЦЦ-398 

- " - 

9023 00 80 00 

Моделі аеродинамічні 01.0888 (масштаб 1:90), 01.0889 (масштаб 1:50), 01.0892 (масштаб 1:50)

Макети космічних апаратів 

штук 

9026 10 51 00 

Рівнемір типу ПМП-201 

- " - 

9026 20 

Прилади для вимірювання або контролю тиску

(датчики тиску МД-6Т-(С) ТУ-МД-Т-60, манометри) 

- " - 

38 

9026 20 30 00 

Датчик тиску МД-6Т(С) ТУ-МД-Т-60 

- " - 

20 

9030* 

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апарати для вимірювання або контролю електричних величин, прилади та апарати для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівських, космічних та інших іонізуючих випромінювань (комплекс перетворювачів тиску "Сапфір 22 ВН"

Вимірювально-обчислювальний комплекс MIC-400D) 

комплектів 

9030* 

Датчики тиску Вт 206/20 Вт.2.832.017-02, Вт 206/28 Вт.2.832.017-03, Вт 206/10 Вт.2.832.017-03, датчики тиску МД-6ТС, МД-10ТС з демпфером Д59-3 МД-73-ТУ; МД-6ТС, ДАП7 з демпфером Д59-3 МД-60-ТУ, датчик тиску ДАВ068-05, сигналізатори тиску 4С, 2СКВ-А, датчик різниці тиску С 041-02 Вт.1.430.041 

штук 

478 

9031 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини; проектори профільні

(віброакселерометри типу В 12/200, датчики кутових швидкостей, модулі перетворювання частоти Data Forth SCM5B4502, датчики тиску МДД ТЕ11000, МДД ТЕ11500, МДД ТЕ12300, МДД ТЕ03, МДД ТЕ04, МДД ТЕ06, МДД ТЕ012, МД-6ТС, МД-10ТС, МД15Т, МД25Т

Датчики обертання волоконні ВГ941-ЗАМ

Акселерометри низькочастотні лінійні АЛЕ048 М

Потенціометри зворотного зв'язку ПОС П-24, П-8-М

Індукційний датчик зворотного зв'язку ЛДТ-1716) 

штук 

84 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

(датчики температури, датчики тиску малогабаритні МД-Т, МД-15Т, МД-25Т, МД-80Т, МД-100Т, МД-150Т та типу МДД-ТЕ, МДД-ТЕ012; МДД-ТЕ03, МДЦ-ТЕ04, МДЦ-ТЕ06, МДЦ-ТЕ12300, МДД-ТЕ11500, МДД-ТЕ11000, датчики статичного тиску ДТМ, ДТМ-6, ДТМ-10, ДТМ-15, ДТМ-25, ДТ-100А, ДД-КМ/400

Системи вимірювання перепаду тиску С041 (датчики тиску)

Перетворювачі температури поверхні (датчик температури) И210.1123.000

Перетворювачі температури газового середовища (датчики температури) И210.1157.000

Датчики статичного тиску МД-ТС: МД-6ТС, МД-250ТС, МД-10ТС, МД-400ТС, МД-300ТС

Імітатори роботи технологічного устаткування

Системи автоматизованого дистанційного керування агрегатами стартового комплексу космічного ракетного комплексу "Циклон-4") 

- " - 

229 

74.30.1 

Послуги з проведення авторського, технічного (гарантійного) нагляду, технічного сприяння в організації ремонту та модернізації ракетних комплексів П118М, П118, П961 та ракетно-космічних комплексів і систем К11К68, К11К69, К11К77

Послуги з проведення дослідно-конструкторських робіт з модернізації (продовження строку експлуатації) комплектувальних елементів виробу А18М у забезпеченні підтвердження можливості продовження строку експлуатації комплексу П118М 

  

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

визначається під час укладання контрактів і договорів 

Матеріальна частина у забезпеченні авторського, технічного (гарантійного) нагляду і технічного сприяння в організації ремонту та модернізації ракетних комплексів П118М, П118, П961 та ракетно-космічних комплексів і систем К11К68, К11К69, К11К77 (комплект) 

штук 

60 

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова", м. Дніпропетровськ 

2710 

Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, крім сирих; продукти з вмістом 70 масових відсотків або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід, причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти

(паливо Т-6 ГОСТ 12308-89, нафтіл ТУ 38.001244-81, мастило МГ-7Б ТУ38-401-58-101-92, МГ-10Б ГОСТ 15819-85) 

кілограмів 

22212000 

2811 

Неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів 

кілограмів 

1296000 

2818 

Корунд штучний з визначеним або не визначеним хімічним складом; оксид алюмінію, гідроксид алюмінію 

- " - 

100000 

2827 

Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди 

- " - 

6000 

2901 

Вуглеводні ациклічні 

- " - 

1200 

2903 

Галогеновані похідні вуглеводнів 

- " - 

301200 

2928 00 

Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну 

- " - 

900000 

2929 

Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту 

- " - 

12780 

3207 

Готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, емалі і глазурі склоподібні, ангоби (шлікери), рідкі глянсувальні речовини та аналогічні препарати видів, які використовують для виробництва кераміки, емалевих та скляних виробів; склоподібна фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул або пластівців 

літрів 

360 

3208 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини 

кілограмів 

64434 

3209 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі 

- " - 

900 

3210 00 

Фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клеєві фарби); готові водні пігменти, які використовують для остаточної обробки шкіри 

- " - 

360 

3214 

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо 

- " - 

324 

3403 

Мастильні матеріали (включаючи мастильно-охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, засоби для змащування різі болтів або гайок, засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та засоби для змащування форм для кращого видалення виробів з форм виробів, виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також засоби, які використовують для масляної або жирової обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент матеріал 70 масових відсотків або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів 

кілограмів 

1188 

3506 

Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні засоби (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кілограм 

- " - 

4860 

3603 00 

Шнури вогнепровідні, шнури детонаторні; капсулі ударні або детонаторні, запали, електродетонатори 

штук 

15000 

3703 

Фотопапір, картон і текстильні матеріали, сенсибілізовані, неекспоновані 

рулонів 

600 

3810 

Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків 

кілограмів 

600 

3814 00 

Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків 

- " - 

9000 

3815 

Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та каталізатори, в інших товарних позиціях не зазначені 

кілограмів 

108 

3819 00 00 

Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів або із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 масових відсотків 

- " - 

7200 

3901 

Полімери етилену в первинних формах 

- " - 

4200 

3904 

Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів у первинних формах 

- " - 

18 

3906 

Акрилові полімери у первинних формах 

- " - 

600 

3907 

Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліптери) та епоксидні смоли у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші поліефіри (поліптери) у первинних формах 

- " - 

2400 

3908 

Поліаміди у первинних формах 

- " - 

300 

3909 

Аміноальдегідні смоли, фенолоальдегідні смоли та поліуретани у первинних формах 

- " - 

3120 

3916 

Моноволокна з максимальним поперечним перетином більш як 1 міліметр (мононитки), прутки, стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого іншого оброблення, з полімерних матеріалів 

штук 

288 

3917* 

Труби, трубки і шланги та їх фітинги (з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси 

кілограмів 

480 

3917* 

Труби, трубки і шланги та їх фітинги (з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси

(трубка фторопластова) 

метрів 

20000 

3919 

Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі форми з пластмас, самосклеювальні, у рулонах або не у рулонах 

кілограмів 

12000 

3920 

Плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами 

штук 

30 

3921 

Плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси 

кілограмів 

500 

3926* 

Вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914 

комплектів 

104 

3926* 

Вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914

(вироби з фторопласту: 3М, 3В, заготовки РФ, стержні, втулки з ФТ-4, вироби ФТ-4 марки "С") 

штук 

176920 

4002 

Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел у первинних формах або у формі пластин, листів або стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним із продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок 

кілограмів 

60 

4005 

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок

(гумові суміші марок ИРП) 

- " - 

17800 

4008* 

Пластини, листи, стрічки, смуги, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми 

- " - 

4000 

4008* 

Пластини, листи, стрічки, смуги, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми

(пластини з гуми ОСТ В 38.0525-85) 

штук 

25600 

4009 

Труби, шланги і рукава з вулканізованої незатверділої гуми, крім твердої гуми, з фітингами або без фітингів (з патрубками, колінами, з'єднаннями)

(металорукава) 

метрів 

3500 

4016 

Вироби з вулканізованої гуми, крім твердої гуми

(гумовотехнічні вироби: кільця, прокладки, манжети, мембрани, клапани) 

штук 

34000 

4017 00 

Гума тверда (ебоніт) у будь-яких формах, включаючи відходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми 

метрів 

4200 

4823 

Папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон, розрізані за певною формою (або розмірами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон 

рулонів 

7800 

5208 

Тканини бавовняні з вмістом бавовни 85 масових відсотків або більше, з поверхневою щільністю не більш як 200 грамів на квадратний метр 

метрів 

24000 

5401 

Нитки швейні з синтетичних або штучних волокон, розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі 

кілограмів 

54 

5402 

Нитки комплексні синтетичні (крім швейних ниток) не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи синтетичні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів 

- " - 

900 

5404 

Мононитки синтетичні з лінійною щільністю 67 децитексів або більше і з поперечним перерізом не більш як 1 міліметр; стрічкові та подібної форми нитки (штучна соломка) із синтетичних текстильних матеріалів завширшки не більш як 5 міліметрів 

- " - 

900 

5407* 

Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404 

метрів 

6100 

5407* 

Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404 

кв. метрів 

6000 

5607 

Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи не сплетені, в обплетенні або не в обплетенні, просочені або не просочені, з покриттям або без покриття, в оболонці або без оболонки, з гуми чи пластмаси (шнур ШТАРТ 2 х 50 ТУ 98-97) 

метрів 

6600 

5906* 

Текстильні матеріали прогумовані, крім тканин товарної позиції 5902 

кв. метрів 

32000 

5906* 

Текстильні матеріали прогумовані, крім тканин товарної позиції 5902 

метрів 

60000 

5911* 

Текстильні матеріали та вироби для технічного призначення 

- " - 

72000 

5911* 

Текстильні матеріали та вироби для технічного призначення 

штук 

40 

6307 

Готові вироби, включаючи викройки одягу 

- " - 

20 

6815 

Вироби з каменю або інших мінеральних матеріалів, включаючи вуглецеві волокна, вироби із цих матеріалів і торфу 

- " - 

3960 

6902 

Цегла вогнетривка, блоки, плитки та інші керамічні вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (з кізельгуру, триполіту або діатоміту) або з аналогічних кремнеземистих порід 

кілограмів 

240000 

6903 

Вироби з вогнетривкої кераміки (реторти, тиглі, муфелі, насадки, глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід 

штук 

60 

7019* 

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (нитки, тканини) 

метрів 

6000 

7019* 

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (нитки, тканини) 

кілограмів 

1980 

7202 

Феросплави 

- " - 

66000 

7208 

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 міліметрів або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного або іншого покриття 

- " - 

6000 

7209 

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 міліметрів або більше, холоднокатаний (оброблений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття 

- " - 

20000 

7211 

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки менш як 600 міліметрів, неплакований, без гальванічного або іншого покриття 

- " - 

40000 

7214 

Прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування 

- " - 

170000 

7215 

Прутки та бруски з вуглецевої сталі 

кілограмів 

124000 

7217 

Дріт з вуглецевої сталі 

- " - 

70000 

7219 

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі завширшки 600 міліметрів або більше 

- " - 

1500000 

7220 

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі завширшки менш як 600 міліметрів 

