Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы урегулирования межбюджетных отношений

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2008 № 1157
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2008 р. N 1157

Київ

Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р. N 37, ст. 1984, N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453; 2005 р., N 1, ст. 24, N 37, ст. 2306, N 52 ст. 3331; 2006 р., N 38, ст. 2591, N 50, ст. 3328; 2007 р., N 68, ст. 2609, N 91, ст. 3328, N 99, ст. 3584), зміни, що додаються.

2. Установити, що обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів визначається у розмірі, що не перевищує 2 відсотків обсягу дотації вирівнювання місцевим бюджетам.

Розподіл зазначеної дотації між бюджетом Автономної Республіки Крим та обласними бюджетами здійснюється пропорційно до видатків, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, крім видатків, пов'язаних з особливостями формування бюджетів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

1. Абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий пункту 6 замінити абзацами такого змісту:

"До обсягу доходів (PDizak) застосовується коефіцієнт коригування доходів у зв'язку з фінансовою кризою (Kip), який має фіксоване значення (1; 0,95 і 0,9) залежно від темпу зміни місячного надходження доходів місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (m), за такою формулою:

m = Dip / Dips,

де Dip - фактичне надходження доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, за листопад року, що передує планованому;

Dips - середньомісячне надходження доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, за січень - жовтень року, що передує планованому.

Умова 

Значення Kip 

при m і 92,7 

86,7 Ј m < 92,7 

0,95 

m < 86,7 

0,9. 

Для недопущення зменшення прогнозного обсягу доходів місцевих бюджетів, визначених на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (Dizak), визначається за такою формулою:

Dizak = (PDizak х Kip + Zi) + Dw,

де Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Zi - обсяг доходів місцевого бюджету, у якого m і 92,7, необхідний для відновлення загального обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, визначається за такою формулою:

Zi = Df х (PDizak х Kip / S(PDizak х Kip)),

Df = SPDizak - S(PDizak х Kip),

де Df - обсяг доходів місцевих бюджетів, що необхідні для відновлення загального обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами.".

2. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai), який має значення 0,95.

При цьому коефіцієнт приросту коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету у планованому бюджетному періоді, після застосування коефіцієнта вирівнювання (ai) не повинен перевищувати показника 2 до обсягу коштів, що передаються до державного бюджету, у році, що передує планованому.

Під час проведення розрахунків для всіх дотаційних бюджетів обсягу міжбюджетних трансфертів на 2009 рік коефіцієнт вирівнювання (ai) береться за 1.".

3. У пункті 13:

1) формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi + Vkapi"

замінити формулою

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi + Vkapi + Vzsi";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Vzsi - розрахунковий обсяг видатків на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями видатків загального фонду місцевих бюджетів.".

4. У пункті 23:

1) формулу "Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Vark + Ssst + Sst + Sgd + Vlviv + Vcharkiv"

замінити формулою

"Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hozdapk х Uss + Vark + Sst + Sgd + Vlviv + Vcharkiv";

2) доповнити пункт після абзацу двадцять п'ятого новими абзацами такого змісту:

"Hozdapk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня видатками на оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу;

Uss - кількість учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів, що розташовані у сільській місцевості;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцять третій вважати абзацами двадцять восьмим - тридцять п'ятим;

3) абзаци двадцять дев'ятий і тридцятий замінити абзацом такого змісту:

"Sst - додаткові асигнування на 2009 рік, що визначаються за окремим розрахунком, для виплати стипендій учням професійно-технічних та студентам вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, в тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; для виплати одноразової адресної грошової допомоги в п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам комунальних вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного та медичного профілю і уклали на строк не менш як три роки договір про роботу відповідно у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та медичних закладах, визначених органами управління освітою та охороною здоров'я; для навчання студентів з числа членів сімей, які проживають у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації Указом Президента України від 28 липня 2008 р. N 682, та постраждали від стихійного лиха, що навчалися за кошти фізичних (юридичних) осіб (у тому числі тих, хто вступив на перший курс у 2008 році) і переведені на навчання за рахунок коштів місцевих бюджетів;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять перший - тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами тридцятим - тридцять четвертим;

4) абзац тридцять четвертий викласти у такій редакції:

"Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2009 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Львівської та Харківської областей, а також видатків на оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.".

