Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О регистрации цен на отдельные виды продукции

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 27.12.2008 № 1138
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2008 р. N 1138

Київ

Про реєстрацію цін на окремі види продукції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2009 року N 267
,
від 27 січня 2010 року N 54

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 грудня 2012 року N 1220)

З метою моніторингу цінової ситуації на ринку гірничошахтного обладнання, будівельних матеріалів, нафтопродуктів, гірничорудної, вугільної і металургійної продукції та врахування його результатів під час використання коштів державного бюджету та державних підприємств Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 267,
від 27.01.2010 р. N 54)

1. Установити, що ціни на гірничошахтне обладнання, будівельні матеріали, нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, які виробляються вітчизняними підприємствами за кодами, зазначеними в затвердженій Державним комітетом статистики номенклатурі продукції промисловості, згідно з додатком і реалізуються суб'єктами господарювання - резидентами суб'єктам, що використовують для розрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету, та державним підприємствам, підлягають реєстрації.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 267,
 від 27.01.2010 р. N 54)

2. Затвердити Порядок реєстрації цін на гірничошахтне обладнання, будівельні матеріали, нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, що додається.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 267,
від 27.01.2010 р. N 54)

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 21

 

ПЕРЕЛІК
кодів
гірничошахтного обладнання, будівельних матеріалів, нафтопродуктів, гірничорудної, вугільної та металургійної продукції, ціни на які підлягають реєстрації

10.10.11

10.10.12

10.20.10

13.10.10.300 - 13.10.10.520

13.20.16.942D

14.12.10.510

14.12.20.710

14.12.20.720

14.21.11

14.21.12

14.22.1

21.12.56.100

23.10.10.310

23.20.11

23.20.15.500

23.20.17.500

23.20.17.700

23.20.32.520

23.20.32.530

26.14.12

26.26.11

26.26.12

26.26.13

26.40.11

26.51.1

26.65.12.300

26.82.12.530

27.10.13.200 - 27.10.13.220

27.10.20.100 - 27.10.20.990

27.10.31.200 - 27.10.31.500

27.10.32.000 - 27.10.32.500

27.10.33.200 - 27.10.33.500

27.10.41.100 - 27.10.41.500

27.10.42.000

27.10.43.100 - 27.10.43.300

27.10.50.100

27.10.50.200

27.10.60.200 - 27.10.60.500

27.10.71.100 - 27.10.71.300

27.10.72.100- 27.10.72.800

27.10.81.100 - 27.10.81.900

27.10.82.100

27.10.82.900

27.10.83.100 - 27.10.83.900

27.10.91.100 - 27.10.91.300

27.10.92.100 - 27.10.92.420

27.22.10.300 - 27.22.10.559

27.31.10.100 - 27.31.10.700

27.31.20.100 - 27.31.20.700

27.31.30.300

27.31.30.500

27.32.10.100 - 27.32.10.380

27.32.20.100 - 27.32.20.280

27.33.10

27.33.11.300 - 27.33.11.700

27.33.12.000

27.34.11.300 - 27.34.11.750

27.34.12.300 - 27.34.12.590

27.45.30.430

29.12.20

29.12.24.800

29.12.3

29.12.30

29.22.12

29.22.15.700

29.22.17

29.22.18.100

29.22.18.200

29.22.18.700

29.23.13.700

29.23.20

29.52.1

29.52.11.000

29.52.12

29.52.12.500

29.52.27.500

29.56.25.900

31.10

31.10.10

 31.10.50.300

31.20

31.20.1

31.40

35.20.11.000

35.20.32.900

35.20.40.300 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 267,
від 27.01.2010 р. N 54)

 

ПОРЯДОК
реєстрації цін на гірничошахтне обладнання, будівельні матеріали, нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 267,
від 27.01.2010 р. N 54)

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації цін на гірничошахтне обладнання, будівельні матеріали, нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, які виробляються вітчизняними підприємствами за кодами, зазначеними в затвердженій Держкомстатом номенклатурі продукції промисловості, згідно з додатком до цієї постанови (далі - продукція) і реалізуються суб'єктами господарювання - резидентами суб'єктам, що використовують для розрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету, та державним підприємствам.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 267,
від 27.01.2010 р. N 54)

2. Реєстрацію цін на продукцію проводить Мінекономіки з метою моніторингу ситуації на ринку продукції та створення бази відповідних даних.

3. Для реєстрації цін суб'єкти господарювання, що мають намір реалізовувати продукцію суб'єктам, що використовують для розрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету, та державним підприємствам, інформують Мінекономіки про складову калькуляції (визначення ціни) на продукцію.

4. У заяві про реєстрацію цін на продукцію, яку подає суб'єкт господарювання до Мінекономіки, зазначається найменування та адреса суб'єкта, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування, сорт, марка, національний стандарт, за яким виготовляється продукція, а також її код відповідно до номенклатури продукції промисловості, затвердженої Держкомстатом.

До заяви додаються:

калькуляція (визначення ціни) за формою згідно з додатком;

довідка про фактичну та плановану рентабельність виробництва.

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання та скріплюються печаткою.

5. Рішення про реєстрацію цін на продукцію або про відмову у реєстрації приймається Мінекономіки у дводенний строк з дати надходження заяви про реєстрацію цін.

Про рішення суб'єктові господарювання письмово повідомляється у одноденний строк після його прийняття.

6. Підставою для відмови Мінекономіки у реєстрації цін на продукцію є неподання суб'єктом господарювання документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, або неналежне їх оформлення.

Рішення про відмову у реєстрації цін на продукцію може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

7. Дані реєстру цін на продукцію розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

 

Підприємство ____________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання - резидента) 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
(визначення ціни)

                                                               на ____________ 20__ рік
                                                                                                    (період)

_______________________________________________________________________________________
(повне найменування продукції)

               Код продукції ___________________________________________________________________
                                                              (відповідно до номенклатури продукції промисловості, затвердженої Держкомстатом)

               Діюча ціна ___________________ гривень _____________ копійок

               Калькуляційна одиниця ___________________________________ 

Шифр рядка 

Найменування статті калькуляції 

Одиниця виміру 

На одиницю продукції, гривень та копійок 

01 

Матеріальні витрати 

  

  

01.1 

Сировина та матеріали 

  

  

01.2 

Напівфабрикати та комплектувальні вироби, роботи і послуги виробничого характеру, що закуповуються 

  

  

01.3 

Паливно-енергетичні матеріали на технологічні цілі 

  

  

01.4 

Зворотні відходи 

  

  

02 

Витрати з оплати праці 

  

  

03 

Відрахування на соціальні заходи 

  

  

04 

Витрати з утримання та експлуатації устатковання 

  

  

05 

Загальновиробничі витрати 

  

  

06 

Супутня продукція 

  

  

07 

Виробнича собівартість
Сума рядків [(01.1 + 01.2 + 01.3) -
- 01.4) + 02 + 03 + 04 + 05)] - 06 

  

  

08 

Адміністративні витрати 

  

  

09 

Витрати із збуту 

  

  

10 

Прибуток 

  

  

11 

Ціна
Сума рядків (07 + 08 + 09 + 10) 

  

  

Примітка. Ціна продукції визначена без врахування витрат на завантаження та транспортування.

 

_____________________
(найменування посади) 

________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 267)

____________

Опрос