- " - 

70000 

7222 

Прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутки фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

- " - 

1716000 

7223 00 

Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

- " - 

50000 

7224 

Сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей 

- " - 

40000 

7225 

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 міліметрів або більше 

- " - 

282000 

7226 

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 міліметрів 

- " - 

24000 

7228 

Прутки та бруски з інших легованих сталей; кутки, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей 

- " - 

310000 

7229 

Дріт з інших легованих сталей 

- " - 

34000 

7304 

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва) 

- " - 

240000 

7314 

Тканина металева (включаючи безперервні стрічки), ґрати, сітки та огорожі з дроту чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів 

кв. метрів 

4600 

7326* 

Вироби з чорних металів 

кілограмів 

288000 

7326* 

Вироби з чорних металів (віброізолятори: ДКА-32-0,8/30, ДКА-48-7,5/15, ДКА-68-20/15, ДКА-38-2/15) 

штук 

16000 

7407 

Прутки, бруски та профілі мідні 

кілограмів 

30000 

7408 

Дріт мідний 

- " - 

6000 

7409 

Плити, листи та стрічки з міді завтовшки понад 0,15 міліметра 

кілограмів 

46000 

7410 

Фольга мідна (тиснена або не тиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 міліметра (без урахування основи) 

- " - 

4000 

7411 

Труби та трубки мідні 

- " - 

46000 

7413 00 

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані 

метрів 

792000 

7414 

Тканина (включаючи безперервну стрічку), решітки та сітки з мідного дроту; мідний просічно-витяжний лист 

кв. метрів 

4000 

7505 

Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві 

кілограмів 

170000 

7506 

Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві 

- " - 

200000 

7508 

Вироби нікелеві 

- " - 

82000 

7601 

Алюміній необроблений 

- " - 

6000 

7604 

Прутки, бруски та профілі алюмінієві 

- " - 

1440000 

7605 

Дріт алюмінієвий 

- " - 

60000 

7606 

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 міліметра 

- " - 

4900000 

7607 

Фольга алюмінієва (тиснена або не тиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 міліметра 

- " - 

8000 

7608* 

Труби та трубки алюмінієві 

- " - 

340000 

7608* 

Труби та трубки алюмінієві (сильфони: Ш107; Ш216; Ш324) 

штук 

6300 

7616 

Вироби алюмінієві 

кілограмів 

1000000 

8101 

Вольфрам і вироби з вольфраму 

- " - 

4000 

8102 

Молібден і вироби з молібдену 

- " - 

1200 

8104 

Магній і вироби з магнію 

- " - 

4000 

8105 

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту 

- " - 

2000 

8108* 

Титан і вироби з титану 

кілограмів 

880000 

8108* 

Титан і вироби з титану

(куля-балони 17к10870-ОА) 

штук 

2520 

8112 

Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби з цих металів 

кілограмів 

6000 

8113 00 

Металокераміка, вироби з металокераміки 

штук 

20 

8307* 

Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами або без них 

- " - 

7680 

8307* 

Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами або без них 

метрів 

5200 

8311 

Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогічні вироби з недорогоцінних металів або карбідів металів, з покриттям або наповненням флюсовим матеріалом, для паяння, в тому числі тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металів, або карбідів металів; дріт та прутки із спеченого порошку з недорогоцінних металів, для металізації напиленням 

кілограмів 

10000 

8406 

Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни 

штук 

8412 

Двигуни та силові установки

(камери згорання 00.1723.0100.0000.00.0, двигуни ракетні 11Д520 і РД171М, поковки та штамповки до ракет-носіїв "Зеніт" та "Циклон") 

- " - 

1760 

8421 

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів 

- " - 

3600 

8471 

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації 

- " - 

8479 

Машини та механічні пристрої спеціального призначення

(демпфери Д-59) 

- " - 

200 

8481 

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі

(електрогідравлічні підсилювачі ПМ 15Б-500М-10) 

штук 

46 

8482 

Підшипники кулькові або роликові 

- " - 

278000 

8483 

Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри) 

- " - 

6156 

8501 

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок) 

- " - 

978 

8502 

Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі 

- " - 

180 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі 

- " - 

864 

8505 

Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки 

- " - 

360 

8506 

Первинні елементи та первинні батареї 

- " - 

132 

8507 

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми 

- " - 

484 

8532 

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні 

- " - 

1800 

8533 

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів 

- " - 

85924 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В 

штук 

384428 

8541* 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані 

комплектів 

8541* 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані 

штук 

96800 

8544* 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові 

метрів 

75000000 

8544* 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові 

кілограмів 

135500 

8547 

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів, товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією 

кілограмів 

600 

8803* 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802 

штук 

40 

8803* 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802 

комплектів 

9014* 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти 

штук 

104 

9014* 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти 

комплектів 

10 

9015 

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, крім компасів; далекоміри 

штук 

9026* 

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032 

комплектів 

9026* 

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032 

штук 

35000 

9027 

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю в'язкості, пористості, розширення, поверхневого натягу або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю кількості тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми 

- " - 

30 

9030 

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та інших іонізуючих випромінювань 

штук 

9031* 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини; проектори профільні 

- " - 

4650 

9031* 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини; проектори профільні 

комплектів 

9032* 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування 

- " - 

120 

9032* 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування 

штук 

25500 

9033 00 00 00 

Частини та приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури 

- " - 

400 

9306* 

Складові частини та вироби товарної позиції 9306

(блоки згідно з формуляром 00.6321.3730.0000.00.0 до виробу 15Я184 - складових частин А18М) 

- " - 

24 

9306* 

Складові частини та вироби товарної позиції 9306

(вироби 15Ф183 та 15Б157) 

- " - 

14 

9306* 

Складові частини та вироби товарної позиції 9306

(прилади системи керування до виробів А18 та А18М) 

комплектів 

Державне підприємство "Укроборонсервіс", м. Київ 

3603 00 

Шнури вогнепровідні, шнури детонаторні; капсулі ударні або детонаторні, запали, електродетонатори (ЭВ-ЗД-7, ЭВП-12, ЛД 34.334.014-07, ЭВУ-1, ЛД 34.470.031-01) 

штук 

1000 

5911 90 90 90 

Текстильні матеріали та вироби для технічного призначення

(гермочохли 17Я52, 17Я53, 17Я54) 

штук 

10 

7413 00 

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані 

метрів 

792000 

8412 

Двигуни та силові установки

(двигуни ракетні РД171М, камера згорання 00.1723.0100.0000.00.0) 

штук 

20 

8421 

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів

(340043А, 340129А-1, 340098А, 8Д2.966.034-2, 340162, 8Д6.270.001-1) 

- " - 

1800 

8471 

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації 

- " - 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

(8ЛО151М, 8ЛО162, 11ЛО47М (напруга 28 В), 11Л640 (напруга 40,5 В), 11Л, ВТ 5509, полікристалічні напівпровідникові випрямлячі) 

- " - 

252 

8506 

Первинні елементи та первинні батареї

(8ЛО154, 8ЛО155, 8ЛО156, 11ЛО49, 15Л578М) 

- " - 

12 

8507 

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми (27НКМ-10СБ 26НКМ-5, 17МО49М) 

- " - 

242 

8533 

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів 

- " - 

162 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В

(з'єднувачі АЭР 1, ЭНМ-У7) 

штук 

1026 

8541* 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані

(діоди, напівпровідникові прилади ОС 2С411А, 2Д104А1, 2Д510А, 2Д522Б; діоди 2А202А, ОС 2А202А; діодні матриці ОС 2Д906А 2Д906А) 

- " - 

24200 

8541* 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані

(сонячні батареї 17МО35) 

комплектів 

8541 *  

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані

(датчик Сонця ДНС 1, 2 М) 

штук 

8544* 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові (ПНЭТ-имид, ПЭТВ, ПЭВ, ПЭК, ПЭШО, ПЭКМ, ПЭВТЛ, ПЭПЛОТ, ПТЛ-200, МГТФ, МК, МКЭ, МП, МПЭ, МПО, СФКЭ, МГШВ, МГШВЭ; проводи ізольовані МПМ, МПМУ, МПКМ, МПМЭ, МПКМУ, МПМУЭ, МПКМЭ, МПКМУЭ, МКЭШ, КМВ, БПВЛ, МГШВ, КСФЭ, МС, МСЭ, МСЭО; кабелі КУПР, КУПВ, КУПРП, КУПВП, КРШС, РКТФ, РК) 

кілограмів 

1616 

8544* 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові (ПНЭТ-имид, ПЭТВ, ПЭВ, ПЭК, ПЭШО, ПЭКМ, ПЭВТЛ, ПЭПЛОТ, ПТЛ-200, МГТФ, МК, МКЭ, МП, МПЭ, МПО, СФКЭ, МГШВ, МГШВЭ; проводи ізольовані МПМ, МПМУ, МПКМ, МПМЭ, МПКМУ, МПМУЭ, МПКМЭ, МПКМУЭ, МКЭШ, КМВ, БПВЛ, МГШВ, КСФЭ, МС, МСЭ, МСЭО; кабелі КУПР, КУПВ, КУПРП, КУПВП, КРШС, РКТФ, РК) 

метрів 

22545900 

8803* 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

(вузли разової дії 11Т145.34, радіотелеметричні системи БР 91 Ц5-05) 

штук 

14 

8803* 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

(вузли разової дії 11Т145.34, радіотелеметричні системи БР 91 Ц5-05) 

комплектів 

9014 20 

Прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів)

(система побудови місцевої вертикалі 219К) 

- " - 

9014 80 00 00* 

Прилади та інструменти

(радіолінія передачі інформації "Трал-ИК-3" 17Р11, що складається з приладів: ПП-К3, ГВР-К3, УМР-К3, СПР-К3, АПР-К3, СНИ-К3, 11Р419, М-каб.17Р11; радіотехнічні бортові спецкомплекси 17Р71) 

штук 

28 

9014 80 00 00* 

Прилади та інструменти

(радіолінія передачі інформації "Трал-ИК-3" 17Р11, що складається з приладів: ПП-К3, ГВР-К3, УМР-К3, СПР-К3, АПР-К3, СНИ-К3, 11Р419, М-каб.17Р11, радіотехнічні бортові спецкомплекси 17Р71) 

комплектів 

9015 

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, крім компасів; далекоміри (магнітометри СМ-5) 

штук 

9026 

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032

(3С-ПТ, 3С-АПТД, 3СГ-ПТ, 3СД-ПТ, СО-41, АЛЕ-048М, 2СС-А, 2СМ, 2С-А, 4С-А, 2С, 4С, 4С-2АСТ, 3СГ-ПТ, 3СД-ПТ, 3СД-АС, С-3АС, 2СДМ-СМ, ПРМ-АР, Вт 5509, ДТ-А, МД-ТС, 2МД-ТС, ДАП, ДТМ, ЛХ203, ВС-46Е 9М, МДД-ТЕ-1-1500 МД-Т, МД-ТС, ДД-КМ) 

- " - 

13587 

9031 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини; проектори профільні

(датчик ПЛИ-073, системи виміру переміщення Вт 67) 

- " - 

91 

9032* 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування (ДТ-А, МД-ТС, 2МД-ТС, ДАП, ДТМ, ДДКМ; ДМП, ДИ, МДТ, Д-59, 2СС-А, 2СМ, 2С-А, 4С-А, 2С, 4С, 4С-2АСТ, 3СГ-ПТ, 3СД-ПТ, 3СД-АС, С-3АС, 2СДМ-СМ, 3С-ПТ, ПРМ-АР, 3С-АПТД, 3СГ-ПТ, 3СД-ПТ, блок демпфіруючого гіроскопа БДГ-36, ДСУ, контейнер електронних блоків ЦД 398-01) 

