Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в соответствующий местный бюджет) между районным бюджетом или городским бюджетом г. Севастополя, города республиканского Автономной Республики Крым или областного значения, которому административно подчинены другие города, села, поселки, и бюджетами территориальных общин сел, поселков, городов и их объединений

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2008 № 1153
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2008 р. N 1153

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1782 "Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19; 2008 р., N 1, ст. 14, N 2, ст. 55), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 34

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

1. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за зазначеними бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста), врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Kip1 х Ni3 х Dprohn) / Nu3,

Kip1 = (Dri/Ni3)/(еDri / Nu3),

Dri = Dprohn х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х hi х Kiprohn p1 / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Kip1 - розрахунковий індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у планованому бюджетному періоді (визначається до четвертого знака після коми);

Dri - попередній прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) у планованому бюджетному періоді районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування;

Dprohn - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста), врахований під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2 і Ni3 - чисельність наявного населення району (міста) та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);

hi - коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності для районного (міського) бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, який визначається за такою формулою:

hi = Kifakt / Kiprohn,

де Kifakt - фактичний індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за звітними даними року, що передує планованому, який визначається за такою формулою:

Kifakt = [(Di4 + Li4) / Ni3] / [(Du4 + Lu4)/ Nu3],

де Du4, Di4 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичні надходження таких доходів у році, що передує планованому;

LU4, Li4 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування у звітному періоді року, що передує планованому;

Kiprohn - прогнозний індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у році, що передує планованому, який у відповідних умовах визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 - 2 х (Ki1 + Ki2 + Ki3) / 3,

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn = EInKi2 + 2 х InKi3 - 2 х (InKi1 + Inki2 + InKi3) / 3.

Kiprohn p1 - прогнозний індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у планованому бюджетному періоді, який у відповідних умовах визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn p1 = Ki3 - (2 х (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 3 - ((Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 2,

якщо Ki3 < Ki1 то Kiprohn p1 = EInKi3 - (2 х (InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 3 - ((InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 2,

де E - число Ейлера, математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

In - натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 - індекс відносної податкоспроможності районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування відповідного року базового періоду, що визначається за такими формулами:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1],

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2],

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2 і Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичні надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2 і Li3 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за відповідні роки базового періоду.

Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (Dizak), на прогнозний період визначається за такою формулою:

Dizak = RDizak + Dw,

де Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожного районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування.".

2. У пункті 10:

1) формулу "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi + Vkapoi" замінити такою формулою: "Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi + Vzsi";

2) абзац восьмий викласти у такій редакції:

"Vzsi - розрахунковий обсяг видатків на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями видатків загального фонду районних (міських) бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування".

3. Пункт 23 викласти у такій редакції:

"23. У складі видатків районних (міських) бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, передбачаються видатки на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями видатків загального фонду районних (міських) бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. Розрахунковий обсяг видатків на підвищення рівня забезпеченості за захищеними статтями видатків загального фонду районних (міських) бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування (Vzsi) визначається пропорційно обсягу видатків, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, зокрема, на утримання органів місцевого самоврядування, охорону здоров'я, освіту і культуру.".

4. У тексті Формули слова та цифри "на 2008 рік" замінити словами "у планованому бюджетному періоді".

____________

Опрос