5. У пункті 25:

1) формулу "Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Sd + Ssst + Sst + Sgd + Vkyiv + Vtznkyiv(sev)"

замінити формулою

"Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hozdapk х Uss(sev) + Sd + Sst + Sgd + Vkyiv + Vtznkyiv(sev)";

2) доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"Uss(sev) - кількість учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів, що розташовані у сільській місцевості м. Севастополя;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

3) абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

"Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на 2009 рік не допускається зменшення обсягу цільових видатків для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, видатків для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах м. Києва, видатків на оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.".

6. В абзаці п'ятому пункту 352 цифри "3,6321" замінити цифрами "3,6963".

7. У пункті 45:

1) в абзаці першому слова "бюджетів мм. Києва і" замінити словами "бюджету міста";

2) в абзаці другому слова "специфічних видатків з урахуванням" замінити словами "видатків на здійснення повноважень відповідно до";

3) абзаци третій і п'ятий виключити.

8. У пункті 46 формулу "Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vi) х Kb"

замінити формулою:

"Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vkapi + Vzsi) х Kb".

9. Пункт 47 викласти в такій редакції:

"47. Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних із забезпеченням виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, визначається залежно від чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного жителя.

Рекомендувати видатки, пов'язані із забезпеченням виконання зазначених програм, передусім спрямовувати на розвиток соціально-культурної сфери, зокрема на:

1) реалізацію інвестиційних проектів економічного та соціального розвитку регіонів, що включені до середньострокових програм їх соціально-економічного розвитку відповідно до пріоритетів, передбачених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року;

2) об'єкти, роботи на яких розпочато у минулому році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів;

3) об'єкти із ступенем будівельної готовності не менш як 50 відсотків (без урахування обладнання);

4) об'єкти із плановим введенням в експлуатацію в поточному та наступному роках;

5) розвиток об'єктів комунальної власності та здійснення заходів, що включені до місцевих і регіональних програм соціально-економічного розвитку.".

10. Пункт 48 викласти в такій редакції:

"48. Розрахунковий показник обсягу видатків на забезпечення виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та бюджету м. Севастополя (Vkapo(ark,sev)) визначається за такою формулою:

Vkapo(ark,sev) = Hkapo(ark,sev) х Ni o(ark,sev),

Hkapo(ark,sev) = Vkapo / Nu,

де Vkapo- загальний показник обсягу видатків, пов'язаних із забезпеченням виконання зазначених програм, для усіх обласних бюджетів на планований бюджетний період;

Hkapo(ark,sev) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на виконання зазначених програм бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та бюджету м. Севастополя;

Ni o(ark,sev) - чисельність наявного населення Автономної Республіки Крим, області та м. Севастополя станом на 1 січня 2008 року.".

11. Пункти 49 і 50 Формули виключити.

12. Доповнити Формулу розділом такого змісту:

"Розрахунок показника обсягу видатків на підвищення рівня
забезпеченості за захищеними статтями видатків загального
фонду місцевих бюджетів

51. Розрахунковий показник обсягу видатків на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями видатків загального фонду місцевих бюджетів (Vzsi) визначається пропорційно до обсягу видатків, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, зокрема на утримання органів управління, на охорону здоров'я, на освіту, на соціальний захист та соціальне забезпечення, на культуру і мистецтво, на фізичну культуру і спорт.".

13. У тексті Формули слова і цифри "на 1 січня 2007 року", "на 2008 рік" і "у 2008 році" замінити відповідно словами і цифрами "на 1 січня 2008 року", "на 2009 рік" і "у 2009 році".

____________

Опрос