- " - 

7608 

9032* 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування (комплект командної бортової апаратури системи керування виробів "Зеніт-2SБ", "Зеніт-2SL", апаратура КХ.1.620.000, системи індикації положення 17М21-М) 

комплектів 

19 

Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Київприлад", м. Київ 

4005 

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок (герметик 51Г23) 

кілограмів 

10 

7408 

Дріт мідний (заготовки) 

штук 

40 

7409 

Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 міліметра та із сплавів на основі міді та цинку (заготовки) 

- " - 

130 

7604 

Прутки, бруски та профілі алюмінієві (заготовки) 

- " - 

170 

7606 

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 міліметра (заготовки) 

- " - 

2410 

7616 

Вироби алюмінієві (заготовки, злитки алюмінію) 

- " - 

120 

8104* 

Магній і вироби з магнію (магнієві злитки) 

кілограмів 

3500 

8104* 

Магній і вироби з магнію (заготовки) 

штук 

300 

8108 

Титан і вироби з титану (заготовки) 

- " - 

120 

8532 

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні (К52-1, К52-1Б, К53-1А) 

- " - 

2000 

8533 

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів

(резистори С2-29В, С2-33Н) 

- " - 

900000 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В

(автомати захисту мереж дистанційні А РК ПКК, РДВ-11, реле електромагнітні 8Э-122 ОС, РЭК-60 ОС "9", РЭК-63 ОС "9", РЭТ-12, дистанційні перемикачі ДП-1 РК ПКК гр.3У, реле РПС-32, РЭС-48, РПС-34, РПС-36, з'єднувачі кабелів 2РМ, 2РМД, РС) 

- " - 

525100 

8542 

Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі

(2Т312Б ОС, 743 КТ1А-1Н) 

штук 

2000 

Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар", м. Харків 

2501 00 

Сіль та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, або ті, що містять або не містять добавки речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкість сухих продуктів і плинність рідких) 

кілограмів 

25 

3204 

Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу 

- " - 

51 

3208 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини 

- " - 

3900 

3810 

Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків 

- " - 

13500 

3907 

Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліптери) та епоксидні, смоли, у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах 

- " - 

1160 

3908 

Поліаміди у первинних формах 

- " - 

2300 

3909 

Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та поліуретани у первинних формах 

кілограмів 

2300 

3917 

Труби, трубки і шланги та їх фітинги (з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси 

- " - 

1500 

3920 

Плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами 

кв. метрів 

22000 

3921 

Плити, листи, плівки та стрічки з пластмаси 

кілограмів 

2750 

4002 

Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі пластин, листів або стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним із продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів або стрічок 

- " - 

3200 

4005 

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок 

- " - 

2200 

4008 

Пластини, листи, стрічки, смуги, прутки та фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми 

- " - 

200 

4016 

Вироби з вулканізованої гуми, крім твердої гуми 

штук 

24020 

5903 

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів товарної позиції 5902 

кв. метрів 

8500 

7002 

Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної позиції 7018), прутків або трубок, необроблене 

кілограмів 

200 

7019 

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (нитки, тканини); пряжа, рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні 

- " - 

145 

7214 

Прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячої прокатки, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатки 

- " - 

11000 

7215 

Прутки та бруски з вуглецевої сталі 

- " - 

26000 

7222 

Прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі 

кілограмів 

25000 

7226 

Прокат плоский з легованих сталей завширшки менш як 600 міліметрів 

- " - 

7500 

7228 

Прутки та бруски з легованих сталей; кутики фасонні та спеціальні профілі з легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей 

- " - 

24500 

7409 

Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки більш як 0,15 міліметра 

- " - 

4400 

7410 

Фольга мідна (тиснена або не тиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів) завтовшки не більш як 0,15 міліметра (без урахування основи) 

- " - 

1000 

7413 00 

Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані 

метрів 

150000 

7506 

Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві 

кілограмів 

4500 

7604 

Прутки, бруски та профілі алюмінієві 

- " - 

21800 

7606 

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 міліметра 

- " - 

252000 

7607 

Фольга алюмінієва (тиснена або не тиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 міліметра 

- " - 

165 

8104 

Магній і вироби з магнію 

- " - 

26000 

8105 

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту 

- " - 

1600 

8414 

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього 

штук 

280 

8482 

Підшипники кулькові або роликові, циліндричні або голкові 

- " - 

54000 

8501 

Двигуни та генератори електричні (крім електрогенераторних установок) 

штук 

3415 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі 

- " - 

141200 

8532 

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні 

- " - 

855000 

8533 

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів 

- " - 

1137000 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В 

- " - 

297800 

8541 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані 

- " - 

1038550 

8542 

Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі 

- " - 

1396000 

8544* 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові 

кілограмів 

6460 

8544* 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові 

метрів 

4566000 

9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти (вимірювально-перетворювальні головки) 

штук 

1240 

9022 

Апаратура, що базується на використанні рентгенівського, альфа-, бета- або гамма-випромінювання для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографічну та радіотерапевтичну апаратуру, рентгенівські трубки та інші генератори рентгенівських променів, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крісла та подібні вироби для обстеження або лікування 

- " - 

Відкрите акціонерне товариство "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань", м. Харків 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

(модулі другорядного електропостачання МДМ) 

- " - 

300 

8529 

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528

(прилади НВЧ: феритові вентилі ФПВН-2-66А, 3-28, 3-29) 

- " - 

900 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В (з'єднувачі для коаксіальних кабелів СР-50, СР-75, СРГ, з'єднувачі РС, РСГ, СШР, СШРГ, 2РМТ, 2РМДТ, СНЦ, МР, ОНЦ-БС, ОНЦ-БМ) 

- " - 

6100 

8543 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції

(кварцові генератори сигналів) 

штук 

100 

8544 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові

(кабель РК, дріт МС) 

метрів 

10000 

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС Лтд, м. Харків 

4901 

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів

(технічна документація на мікросхеми у вигляді друкованих брошур) 

кілограмів 

100 

8471 

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації

(ПЕОМ "RAMEC") 

штук 

8506 

Первинні елементи та первинні батареї 

- " - 

42 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В 

- " - 

8537 

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536, для контролю або розподілу електричного струму та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517 

- " - 

8544 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями

(комплекти проводів та кабелів для космічних апаратів та космічних ракет-носіїв) 

кілограмів 

500 

8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

(прилади КИ11-37, КИ68-1, КИ55-20) 

штук 

20 

8805 

Обладнання стартове для літальних апаратів; палубні гальмові або аналогічні пристрої; наземні тренажери для льотного складу; їх частини

(блоки наземного перевірочно-пускового електрообладнання системи керування виробу 11К68 "Циклон-3") 

- " - 

16 

9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти 

- " - 

57 

9031 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини; проектори профільні 

- " - 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування 

- " - 

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-ПЛАНТ Лтд, м. Харків 

9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

(прилади систем керування ракети-носія "Рокот" (ремонт) 14М30.001, 14М30.002, 14М30.003, 14М30.008, 14М30.005-Р, 14М30.006, 14М30.007, 14М16-Р

Прилади системи керування ракети-носія "Стрела" (ремонт) 15Л793М, 14М16М, 15Л792М

Прилади ЗІП ФГБ КМ "Альфа" (ремонт) У01, М34-21, М34-22, М34-20, М34-09, М34-07, М34-11, М34-14, М34-17, М34-06, М34-12, М34-10, М34-03-Б, М34-03-В, М34-03-М, 23А288, М34-03А, М34-15

Прилади системи-керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла" і "Безпека" (ввезення на ремонт): 14М30.001, 14М30.002, 14М30.003, 14М30.008, 14М30.005-Р, 14М30.006, 14М30.007, 14М16-Р, 15Л792М, 15Л793М, 14М16М, 14М16-РМ, 14М30.003М, ТСУ 43, ТСУ44, ТСУ 44-2, ТСУ 46, ТСУ 47, ТСУ 47-3, У01, У02 М, У08 М, У09 М, У 12) 

- " - 

150 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Хартрон-ЮКОМ", м. Запоріжжя 

8504 40 20 10 

Блоки електричного живлення модулів (БПС, модулів МИПЗВ, МПС) для автоматичної обробки інформації стенда для ракети-носія "Рокот" 

штук 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В

(модулі МКП2, електронні реле для автоматичної комунікації шин електричного живлення блоків, модулів у приладі ТСУ) 

- " - 

8537 10 

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536, для контролю або розподілу електричного струму та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517; для напруги не більш як 1000 В

(контролери для виконання робіт з програмування приладів ТСУ ракети-носія "Рокот": контролери СІКОН ТС1775.К1-03, СІКОН ТС1775.КЗ-01,СІКОН ТС1775.30-01, СІКОН ТС1775.К1-ХХ, модулі СІКОН ТС1775.30) 

- " - 

8538 

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 чи 8537

(корпуси, крейди, модулі з носіями конструкцій для установки і комунікації модулів та блоків пристроїв інформаційної керуючої системи ракети-носія "Рокот": корпуси ENSTO, крейди К4, модулі ГМПС

Модулі та блоки, призначені для створення стенда для забезпечення виконання робіт з керування ракети-носія "Рокот" і бортової телеметричної системи (прилади ТСУ): блоки БАП-06, БНГ8, БНФС-02, БРС, БТА-М, БУП та модулі АЧП2, АЧП2.Ех, МАВВ32, МВВД4С, МВВД64И, МВД4С, МВТК32П, МГР, МДХ2, МИКД4, МППТ16М, МСКЧ1М, МСКЧ2М, МТ64М, МФТ4М, ПО1, СМ) 

штук 

221 

9014* 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

(комплект вимірників кутових швидкостей (КИУС) 

комплектів 

9014* 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

(контрольно-випробувальна апаратура для КИУС: КИА-014)

Контрольно-перевірочна апаратура АИС-М, ПНСК40-008, апаратура для перевірки та випробування датчика-маховика, апаратура для перевірки та випробування сонячного датчика, астровимірювальні системи АИС-М, прилади для вимірювання кутової швидкості супутника ПНСК40-008, датчики-маховики для створення управляючого моменту при управлінні кутовим рухом супутника, сонячні датчики для визначення координат Сонця) 

штук 

36 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

(прилади (ввезення на ремонт) для системи керування ракети-носія "Рокот": 41А02

Прилади (ввезення на ремонт) для міжнародної космічної станції "Альфа": 23А288, 23А287М, 23А291, 41А01, 23А281-4, 23А281-5, 11М156М, 11М157М) 

штук 

30 

Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс "Курс", м. Київ 

3911 

Смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумароноінденові та політерпени, полісульфіди, полісульфони та інші речовини у первинних формах

(наукова апаратура "Біополімер" та матеріали) 

комплектів 

8479 

Машини та механічні пристрої спеціального призначення

(експериментальні польотні установки "Морфос" та "Луч-1") 

- " - 

9024 

Машини та пристрої для випробування твердості, міцності, розтягування, стискання, пружності або інших механічних властивостей матеріалів

(наукова апаратура "Цикл-1", "Трубка" та "Тертя") 

- " - 

9027 30 00 

Спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне)

(наукова апаратура "Спектрометр-поляриметр") 

- " - 

9030 10 

Прилади та апарати для виявлення або вимірювання іонізуючого випромінювання

(прилад "Регіон" та контрольно-перевірочна апаратура) 

- " - 

9031 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, проектори профільні

(блоки датчиків іонів та блоки вимірювання часу приладу "Регіон") 

- " - 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування (наукова апаратура "Біолабораторія-М" та "Мікроколонка") 

комплектів 

9033 00 00 00 

Частини та приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури

(експериментальна польотна установка "Кріостанція") 

- " - 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

8471 

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації

(контрольно-перевірочна апаратура до технологічного примірника приладу "Степ-Ф" (КПА) 

штук 

9030 10 

Прилади та апарати для виявлення або вимірювання іонізуючого випромінювання

(супутниковий спектрометр-телескоп "Степ-Ф" технологічний примірник) 

- " - 

Публічне акціонерне товариство "ЕЛМІЗ", м. Київ 

8501 

Двигуни та генератори електричні (крім електрогенераторних установок) 

- " - 

65 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі 

- " - 

16896 

8529 

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528 

- " - 

1014 

8532 

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні 

- " - 

22190 

8533 

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів 

- " - 

75570 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В 

штук 

9770 

8541 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані 

- " - 

10885 

8542 

Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі 

- " - 

70292 

8544* 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові 

кілограмів 

66 

8544* 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові 

метрів 

70345 

8547 

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів, товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією 

кілограмів 

8520 

Відкрите акціонерне товариство "Чернігівський завод радіоприладів" 

3208 

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини

(емалі на основі акрилових полімерів: АК-512 та інші) 

кілограмів 

80 

3214 

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо

(напівфабрикати, у тому числі затверджувач N 1 та розчинник 211.4) 

- " - 

40 

3701 

Фотоплатівки та фотоплівка, плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівка плоска для моментальної фотографії, сенсибілізована, неекспонована, в упаковках або без них

(фотоплатівки марки ВРП) 

кв. метрів 

580 

3707 

Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних засобів (адгезивів) тощо); продукти незмішані, дозовані для застосування у фотографії або розфасовані для роздрібної торгівлі і готові до використання

(фоторезисти (емульсії сенсибілізовані), проявник ВРП-М, фіксуючий розчин КФ-фото) 

кілограмів 

1900 

3909 

Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та поліуретани у первинних формах (смола СФ-0112, фенопласт 03-010-02ТВ, СП 1-342-02 та інші) 

- " - 

2000 

3917 

Труби, трубки і шланги та їх фітинги (з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси (трубки ТВ-50 та інші) 

- " - 

1000 

5903 

Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами, крім матеріалів товарної позиції 5902

(лаковані тканини) 

кв. метрів 

80 

7217 

Дріт з вуглецевої сталі 

кілограмів 

1200 

7220 

Прокат плоский з нержавіючої сталі завширшки менш як 600 міліметрів (стрічки марки 36НХТЮ та інші) 

- " - 

800 

7222 

Прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

(прутки марки 25Х13Н2, 07Х16Н6, 07Х16Н6, 25Х13Н2 та інші) 

- " - 

6000 

7223 00 

Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

(дріт св04Х19Н9; 12Х18Н10Т та інші) 

- " - 

1000 

7226 

Прокат плоский з легованих сталей завширшки менш як 600 міліметрів

(стрічки з легованої та електротехнічної сталі) 

- " - 

2000 

7228 

Прутки та бруски з легованих сталей; кутики фасонні та спеціальні профілі з легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей

(прутки марки 29НК; 36Н та інші) 

- " - 

4000 

7229 

Дріт з інших легованих сталей 

- " - 

800 

7505 

Прутки, бруски, профілі та дріт нікелеві

(прутки із сплавів нікелю ЭП 202; 47НД, дріт св06Х15Н60М15) 

- " - 

2400 

7506 

Плити, листи, стрічки та фольга нікелеві

(листи, стрічки із нікелевих сплавів) 

- " - 

1000 

7604 

Прутки, бруски та профілі алюмінієві

(прутки і профілі марок Д16Т, Д16А, АМг6 та інші) 

- " - 

6400 

7606 

Плити, листи та стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує 0,2 міліметра

(листи алюмінієві марок АД1М; АМЦМ; АМГЗМ; Д16АТ; АД1Н; Д16АМ; АМГ2М; АМГ6М; АМЦН2 та інші

Плити з алюмінію марок АМГ6М; Д16; АМЦ; АМГ6; АМГ2 та інші) 

- " - 

75400 

8001 

Олово необроблене

(чушки марки ПОС61) 

кілограмів 

1200 

8003 00 00 00 

Прутки, бруски, профілі та дріт олов'яні

(дріт та прутки марки ПОС61) 

- " - 

1600 

8104 

Магній і вироби з магнію

(магнієві листи та плити) 

- " - 

16000 

8108 

Титан і вироби з титану

(титанові прутки та листи) 

- " - 

3400 

8112 

Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній (кельтій), індій, ніобій (колумбій), реній і талій, а також вироби з цих металів

(порошки із хрому) 

- " - 

160 

8501 

Двигуни та генератори електричні (крім електрогенераторних установок) 

штук 

275 

8504* 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі 

- " - 

39550 

8504* 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

(магнітопровід) 

кілограмів 

1200 

8529 

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528 

штук 

700 

8532 

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні 

- " - 

216500 

8533 

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів 

- " - 

1429375 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В 

- " - 

89750 

8541 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали 

штук 

441000 

8542 

Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі 

- " - 

352000 

8543 20 00 00 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції; генератори сигналів 

- " - 

1400 

8544* 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові

(проводи ПЭТВ-2 ОС, ПЭТВ-1 ОС, ПЭТР-155 ОС, ПЭВТЛК ОС) 

кілограмів 

3600 

8544* 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові

(кабелі РК, проводи монтажні, проводи МГТФ, МГТФЭ та інші) 

метрів 

926000 

8547 

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів, товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією 

штук 

13000 

9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти 

штук 

Дочірнє підприємство "Завод радіоапаратури, перетворювачів і датчиків" ВАТ "Чернігівський завод радіоприладів", м. Чернігів 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

(дроселі ДМ, осердя феритові М2000, М1500, М1000, М700) 

- " - 

43200 

8532 

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні

(конденсатори К52-1Б, К53-1а, ОС К53-1а, К53-22, ОСК53-22) 

- " - 

58000 

8533 

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів

(резистори С2-29В, С2-33Н, СП5-3, СП5-21Б, терморезистори КМТ-17в, ММТ-1) 

- " - 

40000 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В

(електроз'єднувачі 2РМГ, ОС 2РМГ, РСГС, ОС РСГС, РС, РСГ, ОС РС, ОС РСГ, 2РМТ, МР1, ОС МР1, ОС 2РМТ, ОС, ОСМ СНЦ13, ОСМ СНЦ42) 

- " - 

54800 

8541 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані

(транзистори 2Т201, ОС 2Т201, 2Т312, ОС2Т312, 1НТ251, 2Т208, 2Т630, 2Т830,ОСМ 2Т830, 2Т3152, ОСМ 2Т3152, стабілітрони Д818, ОС Д818, 2С164, 2С182, 2С456, 2С156, ОС 2С156, 2С168, ОС2С168, 2С175, ОС2С175, ОСМ 2С162, діодні матриці 2Д906, ОС 2Д906, оптопари 3ОД109, 3ОД129, резонатори кварцові РК253, п'єзоелементи ПЕСД-5, ПЕСД-6) 

- " - 

68640 

8542 

Електронні інтегровані схеми та електронні модулі

(мікросхеми серій 590, ОСМ590, 533, 1401, 564, 142, ОСМ142, 744, 134) 

штук 

56600 

9025 90 90 10 

Оправи захисні для технічних термометрів

(корпуси 6М6.116.700) 

- " - 

190 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

(елементи чутливі Вт6.036.104, модулі вимірювальні Вт5.183.007) 

- " - 

1448 

Відкрите акціонерне товариство "Гарантспецсервіс", м. Київ 

62.30.10 

Послуги з гарантійного обслуговування приладів та блоків ракетно-космічного призначення складових частин та виробів товарної позиції 9306 (15Л860-01Ч11, 15Б187ч188, 15Л791ч792, 15Н1838-01ч10, 15Я94, 15Я136, 15Я137, 15Я156, 15Я157, 15Н1864-1ч6, 15Н1217-1, 15Н1217-2-3, 5Н1217-2-2М, 15Н1217-2-1, 15Н1217-2-4, 15Н1311-012ч075, 15Н1698-01ч074) 

- " - 

425 

Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", м. Київ

7014 00 00 00 

Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із скла, оптично не оброблені

(заготовки оптичного скла марок ТК-116, БК-108, ТФ-10) 

- " - 

792 

8483 

Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри) 

- " - 

144 

8501 

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок)

(ДПР-42-Ф1-02, ДИД-05 У ОС, ДИД-2ТВ ОС, ДПМ-25-Н1-04, УРД-2-192) 

штук 

2032 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

(дроселі високочастотні ДМ-0.2-200В ОС) 

- " - 

192 

8505 

Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки

(МП-623В, магнітна система "Наварра" С-СМО-01С-015) 

- " - 

4000 

8532 

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні

(КМ-4Б; КМ-5Б; К10-17Б; К10-17А) 

- " - 

144500 

8533 

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів

(резистори перемінні СПЗ-19А-0,5В) 

- " - 

394 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В

(роз'єднувачі ОСРМГ 30Б32Ш1А1, ОСРПММ1) 

- " - 

288 

8540 

Лампи, трубки електронні з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (лампи, трубки вакуумні, паро- чи газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та трубки, телевізійні передавальні трубки)

(фотоелектронні помножувачі ФЭУ-114) 

- " - 

192 

8541 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані

(діоди 2Д522Б, МД218ВОСМ, ФД121-01, мікрохолодильник 2.969.012, м/с564ЛЕ5) 

штук 

22352 

8542 

Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі

(564 ТР2, 544УД1А, 544УД1Б, 544УД2А ОСМ, 142ЕНЗ, 142ЕНЗ ОСМ, (142ЕНЗ ОСМ) 

- " - 

23032 

8543 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції

(двигуни ДМ-04) 

- " - 

242 

9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти (вимірювально-перетворювальні головки

Комплекти виробів 8Ш122П-01, промотори ГМА-4Ю1Н Кл. 2 (протичасовий), гіротеодоліти ГТ-3, гірокомпаси: 1Г17, 1Г17-1, 1Г47, 1Г47-2, 1Г50, системи 15Ш51, 15Ш52, 15Ш53, 15Ш64, 9Ш129, 9Ш138 (15Ш53-05 ЗИП-Г, 15Ш53-05 ЗИП-Р, 15Ш53-05 ЗИП-0, 9Ш138-03, 9Ш138-1, 9Ш138-2, 9Ш138-03 ЗИП-Г, 9Ш138-2 ЗИП-Г) та складові частини до них) 

- " - 

547 

9306 

Складові частини та вироби товарної позиції 9306

(корпус Ю-0100-0-1, ремонт виробів МК-80) 

- " - 

930 

Виключено  

8414 

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні, або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього

(вакуумна установка для асферизації дзеркал УРМ-3) 

- " - 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

8460 

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461

(верстат довідний "АД-250-1", комп'ютеризований комплекс "АДП-1000") 

штук 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

(акселерометри А-17) 

- " - 

50 

Державне підприємство "Львівський державний завод ЛОРТА" 

8473 30 

Частини та приладдя до машин товарної позиції 8471

(механізм МЗ-100СТ) 

- " - 

8482 10 10 00 

Підшипники кулькові або роликові, зовнішній діаметр яких не більш як 30 міліметрів

(підшипники кулькові типу 6-1000805Ю1Т) 

- " - 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

(трансформатори електричні типу ОС ТИМ) 

- " - 

16 

8532 

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні

(конденсатори алюмінієві електролітичні типу КМ, К10-17) 

- " - 

10000 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В

(А5ВМ, ОС РПС 32, ОС РПС 45, ОС РЭС-48А, ДП1-25, ОС СР50, ОС2рмт, ОСРС, ОСмр1) 

- " - 

1600 

8540 79 00 00 

Трубки надвисокої частоти

(лампи УВ277Г) 

штук 

8542 

Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі

(мікросхеми стандартні, логічні: мікросхеми серій ОС 164, ОС 564, ОСМ 564, ОС 134, ОС 133, ОС 142, 1505, 1504

Схеми, одержані за біполярною технологією: мікросхеми серій ОС 134, ОС 133, ОС 142, 1505, 1504

Матриці логічних елементів: мікросхеми серії ОС 1НТ251

Підсилювачі: мікросхеми серії ОС 544) 

- " - 

11930 

8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

(виріб 11Р419) 

- " - 

Державне підприємство "Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування", м. Харків 

8541 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані
(діоди 2ДСБ-150-ЗА-1 ПЗ) 

- " - 

375 

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "АНТЕКС-автоматика", м. Сєвєродонецьк Луганської області

9027 10 

Газо- або димоаналізатори (газоаналізатори
СФГ-М МЕКВ 413322.006,
ИФГ-М 5Б2.840.494, перетворювачі стрічкокасетні ПЛК УТАМ5.184.000) 

штук 

402 

Національний центр управління та випробувань космічних засобів, с. Вітине Сакського району, Автономна Республіка Крим 

8540 72 00 00

Клістрони (клістрони КУ-342) 

штук 

10 

Радіоастрономічний інститут Національної академії наук, м. Харків 

8526 

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування

(Тюнер-Р НРДК.464213.008, цифровий відеоконвертер РАЦЕ.468157.008) 

штук 

8471 

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені
(реєстратор РДР-1 КРТ-РДР-1) 

штук 

8543 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції, в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені (стандарт частоти та часу водневий VCH-1005) 

- " - 

1". 

Примітка. 

Митним органам під час визначення кількості ввезеного (імпортованого) товару за позиціями, що мають відмітку (*), враховувати тільки одну одиницю виміру, зазначену у рахунку-фактурі (інвойсі), за яку встановлена конкретна ціна товару. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 531,
 від 20.04.2011 р. N 429)

 

НОМЕНКЛАТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ
товарів, операції з вивезення (експорт) яких з митної території України на митну територію Російської Федерації здійснюються згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки від 11 лютого 2001 року

Код згідно з УКТЗЕД (ДКПП

Найменування товару (послуги) 

Одиниця виміру 

Кількість 

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля", м. Дніпропетровськ 

4901 

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів

(технічна документація "Продовження строку зберігання з подальшим пуском за програмою "Дніпро" протягом продовженого строку зберігання виробів А18" (комплект)

Технічна документація, яка є результатом проведення робіт з продовження строку експлуатації (гарантійного строку) комплектувальних виробів ракети-носія 11К68 N 39Л (комплекти)

Технічна документація "Звіт по зв'язаним навантаженням на елементи космічної головної частини ракети космічного призначення "Зеніт-SLБФ" (брошура)

Технічна документація "Звіт по зв'язаним навантаженням (етап II)" за темою "Коронас-Фотон (брошура)

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів

Розрахунково-балістична документація ракети космічного призначення "Зеніт-3SLБ" з космічним апаратом, брошури:

"Аналіз польоту", "Завдання на пуск"

Дані на пуск та польотне завдання ракети космічного призначення "Зеніт-3SLБ" з космічним апаратом (брошури)

Розрахунково-балістична документація ракети космічного призначення "Зеніт-3SLБФ" з космічним апаратом, брошури: "Аналіз польоту", "Завдання на пуск", "Вектор стану на момент відділення розгінного блока (етап розроблення польотного завдання)"

Польотне завдання та дані на пуск ракети космічного призначення "Зеніт-3SLБФ" з космічним апаратом) (брошури)  

штук 

200 

4901
4906 00 00 00 

Технічна документація польотного завдання та вихідних даних про моделювання польоту, розрахунково-балістичного забезпечення ракет-носіїв за програмами "Морський старт", "Наземний старт" та "Дніпро"

Вихідні дані на створення моделей ракети-носія "Зеніт-3SLБ" та дренажних пристроїв ракети-носія "Зеніт-2SLБ"

Технічна документація польотного завдання з проведення навчально-натурних робіт з виробом А18М 

штук 

147 

4901
4906 00 00 00 

Технічна документація забезпечення авторського та гарантійного нагляду за станом виробів А18, А18М та Ж61

Технічна документація продовження строку експлуатації комплексу П118М з виробом А18М

Технічна документація забезпечення робіт з виготовлення та випробування виробу Ф173УП

Технічна документація розроблення ракет-носіїв, ракетних комплексів за програмами "Морський старт", "Наземний старт", "Циклон-2К", "Циклон-3", "Циклон-4", "Дніпро" та "Зеніт-М"

Робоча документація створення системи обслуговування та забезпечення запуску ракети-носія "Циклон-4"

Звіти про результати пусків ракет-носіїв "Зеніт", "Дніпро", "Циклон" та їх модифікацій

Конструкторська документація (креслення) розроблення ракет-носіїв, ракет космічного призначення, ракетних комплексів за програмами "Морський старт", "Наземний старт", "Циклон-2К", "Циклон-3", "Циклон-4", "Дніпро" та "Зеніт-М" 

комплектів 

135 

4901
4906 00 00 00 

Технічна документація розроблення розрахунково-балістичної документації розгінного блока ДМ-SL

Технічна та експлуатаційна документація і повідомлення про заміну технічної та експлуатаційної документації за програмами "Морський старт", "Зеніт-М" у електронному вигляді та у вигляді книг (комплект)

Технічна та експлуатаційна документація інтеграції космічних апаратів ("Зеніт-М", "Морський старт", "Циклон-4") у електронному вигляді та у вигляді книг (комплект)

Технічна документація та звітні матеріали забезпечення підготовки і пуску ракет космічного призначення з космічного ракетного комплексу "Зеніт-М" (комплект)

Технічна документація та звітні матеріали авторського нагляду за виготовленням складових частин ракет-носіїв "Зеніт-2SБ40", "Зеніт-2SБ60", "Зеніт-2SБ80" і космічної головної частини "Зеніт-Ф40" (комплект)

Технічна документація аналітичної інтеграції космічних апаратів з космічним ракетним комплексом "Зеніт-М" (комплект)

Технічна документація згідно з переліком "Космічний ракетний комплекс "Зеніт-М". Перелік технічної документації і звітних матеріалів "Зеніт-М" ПД2" (комплект)

Технічна документація продовження строку експлуатації комплексу П118М з виробом А18М (комплект)

Технічна документація продовження строку зберігання виробу А18 для використання за програмою "Дніпро" (комплект)

Технічна документація продовження строку експлуатації виробу Ф183 (комплект)

Технічна документація забезпечення авторського, технічного (гарантійного) нагляду і технічного сприяння в організації ремонту та модернізації ракетних комплексів П118М, П118, П961 та ракетно-космічних комплексів і систем К11К68, К11К69, К11К77 (комплект)

Технічна документація забезпечення авторського, технічного (гарантійного) нагляду і технічного сприяння в організації ремонту та модернізації ракетно-космічних комплексів і систем "Дніпро", "Циклон-4", "Зеніт", "Зеніт-М" (комплект) 

штук 

2355 

4901
4906 00 00 00 

Вихідні дані для розроблення розрахунково-балістичної документації ракет космічного призначення "Зеніт-3SL", "Зешт-3SLБ", "Дніпро", "Зеніт-3SLБФ", "Циклон-4" з космічними апаратами (чотири примірники на кожний пуск на адресу кожної організації, комплект)

Розрахунково-балістична документація ракет космічного призначення "Зеніт-3SL", "Зеніт-3SLБ", "Дніпро", "Зеніт-3SLБФ", "Циклон-4" з космічними апаратами (десять примірників на кожний пуск на адресу кожної організації, комплект)

Польотне завдання та дані для запуску ракет космічного призначення "Зеніт-3SL", "Зеніт-3SLБ", "Дніпро", "Зеніт-3SLБФ", "Циклон-4" з космічними апаратами (два примірники на кожний пуск на адресу кожної організації, комплект)

Технічне завдання на виконання дослідно-конструкторських робіт з ракетами космічного призначення "Зеніт-3SL", "Зеніт-3SLБ" з космічними апаратами (три примірники на кожний пуск, комплект) 

штук 

1780 

4911 

Друкована продукція, включаючи друковані репродукції та фотографії

(рекламні видання, каталоги товарні) 

штук 

10 

8418 

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415

(устаткування згідно з формуляром "Система термостатування транспортна 0700 94.9952.0000.0000.00.0") 

комплектів 

8419 50 

Теплообмінники (агрегат-фургон згідно з переліком "Система термостатування транспортна 02.2665.1000.0000.00.0") 

штук 

8421 39 30 00 

Обладнання для фільтрації або очищення повітря чи очищення інших газів (обладнання згідно з переліком "Комплект устаткування з очищення та контролю чистоти головної частини та приладового відсіку ракети-носія. Відомість 00.2601.9920.0000.00.0 ВКО") 

комплектів 

8481 80 69 00 

Матеріальна частина для забезпечення нейтралізації магістралей контейнера виробу А18, А18М згідно з кресленнями 00.0201.4091.0000.00.0, 00.214.0097.0000.00.0 (комплект) 

штук 

8524 39 10 00* 

Диски до систем лазерного зчитування для відтворення явищ, відмінних від звуку чи зображення 

- " - 

150 

8524 39 10 00* 

Програмно-математичне забезпечення для наземного технологічного обладнання космічного ракетного комплексу "Зеніт-М" (на лазерних дисках) 

- " - 

8525 20 

Передавачі, до складу яких входять приймачі (приймально-передавальна система телеметричних сигналів "ТРАКТ" згідно з формуляром 00.9607.0918.0000.00.0 ВО) 

- " - 

8526 92 90 00 

Автоматизована система дистанційного управління пневмогідросистеми ракети-носія згідно з формуляром 94.9953.0000.0000.00.0 ФО 

- " - 

8544 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями

(обладнання для дороблення пускової бази ракетно-космічного комплексу "Дніпро" та комплекти кабелів 310У55, 310У48, 310А52 і 310У63. Кабелі-імітатори транзитних ланцюгів космічного апарата KA PAS-11 згідно з формуляром 15.0099.0000.0000.00.0 ФО) (комплект) 

штук 

17 

8606 99 00 00 

Обладнання згідно з формуляром "Система термостатування транспортна. Формуляр 0700 94 9952.0000.0000.01.0 ФО" у складі залізничного вагона N 53711636 (комплект) 

- " - 

8802 60 10 00* 

Льотні моделі супутників МС-2-8 і "Egyptsat-1" 

- " - 

8802 60 10 00* 

Космічний апарат КС5МФ2, витратні матеріали, формуляр космічного апарата та інше приладдя 

комплектів 

8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

(пристрій кріплення 11К77М4 00.2617.9005.0000.00.0 (згідно з паспортом) 

штук 

32 

8803 90 98 00 

Основні частини ракетно-космічного комплексу "Дніпро" у комплекті з оснащенням та запасними частинами і приладдям

Адаптери космічних головних частин ракетно-космічного комплексу "Дніпро" та їх обладнання 

- " - 

10 

9027 10 90 18 

Обладнання згідно з відомістю "Комплект обладнання з очищення та контролю чистоти КГЧ та приладного відсіку РН. Відомість 00.2601.9920.0000.60.0 ВКО" (комплект) 

- " - 

9030 83 90 00 

Наземне випробувальне обладнання згідно з формуляром СІ 00.5436.4503.0000.03.0 відповідно до паспорта 00.5436.4503.0000.03.0 ПС

Система вимірювання ракетно-космічного комплексу "Зеніт-М", формуляр 17Н54М00.4016.4010.0000.60.0 ФО 

комплектів 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

(наземна апаратура управління електропневмоелементами ракетно-космічного комплексу "Зеніт-М", що використовується під час приймальних випробувань, формуляр 17И61Б 00.2404.0900.0000.60.0 ФО) 

- " - 

9403 30 19 00 

Автоматизоване робоче місце керівника робіт згідно з формуляром 94.9954.0000.0000.00.0 ФО 

- " - 

4901
4906 00 00 00
62.30.10 

Технічна та конструкторська документація проведення проектно-конструкторських робіт з дороблення космічних головних частин, підготовки та проведення запусків ракети-носія "Дніпро" з космічними апаратами

Акти виконаних робіт та конструкторська документація надання пускових послуг з виведення на орбіту комерційних супутників за допомогою ракет-носіїв "Зеніт", "Дніпро", "Циклон" та їх модифікацій 

- " - 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

4901
4906 00 00 00
74.30.1 

Акти виконаних робіт та конструкторська документація авторського та гарантійного нагляду за виробами А18, А18М, Ж61

Технічна та конструкторська документація проведення дослідно-конструкторської роботи "Продовження строку експлуатації комплексу П118М з виробом А18М"

Акти виконаних робіт та конструкторська документація авторського супроводження робіт дороблення виробів Ф174 та 4031М

Технічна та конструкторська документація забезпечення робіт з виготовлення та проведення випробувань виробу Ф173УП 

- " - 

- " - 

62.30.10 

Виконання робіт та надання послуг із забезпечення запуску космічних апаратів з використанням космічного ракетного комплексу "Зеніт-М"

Проведення монтажних робіт, автономних випробувань, комплексних випробувань комплексів і систем наземного технологічного обладнання космічного ракетного комплексу "Зеніт-М" на космодромі Байконур

Проведення авторського, технічного (гарантійного) нагляду (надання послуг) за ракетними комплексами П118М, П118, П961 та ракетно-космічними комплексами і системами К11К68, К11К69, К11К77

Організація постійного представництва для здійснення авторського, технічного (гарантійного) нагляду (послуги) за ракетними комплексами П118М, П118, П961 та ракетно-космічними комплексами і системами К11К68, К11К69, К11К77 на об'єктах генерального замовника

Технічне сприяння (надання послуг) в організації ліквідації ракетних комплексів П118, П961

Технічне сприяння в організації ремонту та модернізації ракетних комплексів П118М, П961 та ракетно-космічних комплексів і систем К11К68, К11К69, К11К77 на об'єктах генерального замовника 

  

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

74.30.1 

Проведення дослідно-конструкторських робіт (надання послуг) з продовження строку експлуатації комплексу П118М з виробом А18М

Проведення дослідно-конструкторських робіт (надання послуг) з можливості продовження строку зберігання виробу А18 для використання за програмою "Дніпро" 

  

- " - 

визначається під час укладання контрактів і договорів 

Матеріальна частина для забезпечення авторського, технічного (гарантійного) нагляду і технічного сприяння в організації ремонту та модернізації ракетних комплексів П118М, П118, П961 та ракетно-космічних комплексів і систем К11К68, К11К69, К11К77 (комплект) 

штук 

60 

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова", м. Дніпропетровськ 

4901
4906 00 00 00
62.30.10 

Гарантійний нагляд за комплексами 18 і 18М, РТО, ДПП, робота на арсеналах, ремонт виробів 18 і 18М

Дороблення за бюлетенями на об'єктах експлуатації

Доставка блоків насосів з військової частини 54055 на підприємство для проведення ремонту і регулювання, повернення блоків насосів до військової частини 54055 після проведення ремонту та регулювання

Оперативне усунення несправності за викликами військових частин, які здійснюють експлуатацію виробів

Виконання комплексу підготовчих наземних робіт (послуг) з технічного нагляду за космічними комплексами і засобами, технологічно пов'язаних з виконанням робіт (наданням послуг) безпосередньо в космічному просторі, у тому числі:

а) проведення технічного огляду виробів СК 11П868, ТК 11П568, УТІР;

б) продовження строків експлуатації РН 11К69 за програмою 11К69 14.7861.220 ПМ на об'єкті космічних військ;

в) технічний нагляд під час підготовки до штатної роботи РН 11К77 з КА PAS-1

Акти виконаних робіт та конструкторська документація проведення ліквідації комплексів П961 БЗРК N 9, 10, 11, зокрема демонтаж устаткування та апаратури виробу Ж61, вивантаження і перевантаження виробу Ж61, злив палива з виробу Ж61, часткова нейтралізація виробу Ж61

Акти виконаних робіт та конструкторська документація проведення технічного, гарантійного і авторського нагляду за ракетними комплексами, технічного обслуговування, дистанційних періодичних перевірок, оперативного усунення несправностей, проведення ремонту на об'єктах експлуатації

Акти виконаних підготовчих наземних робіт та конструкторська документація проведення технічного нагляду за космічними комплексами і засобами, зокрема технічне обслуговування виробу 11Ф634 і запасних частин та приладдя до нього, технічних комплексів космічних апаратів 634/633, системи управління стартового комплексу 11П868 і технічного комплексу 11П568; проведення підготовки до експлуатації, надання технічної допомоги під час експлуатації виробу 11Ф634; продовження строків експлуатації комплектувальних запасних частин та приладдя до ракет-носіїв 11К69/11К68 за програмою 11К69/68.14.7641.220 ПМ

Оперативне усунення несправностей, проведення ремонту на об'єктах експлуатації

Виконання комплексу робіт (надання послуг) та розроблення конструкторської документації виведення з експлуатації об'єктів 373/11 і 379/7 та їх ліквідації (акт виконаних робіт) 

комплектів 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

4901
4906 00 00 00
62.30.10 

Технічний нагляд під час підготовки до штатної роботи групи космічних апаратів ракети-носія "Дніпро" за темами "Дніпро - Репід Ай", "Дніпро - Гелексі-1", "Дніпро - Генезис-2", "Дніпро - ТЕОС", "Дніпро - Гелексі-2", "Дніпро - TRX" та "Дніпро - 2004-2" 

комплектів 

18 

8802 60
8803 

Космічний апарат 11Ф644 з комплектом, запасні частини і приладдя 

штук 

Ракета-носій "Зеніт" за темою "Наземний старт" 

- " - 

16 

Ракети-носії 11К68 і 11К77 

- " - 

12 

Матеріальна частина для космічного ракетного комплексу "Циклон-2К" 

- " - 

Ракета-носій "Циклон-3" N 39 

- " - 

Космічний апарат "Січ-2" 

- " - 

Космічний апарат "Egyptsat" (інженерна модель) 

штук 

9306* 

Запасні частини та приладдя системи вимірів виробу 15Ф173УП 

комплектів 

Виріб 15Ф173 

- " - 

Комплект оснащення базової системи вимірів згідно з формуляром 00.5456.4899.0000.04.0 виробу 15Ф173 

- " - 

Комплект оснащення базової системи вимірів згідно з формуляром 00.0207.4099.0000.11.0 виробу А18 

- " - 

10 

Комплект оснащення базової системи вимірів згідно з формуляром 00.0214.4099.0000.20.0 ракети-носія А18М 

- " - 

24 

Блок насосів 00.6321.3730.0000.00.0 виробу 15Я184 (складова частина А18М) 

- " - 

24 

Вироби 15Ф183 та 15Б157 

- " - 

14 

Прилади системи керування виробів А18 та А18М 

- " - 

Платформа гіростабілізована 15Л861-01 

- " - 

18 

Обладнання та матеріальні частини за темами "Дніпро-Репід Ай", "Дніпро- Гелексі-1", "Дніпро - Генезис-2", "Дніпро - ТЕОС", "Дніпро - Гелексі-2", "Дніпро - TRX" 

- " - 

18 

9306* 

Комплект обладнання для виробу А18М 

штук 

9306* 

Комплект обладнання для нейтралізації А18М 

- " - 

Державне підприємство "Укроборонсервіс", м. Київ 

4901
4906 00 00 00
62.30.10 

Виконання робіт з розроблення та постачання документів "Звіт з аналізу виявлених несправностей та позаштатних ситуацій з розробленням рекомендацій щодо їх усунення, а також удосконалення системи експлуатації комплексів 35 (35-1, 35-2)" (друкований)

Виконання робіт (надання послуг) з складання виробів та частин товарної позиції 9306 (вироби 15Ф173УП N 4, 5 і 6)

Дослідження та дефектація приладів Я137, Я156, Я157 до виробу А35, розроблення та оформлення документів:

Технічний звіт дослідження та дефектації приладів Я137, Я156, Я157 до виробу А35

Технічний звіт дослідження та випробування елементної бази приладів Я137, Я156, Я157 до виробу А35

Висновки щодо можливості продовження строку експлуатації приладів Я137, Я156, Я157 до виробу А35 до 32 років 

- " - 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

4901
4906 00 00 00
8524 31 00 00
62.30.10 

Виконання робіт з розроблення та постачання документів "Звіт-висновок 1-2007 контролю збереження технічних характеристик апаратури СУ виробу А35 з оцінкою можливості продовження строку експлуатації апаратури СУ до 32 років" на компакт-дисках та в друкованому вигляді 

штук 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

8543 89 95 00 

Блоки до виробів 11Ф615 та 11Ф732 

- " - 

8802 60

8803 

Космічний апарат (КА) 11Ф644 N 18 з комплектом поставки згідно з технічними умовами та запасні частини і приладдя 

- " - 

Ракета-носій (РН) 11К77 

- " - 

24 

8803 90 98 00 

Комплекти обладнання "Квант "В", "Квант "ВД" 

- " - 

11 

Навчальна головна частина 15Ф173 УП N 6 для забезпечення пуску виробу А18М у комплектації згідно з паспортом 

- " - 

Комплект запасних частин і приладдя до виробу 15Ф173УП 

- " - 

9306 

Складові частини та вироби товарної позиції 9306

(елементи ракетного комплексу П118М: комплект знімного обладнання виробу А18М, блок управління БЦ2.390.409 із складу системи 15Ш64, ЗІП-Г розсипом агрегату Г162

Комплект оснащення базової (корпусної) системи вимірювання згідно з формуляром 00.0214.4099.0000.20.0 для забезпечення пуску ракети-носія 15А18М) 

- " - 

15 

Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Київприлад", м. Київ 

8543* 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції

(блоки, які спеціально призначені для виробів 11Ф732 та 11Ф615А-55) 

комплектів 

86 

8543* 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції

(ДСЕ виробів 11Ф732 і 11Ф615 А-55, комплект N 1, ДСЕ виробів 11Ф732 і 11Ф615 А-55, комплект N 2 

штук 

56 

Командно-вимірювальна система 11Р310, виріб "Сиріус" (варіант 4) 

- " - 

8543* 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції

(чарунки: СЛИЮ 641.114.001-02, СЛИЮ 641.114.002-02. СЛИЮ 641.112.015, ЗЗУ 5222.006, ЗЗУ 5226.006, СЛИЮ 641.112.009, СЛИЮ 641.112.011, СЛИЮ 641.112.013, ЗЗУ 5221.007, ЗЗУ 5221.010, ЗЗУ 5221.006-01, ЗЗУ 5226.005) 

5" 

265000 

Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар", м. Харків 

4901
4906 00 00 00 

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів

Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукція на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище товарів

(науково-технічна, конструкторська та експлуатаційна документація на складові частини системи керування виробів 11А511У, 11А511У-ФГ, 8К82К) 

- " - 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

4901
4906 00 00 00
9032
62.30.10 

Комплектувальні, запасні частини до приладів та апаратура для автоматичного регулювання або контролю, послуги з експлуатації, науково-технічного супроводження і ремонту апаратури та приладів

Науково-технічна, конструкторська, експлуатаційна та інша документація розроблення та експлуатації апаратури і приладів

Послуги з експлуатації та науково-технічного супроводження апаратури та приладів

Експорт (тимчасове вивезення) 

штук 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

73.10 

Надання послуг з експлуатації, науково-технічного супроводження та ремонту складових частин наземного перевірочно-пускового електрообладнання системи керування виробів 11А511У, 8К82К, 11А511У-ФГ, 8К78М з приладами та апаратурою товарної позиції 9032

Надання послуг з експлуатації, науково-технічного супроводження та ремонту складових частин контрольно-вимірювального комплексу 11Н560М з приладами та апаратурою товарної позиції 9032 

  

- " - 

8505 

Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки 

- " - 

- " - 

8516 

Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для обігрівання приміщень, ґрунту; побутові електронагрівальні прилади; елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної позиції 8545

(каркаси обігріву) 

- " - 

- " - 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах

(вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В 

- " - 

- " - 

9031 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні

(складові частини контрольно-вимірювального комплексу 11Н560М РСИЛ 373812.003) 

штук 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

(бортові прилади, апаратура та електрообладнання систем керування ракет-носіїв 11А511У, 11А511У-ФГ, "Зеніт-2S", "Зеніт-2SБ", 8К78М-М1М (блоки А-Д, И, Л.БОЗ), 8К82КМ "Протон-М", 8К82К "Протон", КС071 РН "Союз-ТМ", РН "Прогрес", КС020, 15У168 та їх складові частини

Наземне перевірочно-пускове електрообладнання для систем керування ракет-носіїв 11А511У, 11А511У-ФГ, 8К78М-М1М, 8К82К, 8К82КМ та їх складові частини

Програмні стрічки п'ятидорожні ТУ 6-17-437-81 до системи керування ракети-носія 11А511У) 

- " - 

- " - 

62.30.10
74.30.1 

Гарантійне обслуговування (дослідження, ремонт, доробки, регулювання, технічне обслуговування) виробів товарної позиції 9032: приладів та апаратури для автоматичного регулювання або контролю

(бортові прилади, апаратура та електрообладнання систем керування ракет-носіїв 11А511У, 11А511У-ФГ; "Зеніт-2S", "Зеніт-2SБ"; 8К78М-М1М (блоки А-Д, И; Л.БОЗ), 8К82КМ "Протон-М", 8К82К "Протон"; КС071 РН "Союз-ТМ", РН "Прогрес" та їх складові частини) 

  

- " - 

Відкрите акціонерне товариство "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань", м. Харків 

4901
4906 00 00 00
62.30.10 

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів

(конструкторська документація та акти виконаних робіт з технічного обслуговування системи зовнішньотраєкторних вимірювань "Вега" на об'єктах замовника) 

комплектів 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук та НКАУ 

9015 80 11 00 

Інструменти та прилади для метеорології, гідрології та геофізики (магнітометри LEMI-012M, LEMI-127) 

штук 

9030 89 92 00 

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та інших іонізуючих випромінювань

(електрометри LEMI-603, LEMI-605, LEMI-606) 

комплектів 

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС Лтд, м. Харків 

8524
4901
4906 00 00 00
62.30.10 

Розроблення та передача документації на паперових та інших носіях інформації з технічного та авторського нагляду, супроводження, технічного обслуговування апаратури систем керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро", А35, А18М, 11К65М, космічних апаратів "Альфа", "71Х6" (з модифікаціями)

Розроблення та передача польотного завдання та масивів контрольних прикладів для апаратури систем керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро", А35, А18М, "Космос-3М", космічних апаратів "Альфа", "71Х6", "102Э" (з модифікаціями)

Розроблення та передача експлуатаційної документації проведення випробувань та інших робіт з апаратурою систем керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро", "Космос-3М", космічних апаратів "Альфа", "71Х6", "102Э" (з модифікаціями)

Розроблення та передача алгоритмічних описів апаратури системи керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро", "Космос-3М", космічних апаратів "Альфа", "71Х6", "102Э" (з модифікаціями)

Розроблення та передача програмно-математичного забезпечення основної роботи та відпрацювання апаратури і програмно-математичного забезпечення систем керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро", "Циклон", "Космос-3М", космічних апаратів "Альфа", "71Х6", "102Э" (з модифікаціями)

Розроблення та передача технічної документації можливості продовження строку експлуатації апаратури систем керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро", А35, А18М, 11К65М, космічних апаратів "Альфа", "71Х6" (з модифікаціями)

Розроблення та передача технічної, конструкторської документації апаратури системи керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро", "Космос-3М", космічних апаратів "Альфа" МЛМ, "71Х6", "102Э" (з модифікаціями)

Розроблення та передача технічної документації моделювання роботи підсистем системи керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро", "Циклон", "Космос-3М", космічних апаратів "Альфа", "71Х6", "102Э" (з модифікаціями)

Розроблення та передача технічного завдання та вихідних даних апаратури системи керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро", "Циклон", "Космос-3М", космічних апаратів "Альфа", "71Х6", "102Э" (з модифікаціями)

Розроблення та передача методики аналізу телеметричної інформації апаратури системи керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро", "Космос-3М", космічних апаратів "Альфа", "71Х6", "102Э" (з модифікаціями)

Виготовлення, дороблення та передача дослідних зразків приладів і кабелів систем керування ракети-носія "Космос-ЗМ", космічного апарата "71Х6"

Переобладнання та передача комплексних стендів систем керування ракети-носія "Космос-3М", космічного апарата "71Х6"

Супроводження виготовлення приладів і кабелів для експериментального відпрацювання і постачання системи керування космічного апарата "71Х6"

Підтримка експлуатації експериментальної бази системи керування космічного апарата "71Х6"

Розроблення програмно-методичної і звітно-технічної документації відпрацювання системи керування, підготовки до пуску та пуску ракет-носіїв "Рокот", "Стріла", "Дніпро" (з модифікаціями)

Розроблення та передача технічної документації, алгоритмічного і програмного забезпечення запису інформації в запам'ятовувальні пристрої 15Я99, 15Я101, 15Н1838-10 ("Атлант") 

Здійснення технічного і авторського нагляду, супроводження, дороблення апаратури систем керування ракет-носіїв А35, А18М

штук 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-ПЛАНТ Лтд, м. Харків 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі

(дроселі насичення) 

штук 

30 

8544 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями; проводи обмоткові

(комплекти кабелів системи керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла" і "Безпека": к/к 14М30.010-Р1, к/к 14М30.011-Р, к/к 14М30.012-Р, к/к 14М30.013-Р, к/к 14Н10.040-Р1, к/к 14Н10.050-Р, У40

Комплекти кабелів системи керування ракети-носія "Дніпро":

к/к310А59, к/к310А81, к/к 310А80, к/к 302А03, кабель 509, кабель 872, кабель СБН, к/к 302У10, к/к П1) 

- " - 

102 

9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

(прилади системи керування ракети-носія "Рокот" (повернення після ремонту) 14М30.001, 14М30.002, 14М30.003, 14М30.008, 14М30.005-Р, 14М30.006, 14М30.007, 14М16-Р

Прилади системи керування ракети-носія "Стріла" (повернення після ремонту) 15Л793М, 14М16М, 15Л792М

Прилади ЗІП функціонального габаритного блока космічного модуля "Альфа" (повернення після ремонту) У01, М34-21, М34-22, М34-20, М34-09, М34-07, М34-11, М34-14, М34-17, М34-06, М34-12, М34-10, М34-03-Б, М34-03-В, М34-03-М, 23А288, М34-03А, М34-15

Прилади системи керування ракети-носія "Рокот" 14М30.002, 14М30.003М, 14М30.007, 14М30.005-Р, 14М30.006, ТСУ 43, ТСУ 44, ТСУ 44-2, ТСУ 46, ТСУ 47, ТСУ 47-3, 14М16-РМ, 14М30.008

Прилади системи керування ракети-носія "Дніпро" ТСУ 42, ТСУ 43-1, ТСУ 44-3, ТСУ 45, ТСУ 46-2, ТСУ 47-2, ТСУ 47-ЗМ, 15Л792М, ТСУ 08) 

штук 

303 

9014 20 90 00 

Прилади системи керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла" і "Безпека" (повернення після ремонту): 14М30.001, 14М30.002, 14М30.003, 14М30.008, 14М30.005-Р, 14М30.006, 14М30.007, 14М16-Р, 15Л792М, 15Л793М, 14М16М, 14М16-РМ, 14М30.003М, ТСУ43, ТСУ 44, ТСУ44-2, ТСУ 46, ТСУ 47, ТСУ 47-3, У01, У02 М, У08 М, У09 М, У12

Прилади системи керування ракет-носіїв "Рокот", "Стріла" і "Безпека": 14М30.002, 14М30.008, 14М30.005-Р, 14М30.006, 14М30.007, 15Л792М, 15Л793М, 14М16М, 14М16-РМ, 14М30.003М, ТСУ 43, ТСУ 44, ТСУ 44-2, ТСУ 46, ТСУ 47, ТСУ 47-3, У01, У02 М, У08 М, У09 М, У12 

- " - 

195 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Хартрон-ЮКОМ", м. Запоріжжя 

4901
4906 00 00 00 

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів

Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукція на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище товарів

(розроблення та передача технічної документації можливості продовження строку експлуатації апаратури системи управління бортовим комплексом космічної станції "Альфа"

Підтримка експлуатації експериментальної бази системи керування бортовим комплексом космічної станції "Альфа"

Модернізація системи керування бортовим комплексом для продовження строку експлуатації космічної станції "Альфа" до 2020 року

Переобладнання матеріальної бази для підтримки експлуатації експериментальної бази системи керування бортовим комплексом космічної станції "Альфа"

Розроблення та передача методики аналізу телеметричної інформації апаратури системи керування бортовим комплексом космічної станції "Альфа") 

штук 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

8544 41 

Комплекти кабелів, призначені для забезпечення зв'язку приладів між собою, джерелом первинного електроживлення та приладами бортової системи керування ракети-носія "Рокот"

Комплекти кабелів, призначені для забезпечення зв'язку приладів між собою, джерелом первинного електроживлення та приладами системи керування технологічним обладнанням для космічного ракетного комплексу "Стріла" 

штук 

9030 

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та інших іонізуючих випромінювань

(комплекти блока вводу інформації для наземного обладнання) 

- " - 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

(прилади для системи керування ракети-носія "Рокот" (повернення після ремонту): 41А02

Прилади для міжнародної космічної станції "Альфа" (повернення після ремонту): 23А288, 23А287М, 41А01, 23А291, 23А281-4, 23А281-5, 11М156М, 11М157М) 

- " - 

30 

9032 89 90 90 

Прилади системи керування ракети-носія "Рокот"

Прилади системи керування ракети-носія "Стріла"

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або контролю бортового вимірювального комплексу міжнародної космічної станції 

- " - 

17 

62.30.10
74.30.1 

Надання послуг з гарантійного обслуговування, дослідження, ремонту, доробки, регулювання, технічного обслуговування приладів товарної позиції 9032 для системи керування ракети-носія "Рокот": 41А02 і приладів для міжнародної космічної станції "Альфа": 23А288, 23А287М, 41А01, 23А291, 23А281-4, 23А281-5, 11М156М, 11М157М 

штук 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс "Курс", м. Київ 

3911 

Смоли нафтові, кумаронові, інденові, кумароноінденові та політерпени, полісульфіди, полісульфони та інші речовини у первинних формах

(наукова апаратура "Біополімер" та матеріали) 

комплектів 

4901
4906 00 00 00
74.30.1 

Авторський нагляд за бортовою та наземною апаратурою РН11К68 ("Циклон-3")

Технічна та конструкторська документація проведення дослідно-конструкторської роботи з продовження строку експлуатації приладів Я137, Я156, Я157 і апаратури 1699, 1217, 1216 виробу А35 

- " - 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

8479 

Машини та механічні пристрої спеціального призначення

(експериментальні польотні установки "Морфос"та"Луч-1") 

- " - 

9024 

Машини та пристрої для випробування твердості, міцності, розтягування, стискання, пружності або інших механічних властивостей матеріалів

(наукова апаратура "Цикл-1", "Трубка" та "Тертя") 

- " - 

9027 30 00 

Спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне)

(наукова апаратура "Спектрометр-поляриметр") 

- " - 

9030 10 

Прилади та апарати для виявлення або вимірювання іонізуючого випромінювання

(прилад "Регіон" та контрольно-перевірочна апаратура) 

комплектів 

9031 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини; проектори профільні

(блоки датчиків іонів та блоки вимірювання часу приладу "Регіон") 

- " - 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

(наукова апаратура "Біолабораторія-М" та "Мікроколонка") 

- " - 

9033 00 00 00 

Частини та приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури

(експериментальна польотна установка "Кріостанція") 

- " - 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

8471 

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації

(контрольно-перевірочна апаратура до технологічного примірника приладу "Степ-Ф"

Контрольно-перевірочна апаратура до льотного зразка супутникового телескопа електронів і протонів "Степ-Ф") 

штук 

9030 10 

Прилади та апарати для виявлення або вимірювання іонізуючого випромінювання

(супутниковий спектрометр-телескоп "Степ-Ф" (технологічний примірник)

Льотний зразок супутникового телескопа електронів і протонів "Степ-Ф"

Запасний комплект до льотного зразка супутникового телескопа електронів і протонів "Степ-Ф") 

- " - 

Публічне акціонерне товариство "ЕЛМІЗ", м. Київ 

8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

(бортова радіотехнічна апаратура "Курс" 17Р64-03, 17Р64-03 "ДВК", 17Р65-01) 

комплектів 

15 

8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

(прилади апаратури 17Р64-03, 17Р65-01, К1-ВКА-03, К2-ВКА-03, 2Ф4-ВКА, 2Ф4-ВКА-01, 2АО-ВКА, 4АО-ВКА, 2АОК1-ВКА, 2АСФ1М-ВКА-03, 2АР-ВКА, АР-ВКА, АКР-ВКА, 11Л112, 11Л111, 11Л313-01, 11Л315, 11Л312, 11Л316, 11Л39А, Б, 11Л37, 11Л38, 11Л39, 11Л310, 11Л19М, 11Л110М, ПЛ311, 11Л314, 11Л024, 11Л05, 11Л034, 11Л658, 1Д27, 1Д28, 1Д35А, Б, 1Д45, 1Д85, В, Г, 1Д105, 1Д34, 1Д125, 1Д50, 1Д104, 1Д65М, 1Д52) 

штук 

65 

Відкрите акціонерне товариство "Чернігівський завод радіоприладів" 

4901
4906 00 00 00
62.30.10 

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт, оперативного усунення несправностей, технічного обслуговування антенних комплексів "Ізумруд" БЫ1.000.003 і "Жемчуг" БЫ1.000.002 

  

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

8526 92 90 00 

Бортовий радіотехнічний комплекс для космічних апаратів Ию1.381.161 11Р35/11В119 

комплектів 

  

Складові частини передавача радіотехнічного комплексу для космічних апаратів: ША655-31М ИВЯФ 468.151.101-01 та ША655-18М ИВЯФ 464.316.005-01 

штук 

36 

8529 90 72 90 

Блок СС-9НФМ з блоком живлення СС-9ВМ, що застосовується для підсилення та фільтрації сигналів 

- " - 

2742 

8543
74.30.1 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції

(технічне обслуговування, усунення несправностей і ремонт стійок управління 15В109Сб01 15В109 Сб01 ТУ, 15В109 Сб01 ТО, 15В109 Сб03, 15В109 Сб03 ТУ, 15В109 Сб03 ТО, що входять до складу системи 15В109

Участь в технічній ревізії системи 15В109 щодо продовження строку її експлуатації до 20 років) 

- " - 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802

(бортові командно-вимірювальні системи "Квант-"В" ИЮ 1.381.311, "Квант-ВД" ИЮ 1.381.379) 

комплектів 

96 

9030 

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та інших іонізуючих випромінювань

(підсилювач сигналів індукційних датчиків числа обертів ИС 1165М) 

- " - 

144 

9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

(приймальне обладнання глобальної навігаційної супутникової системи - антенний перемикач АП-2М Ит2.242.000) 

штук 

18 

Дочірнє підприємство "Завод радіоапаратури, перетворювачів і датчиків" ВАТ "Чернігівський завод радіоприладів", м. Чернігів 

9025 

Ареометри та аналогічні занурювальні прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації зазначених приладів

(датчики температури ТМ, ТЕМ, ТЕП, ТП, ТТ, ИС, ТС, ТГЕ, 4К) 

- " - 

123430 

9026 20 

Прилади для вимірювання або контролю тиску

(датчики тиску ВТ, ЛХ, ДХС) 

штук 

2260 

9029 10 

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та аналогічні прилади

(датчики обертів ВТ, ОГ, ИС) 

- " - 

3450 

9031 80 

Прилади, пристрої та машини

(датчики переміщення ВТ) 

- " - 

1500 

Відкрите акціонерне товариство "Гарантспецсервіс", м. Київ 

62.30.10 

Проведення гарантійного обслуговування приладів та блоків ракетно-космічного призначення складових частин та виробів товарної позиції 9306 (15Л860-01Ч11, 15Б187ч188, 15Л791ч792, 15Н1838-01Ч10, 15Я94, 15Я136, 15Я137, 15Я156, 15Я157, 15Н1864-1ч6, 15Н1217-1, 15Н1217-2-3, 15Н1217-2-2М, 15Н1217-2-1, 15Н1217-2-4, 15Н1311-012ч075, 15Н1698-01ч074) 

- " - 

425 

Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", м. Київ

9002 

Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури (БЦ 3.895.039) 

- " - 

50 

9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

(ілюмінатори БЦ4.496.089, БЦ4496.014; дзеркала БЦ3.910.052, гіротеодоліти ГТ-3 і гірокомпаси: 1Г17, 1Г17-1, 1Г-25, 1Г47, 1Г47-2, 1Г50 та їх складові частини, системи 15Ш51, 15Ш52, 15Ш53, 15Ш64, 9Ш129, 9Ш138 та їх складові частини, вироби: 9В94, 9В160, 9В549, 9В868, 9П149, 9С485 та їх складові частини, комплекси: 3Ч-34, ЗЧ-37Б, 3Ч-37, 3Ч-38, 3Ч-40, 3Ч-40-03, 3Ч-65, ПП-191 та їх складові частини, апаратура 9В724

Складові частини системи прицілювання 8Ш122П, виріб 8Ш122П-01) 

- " - 

1200 

62.30.10
74.30.1 

Здійснення технічного (гарантійного) нагляду, технічного (гарантійного) та сервісного обслуговування, експлуатації, шефмонтажу та введення в експлуатацію, продовження строку експлуатації виробів товарної позиції 9014: ілюмінаторів БЦ4.496.014, систем: 8Ш122П, 8Ш122П-01, 9Ш129, 9Ш138, 11Ш15, 11Ш115, 11Ш117, 14Ш11, 15Ш51, 15Ш52, 15Ш53, 15Ш64, 17Ш11, 9В-724, комплексів: 3Ч-34, 3Ч-37Б, 3Ч-37, 3Ч-40, 3Ч-40-03, 3Ч-48 3Ч-65, ПП-191, виробів: 9В94, 9В160, 9В549, 9В868, 9С485, 9П149, апаратури 11Ю51 та складових частин до них) 

штук 

150 

Виключено 

4901
4906 00 00 00 

Звіт про авторське супроводження експлуатації систем 15Ш52 (15Ш52-1, 15Ш52-2), 15Н1283, 15Н1313

Звіт про продовження строку експлуатації систем 15Ш52 (15Ш52-1, 15Ш52-2), 15Н1283, 15Н1313

Звіт про продовження строку експлуатації систем 15Ш53, 15Н1761 у складі комплекту П158

Звіт про авторське супроводження експлуатації систем 15Ш53 та 15Н1761 у складі комплекту П158

Звіт про продовження строку експлуатації систем 15Ш53, 15Н176 і у складі комплекту П175

Звіт про авторське супроводження експлуатації систем 15Ш53, 15Н1761 у складі комплекту П175 

- " - 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

4901
4906 00 00 00 

Документація на комплекс 3Ч-37Б 

комплектів 

- " - 

4901
60.30.10 

Акти виконаних робіт, звіт та технічна документація, що стосується забезпечення та продовження строку експлуатації апаратури 15Ш52, 15Ш53, 15Н1283, 15Н1313, 15Н1761 

- " - 

- " - 

62.30.10
74.30.1 

Здійснення технічного нагляду в процесі експлуатації виробів товарної позиції 9031 систем 8Ш122П 

штук 

визначається кількістю укладених контрактів і договорів 

62.30.10
74.30.1 

Здійснення авторського супроводження робіт виробів товарної позиції 9031 систем 14Ш19

Здійснення технічного нагляду в процесі експлуатації виробів товарної позиції 9031 систем 11Ш15, 11Ш115, 11Ш117

Здійснення технічного нагляду в процесі експлуатації виробів товарної позиції 9031 систем 17Ш13 

- " - 

- " - 

Державне підприємство "Львівський державний завод ЛОРТА" 

62.30.10
74.30.1 

Проведення дослідницьких робіт і повторних випробувань виробів товарної позиції 8803 апаратури 5У54 та її складових частин 

комплектів 

Національний центр управління та випробувань космічних засобів, с. Вітине Сакського району, Автономна Республіка Крим

8540 72 00 00

Клістрони (клістрони КУ-342) 

штук 

10

Примітка. 

Митним органам під час визначення кількості вивезеного (експортованого) товару за позиціями, що мають відмітку (*), враховувати тільки одну одиницю виміру, зазначену у рахунку-фактурі (інвойсі), за яку встановлена конкретна ціна товару. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 р. N 531,
 від 20.04.2011 р. N 429)

____________

Опрос